logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Patronat Signs.pl: XLIII PK: Fundusze europejskie dla drukarń. Warsztaty praktyczne

   09.10.2019, przeczytano 751 razy
ilustracja

Innowacje, innowacje, innowacje! To hasło zdominowało w ostatnich wszystkie działania przedsiębiorstw w zakresie procesu ubiegania się o fundusze europejskie. Podczas spotkania zostaną omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów ale również od strony praktycznej zostaną przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/patronat-signs.pl%3A-xliii-pk%3A-fundusze-europejskie-dla-drukarn.-warsztaty-praktyczne,384277,artykul.html

Kluczowym kwestiami które zostaną omówione będzie także możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, nowych technologii, innowacji produktowych oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych. Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców planujących w 2019 i 2020 roku inwestycje w zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, właścicieli, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za księgowość. 

  • Moderator: Paweł Szarubka - Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  • Termin: 10 października 2019 r.
  • Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
  • Czas trwania: 10:00 – ok. 16:30


PROGRAM KONFRONTACJI

09:30

10:00

Rejestracja uczestników

10:00

10:10

PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI

10:10

10:30

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W 2019 I 2020

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Do końca 2019 roku zostaną ogłoszone konkursy o łącznej puli ponad 1.5 mld zł. Dotacje te będą pochodzić z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Wystąpienie będzie obejmowało krótkie wprowadzenie to tematyki procesu dystrybucji i absorbcji funduszy europejskich przez małe i średnie firmy z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań.

10:30

-

10:40

Sesja pytań i odpowiedzi

10:40

-

11:10

WSPARCIE FIRM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Bogdan Buczyński - Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wspierania Projektów Unijnych

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kompleksowe wsparcie rozwoju biznesu zaplanowane jest przeszło 1,5 mld zł. Wciąż dostępne są kolejne możliwości zdobycia dotacji oraz preferencyjnych pożyczek dla firm. Środki inwestowane są zarówno w realizację prac badawczo-rozwojowych, jak i wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek.

11:10

-

11:20

Sesja pytań i odpowiedzi

11:20

-

11:35

Przerwa na kawę i herbatę

11:35

-

12:00

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Wystąpienie będzie obejmowało m.in. strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2019-2023, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące opracowanie Wniosku o dofinansowanie na przykładzie konkursu 3.2.2. POIR.

12:00

-

12:10

Sesja pytań i odpowiedzi

12:10

-

12:55

KREDYT i LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLIGRAFII

Agnieszka Kucharska - Kieruje Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.

Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o.

Agenda wystąpienia:

Jakie instrumenty bankowe wspierają finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego? Co jeśli nie dotacja? Czy bank może pomóc w optymalizacji kosztowej działalności przedsiębiorstwa?  Czy istnieją alternatywne formy wsparcia do kredytu bankowego? Jak szybko mogę otrzymać decyzję na zakup maszyny?  Na te i inne pytania odpowiemy prezentując wizję w jaki sposób bank i firma leasingowa stają się partnerem w realizacji celów inwestycyjnych firm z branży poligraficznej.

Streszczenie wystąpienia:

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnych dotacji unijnych, instrumentów wspierających działania proekologiczne efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Poza instrumentami związanymi z finansowaniem inwestycyjnym przedstawione zostaną również komplementarne formy uzupełnienia parku maszynowego, jak również doświadczenie ze współpracy z partnerami biznesowymi z branży poligraficznej.

12:55

-

13:05

Sesja pytań i odpowiedzi

13:05

-

13:20

Przerwa na kawę i herbatę

13:20

-

13:45

WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W KONTEKŚCIE DYREKTYWY SINGLE - USE PLASTICS

MA/mgr Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju - Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Absolwent studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

13:45

-

13:55

Sesja pytań i odpowiedzi

13:55

-

14:10

Przerwa na kawę i herbatę

14:10

-

14:35

WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA PROSTĄ DROGĄ DO SUKCESU

Marcin Dąbrowski - Właściciel - eM Marcin Dąbrowski

Ponoć firmy dzielą się na wyznaczające kierunki i te, które za nimi podążają. Tworzenie nowych rozwiązań nie musi oznaczać wynalazków, których utworzenie pochłonęło PKB średniego państwa i trwało dekady. Prace badawczo-rozwojowe są istotnym elementem funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Umiejętne ich dokumentowanie oraz prezentowanie stanowi obecnie podstawę w pozyskiwaniu finansowania bieżącej i przyszłej działalności. O tym jak pracować nad innowacjami, zarówno wewnątrz firmy, jak i przy współpracy z zewnętrznymi zespołami, aby wszelkie działania przekuć na opatentowaną wiedzę oraz stworzyć podstawy do konkursów o dofinansowanie.

14:35

-

14:45

Sesja pytań i odpowiedzi

14:45

-

15:15

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII?

mgr Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa

Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniu patentowania, a więc szeroko rozumianego uzyskiwania prawa na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Pomimo wzrastającej świadomości na temat prawa własności przemysłowej, ciągle wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że jest to sprawa za droga, skomplikowana i drugorzędna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, posiadanie portfelu znaków towarowych, wzorów czy wynalazków wydaje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi wiedzieć, na czym polega patentowanie, co to są przedmioty własności przemysłowej i jak skutecznie wykorzystać swoje zasoby do progresji biznesu. Prezentacja stanowi zarys zagadnienia i ujęcie tematu od strony praktycznej, czyli poradnikowej ze wskazaniem na branżę poligraficzną.

15:15

-

15:25

Sesja pytań i odpowiedzi

15:25

-

15:50

KONTROLE, PRZETARGI, WYPŁATY DOFINANSOWANIA – CZYLI JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT UNIJNY.

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Wystąpienie będzie obejmowało omówienie zasad poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej.

15:50

-

16:00

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

-

16:30

Lunch i rozmowy indywidualne

16:30

 

 

Zakończenie Konfrontacji

PRELEGENCI:

Agnieszka Kucharska

Zarządza obszarem produktów i procesu kredytowego przedsiębiorstw w Banku Millennium. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu produktami, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów strategicznych oraz wdrożeniach systemów, które zdobywała pracując m.in. w IT, bankowości elektronicznej, faktoringu i bankowości detalicznej. Posiada certyfikaty Prince 2 Practitioner, Six Sigma Black Belt. Pasjonatka nowych technologii oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym finansowaniem.

Tomasz Rostek

Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 15 lat pracuje w branży leasingowej, dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu finansów, prawa oraz znajomości kluczowych branż skutecznie wspiera strategicznych klientów grupy Millennium w zakresie leasingu maszyn, urządzeń, nieruchomości oraz środków transportu.

Marcin Dąbrowski

Właściciel firmy eM. Pasjonata wysokojakościowych technologii poligraficznych, drukarz, technolog, inżynier i projektant. Przez ponad 2 lata pracował w ośrodku badań i rozwoju (R&D) firmy HP, Indigo Division w Izraelu. Opracował technologię druku 5 i 7 kolorowego z wykorzystaniem jasnej szarości. Od ponad 15 lat dostarcza wydruki najwyższej jakości artystom, a od kilku lat drukuje także reprodukcje rękopisów Fryderyka Chopina. Projektuje własne rastry, opracowuje receptury farb oraz tworzy wielotonowe rozbarwienia. Autor licznych technologii do projektów unijnych posiadający 6 zgłoszeń patentowych o pełnej czystości technologicznej.

Marcin Krzysztof Barycki

Jest rzecznikiem patentowym, prowadzącym od kilkunastu lat praktykę w Kancelarii Prawno-Patentowej. Posiada doświadczenie w obsłudze branży poligraficznej w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie, uprawnienia i siatka kontaktów jakie posiada kancelaria pozwalają na prowadzenie postępowań zgłoszeniowych i spornych zarówno na całym Świecie. Prowadzi blog: www.patentujemy.com, który cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców, chcących uzyskać informacje z dziedziny szeroko rozumianego patentowania. 

MA/mgr Grzegorz Ganczewski

Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Absolwent studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Paweł Szarubka

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia o łącznej wartości ponad 200 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Członek SAIP PW.

Koszt uczestnictwa:

Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 350,00 PLN 
Koszt dla członków SAIP PW – 250,00 PLN
Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP PW) do 3 października 2019 r. cena promocyjna:  300,00 PLN 

Wpłaty (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) należy uiścić do 8 października 2019 r. włącznie, przelewem na konto: 
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 2
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422 

Pełna informacja i formularz zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie www.saippw.org 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym Signs.pl.

Źródło: SAIP PW

www.saippw.org

Dodatkowe informacje:

Kontakt z organizatorem:
Andrzej Żurkiewicz – e-mail: azurkiewicz@saippw.org, tel.: +48 730 191 910
Małgorzata Guraj – e-mail: mguraj@saippw.org, tel.: +48 730 008 176
Paweł Szarubka – e-mail: szarubka.p@gmail.com, tel.: +48 698 698 602

Partner naukowy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW: Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW

Współorganizator XLIII Poligraficznych Konfrontacji: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. 

Partnerzy XLIII Poligraficznych Konfrontacji: Bank Millennium S.A., BARYCKI – Kancelaria Prawno-Patentowa, eM Marcin Dąbrowski, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badań Opakowań

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
3M POLAND Sp. z o.o., ARCTIC PAPER POLSKA Sp. z o.o., AVARGRAF Sp. z o.o., Sp.k., BÖTTCHER POLSKA Sp. z o.o., CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DIGIPRINT Sp. z o.o., D-PRINT.pl, DUPONT POLAND Sp. z o.o., FOTO-DRUK, FOTO STUDIO Katarzyna Rainka, FUJIFILM EUROPE GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, GRAFIA Krzysztof Dziewulski Sp.j., HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o., HUBERGROUP POLSKA Sp. z o.o., INTEGRATOR SYSTEMÓW POLIGRAFICZNYCH Sp. z o.o., KBA CEE Sp. z o.o., PAPER CONSULTING & TRADE Wojciech Kossek, LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o., METSÄ BOARD POLSKA Sp. z o.o., MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o., PAPYRUS Sp. z o.o., Usługi Poligraficzno-Reklamowe PASJA Jacek Stencel, Drukarnia POZKAL Sp. z o.o., Sp.k., PRE-MEDIA SOLUTIONS, PRYZMAT Sp.j., QUAD/GRAPHICS EUROPE Sp. z o.o., REPROGRAF Sp. z o.o., SCORPIO Sp. z o.o., STORA ENSO Sp. z o.o., SUN CHEMICAL Sp. z o.o., Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański, UDS Sp. z o.o., Przygotowalnia Fleksograficzna WISTAR Andrzej Rowicki, XEROX POLSKA Sp. z o.o.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Promo Show 2023: rozwiązania inkjetowe Sun Chemical do drukowania tekstyliów na stoisku firmy Sico Print Solutions
Wśród wystawców targów Promo Show, odbywających się w dniach 8-9 lutego br. w centrum wystawienniczym Expo XXI w Warszawie znajdzie się firma Sico Print Solutions. Na jej stoisku (nr E2 w pawilonie 3) będą promowane m.in. rozwiązania Sun Chemical, skierowane na rynek sublimacyjnego druku inkjetowego na różnego rodzaju materiałach tekstylnych. Są one...
Styropianowe wypełnienia do opakowań – z firmą Nordterm i maszynami z oferty Amagraf
Firma Amagraf po raz kolejny dotarła ze swoją niestandardową ofertą do klienta spoza branży poligraficznej. Tym razem maszyny z jej bogatego portfolio, dedykowanego różnym sektorom – ploter termiczny i frezujący polskiej firmy Coner - wzbogaciły park maszynowy firmy Nordterm z Koszalina. Zajmuje się ona produkcją styropianu, kształtek styropianowych i od niedawna -...
Dni Otwarte w LFP Industrial Solutions
Zaledwie kilka miesięcy po pierwszej edycji Dni Otwartych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, LFP Industrial Solutions zaprasza na kolejne wydarzenie w dniach 22 i 23 lutego. Podobnie jak poprzednia edycja, spotkanie odbędzie się w Centrum Demonstracyjnym firmy we Wrocławiu. Event, który potrwa przez dwa dni będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich...
Firma API Foilmakers poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty 6261 Magenta – folii metalizowanej do hot stampingu. Jest ona wytwarzana w kolorze zgodnym z ogłoszonym w grudniu ub.r. „Pantone of the Year 2023” – Viva Magenta 18-750. Może znaleźć zastosowanie w wielu aplikacjach zarówno poligraficzno-reklamowych, jak i przemysłowych i jest już dostępna...
Równoważenie rozwiązań offsetowych technologiami cyfrowymi to już widoczny trend na rynku, który pozwala drukarniom znacznie ograniczyć koszt projektów o mniejszych nakładach – lepiej dopasowanych do zmiennych oczekiwań klienta. Konica Minolta optymalizuje procesy Drukarni Edytor wdrażając urządzenie AccurioJet KM-1e. Nowa maszyna poszerza możliwości...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764