logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Obligatoryjny KSeF. Opinia BCC

  PR 17.05.2024, przeczytano 252 razy
ilustracja

Business Centre Club popiera wdrożenie systemu KSeF jednocześnie dla wszystkich podatników. Dzięki temu rozwiązaniu, wszyscy podatnicy będą mogli dostosować swoje procesy w tym samym czasie, co zwiększa przewidywalność oraz równość w traktowaniu podmiotów gospodarczych.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/obligatoryjny-ksef.-opinia-bcc,404255,artykul.html

Zastosowanie jednolitej daty wprowadzenia systemu eliminuje ryzyko niepewności oraz potrzebę częstych weryfikacji statusu nabywców faktur, które w obecnie obowiązującej ustawie wdrażającej obligatoryjny KSeF, mogło prowadzić do błędów i niejasności w procesach fakturowania.

- Projekt zakłada, że obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla podatników, u których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, i od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników. Zmianę oceniam pozytywnie, ponieważ większość podatników, z którymi rozmawiam nie była przygotowana na wprowadzenie KSeF od 1 lipca 2024 r. uznając, że „księgowy/a się tym zajmie”. To, w połączeniu z błędami krytycznymi w funkcjonowaniu systemu KSeF, na które zwraca uwagę Ministerstwo Finansów stanowiło przepis na potężny chaos, którego skutki odczulibyśmy wszyscy. - mówi Jakub Świetlicki vel Wegorek - ekspert BCC ds. finansów i rynków kapitałowych.

- Mam nadzieje, że ten dodatkowy czas zostanie efektywnie wykorzystany przez Ministerstwo Finansów do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej tak aby podatnicy wiedzieli z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności dostosowania się do nowych wymogów oraz o tym jak to wykonać w praktyce. - dodaje ekspert.

BCC popiera decyzję o wprowadzeniu okresu przejściowego, odraczającego sankcje czy wymóg podawania numeru KSeF w przypadku płatności, w tym tych, realizowanych w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Organizacja pracodawców popiera też  zastosowanie okresu przejściowego dla faktur wystawianych w trybie offline. Takie rozwiązania ułatwią przedsiębiorcom stopniowe przystosowanie się do nowych wymagań systemu KSeF, a w przypadku faktur offline wyeliminują konieczność zbierania dodatkowych dowodów potwierdzających zasadność skorzystania z tego trybu. 

- Warto jednak rozważyć, czy wymóg przekazania takich faktur do KSeF już następnego dnia roboczego jest uzasadniony - wskazują eksperci BCC, zdaniem których obecny termin może okazać się zbyt restrykcyjny dla podatników, którzy wciąż dostosowują się do nowych regulacji.

FAKTURY KONSUMENCKIE

BCC popiera także wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur w KSeF dla transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (z tzw. konsumentami). Eksperci BCC zwracają jednak uwagę na konieczność wprowadzenia wyraźnych i jednoznacznych wytycznych, które pomogą sprzedawcom w rozróżnianiu faktur konsumenckich i tych, które powinny zostać obligatoryjnie wprowadzone do KSeF.  Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca/nabywca podaje NIP, ale realizowany przez niego zakup nie dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie BCC w tego typu przypadkach istotne  jest, aby nie nakładać na sprzedawcę dodatkowych obowiązków weryfikacyjnych, tylko określić jasne i oficjalne kryteria, na podstawie których sprzedawca będzie miał prawo uznać uznać czy transakcja ma charakter transakcji B2B czy też B2C. 

NIEJASNA SAMOIDENTYFIKACJA

BCC zgłasza obawy dotyczące projektu wprowadzenia dodatkowych sankcji podatkowych na gruncie podatku dochodowego dla osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT) związanych  z niewłaściwą autoidentyfikacją nabywcy. Zdaniem ekspertów zaproponowane kary są rozwiązaniem zbyt daleko idącym. Natomiast aktualne rozwiązania mogą obarczać nabywcę odpowiedzialnością za sytuacje, na które nie miał wpływu np. gdy nabywca dopełnił wszystkich procedur samoidentyfikacji, a mimo to faktura nie została przekazana do KSeF przez sprzedawcę, co może skutkować brakiem możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych przez nabywcę.

BCC sugeruje, aby Ministerstwo Finansów rozważyło modyfikację propozycji samoidentyfikacji i sankcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności nabywcy.

KONIECZNE UPROSZCZENIA

BCC zwraca uwagę, że głównym powodem opóźnień w pełnym wdrożeniu obowiązkowego KSeF jest obawa o niewystarczającą przepustowość systemu, a wprowadzenie skomplikowanych załączników go dodatkowo obciąża. Z dzisiejszego brzmienia przepisów trudno wnioskować jednoznacznie, kto dysponuje prawem do posługiwania się załącznikami w KSeF. Eksperci zwracają uwagę, że: - Wprowadzenie rozwiązania, które nie byłoby szeroko dostępne dla wszystkich podatników, może prowadzić do nierówności podatkowej i niespójnego traktowania wszystkich uczestników rynku. Zdaniem BCC temat załączników do faktur w KSeF powinien być przedmiotem dalszych dyskusji, w których kluczowe będzie umożliwienie ich fakultatywnego stosowania wszystkim podatnikom.

Źródło: Business Centre Club

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Aż 71 proc. przedsiębiorstw w Polsce dobrze ocenia członkostwo w UE. Z tej grupy już 41 proc. ankietowanych skorzystało z dotacji unijnych. Tak wynika z badania zleconego przez EFL, przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. W 2024 roku Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców. Stawia na różnorodne programy i...
Zgodnie z nowym Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL), który ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., lekarz będzie miał prawo do informowania o swojej działalności, jednak zgodnie z zasadami etyki. Według zapisów aktualnego jeszcze do końca tego roku kodeksu wszelkie reklamowanie się przez lekarza jest zabronione - przypomina Prawo.pl.
Nastroje konsumenckie znów w górę
Polscy konsumenci coraz lepiej oceniają stan swoich finansów i z większym optymizmem patrzą w przyszłość – własnego i krajowego budżetu. W górę wędruje także większość pozostałych wskaźników Barometru Nastrojów Konsumenckich. A największa w tym zasługa młodzieży. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ...
Useme automatyzuje przekazywanie praw autorskich
W dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym, usprawnienie procesów pracy zdalnej i freelancingu staje się nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością. Platforma Useme, służąca do rozliczeń na linii klient-freelancer, wprowadziła innowacyjne rozwiązanie bazujące m.in. na technologii podpisu kwalifikowanego, które eliminuje konieczność fizycznego podpisu...
ZPAV o nowelizacji ustawy o prawach autorskich
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uregulowana zostanie kwestia tantiemizacji oraz wynagrodzeń należnych twórcom, wykonawcom i wydawcom prasy ze strony platform internetowych i serwisów streamingowych. – W zakresie praw twórców muzycznych czy firm...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764