logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Policja pochwaliła się nowym logo

   24.05.2013, przeczytano 6711 razy
strzałkistrzałka
Elementy opracowania systemu identyfikacji wizualnej ZOBACZ ILUSTRACJE

Dziś w MSW został przedstawiony nowy znak graficzny policji. Nowe logo, według którego będą oznaczane jednostki policji, zaprezentował jeden z jego autorów z zespołu Idee z Katowic. Konkurs na nowe logo jest jednym z etapów programu standaryzacji komend i komisariatów policji, który będzie realizowany w latach 2013-2015, a jego budżet wynosi około 1 mld zł.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/policja-pochwalila-sie-nowym-logo,18820,artykul.html

Program standaryzacji zakłada ujednolicenie graficznych, wizerunkowych i funkcjonalnych aspektów działalności polskich komend i komisariatów policji oraz ma doprowadzić do poniesienia jakości pracy policjantów – podkreślał Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, podczas prezentacji nowego znaku graficznego dla policji.

Jabłoński poinformował, że program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013-2015. Na program, MSW planuje przeznaczyć około 1 mld zł. Konkurs na nowy znak graficzny policji poprzedziło przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia badanie społeczne. Wiceminister Marcin Jabłoński podkreślił, że dzięki badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli, jak również policjantów odnośnie wyglądu komend policji oraz ich otoczenia. Badanie „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni” było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

„Mieszkańcy powinni bez problemu identyfikować obiekty policyjne”, stąd potrzeba realizacji programu – podkreślał wiceminister Marcin Jabłoński.

Do udziału w konkursie na znak graficzny i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji zaproszono 18 uczestników, z czego do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 10. Do drugiego etapu konkursu przeszło pięciu uczestników. Decyzją sądu konkursowego wygrał zespół Idee z KatowicAgata Korzeńska i Paweł Krzywda. W skład sądu konkursowego wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

Projekt znaku graficznego, zaproponowany przez Idee, nawiązuje do funkcjonującego w świadomości obywateli wzoru odznaki policyjnej, tzn. gwiazdy ośmioramiennej. „Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej policji” podkreślał Paweł Krzywda, współautor projektu. „Naturalną inspiracją nowego znaku graficznego była dla nas odznaka policyjna” – dodał przedstawiciel firmy Idee.

Nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca komendanta głównego policji podkreślał, jak ważne jest zachowanie wzoru policyjnej odznaki w świadomości obywateli. Jesteśmy zadowoleni, że znaczenie policyjnej odznaki zostało zauważone przy wyborze nowego logotypu – mówił wicekomendant Wojciech Olbryś.

Pierwsze logo policji będzie już wykorzystane na inwestycjach, które policja planuje oddać do użytku w lipcu tego roku – zaznaczył komendant. W związku ze zbliżającym się Świętem Policji do użytku będą oddawane inwestycje i chcielibyśmy, aby miały one już nowy znak graficzny – podkreślił komendant.

Aktualnie policyjne przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują łącznie 67 zadań, w tym 33 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów – powiedział wicekomendant KGP.

Konkurs, który zorganizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, zakładał opracowanie znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej komend policji. Według założeń konkursu logotyp miał składać się z napisu „policja” i ewentualnie towarzyszącego mu znaku graficznego. Natomiast w skład identyfikacji graficznej miało wchodzić m.in. oznakowanie, na terenie komendy bądź komisariatu, strefy otwartej, dostępnej dla obywateli; oznakowanie zewnętrzne budynku wraz z informacją o odległości, w jakiej znajduje się jednostka.

Konkurs na model komendy

Aktualnie w ramach standaryzacji komend i komisariatów policji trwa konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu policji. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego zostaną przeprowadzane zadania inwestycyjno – remontowe na terenie całego kraju. Partnerem konkursu jest Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na 11 czerwca br. został określony termin złożenia prac konkursowych, a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.

Na czym polega standaryzacja?

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Środki finansowe na realizację programu pochodzić będą z budżetu państwa. Planowane w 2013 roku nakłady na realizację programu wynoszą 322 mln zł. W latach 2013 – 2015 na program standaryzacji komend i komisariatów policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Źródło: MSW

Galeria: Nowe logo policji

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
avatar użytkownika
,

no to będzie robota :)

avatar użytkownika
,

wiadomość usunięta z przyczyn regulaminowych
(zamieszczanie treści o charakterze agitacji politycznej)

,

Nie rozumiem po co policja ma mieć logo.
Jest oficjalny emblemat, dodatkowe oznaczenia są tylko i wyłącznie fanaberią i marnowaniem pieniędzy podatników.

avatar użytkownika
,

A dlaczego ta akurat instytucja miałaby nie mieć logo i systemu identyfikacji? Skoro coś na kształt systemu identyfikacji funkcjonuje - choćby poprzez stosowanie błękitnej kolorystyki mającej ułatwiać rozpoznanie treści komunikatu, to może mogłoby funkcjonować lepiej? Skoro mają zamiar wydać miliard złotych na przeróbki komisariatów, na co złożą się w jakimś stopniu również elementy identyfikacji i informacji wizualnej, to może lepiej wydać te pieniądze w sposób planowy?  

,

A nie można zaplanować SIW w oparciu o istniejący i nadal używany emblemat, który, jak wiadomo, nie będzie zmieniany?


  

avatar użytkownika
,

A umiesz z głowy powiedzieć czym różni się ten emblemat od podobnych emblematów tysięcy firemek ochraniarskich?  

,

MAJESTATEM instytucji którą reprezentuje napis POLICJA.
  

avatar użytkownika
,

Wszystko pięknie, tylko że tu nie mówimy o treści, lecz o formie. A forma "emblematu" ma masę mankamentów gdy chcieć go używać w roli logo. Główny to całkowity brak cech charakterystycznych, niepowtarzalnych. Wariantów policyjnej "blachy" w najróżniejszych służbach i firmach związanych z branżą ochraniarską lub detektywistyczną jest co nie miara.

Podobnie poczta miała "emblemat" w postaci trąbki pocztowej - ale czy to załatwiało problem identyfikacji tej instytucji? Systemy identyfikacji wdrażane w wielu krajach nie są chyba kaprysem urzędników?
  

,

Napis POLICJA na białym tle nie ma mankamentów rozpoznawczych i jest stosowany do oznaczenia komisariatów od ładnych paru lat. Ten koło mnie widać z daleka.
Radiowozy przeszły niedawno zmianę, podobnie mundury.
Zmiana logo jest wprowadzana na siłę, bez głębszego uzasadnienia, o czym świadczą głosy policjantów.

Służby ochroniarskie zawsze upodabniają się do policji, więc zmiana logo, pociągnąć może za sobą jedynie to, że ochroniarze wydarzą kasę, by się znów upodobnić.


  

avatar użytkownika
,

Dokładnie to same mógłbyś powiedzieć o poczcie.  

,

Temat jest o policji. Poczta mnie nie interesuje.  

avatar użytkownika
,

Czy te instytucje czymś różnią się w sensie funkcji oznakowania ich obiektów?  

brak ikonki
,

"Mieszkańcy powinni bez problemu identyfikować obiekty policyjne”, stąd potrzeba realizacji programu – podkreślał wiceminister Marcin Jabłoński.

Dostałem wylewu jak to przeczytałem ... czy ktoś kiedyś pomylił posterunek policji z burdelem czy jak ... Teraz jest chyba tak ze pisze na budynku na białym tle niebieskimi literami Policja ... Polaczki nigdy się nie nauczą jak wydawać wspólne pieniądze ... takie instytucje jak US, UP, ZUS i inne w swych pięknych budynkach będą pięknie obsługiwać bezrobotnych :)

avatar użytkownika
,

Zobacz jak wyglądają komisariaty osiedlowe czy w małych miejscowościach. Nawet w dużym mieście, w centrum, sygnałem że masz do czynienia z komisariatem są częściej policyjne auta zaparkowane pod oknami - niż elementy regularnego oznakowania. Te są kompletnie przypadkowe i bardzo często ograniczają się do czerwonej emaliowanej tablicy + owalny orzeł - czyli z daleka, jak auta akurat odjadą, wygląda to jak każdy inny urząd. O tym że to policja nie dowiesz się, dopóki nie podejdziesz do tablicy na kilka metrów. Jak masz pecha i w okolicy jest kilka urzędów, to masz problem, bo do każdego będziesz musiał podejść na kilka metrów.

Były wprawdzie chlubne wyjątki - np. za komuny w Krakowie był na ul. Mazowieckiej komisariat "pod błękitną latarenką", którą to latarenkę można było łatwo zidentyfikować - ale chyba został zlikwidowany.
  

avatar użytkownika
,

Jednemu kojarzy się z Gwiazdą Dawida, drugiemu z Ciocią ZUSią , trzeciemu może skojarzy się z całkowaniem przez podstawienie. Bogate pole semantyczne, znaczy się...  

,

..." oraz ma doprowadzić do poniesienia jakości pracy policjantów "

Się dawno tak nie uśmiałem.

avatar użytkownika
,

Ooo, widzę, rozkręciła się dyskusja. Zaraz po przeczytaniu artykułu, w dniu opublikowania, wyłączyłem komputer i poszedłem się przewietrzyć bo bym eksplodował.
Pomijajać nawet fakt, że uważam nowe logo za nieudane (Gwiazda Dawida i pasiaki, a litery jakieś koślawe) i niewarte tych 20 tys zł; to sam pomysł zmiany wydaje mi się tylko kolejnym sposobem na wyprowadzenie forsy z budżetu. Niewątpliwie, ważną kwestią jest czytelność informacji, ale jak już wspomniano, to napis Policja (na całym świecie) jest cechą charakterystyczną. Nie złyszałem żeby jakaś piekarnia, huta albo firma ochroniarska nazywała się Policja. Bo nie da się zarejestrować takiej nazwy - jest zarezerwowana dla odpowiedniej służby.
Też uważam, że spokojnie "blacha" mogła zostać. Nie widzę nic złego w tym, że policyjne odznaki różnią się między sobą. W wojsku też każda jednostka ma swój emblemat/herb/logo. Ujednolicony system oznakowania może uwzględniać taką kwestię.
Zaraz potem pewnie będzie wymieniane oznakowanie na samochodach bo dzisiaj jest już nieaktualne.
Fakt, ktoś pewnie na tym zarobi, ale całe przedsięwzięcie nie wydaje mi się dobrze przemyślane. Kolejne logo. Każdy chce mieć swoje. Miasta też już mają oprócz herbów. Również Prezydent RP, Kancelaria prezydenta RP, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP i bóg jeden wie, co jeszcze.
Nie podoba mi się.

avatar użytkownika
,

Miasta już maja zamiast herbów - i to w całym cywilizowanym świecie, bo herb czy jakaś ozdobna plakieta nie spełnia w dzisiejszym otoczeniu wizualnym tych funkcji, które spełniały kiedyś, gdy ilość konkurencyjnych bodźców i informacji była radykalnie mniejsza.

Jeżeli rynek komercyjny wypracował coś takiego jak dzisiejsze logo, to zrobił to z realnej potrzeby, a nie decyzją urzędników. Przecież pierwsze logotypy przypominały właśnie herby i plakiety, zawierały nazwy, których również nie wolno było rejestrować, a jednak uległy ewolucji do form, które starają się realizować ciążącą na nich dzisiaj funkcję, a nie są tylko efektem przypadku, historycznych zaszłości czy też zapatrzenia się w amerykańskie kryminały i serial Kojak.

Nikt nie broni samego projektu, można się tez zastanawiać czy pomysł na standaryzację komend jest OK. Ale jeśli już ktoś go przeforsował i jakieś pieniądze będą tak czy inaczej szły na nowe oznakowania, to puszczenie tego na żywioł i nie zajęcie się ujednoliceniem identyfikacji wizualnej byłoby naszym zdaniem skandalem.
  

avatar użytkownika
,

porazka co to ma byc w ogole ?

avatar użytkownika
,

takie piekne pasiaki ostatnio widziałem jak byłem w wojskowej piżamie..................chyba ktośteżmiałmiłe wspomnienia

avatar użytkownika
,


W niektórych komendach policjancie nie maja nawet papieru toaletowego a tu 1 mld na zmiane logo i oznaczenie jednostek. Dramat;

Najnowsze w tym dziale

210 wystawców i blisko 600 marek – trwa rejestracja na Promo Show
Wyjątkowo zapowiada się zbliżająca edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku PROMO SHOW. 8-9 lutego TOP Dostawcy spotkają się w EXPO XXI, mieszczącym się w samym sercu Warszawy, z gośćmi z ponad 20 krajów. 
Marka YOPE powierzyła spółce technologicznej Euvic 360 e-com (Grupa Euvic Performance), działania reklamowe związane z usługą display retargetingu.
Aldi promuje marki własne
ALDI promuje marki własne angażując wewnętrznych ekspertów. To prosty, ale trafiony pomysł. Kto najlepiej opowie o produkcie, o jego właściwościach, sposobach produkcji, smaku, aromacie, unikatowych cechach? Pracownik – ekspert, opiekun kategorii. Ekspert ALDI Poleca – pod takim hasłem w gazetkach online, na stronie internetowej i w sklepach startuje komunikacja...
Agencja martech & e-commerce connected SalesTube znalazła się w zestawieniu najszybciej rozwijających się firm magazynu Forbes. Należąca do Group One spółka zajęła 6. pozycję w Rankingu Diamenty Forbes 2023 w branży e-commerce, na liście liczącej ponad sześćdziesiąt firm.
Nowy projektor laserowy PV800UL od Sharp Nec
Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadzi w marcu 2023 r. na rynek nowy projektor laserowy NEC PV800UL. Jaśniejszy projektor instalacyjny PV800UL i jego siostrzany model PV710UL mają kompaktową konstrukcję, oferują elastyczną instalację dzięki szerokiemu wyborowi obiektywów i innym kluczowym wbudowanym funkcjom, w tym obsłudze ProAssist ułatwiającej m.in. sterowanie i...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764