logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Producentów Reklamowych

  PR 19.04.2024, przeczytano 328 razy
ilustracjastrzałka

W czwartek 18.04.2023 odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Producentów Reklamowych (SPR), zrzeszającego 29 studiów produkcyjnych. Podczas spotkania podsumowano drugi rok działalności i wybrano nowy zarząd.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/nowy-zarzad-stowarzyszenia-producentow-reklamowych,403911,artykul.html

Na kolejną kadencję, decyzją Walnego Zgromadzenia ponownie zostali wybrani:

 • Arleta Robinson (Lucky Luciano Pictures) – prezeska.
 • Tomek Dławichowski (Timecode Film Production) – wiceprezes.
 • Magda Olak (Tank Production) – wiceprezes.

Nowymi Członkami Zarządu zostali Maciej Maciantowicz (Dynamo) i Jakub Laskus (Bites Studio).

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Mariusz Pietkiewicz (M5 Film) – przewodniczący, Kamila Boruc-Adamska (Trunskavka), Piotr Miklaszewski (Feelmovie).

„Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie i ponowny wybór na funkcję prezeski. Traktuję to jako sygnał, że kierunek jaki wraz z poprzednim zarządem obraliśmy, odzwierciedla potrzeby producentów zrzeszonych w SPR. Za nami bardzo pracowite 12 miesięcy. Kolejna kadencja zarządu też nie będzie łatwa. Zmiany w branży przyspieszają, pojawia się kilka zjawisk, które mogą mieć znaczenie wręcz systemowe – myślę tu o szeroko pojętym ESG, o rosnących kosztach produkcji oraz generatywnej AI. Nowe priorytety dla SPR wyznaczy na pierwszym posiedzeniu zarząd, ale już wiemy, że wymienione wyzwania na pewno znajdą się w kręgu naszego zainteresowania jako organizacji.” – powiedziała Arleta Robinson, prezeska.

Tomek Dławichowski – ponownie wybrany na wiceprezesa SPR dodaje: „Poprzedni zarząd za swój priorytet uznał zbudowanie mocnej pozycji SPR’u w branży. Myślę, że to się udało w 100%, dlatego za to poświęcenie i wkład chciałem serdecznie podziękować wszystkim członkom poprzedniego zarządu oraz członkom Stowarzyszenia. Po 12 miesiącach jesteśmy jako SPR silną marką i szanowanym partnerem dla organizacji branżowych. Liczę, że nasze wspólne działania wpłyną pozytywnie na rozwój branży. Tylko razem możemy skutecznie transformować rynek, na którym działamy.”

W ramach SPR działa obecnie 5 stałych grup roboczych, pracujących nad istotnymi dla organizacji sprawami.

 1. Grupa Zrównoważona Produkcja i ESG (działania z obszaru ESG, w szczególności tworzenie zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych, kalkulatory CO2, szkolenia wewnętrzne).
 2. Grupa AI (monitorowanie rozwoju AI i jej wpływu na branżę, debaty i szkolenia wewnętrzne).
 3. Grupa Zagranica (wymiana doświadczeń z organizacjami i podmiotami zagranicznymi. Promocja SPR na innych rynkach).
 4. Grupa Komunikacja i PR (kontakt z mediami i organizacjami branżowymi, działania wizerunkowe).
 5. Grupa Produkcja (opracowywanie wytycznych, standardów produkcyjnych i rekomendacji, kontakt z przedstawicielami ekip filmowych, wdrażanie dobrych praktyk).

W skład grup roboczych wchodzą zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i zewnętrzni eksperci, wnoszący potrzebne kompetencje. Nadzór nad pracami sprawują członkowie Zarządu.

„Działanie naszego Stowarzyszenia przejawia się przede wszystkim w grupach roboczych. Jestem po raz trzeci w Zarządzie SPR i widzę, że z roku na rok nasza organizacja funkcjonuje coraz sprawniej. Wszyscy uczymy się jak optymalnie dzielić swój czas pomiędzy pracę zawodową i tę na rzecz branży. Wierzę, że jako nowy zarząd będziemy działać sprawnie i aktywnie, ponieważ mamy świadomość jak duże zmiany czekają nas ze względu na 3 kwestie: ESG, AI oraz rosnące koszty produkcji.” – powiedziała Magda Olak – wiceprezes SPR.

Organizacja szacuje, że na profesjonalnym rynku produkcji działa około 50 firm produkcyjnych i postprodukcyjnych, z czego 29 należy już do Stowarzyszenia. Są to:

 1. ATM Virtual
 2. Baltica Film
 3. Bites Studio
 4. ColorOffOn
 5. Dobro Films
 6. Dynamo Film
 7. F25
 8. Feel Movie
 9. Filmokracja
 10. Film Produkcja
 11. Film Reaktor
 12. Graffiti Films
 13. Houdini Film
 14. Ilamtic
 15. Lemon
 16. Locomotive
 17. Lucky Luciano Pictures
 18. M5 Film
 19. Moon Films
 20. OTO Film
 21. Riots
 22. Spokój Film
 23. Szut Szut Studio
 24. Tank Production
 25. Timecode Film Production
 26. Truskavka
 27. Watchout Studio
 28. Vufinder Studios
 29. Xantus

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Reklamowych

www.sprfilm.pl

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych jest obecnie najliczniejszą organizacją w Polsce skupiającą firmy z obszaru produkcji i postprodukcji filmów do komunikacji marketingowej. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić profesjonalne firmy, które otrzymają rekomendację co najmniej dwóch aktualnych członków oraz podpiszą zobowiązanie do przestrzegania statutu. Celem SPR jest reprezentowanie interesów szerokiego środowiska producentów filmów reklamowych oraz działanie w kierunku rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed branżą. SPR współpracuje blisko z innymi organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą, m.in. z SAR, POR, IAA, PSML, KIPA oraz europejską federacją CFPE (Commercial Film Producers of Europe), co umożliwia budowanie synergii i wypracowywanie wspólnych standardów.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Jacek Dąbrowski dołącza do zespołu sprzedaży Grupy Iberion
Od czerwca pełni funkcję Head of PMP i jest odpowiedzialny za rozwój sprzedaży w obszarze kampanii programatycznych. Zakres jego działania będzie obejmował również sprzedaż bezpośrednią.
Zmiany w zarządzie agencji adcookie
Agencja adcookie dokonała zmian w strukturze zarządczej. Nowo utworzoną funkcję chief operating officer objęła Alina Lysychkina. Dołączyła także do zarządu spółki. 
Wojciech Białecki w WowMedia&Metrics
Wojciech Białecki dołączył do domu mediowego WowMedia&Metrics jako Head of Media Strategy. Będzie odpowiadał za rozwijanie strategii mediowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie marketingu internetowego i mediów społecznościowych.
Magdalena Pobikrowska oraz Dominika Niekraszewicz awansują w Salestube
Magdalena Pobikrowska oraz Dominika Niekraszewicz awansowały w strukturach należącej do Group One spółki MarTech & e-commerce connected Salestube. Magdalena objęła stanowisko Senior Media Operations Director, Dominika natomiast awansowała na stanowisko Senior Business Development Director. Ich unikalne kompetencje w zakresie budowania utalentowanych, efektywnych...
Emilia Czerwiec przechodzi do agencji Insignia
Do agencji Insignia na stanowisko Creative Group Head dołącza Emilia Czerwiec. Do jej zadań będzie należało m.in. zarządzanie zespołem kreatywnym.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764