logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Pier(w)si w reklamie: Koledzy ze Szczecina pod pręgierzem Komisji Etyki Reklamy

   12.11.2018, przeczytano 358 razy

10 października Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy rozpatrzył zgłoszenie dotyczące rozpowszechnianej reklamy zewnętrznej umieszczonej na ciężarówce opatrzonej hasłem: „PIER(W)SI W REKLAMIE” prowadzonej przez agencję PB-Reklama Wizualna ze Szczcina, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/pier%28w%29si-w-reklamie%3A-koledzy-ze-szczecina-pod-pregierzem-komisji-etyki-reklamy,380107,artykul.html

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy zaskarżona w powyższy sposób reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz  nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, zaś oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama zawiera treści które mogą dyskryminować kobiety.

W rozpatrywanej przez KER skardze czytamy:

"Reklama ma postać oklejonego samochodu-ciężarówki. Przedstawia kobiecy korpus wraz z zarysem piersi (sutki wymazane). Towarzyszy jej hasło: «PIER(W)SI W REKLAMIE. Zaufaj doświadczeniu» (pisownia oryginalna). Pokrywa wszystkie widoczne z ulicy ściany ciężarówki (3). Jest kolorowa (beż, biel, szarości).

Zgłaszam reklamę, ponieważ opatrzona jest zdjęciem kobiecego korpusu i piesi. Fotografia nie ma żadnego związku z oferowanymi usługami. Reklama wykorzystuje kobiece ciało (piękne, szczupłe, z dużym biustem – symbolem atrakcyjności oraz seksu). Pokazuje całe piersi – jedynie z wymazanymi sutkami. Reklama znajduje się na ciężarówce, co oznacza, że może być pokazywana w całym mieście i poza nim. Jest seksistowska.Operuje słowem piersi – nieadekwatnym do oferowanych usług. Reklama ma zbudzić sensację, ma być kontrowersyjna – i być może dzięki temu ma zwracać na siebie uwagę. Jednak taki zabieg (zdjęcie, hasło) jest nieuprawnione. Jako kobieta jestem oburzona, że do propagowania usług reklamowych wykorzystuje się kobiece ciało. Ta reklama mnie obraża. Pokazuje również niewłaściwy stosunek do kobiet – w tym przypadku kobieta jest uprzedmiotowiona, jej intymność wywleka się na widok publiczny, służy jako towar, zarabianiu pieniędzy. Dodatkowo reklama stanowi zły przykład np. dla dzieci: utrwala niewłaściwe wzorce (kobiety: uprzedmiotowienie, mężczyźni: decydowanie o kobiecej intymności). W czasach kobiecej emancypacji, walki o prawa kobiet, o szacunek dla kobiet nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na takie obrazy i hasła reklamowe.

W związku z tym uprzejmie proszę Komisję Etyki Reklamy o zakazanie właścicielowi firmy takiej formy reklamy." – pisownia oryginalna.

Stanowisko KER

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy zewnętrznej usług reklamowych opatrzonych hasłem „PIER(W)SI W REKLAMIE" i wizualizacją kobiecego biustu, w ocenie Zespołu, trafnie podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

  • „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,"
  • „Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość."

Zespół uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami i może dyskryminować kobiety.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem. (...)

Źródło: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

www.radareklamy.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, która jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. 10 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa.
Rada Reklamy wprowadza „Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie” do kodeksu etyki
Dobiegły końca prace nad Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie podjęte przez członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Przyjęte jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy zapisy Karty są zwieńczeniem dwóch lat prac poświęconych wypracowaniu najwyższych standardów etycznych w reklamie skierowanej do i z udziałem dzieci. Zapisy Karty przyjęli jednogłośnie uczestnicy rynku...
50 proc. firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi
Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę znacząco niższą niż należność wynikająca z faktury. Co dziesiąta w ogóle nie otrzyma zapłaty za swoje towary i usługi – wynika ze statystyk BIG InfoMonitor. Problem zatorów dotyka zwłaszcza przemysł, handel i transport, stopniowo poprawia się za to...
Przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że w danym czasie nie będą osiągać przychodów (lub z innych względów), mogą zawiesić działalność gospodarczą.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764