logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Po I kw. 2023 rynek reklamy rośnie o 6 procent

   24.05.2023, przeczytano 494 razy
ilustracja
Wykres 1. Wartość rynku reklamowego netto po trzech kwartałach w latach 2014 – 2023

Wartość rynku reklamowego wyniosła w pierwszym kwartale 2023 roku przeszło 2,5 mld zł i była większa od wartości z ubiegłego roku o 6,0  proc. Jak wynika z najnowszego Raportu o Rynku Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska, inwestycje reklamowe rosły w reklamie internetowej, telewizyjnej, radiowej, w outdoorze i kinie, zmalały zaś w prasie.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/po-i-kw.-2023-rynek-reklamy-rosnie-o-6-procent,400111,artykul.html

SEKTORY REKLAMOWE

W pierwszym kwartale 2023 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 6,0  proc. względem analogicznego okresu 2022 r. Aż dwanaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a cztery dokonały redukcji. Największy wolumenowy wzrost wydatków wygenerował sektor handel – firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o blisko 50 mln zł więcej, co stanowi 10,6 proc. więcej rok do roku. Wśród liderów wydatków znajdziemy firmę TERG – właściciela sklepów Media Expert, sieć Lidl, a także Jeronimo Martins Polska (marki Biedronka i Hebe). Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w przypadku sektora sprzęty domowe, meble i dekoracje – producenci z tego sektora przeznaczyli na reklamę mniej o 8,7 mln zł (dynamika -13,3 proc.). Liderami wydatków w tym sektorze są Electrolux Polska, Samsung Electronics Polska i Philips. Na drugiej pozycji pod względem wolumenu wzrostu wydatków znalazł się sektor finanse, który przeznaczył na reklamę o niemal 27,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku (dynamika 17,3 proc.). Liderami wydatków w tej branży są: MBank, Credit Agricole Bank Polska oraz ING Bank Śląski. Na trzecim miejscu znalazł się sektor higiena i pielęgnacja, który zwiększył inwestycje reklamowe o 22,8 mln zł (dynamika 19,9 proc.). Wśród największych reklamodawców tej branży znajdziemy: Aflofarm Farmacja Polska, Nivea Polska i Procter & Gamble.

ilustracjastrzałka

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych, 2023 vs 2022

KANAŁY KOMUNIKACJI

W okresie od stycznia do marca 2023 r. wzrosły inwestycje reklamowe w internet, telewizję, radio, reklamę zewnętrzną oraz kino. Zmalały nakłady na prasę. Telewizja, która w ubiegłym roku zanotowała spadek o 1,1 proc. cieszy się ogromnym popytem, co w sytuacji malejącego inventory reklamowego skutkuje wzrostem cen. Dzięki temu inwestycje na reklamę telewizyjną wzrosły w pierwszym kwartale 2023 r. o 4 proc. Z analizy wolumenowej wynika, że budżety internetowe wzrosły o 83,6 mln zł, telewizyjne o 38,9 mln zł, radiowe o 13,1 mln zł. Stabilny wzrost przychodów zapewniło sobie również kino – wolumenowo o 7,3 mln zł, a także  reklama zewnętrzna – wolumenowo o więcej o 6,1 mln zł. W prasie spadek wyniósł blisko 4,8 mln zł.

ilustracjastrzałka

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach 2022 – 2023

ilustracjastrzałka

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, 2023 vs 2022

W pierwszym kwartale 2023 roku internet był ponownie największym medium w Polsce pod względem przychodów reklamowych. Z naszych analiz wynika, że pierwszym kwartale 2023 r. wartość inwestycji reklamowych w internecie (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła blisko 1,2 mld zł, co oznacza wzrost o 7,9 proc. rok do roku. Ponadto wzrósł do 45,3 proc. udział internetu w rynku reklamy, a różnica między udziałem internetu a telewizji zwiększyła się do 5,4 pkt  proc. Najszybciej rosła reklama video – o 15,2 proc., nieco wolniej w wyszukiwarkach – o 13,0 proc., w reklamie display odnotowaliśmy niewielki spadek dynamiki do -0,8 proc. Rośnie udział urządzeń mobilnych w przychodach reklamowych, jednak wolniej niż faktyczny udział korzystania z tych urządzeń w korzystaniu z internetu. W pierwszym kwartale 2023 r. przekroczył wreszcie udział 50 proc., co stanowi wzrost o 3,6 p.p. rok do roku. Według naszych estymacji, od stycznia do marca 2023 r. wartość budżetów reklamowych przypadająca na mobile wzrosła o 16,3 proc.

Meta odnotowała 4 proc. wzrost globalnych przychodów reklamowych, jednak w naszym regionie nadal obserwujemy delikatny spadek o 1,5 proc. Był to piąty kwartał o ujemnej dynamice w tej części świata, jednak należy odnotować, że dynamika tego spadku bardzo mocno wyhamowała. W pierwszym kwartale 2023 r. Google zaliczył niewielki globalny spadek przychodów reklamowych o 0,2 proc. - był to drugi spadkowy kwartał z kolei. Przychody z SEM wzrosły o 1,9 proc., zaś YouTube’a spadły o 2,6 proc. Dynamika spadków wyhamowała wobec poprzedniego kwartału, jednak obecnie dla właściciela Google’a to przychody z innych usług technologicznych stanowią źródło wzrostu przychodów. Tam gdzie YouTube i Meta mają problemy, tam korzysta TikTok, który w pierwszym kwartale zanotował 43 proc. wzrostu globalnych przychodów, jednak widać też, że pierwszy kwartał był gorszy od dwóch poprzednich. Jednocześnie w Polsce szacujemy wzrost przychodów TikToka na trzycyfrowy.

ilustracjastrzałka

Wykres 5. Udział poszczególnych kategorii reklamy w wydatkach na reklamę digital w pierwszej połowie 2023

Wielkość rynku reklamy telewizyjnej analitycy Publicis Groupe oszacowali na przeszło 1 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. wobec pierwszego kwartału 2022 r. Wzrost przychodów wynika z utrzymującego się, wysokiego popytu na kampanie reklamowe w telewizji. Pomimo spadającej oglądalności - czas spędzony przed telewizorami, przez widzów w wieku 16-59 lat, był w pierwszym kwartale br. krótszy o 22 minuty niż analogicznym okresie 2022 r -  stacje telewizyjne były w stanie zrekompensowac spadki dostępnego inventory dzięki inflacji cen. Pod względem wzrostu wolumenu budżetów na pierwszym miejscu uplasował się sektor finanse (więcej o 18,3 mln zł, dynamika 30,7 proc.), zaś na drugim miejscu ze wzrostem o 13,6 mln zł (dynamika 44,6 proc.) sektor pozostałe (istotne wzrosty wydatków miały miejsce w kategoriach związanych z ogrodnictwem, materiałami budowlanymi, ale także w kategorii kampanii społecznych i fundacji. Trzecim sektorem o największym wolumenie wzrostu był sektor odzież i dodatki, którego wydatki zwiększyły się o blisko 10 mln zł (dynamika 112,4 proc.).

Inwestycje reklamowe w to radiu wzrosły o 8,2 proc. wobec pierwszego kwartału 2022 r. Wzrost przychodów ma swoje źródło w niesłabnącym popycie na reklamę radiową, ale istotne znaczenie ma też czynnik inflacyjny. Największy wzrost wolumenu budżetów reklamowych odnotowany został w przypadku lidera rynku radiowego, czyli sektora handel – o niemal 8,8 mln zł (więcej o 12,2 proc.). Na rynek reklamy radiowej powrócił sektor motoryzacja - drugi pod względem wolumenu wzrostu (więcej o 5,4 mln zł, dynamika 58,7 proc.), zaś na trzecim miejscu znalazł się sektor finanse ze wzrostem o 2,3 mln zł (dynamika 37,3 proc.).

W pierwszym kwartale nakłady na reklamę zewnętrzną  były o 5,6 proc. wyższe niż przed rokiem, jednak na ten wzrost został wygenerowany przede wszystkim na nośnikach digitalowych. Z analiz wynika, że udział nośników digitalowych w przychodach reklamowych wzrósł z 16 proc. w pierwszym kwartale 2022 r. do 24 proc. w bieżącym roku. Największy wolumenowy wzrost inwestycji reklamowych miał miejsce w sektorze podróże i turystyka, hotele i restauracje – o 3,4 mln zł (dynamika 201,4 proc.). Na drugim miejscu uplasował się w sektor żywność – o blisko 1,5 mln zł (dynamika 34,9 proc.). Na trzecim miejscu pod względem wolumenu wzrostu znalazł się sektor odzież i dodatki., ze wzrostem o blisko 1 mln zł (dynamika 53,4 proc.).

Według analityków Publicis Groupe inwestycje reklamowe w magazynach zmalały w pierwszym kwartale 2023 r. o 9,5 proc. i były niższe o niemal 3,8 mln od przychodów z analogicznego okresu 2022 r. Największy wzrost pod względem wolumenu wydatków odnotowany został w sektorze odzież i dodatki, który przeznaczył na reklamę więcej aż o ponad 1 mln zł (dynamika 32,1 proc.). Na drugim miejscu pod względem wolumenu wzrostu plasuje się sektor handel (więcej o blisko 0,3 mln zł, dynamika 3,9 proc.). Na trzecim miejscu z podobnym wolumenem wzrostu znalazł się sektor podróże i turystyka, hotele i restauracje (więcej o 0,25 mln zł, tj. o 30,8 proc. wobec pierwszego kwartału 2022 r.).

W pierwszym kwartale 2023 r. przychody reklamowe netto w kinach oszacowane zostały na poziomie niemal 27,3 mln zł, co stanowi o 36,4 proc. wzrostu wobec ubiegłego roku. Jest to również o 7,3 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 kiedy zaczęła się pandemia i kina zmuszone zostały do zamknięcia sal. W porównaniu do 2019 r., a więc przed pandemią, poziom przychodów w pierwszym kwartale 2023 r. jest o 10,3 proc. niższy. W pierwszej piątce sektorów z największym udziałem w wydatkach na reklamę kinową znalazły się: media, finanse, motoryzacja, podróże turystyka, hotele i restauracje oraz napoje i alkohole. Na uwagę w szczególności zasługuje wysoki wzrost wydatków w sektorze motoryzacja (o 140 proc.).

W pierwszym kwartale 2023 r. inwestycje na reklamę w prasie codziennej spadły o 4,1 proc., czyli o niespełna 1 mln zł wobec analogicznego okresu 2022 r. Największy wolumenowy wzrost odnotowany został w przypadku budżetów reklamowych sektora podróże i turystyka, hotele i restauracje –o 1,6 mln zł (dynamika 146,7 proc.). Na drugim miejscu pod względem wolumenu wzrostu znalazł się sektor odzież i dodatki, który przeznaczył na kampanie więcej o 87,5 proc. więcej niż przed rokiem, jednak jest to sektor o niewielkim udziale w przychodach reklamowych dzienników.

UDZIAŁ MEDIÓW W PRZYCHODACH Z REKLAMY

W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów zmienia się także ich udział w rynku. Odkąd w roku 2021 internet wyprzedził telewizję, z każdym kolejnym kwartałem obserwujemy umocnienie tej tendencji. Udziały internetu w mediamiksie wzrosły z 44,5 proc. do 45,3 proc., zaś telewizji spadły z 40,7 proc. do 39,9 proc. Jednak nie tylko udziały internetu rosną. Kino w dalszym ciągu znajduje się w fazie odbudowy po kryzysie, a jego udział w pierwszym kwartale wzrósł o 0,3 pkt.  proc. Stabilnie kształtują się udziały radia i outdooru, w przypadku radia odnotowany został nawet niewielki wzrost o 0,1 pkt  proc. Spadł natomiast udział prasy: w przypadku dzienników z 1 proc. do 0,9 proc., zaś w przypadku magazynów z 1,7 proc. do 1,4 proc.

ilustracjastrzałka

Wykres 6. Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2023 vs 2022

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officer Publicis Groupe:

- Do wyzwań stojących przed globalną gospodarką w 2023 roku oprócz konsekwencji rosyjskiej wojny w Ukrainie i opornej na działania monetarne wysokiej inflacji, dołączyło w pierwszym kwartale widmo globalnego kryzysu finansowego, czego zapowiedzią były problemy amerykańskich instytucji finansowych i upadłość banku Credit Suisse. Jednak z analiz danych makroekonomicznych wynika, że zarówno europejska jak i polska gospodarka opierają się kryzysowi. Narodowy Bank Polski w najnowszej, marcowej projekcji dotyczącej inflacji i PKB poprawił dane o wzroście PKB w 2022 r. do 4,9 proc., zaś w 2023 r. przewiduje 0,9 proc., co plasuje Polskę powyżej średniej europejskiej. Projekcja inflacji na 2023 r. wynosi 11,9 proc., a w 2024 r. 5,7 proc. Według „szybkiego szacunku” GUS, wyrównany sezonowo PKB wzrósł o 3,9 proc. w pierwszym kwartale kwartał do kwartału i pozostał na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Także rynek reklamy ma za sobą lepszy kwartał od oczekiwanego: dynamika rynku reklamy w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 6 proc.

Jeśli chodzi o poszczególne kanały komunikacji, to inwestycje reklamowe wzrosły w pierwszym kwartale 2023 r. w internecie, telewizji, radiu, reklamie zewnętrznej i kinie, natomiast spadły w prasie. Internet ponownie był największym medium pod względem przychodów reklamowych, osiągając wartość blisko 1,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 7,9 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Reklama telewizyjna również zanotowała wzrost o 4 proc., pomimo spadającej oglądalności. Reklama radiowa zwiększyła się o 8,2 proc., reklama zewnętrzna o 5,6 proc., natomiast reklama prasowa zmniejszyła się o 4,1 proc. Warto zauważyć, że udział internetu w rynku reklamy przekroczył 45 proc., podczas gdy udział telewizji spadł poniżej 40 proc.

Aż dwanaście sektorów zwiększyło inwestycje reklamowe, a cztery dokonało redukcji budżetów.Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował w okresie od stycznia do marca 2023 r. sektor handel – firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o blisko 50 mln zł więcej, co stanowi 10,6 proc. więcej rok do roku. Udział tego sektora w rynku reklamy, wzrósł o 0,9 p.p. do poziomu 20,9 proc. Należy podkreślić, że od wielkości i struktury mediamiksu sektora handlowego determinuje w dużym stopniu dalszy rozwój rynku reklamy.

Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w przypadku sektora sprzęty domowe, meble i dekoracje – producenci z tego sektora przeznaczyli na reklamę mniej o 8,7 mln zł (dynamika -13,3 proc.). Ponadto dwa sektory o dużym udziale w rynku reklamy również zmniejszyły swoje inwestycje reklamowe: producenci żywności oraz firmy i instytucje z kategorii fundacje, stowarzyszenia, instytucje polityczne (sektor pozostałe). Każda z tych branż przeznaczyła około 4,5 mln zł mniej na reklamę w pierwszym kwartale 2023 r.

Mimo iż sektor handel ma największy udział w rynku reklamy, ranking reklamodawców jest zdominowany przez reklamodawców z branży farmaceutycznej. Producenci farmaceutyków przeznaczyli na reklamę w pierwszym kwartale 2023 r. kwotę porównywalną z ubiegłym rokiem.

Nadal na rynku panuje duża niepewność, wobec czego ostrożnie podchodzimy do wszelkich prognoz. Jednocześnie jesteśmy zdania, że tak wysoka dynamika w pierwszym kwartale br. stanowi dobra podstawę dla poziomu wzrostu rynku w całym roku. Spodziewaliśmy się, że w pierwszej połowie roku niektóre media mocniej odczują spowolnienie, jednak z analiz wynika, że spadek dotknął jedynie prasę. Być może wyhamowanie przesuwa się jedynie w czasie, a może z wyjątkiej niewielkiej korekty w czwartym kwartale wcale nie nadejdzie. Świadczyć o tym może poprawa nastrojów wśród konsumentów, pojawienie się pierwszych oznak aktywności na rynku nieruchomości, polepszenie w kwietniu koniunktury we wszystkich obszarach gospodarki (w tym również w handlu detalicznym, gdzie jest lepsza niż przed rokiem), a ponadto mamy obecnie festiwal obietnic wyborczych. Skłania nas to do podniesienia prognozy na rok 2023 r. do 3,5 proc. wzrostu.

Źródło: Publicis Groupe

www.publicisgroupe.com

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Związek Firm Public Relations rozpoczyna kampanię employer brandingową skierowaną do wszystkich zainteresowanych pracą w public relations. Pod hasłem #PRCrush pragnie pokazać specyfikę pracy w branży PR z perspektywy zarówno młodych, jak i doświadczonych pracowników agencyjnych, ich klientów, a także dziennikarzy. Na oficjalnej stronie kampanii zfpr.pl/prcrush...
Kolejna edycja KTR After Hours  odbyła się w siedzibie VMLY&R Poland
Kolejne spotkanie z cyklu KTR After Hours odbyło się w warszawskim biurze VMLY&R Poland. Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli branży kreatywnej. Gościem specjalnym wydarzenia był Dimitri Guerassimov, Chief Creative Officer w VMLY&R France.
Sarantis Polska S.A., właściciel marki Jan Niezbędny, zdecydował o przedłużeniu współpracy z  agencją KERRIS w zakresie obsługi kanałów Facebook i Instagram. W ramach nowej strategii, komunikacja marki skutecznie zaciekawiła odbiorców, demonstrując w deskryptywny sposób benefity i RTBs, co przełożyło się na wyniki efektywnościowe.
Izabela Albrychiewicz awansuje na stanowisko CEO Groupm CEE
GroupM, medialna grupa inwestycyjna WPP, powołała Izabelę Albrychiewicz na stanowisko CEO GroupM CEE. Region, którym zarządzać będzie dotychczasowa CEO GroupM Poland, obejmuje 10 rynków: Chorwację, Czechy, Bośnię i Hercegowinę, Węgry, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię i Ukrainę.
Rankomat.pl promuje bezpieczne wakacje z polisą turystyczną
Przed nami rekordowe lato pod względem wakacyjnych wyjazdów. Od początku roku wycieczkę zagraniczną z biurem podróży kupiło o 40% osób więcej niż w tym samym okresie 2019 roku – ostatnim przed pandemią COVID-19. W odpowiedzi na wzmożone zainteresowanie wyjazdami, multiporównywarka ubezpieczeń i usług finansowych rankomat.pl startuje z wakacyjną...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764