logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Nowe przepisy mają uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  PR 16.09.2022, przeczytano 212 razy

Zwiększenie liczby godzin pracy określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. To tylko jedna z propozycji, które pojawiły się w najnowszym projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców - donosi Prawo.pl.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/nowe-przepisy-maja-uproscic-zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce,397245,artykul.html

Chodzi o projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych, ma też implementować do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Ministerstwo zdecydowało się na dokonanie reformy m.in. poprzez wyodrębnienie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy części przepisów związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców, które będą tworzyły nową ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców.

- Zakłada się, że nowa ustawa oprócz zmian w systematyce, polegających m.in. na wydzieleniu przepisów ogólnych oraz przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów zezwoleń na pracę będzie opierała się na dotychczasowych rozwiązaniach prawnych. Jednocześnie wprowadzone zostaną fundamentalne zmiany, które będą miały decydujący wpływ na poprawę funkcjonowania systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca - podkreśla MRiPS.

Najważniejsze zmiany to:

  • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienia nazwę na oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca,
  • starosta, a nie powiatowe urzędy pracy, będzie rejestrował oświadczenia w ewidencji,
  • zezwolenia na pracę nadal będzie wydawał wojewoda,
  • nastąpi pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców - przez system teleinformatyczny Syriusz, którego funkcjonalność ma zostać rozbudowana,
  • praca sezonowa pozostaje na 9 miesięcy,
  • likwidacja tzw. testu rynku pracy przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę (sprawdzenie, czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których można zatrudnić - polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami),
  • zlikwidowane zostanie odrębne postępowanie w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę, które obecnie jest wydawane, gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku, tj. będzie możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia,
  • wprowadzenie obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas przesłanka ta miała charakter fakultatywny.

Źródło: Prawo.pl

www.prawo.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
avatar użytkownika
,

Uproszczenie przepisów poprzez ich pączkowanie.
Najs.

Jestem przekonany, że teraz to już będzie prościej jak tylko się da.

avatar użytkownika
,

Oceniać powinien ktoś kto zatrudnia takich pracowników, borykał się z tymi przepisami i zna temat. Trudno z marszu kwitować sam fakt że ktoś je modyfikuje.  

avatar użytkownika
,

Modyfikacja przepisów powinna skutkować ZMNIEJSZENIEM liczby ustaw. Skoro będzie jedna ustawa więcej, znaczy się przepisy nie będą prostsze, ani przyjaźniejsze.  

avatar użytkownika
,

Nie ma innego sposobu modyfikowania przepisów wprowadzonych ustawą niż kolejna ustawa.  

avatar użytkownika
,

Starą, zastępuje się nową.
Liczba się nie zmienia.

Ale wątpię, że aktualnie rządzący umieją.
  

Najnowsze w tym dziale

Z najnowszego globalnego rankingu sporządzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że nowojorska Piąta Aleja, gdzie czynsze sięgają średnio 2000 USD/st. kw./rok (21 076 EUR/mkw./rok), ponownie została najdroższą ulicą handlową świata.
Co po pracy zdalnej? Kolejne innowacje w świecie pracy
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na rynku pracy. Praca zdalna, jeszcze niedawno będąca rzadkością, jest stałym elementem życia wielu firm. Jakie inne rozwiązania mogą wkrótce zyskać na popularności? Polacy chętnie korzystaliby z 4-dniowego tygodnia pracy - zachęciłby on do rekrutacji 79% badanych Pracuj.pl. To model, który jest testowany w wielu państwach....
Pogarszająca się kondycja ekonomiczna polskich konsumentów znajduje odzwierciedlenie nie tylko w utrzymujących się przewidywaniach dotyczących rosnących cen produktów. Trudną sytuację widać również w nastawieniu do najistotniejszych wydatków. Większość Polaków podchodzi do nich ostrożnie, np. oszczędnie wybierając przystępne i proste posiłki, a także nie decydując się...
Wartość oszczędności i zarobków Polaków topnieje w tempie niewidzianym od ćwierćwiecza
Sytuacja finansowa Polaków staje się coraz trudniejsza. Ceny towarów i usług rosną coraz szybciej, uciekając wzrostowi wynagrodzeń, a oszczędności tracą na wartości lub są wykorzystywane do zaspokojenia bieżących potrzeb. Dodatkowo rynkowe stopy procentowe podnoszą raty kredytów hipotecznych. – Z perspektywy danych statystycznych polskie...
Firmy z sektora MŚP zajmujące się sprzedażą B2B, przyznają, że w ostatnich miesiącach podniosły ceny towarów i usług. Średni deklarowany wzrost cen to 21 proc. Jednocześnie sprzedający skarżą się na spadek liczby zamówień oraz na to, że klienci częściej opóźniają płatności – wynika z badania NFG „Zakupy firmowe”. Najbardziej...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764