logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

PORADA: Kiedy korzystać z kredytu handlowego?

   14.05.2009, przeczytano 8656 razy

Kredyt kupiecki cieszy się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorstw. Warto zastanowić się więc na tym, kiedy można go stosować, a kiedy należy powstrzymać się z decyzją o jego zaciągnięciu?


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kiedy-korzystac-z-kredytu-handlowego,8908,artykul.html

Kredyt handlowy zwany również kredytem kupieckim jest krótkoterminową formą finansowania przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną jest fakt, iż jest on udzielany przez podmioty gospodarcze, a nie przez banki. W przypadku kredytu od dostawców polega on na regulowaniu płatności za zakup określonych towarów z pewnym opóźnieniem w stosunku do otrzymania danego składnika majątku.

Obecnie forma ta jest bardzo rozpowszechniona wśród podmiotów gospodarczych. Wynika to głównie z faktu, iż kredyt handlowy jest dostępny dla szerokiej grupy nabywców. Z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia kredytu, co jedynie podkreśla jego atrakcyjność. Z punktu widzenia dostawcy możliwość kredytowania zakupu sprawia, że oferta sprzedawcy jest bardziej konkurencyjna na rynku. Bez tej możliwość zbyt towarów czy usług ograniczony byłby jedynie do przedsiębiorstw o podwyższonej płynności finansowej.

W praktyce gospodarczej kredyt kupiecki zazwyczaj jest oferowany bezpłatnie dla nabywców. Przedsiębiorstwo, które korzysta z takiej formy finansowania działalności nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów odsetkowych. Po upływie określonego terminu reguluje zobowiązania jedynie w kwocie jaka widnieje na fakturze.

Kredyt handlowy stanowi pewną alternatywę w stosunku do kredytu bankowego, jest jednak atrakcyjniejszą formą finansowania ze względu na brak oprocentowania. Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje ją w swojej działalności. Problemem staje się jednak permanentne jego stosowanie, nawet do celów do których nie powinien być wykorzystywany. Z reguły regulowanie płatności powinno odbyć się w ciągu 30 dni, przedsiębiorstwa jednak bagatelizują tę zasadę i wydłużają ten termin nawet do kilku miesięcy. Wynikiem tego jest wykorzystywanie tej formy finansowania nie tylko w krótkim okresie, ale również do różnych projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Można wyróżnić klasyczną formę kredytu kupieckiego, która polega na określeniu wysokości upustu w przypadku dokonania całkowitej bądź częściowej zapłaty w określonym z góry terminie. W tym wypadku kosztem kredytu jest nieskorzystanie z danego upustu, a płatność dokonywana jest w odroczonym terminie. Stosowany jest przez przedsiębiorstwa, które charakteryzują się wysoką płynnością finansową. Jeżeli chodzi o nieklasyczny kredyt kupiecki, dostawca nie daje możliwości wykorzystania upustu, oferuje jedynie bezpłatne korzystanie z kredytu. Wariant ten preferuje się w przypadku, kiedy podmiot gospodarczy ma problemy z wygenerowaniem środków finansowych na bieżącą działalność. Przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z kredytu kupieckiego, musi więc podjąć decyzję o tym, czy zależy mu na negocjowaniu jak największych upustów cenowych, czy bardziej zainteresowany będzie uzyskaniem dłuższego okresu kredytowania.

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na zaciągnięcie kredytu kupieckiego może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na krótkoterminowe operacje gospodarcze np. lokatę bankową czy nabycie szybko zbywalnych papierów wartościowych. W ten sposób można osiągnąć dodatkowy dochód w firmie. W myśl zasad efektywnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie nie zaleca się wykorzystywania kredytu kupieckiego w przypadku finansowania aktywów trwałych, czy działalności inwestycyjnej. Oczekiwane należności mogą bowiem wpłynąć w terminie późniejszym, stąd w przypadku konieczności spłaty zobowiązań wynikających z kredytu kupieckiego może to stanowić istotny problem. Efektem tego może być znaczne ograniczenie płynności a zarazem pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt kupiecki jest cennym instrumentem wykorzystywanym przy krótkoterminowym finansowaniu. Jego przyznanie zależy tak naprawdę od zdolności negocjacyjnej danego podmiotu oraz od siły przetargowej. Im pozycja konkurencyjna jest większa, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Autor: Marzena Mliczak / IPO.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Ikea Family – transformacja danowa firmy
Na koniec naszego cyklu prezentującego zwycięskie kampanie XIX edycji Effie Awards zostawiliśmy projekt nietypowy. Na tle prezentowanych poprzednio kampanii prowadzonych z wykorzystaniem spotów, reklam i mediów masowych może się on wydawać mało efektowny. Okazał się jednak bardzo efektywny. Analiza danych, personalizacja, relacje z klientami - te robiące ostatnio karierę...
Wstęp do typografii

Typografia na co dzień (1): Wstęp do typografii

„Książka nie jest już jedyną posta­cią słowa dru­ko­wa­nego. Znaczną część istot­nych tre­ści publi­kuje się dzi­siaj w for­mie gazet, cza­so­pism, reklam. […] Pro­duk­cja kro­jów pisma, wymy­śla­nie nowych czcio­nek docho­dzi do absurdu. Można dostrzec całą masę małych i malut­kich kie­run­ków, z któ­rych każdy błą­dzi na swój...
Drukowany merchandising: 2 minuty, aby zrobić wrażenie na kliencie
W świecie szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych szybkość, cena i wygoda są kluczowymi czynnikami, gdy chodzi o pozyskiwanie klientów przez sklep lub supermarket oraz zadbanie o ich zadowolenie. Nie jest tajemnicą, że rynek sprzedaży detalicznej zmaga się z trudnościami. Sklep ma tylko 2 minuty, aby zrobić wrażenie na kliencie[1]. Odliczanie rozpoczyna się od momentu wejścia...
Above and Beyond. Polskie studia kreatywne projektują wystawę astronomiczną
10 kwietnia 2019 roku w obserwatorium astronomicznym w Lejdzie w Holandii zainaugurowana została nowa wystawa Above and Beyond: Making Sense Of The Universe For 100 Years. Ekspozycję otworzył John Grunsfeld, astronauta NASA oraz nowojorska blogerka Maria Popova, autorka znanego bloga Brain Pickings.
Największym błędem w komunikacji jest jej brak. Marki są jednak coraz bardziej świadome, jak bardzo jest ważna i podejmują próby komunikowania się z odbiorcami. Czy robią to wystarczająco dobrze? Poznaj 5 najczęstszych błędów, które występują w komunikacji marek z sektora B2B.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764