logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

PIAP pisze do Ministra Finansów i proponuje nowe rozwiązanie w sprawie limitów

  PR 22.01.2020, przeczytano 175 razy

Zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków osobom trzecim to od lat oczko w głowie działań lobbingowych PIAP. Teraz pojawiła się kolejna szansa na poprawę sytuacji firm w tym obszarze, ale w zupełnie innym ujęciu prawnym. Izba wraz z Kancelarią TAX-LEX walczy o zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji upominków, ale nie tylko. Dużym wsparciem dla działań PIAP jest także Krajowa Izba Gospodarcza  oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/piap-pisze-do-ministra-finansow-i-proponuje-nowe-rozwiazanie-w-sprawie-limitow,385412,artykul.html

PIAP w styczniu br. wystosował pismo do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Tadeusza Kościńskiego, w którym zwraca uwagę na obecną, uciążliwą dla firm z branży reklamowej oraz ich klientów, ustawę. Proponuje jednocześnie kompleksową zmianę prawa podatkowego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Pociągnie to za sobą powstawanie miejsc pracy, rozwój, a także większe wpływy do budżetu państwa z podatków i danin. Powołując się na ustawy PIAP podkreślił w liście, że polskie prawo jest wyjątkowo restrykcyjne w porównaniu z przepisami w innych państwach Europy. Przypomnijmy, że w Polsce większość upominków jest obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co zwiększa koszty firm. Jedynie nieopodatkowanymi prezentami są te o małej wartości – do 100 zł, jeśli prowadzona jest ewidencja obdarowanych, oraz do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Badania Advertising Speciality Institute pokazały, że aby potencjalny klient zechciał zachować przekazany mu artykuł promocyjny, upominek musi być przede wszystkim dobrej jakości, musi być również użyteczny oraz atrakcyjny. PIAP w liście do Ministra podkreśla, że nie da się spełnić tych kryteriów w kwocie 10 zł. Takie obostrzenie unicestwia potencjał marketingowy upominków, zamykając furtkę do działań reklamowych wielu małym i średnim firmom o ograniczonym budżecie. PIAP przekonuje Ministra, że jest to czynnik hamujący rozwój branży reklamowej, ale także całej polskiej gospodarki.

PIAP w piśmie do Ministerstwa udobitnia fakt, że w żadnym z państw europejskich nie obowiązują dwa limity tak jak w Polsce (10 zł i 100 zł) dla prezentów o małej wartości dla których jest prowadzona ewidencja oraz tych, dla których takiej ewidencji nie ma. Dlatego PIAP proponuje w pierwszej kolejności zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.                          

PIAP postuluje uchylenie art. 7 ust. 4 pkt 2 oraz zmianę brzmienia art. 7 ust. 4 pkt 1 w ten sposób, aby prezentem o małej wartości, w świetle ustawy o VAT, były przekazane przez podatnika jednej osobie towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 100 zł.

PIAP zwraca także uwagę na niejednolitość ustawy o PIT i o CIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwalnia się od podatku wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Ustawa o CIT nie zawiera analogicznych regulacji, co prowadzi do różnicowania przedsiębiorców w zależności od formy prowadzenia działalności. – czytamy w piśmie do Ministra Finansów. PIAP proponuje ujednolicenie przepisów w tym obszarze.

PIAP w piśmie do Ministra wymienia sytuacje, w których trudno jest jednoznacznie określić, czy dana inwestycja w upominki reklamowe podlega pod koszty „reprezentacji” czy „reklamy”. Proponuje zatem aby zmienić brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 wprowadzając limit 200 zł, który umożliwi dokonanie odliczenia tego rodzaju wydatków bez konieczności ich kwalifikowania jako koszt reprezentacji lub koszt reklamy, o ile kwota tego wydatku nie przekroczy 200 zł.

Pod koniec ubiegłego roku podobny głos w tej sprawie zabrał także Prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski w liście do Ministra Finansów. Swojego wsparcia udzielił także Rzecznik Małych i Średnich Firm Adam Abramowicz. Wszystko to sprawia, że postulaty firm z branży reklamowej są coraz mocniej artykułowane, co podkreśla ich format i istotę dla rozwoju gospodarczego kraju.

Obecnie PIAP prowadzi akcję pod hasłem „Upominek za 10 zł marketingu nie zbuduje” – pod petycją dotyczącą zmiany obowiązujących przepisów podpisało się ponad pięciuset przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. Wszyscy wskazują na konieczność dostosowania przepisów do realiów i potrzeb rynku.

Źródło: Polska Izba Artykułów Promocyjnych

www.piap-org.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Blisko co trzeci przedsiębiorca ma kłopoty z płynnością
Część polskich firm ma spory problem z utrzymaniem płynności finansowej rozumianej, jako regulowanie na czas swoich zobowiązań. Jak wskazuje badanie BIG InfoMonitor, dla 16 proc. przedsiębiorstw są to duże lub regularnie powracające kłopoty. Najbardziej zagrożone są podmioty z branży transportowej i handlowej. Problemy z płynnością mogą przełożyć się na relacje...
Na mocy przepisów ustawy VAT firma może odliczyć 100 proc. podatku od zakupów związanych ze służbowymi samochodami, o ile pracownicy nie używają ich do celów prywatnych. Zastrzeżenia fiskusa wzbudziła sytuacja, w której firmowe auto jest parkowane pod domem pracownika.
Od 15 lutego będzie można rozliczyć się przez Twój e-PIT
30 kwietnia mija termin rozliczenia się z fiskusem. Osoby fizyczne mogą to robić samodzielnie od 1 stycznia lub skorzystać z gotowego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową. Gotowe formularze dostępne będą online od połowy lutego. – W rozliczeniach za 2019 rok miały być także e-PIT-y dla osób prowadzących...
Od 1 stycznia obowiązuje ustawa ograniczająca zatory płatnicze. Ma wzmocnić pozycję najmniejszych firm. Pozytywny efekt ustawy może zostać zniwelowany przez gorszy stan gospodarki. Dynamika PKB już w 2019 r. znacznie spadła – poniżej 3% w IV kw. (z 4,8% w I kw.). W tym roku może być jeszcze gorzej. Na spadku PKB ucierpią najpierw małe firmy, które w coraz większym...
Przełom roku 2019 i 2020 upłynął dla wielu przedsiębiorców pod znakiem 3 liter - „BDO”. Mowa o bazie, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 stycznia br. Zapoczątkowała niemal rewolucję w zakresie ewidencji odpadów, jak również zdezorientowanie wśród podmiotów, które muszą być wpisane do rejestru BDO.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764