logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Pogorszenie oceny ryzyka ekonomicznego dla Polski

  PR 01.07.2022, przeczytano 337 razy
ilustracja

Cztery miesiące po rozpoczęciu wojny w Ukrainie można wyciągnąć pierwsze wnioski: konflikt, który ciągle trwa, zdążył już zaburzyć globalną równowagę geoekonomiczną. W perspektywie krótkoterminowej wojna zaostrza napięcia w systemie produkcyjnym, który musiał sprostać wielu wyzwaniom w ciągu dwóch lat pandemii, i zwiększa ryzyko zaliczenia przez gospodarkę światową twardego lądowania: podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że grozi jej stagflacja, zmiana tonu obserwowana w polityce banków centralnych w obliczu przyspieszonego wzrostu inflacji przywróciła perspektywę recesji, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/pogorszenie-oceny-ryzyka-ekonomicznego-dla-polski,396465,artykul.html

W tym złożonym otoczeniu Coface skorygował w dół ocenę 19 krajów, w tym 16 w Europie - w szczególności Niemiec, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Ocena Polski także została obniżona w dół z A3 do A4. Tylko w 2 przypadkach oceny zostały podwyższone – dla Brazylii i Angoli. Jeśli chodzi o ocenę sektorów gospodarki, liczba korekt w dół (łącznie 76, przy 9 korektach w górę) obrazuje fakt, że kolejne wstrząsy rozprzestrzeniają się na wszystkie branże – zarówno energochłonne (petrochemia, metalurgia, papiernictwo itp.), jak i te, które są bardziej bezpośrednio związane z cyklem kredytowym (budownictwo).

Jako że na horyzoncie zbierają się ciemne chmury, ryzyko jest naturalnie związane z bessą i nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

Widmo spowolnienia gospodarczego i stagflacji coraz bardziej się materializuje

W większości gospodarek rozwiniętych dane dotyczące wzrostu gospodarczego za I kw. były gorsze od oczekiwań. Ponadto przez drugi kwartał z rzędu wskaźnik PKB w strefie euro rósł bardzo wolno, a we Francji odnotowano nawet jego spadek o -0,2%. Było to spowodowane spadkiem konsumpcji gospodarstw domowych w kontekście słabnącej siły nabywczej. Spadek aktywności nastąpił również w Stanach Zjednoczonych, na co wpływ miał ograniczony handel zagraniczny oraz trudności sektora produkcyjnego w uzupełnianiu zapasów. Dane te są tym bardziej niepokojące, że skutki gospodarcze wojny na Ukrainie dopiero zaczynają być odczuwalne.

Biorąc pod uwagę przyspieszenie inflacji, obniżenie oczekiwań uczestników życia gospodarczego oraz zaostrzenie globalnych warunków finansowych, aktywność w II kw. nie wygląda dużo lepiej w gospodarkach rozwiniętych i znacznie mniej korzystnie w gospodarkach wschodzących. Choć prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że gospodarka światowa weszła w stan stagflacji, sygnały potwierdzają tę tezę.

Stabilizacja presji cenowej na rynkach surowców

Chociaż ceny surowców ostatnio się ustabilizowały, pozostają na bardzo wysokim poziomie. Na przykład od początku wojny ceny ropy nie spadły poniżej 98 USD, ponieważ obawy związane z potencjalnym niedoborem podaży nadal są silne.

To korzystna sytuacja dla eksporterów surowców, w szczególności ropy naftowej. Jedyne dwie korekty ocen ryzyka krajów dokonane w górę przez Coface dotyczą zatem Brazylii i Angoli, a przeklasyfikowania sektorowe w górę dotyczą głównie sektora energetycznego w krajach produkujących energię, natomiast obniżki ratingów sektorowych dotyczą branży energetycznej w krajach, w których firmy stanowią dalsze ogniwa łańcucha produkcyjnego (głównie w Europie).

Ocenę ryzyka podwyższono także dla branż, których łańcuch wartości w procesach produkcyjnych jest energochłonny, takich jak branża papiernicza, chemiczna i metalurgiczna. Sektor rolno-spożywczy jest jedną z branż, w której w tym kwartale odnotowano największą liczbę obniżek ratingów, przy czym spadki dotknęły prawie wszystkie regiony.

Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że firmy, które jeszcze nie w pełni przeniosły wzrost kosztów produkcji na swoje ceny sprzedaży, nadal będą to robić. Dlatego wzrost cen będzie utrzymywał się w sektorach o dużym potencjale ich kształtowania. Tak jest w przypadku sektora farmaceutycznego, gdzie niewielka liczba firm zdominowała rynek światowy. Sektor ten, który został już uznany za jeden z najbardziej odpornych, jest jednocześnie jedynym sektorem o „niskim ryzyku” w naszym barometrze.

Banki centralne z obiema nogami na hamulcu

Europejski Bank Centralny stopniowo zaostrza swoje stanowisko, wzorując się na Fed i Banku Anglii, do tego stopnia, że z wyprzedzeniem zapowiedział przyszłe podwyżki stóp procentowych. Podobnie jak inne główne banki centralne (z wyjątkiem Banku Japonii), EBC nie ma innego wyjścia – działając w ścisłych ramach swoich kompetencji – jak tylko znacznie zaostrzyć środki zapobiegawcze mimo faktu, że może to doprowadzić do gwałtownego spowolnienia aktywności gospodarczej i na nowo rozbudzić obawy związane z kryzysem zadłużeniowym w Europie.

W sytuacji zaostrzania warunków udzielania kredytów sektor budowlany wydaje się być jednym z najbardziej zagrożonych. Oczekuje się, że rosnące koszty kredytów wpłyną na rynek mieszkaniowy, a w konsekwencji na działalność budowlaną. Zjawisko to jest już widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaż mieszkań gwałtownie spada.

ilustracjastrzałka

Ciemne chmury nad rokiem 2023

W związku z szybkim pogarszaniem się sytuacji gospodarczej i finansowej Coface obniżył rating 16 krajów w Europie, w tym wszystkich największych gospodarek – z wyjątkiem Włoch, które już mają rating A4. Ocena Polski także została obniżona w dół z A3 do A4.

Nasz główny scenariusz przewiduje znaczne spowolnienie gospodarcze w ciągu najbliższych 18 miesięcy, co pozwoli na stopniowe wyhamowanie inflacji. Nasze prognozy dotyczące wzrostu są szczególnie niekorzystne dla krajów rozwiniętych. Istnieje wiele czynników ryzyka spadku dla gospodarki światowej przy jednoczesnym wysokim ryzyku wzrostu inflacji. Aby je ograniczyć, banki centralne wydają się skłonne do wpędzenia gospodarki w recesję, która – jak mają nadzieję – będzie łagodniejsza niż scenariusz dalszego wzrostu cen, co z kolei zmusiłoby je do zastosowania bardziej gwałtownego szoku monetarnego w późniejszym okresie. Ryzyko, którego nie można wykluczyć, polega na spadku popytu przy utrzymującym się wysokim poziomie inflacji wynikającym z cen surowców, które będzie bardzo trudno obniżyć z uwagi na długotrwały niedobór podaży.

Źródło: Coface

www.coface.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Wojna na Ukrainie a gospodarka: obawy Polaków
Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na sytuację energetyczną w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy? Tego dowiadujemy się z wyników ogólnopolskiego Raportu pt. Czego Polacy boją się najbardziej w obliczu konfliktu na...
Niemal co czwarty Polak deklaruje, że po pokryciu stałych miesięcznych wydatków, na koncie zostaje im jeszcze znacząca suma pieniędzy – wynika z badania Kantar wykonanego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska. Jednocześnie zaledwie co piąty respondent jest w stanie co miesiąc zaoszczędzić stałą kwotę.
Czeka nas podwyżka opłat i podatków lokalnych
1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%.
65 proc. Polaków ogranicza konsumpcjonizm ze względu na drożyznę
Aż 65 proc. Polaków deklaruje, że ogranicza konsumpcjonizm i kupuje mniej ze względu na panującą w sklepach drożyznę. Tylko 15 proc. robi to z pobudek proekologicznych – wynika z badania zrealizowanego dla KRUK SA. Ograniczenie zakupów, nadmiernego zużycia wody czy energii może się okazać korzystne nie tylko dla portfela, ale i dla planety. Dobrą ku temu okazją jest...
Polski Ład: kolejne problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764