logo
WIADOMOŚCI

Opodatkowanie twórców: Graficy i copywriterzy wyłączeni z ulgi?

redakcja   26.11.2017, przeczytano 18162 razy
ilustracja
Opodatkowanie twórców: Graficy i copywriterzy wyłączeni z ulgi?

Zmianę wprowadza ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 22 listopada br., a nowe regulacje dotyczące preferencyjnego opodatkowania twórców zaczną obowiązywać już z początkiem 2018 r.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opodatkowanie-tworcow:-graficy-i-copywriterzy-wylaczeni-z-ulgi,34619,artykul.html

Jak wskazuje Rafał Kufieta, prawnik z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, zmiany dotyczące opodatkowania twórców są zaskoczeniem.

W art. 22 ustawy o podatku PIT dodany zostanie ust. 9b, w którym wskazane będą konkretne rodzaje działalności twórczej, w przypadku których możliwe będzie zastosowanie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Takiej propozycji nie było jednak w projekcie przyjętym przez rząd. Dotycząca opodatkowania twórców zmiana została zaproponowana i wprowadzona dopiero w trakcie prac w Sejmie” – tłumaczy Rafał Kufieta.

Preferencja tylko dla wybranych zawodów

Dotychczas możliwość skorzystania z preferencyjnych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów zależała przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. W efekcie z możliwości mogło korzystać wiele różnych zawodów.

Od początku 2018 r. preferencja przysługiwać będzie jednak wyłącznie ściśle określonym zawodom, a limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

Jak wynika z nowelizacji, preferencja dotyczyć ma tylko działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.


„W praktyce zmiana przyniesie wzrost opodatkowania dochodów w zawodach nieujętych w ustawie, które obecnie korzystają jeszcze z preferencji. Do tej pory podpisanie umowy o dzieło dotyczącej pracy twórczej np. na kwotę 2 000 zł brutto oznaczało, że wykonujący otrzyma 1 820 zł netto. Od przyszłego roku dla wielu grup zawodowych będzie to w takim przypadku już tylko 1 712 zł netto. W tej konkretnej sytuacji podatek PIT będzie więc wyższy o nieco ponad 100 zł” – wyjaśnia Rafał Kufieta.

Jak zaznacza prawnik, trudno obecnie określić, jak wiele zawodów utraci prawo do preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Ustawowa lista nie obejmuje dużej części inżynierów (np. projektanci budowlani pracujący nad projektami technicznymi różnych instalacji), grafików komputerowych, tłumaczy, copywriterów, analityków, doradców, geodetów, projektantów odzieży, dużej części specjalistów IT oraz twórców gier (poza programistami).

Na początku 2018 r. wiele osób uświadomi sobie zapewne, że nie może już korzystać z preferencji. Określona w ustawie o PIT lista wydaje się mieć charakter wybiórczy i może budzić spore kontrowersje. Przykładowo, z preferencji nadal korzystać będzie mógł architekt, ale projektant budowlany, który przygotuje indywidualny projekt instalacji budowlanej, zostanie pozbawiony takiej możliwości. W branży IT preferencję zachowają wyłącznie osoby zajmujące się bezpośrednio programowaniem, więc wykluczeni zostaną np. twórcy stron internetowych. Lista pomija też m.in. wiele zawodów związanych z tworzeniem gier komputerowych czy konsolowych. W efekcie np. reżyser gry nie skorzysta z preferencji, ale już programista wcielający w życie jego wizję będzie mieć takie prawo. Podobnych przykładów można wskazać oczywiście znacznie więcej” – dodaje Rafał Kufieta.

Więcej problemów interpretacyjnych

Przewiduje się, że zmiana może też negatywnie wpłynąć na poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Jak oceniają eksperci, w niektórych przypadkach będzie dochodzić do sporów interpretacyjnych między podatnikami a urzędami skarbowymi.

Wyliczenie w ustawie o PIT konkretnych rodzajów działalności pozwoli organom na ewentualne kwestionowanie możliwości zastosowania w danym przypadku preferencyjnych kosztów. Obecnie nie ma w tym zakresie ograniczeń, więc organy państwa nie mają wielkich możliwości ingerencji. To się jednak zmieni, a ciekawym przykładem jest działalność badawczo-rozwojowa. W art. 5a ustawy o PIT jest mowa o działalności twórczej, obejmującej badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowanej w systematyczny sposób w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Taka definicja jest dosyć szeroka i mało precyzyjna, więc możemy spodziewać się wątpliwości” – ocenia Rafał Kufieta.

Jak przewiduje prawnik z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, w kolejnym roku pojawią się nowe spory dotyczące zmian w opodatkowaniu twórców. Jednym z potencjalnych skutków może być również m.in. wzrost popularności samozatrudnienia, które po zmianach w niektórych sytuacjach stanie się najprawdopodobniej atrakcyjniejszym rozwiązaniem.

Źródło: Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
brak ikonki
hellado, 26.11.2017

Im bardziej skomplikowane prawo, tym łatwiej jest żerować na jego nieznajomości, tak wszelkiej maści doradcom, jak i urzędnikom, wedle własnego widzimisię interpretującym nieprecyzyjne zapisy.

Żniwa czas zacząć.

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

Podwyższenie limitu możliwych do odliczenia kosztów uzyskania przychodu przedstawiano jako gest w stosunku do środowiska twórców i ludzi wykonujących wolne zawody. - "Na pewno to zrobimy. Koszt uzyskania przychodu w zawodach twórczych jest zupełnie inny, niż w innych zawodach, a na efekty finansowe własnej pracy twórczej trzeba czekać całe lata" - tłumaczył jeszcze niedawno minister Jarosław Sellin, zapowiadając przesunięcie wprowadzenia zmian na rok 2019. Dokonana w ostatniej chwili wolta i arbitralne ograniczenie dostępu do tej ulgi wybranym specjalnościom zawodowym, bez wskazania jakichkolwiek podstaw merytorycznych, trudno ocenić inaczej niż jako akt wyjątkowego cynizmu, lub wyjątkowej niekompetencji.

Niejednoznaczne zapisy, skazujące zarówno urzędników jak i twórców (i ich klientów!) na ryzyko oraz rozmaite konsekwencje w razie podważenia przyjętej w dobrej wierze interpretacji przepisów, dopełniają tylko dramatycznego obrazu sytuacji, która zaowocować musi chaosem, bezsensownymi stratami i rugowaniem z rynku formuły umowy o dzieło z ulgą podatkową, faworyzując firmy, samozatrudnienie i umowy śmieciowe. Prawo zastąpione zostało arbitralnymi decyzjami urzędników i władz - czy o to chodziło twórcom nowelizacji?

Nie wiemy do końca, czy praca grafika będzie mieścić się w zastosowanej w przepisach kwalifikacji. Skoro pojęcie "sztuki plastyczne" sąsiaduje z pojęciem "literatura piękna" to czy twórcy przepisów mieli na myśli plastyczne sztuki "piękne" - takie jak grafika artystyczna - czy też zgodziliby się na objęcie ulgą plastycznych sztuk "użytkowych", takich jak grafika użytkowa, wydawnicza, ilustracyjna, komputerowa, projektowanie graficzne, projektowanie opakowań, gadżetów, systemów informacyjnych, wystawienniczych, kreacje graficzne na użytek kampanii reklamowych, typografia itd. itd. itd...? Co z designem, webdesignem, co z projektowaniem produktu?! Co z konserwatorami dzieł sztuki?? Dlaczego architekt wnętrz projektujący fotel w ramach zlecenia na aranżację sali koncertowej jest wymieniony w przepisach, a designer projektujący fotel na zamówienie producenta mebli - już nie? Czy ludzie działający w tych branżach mają przejść na samozatrudnienie i umowy śmieciowe? Wszak miały one odejść w niechlubną niepamięć w ramach "Dobrej Zmiany"...!

Najgorsze zaś, że zapewne nigdy się nie dowiemy, bo - cytując wypowiedź prezydenta Dudy na temat konstytucyjności zgłoszonych przez niego propozycji dot. wymiaru sprawiedliwości - "Każdy może sobie uważać, co mu się podoba"... Tyle, że konsekwencje takiej uznaniowości będziemy ponosić my, nasi klienci - i czasem zapewne urzędnicy skarbowi - ale nigdy twórcy tego prawnego bubla, czyli politycy...  

avatar użytkownika
mmreklama, 27.11.2017

Ja optuję za niekompetencją. Idiotyzm tworzących prawo jest niezmierzony. I niestety, nic się w tym zakresie na lepsze nie zmienia - niezależnie od tego jaka opcja jest u władzy.  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Grafika użytkowa wraz z grafiką warsztatową są częścią grafiki, ta z kolei jest jednym z filarów sztuk plastycznych.
Nie obawiam się więc o los grafików, ale, przyjmuję, że może będą się musieli tłumaczyć i powoływać na definicje.
  

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

Definicje i systematyka stosowana przy układaniu struktury Akademii Sztuk Pięknych nie muszą być ani oczywiste ani obowiązujące dla urzędników ministerialnych lub skarbowych. Kwestia czy projekt nadruku na długopis kwalifikuje się jako "sztuka plastyczna" może wydawać się im dyskusyjny - a to już wystarczy aby korzystanie z ulgi w takim wypadku skończyło się poważnymi problemami dla wszystkich, którzy na taką kwalifikację przystaną. Najprawdopodobniej zatem wszyscy - od urzędnika skarbowego poczynając, poprzez projektanta, na kliencie kończąc, zdecydują się zrezygnować z ulgi "dla świętego spokoju".  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Albo też, zaryzykują przy małym zleceniu, przewalczą to we własnym US i będą z powodzeniem powoływać się na to rozstrzygnięcie przy kolejnych.  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Poza tym, nie można ot tak, odrzucić definicji znanych, utrwalonych i stosowanych od stuleci, tylko dla korzyści fiskalnej, bo to się zwyczajnie nie utrzyma w sądzie, a w ostateczności trybunale.  

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

Nie można? Na prawdę?  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Funkcjonujemy we wspólnocie, nieco szerszej światopoglądowo i prawnie. A rzecz dotyczy pojęć znanych na całym świecie i podobnie klasyfikowanych.
  

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

I mówisz że sprawa oprze się w razie czego o Trybunał?  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Spodziewam się, że zacznie się od księgowych i doradców podatkowych, którzy za wynagrodzeniem wskażą furtki.
Te furtki będą jedna po drugiej domykane.
I wtedy ktoś porwie się na trybunał. Najpierw krajowy, który orzeknie zgodnie z wolą przewodniej siły narodu, a potem międzynarodowy, który orzeknie zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem.
  

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

Te przepisy są tak skonstruowane, że praktycznie każde zlecenie może być przedmiotem takie batalii przed sądami i trybunałami. Żadne precedensy nie poprawią tu sytuacji twórców. tak jak nie poprawiają sytuacji podatników dzisiaj, gdy nawet pisemne interpretacje wystawiane przez Ministerstwo Finansów nie okazują się wystarczające w starciu z administracją skarbową (p. np. sprawa kary dla TVN w związku z połączeniem n-ki z Cyfrą +). Wyobrażasz sobie, że każdy kto bierze się za projekt nadruku na długopis sięgnie odważnie po ulgę czując się uspokojonym możliwością podjęcia wieloletnich bojów w sądach i trybunałach, zakończonych w Starsburgu? Ty byś na to poszedł?  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Zawsze musi być ktoś pierwszy.
  

avatar użytkownika
redakcja, 27.11.2017

Super, będziesz się dzielił z nami informacjami o postępach batalii?  

brak ikonki
hellado, 27.11.2017

Oferty na transmisje na żywo i informacje z pierwszej ręki przyjmuję via e-mail.
  

Najnowsze w tym dziale:

Cinkciarz.pl wygrywa w unijnym trybunale sprawę o logo
Sąd Unii Europejskiej przyznał rację spółce Cinkciarz.pl, stwierdzając nieważność odmowy zarejestrowania graficznego znaku towarowego spółki zawierającego symbole walut „€” i „$” jako unijnego znaku towarowego.
UOKiK: 1,65 mln zł kar za reklamy firm pożyczkowych
„Pierwsza pożyczka do 2000 zł za darmo”, „nawet w 15 minut” – kusiły Net Credit i Incredit, ale żadna z tych obietnic nie była w pełni prawdziwa. Obie podawały też w reklamach zaniżoną wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, a Incredit dodatkowo źle naliczał odsetki. UOKiK nałożył na te dwie firmy w sumie ponad 1,65 mln zł kar.
Koniec z fikcyjnym doręczaniem pism procesowych
Jeśli pozwany nie odbierze sądowej przesyłki, będzie musiał ją dostarczyć komornik – proponuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli jednak pisma nie uda się doręczyć ani listonoszowi, ani komornikowi, to powód będzie musiał udowodnić, że to pismo zostało doręczone. Dotychczas po dwóch próbach dostarczenia przesyłki przez listonosza pismo było uznawane za doręczone. Jak ocenia...
STS ostrzega nieobyczajnych klientów agencji reklamowych
W zeszłym miesiącu blisko 100 największych agencji reklamowych w Polsce otrzymało listy od Stowarzyszenia Twoja Sprawa. STS od 2018 wprowadza zasadę publicznego informowania o osobach sprawujących funkcje kierownicze u tych reklamodawców, którzy będą podejmować działania marketingowe i promocyjne sprzeczne z dobrymi obyczajami, w  szczególności będą godzić w interes dzieci ...
Odniesienie do seksu oralnego w reklamie zaskarżone do sądu
Stowarzyszenie Twoja Sprawa zdecydowało się złożyć swój pierwszy pozew w sądzie uważamjąc, że reklama napoju Devil Energy, odwołująca się do skojarzeń do seksu oralnego, naruszyła dobre obyczaje w sposób drastyczny. W swojej działalności marketingowej, przedsiębiorcy są na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowiązani do respektowania dobrych obyczajów....
 
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej © 1997-2018 ICOS. Wszystkie prawa zastrzeżone