logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Praktyczny Poradnik Poligraficzny: Projektowanie wizytówek

   16.10.2021, przeczytano 3235 razy
ilustracja

Wydawać by się mogło, że taki bzdet, jak wizytówka nie powinien sprawiać większych problemów projektowych, ale w praktyce okazuje się, że kolejne pokolenia grafików potykają się o podobne „drobiazgi”. Oczywiście trudno tutaj o jakieś konkretne normy i jedynie słuszne zasady, tym niemniej bez względu na poziom kreatywności i twórczą wenę projektanta, parę podstawowych prawideł warto jednak przestrzegać.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/typografia-na-co-dzien-%285%29%3A-projektowanie-wizytowek,393408,artykul.html

W tym artykule omawiamy m.in. następujące zagadnienia:

  • Spady i marginesy wewnętrzne dla wizytówek.
  • Orientacja i kolejność stron wizytówki.
  • Fonty i otwory stosowane w wizytówkach.
  • Maski pod lakier wybiórczy i pod tłoczenie.

Sytuacja jest o tyle złożona, iż wizytówki są obecnie najbardziej popularnym wyrobem poligraficznym, realizowanym przez drukarnie w tak zwanym systemie zoptymalizowanym. Z tego też względu nasz wypieszczony projekt jest jednym z kilkudziesięciu innych projektów, zmontowanych na arkuszu drukarskim i siłą rzeczy nie cieszy się taką troską, jak zlecenie indywidualne, szyte na miarę, ale i na kieszeń zamożniejszego klienta.

Roztropny projektant wiedząc, że wizytówka będzie drukowana w masówce, stara się unikać potencjalnie niebezpiecznych poligraficznie rozwiązań, które w kameralnych warunkach wychodzą efektownie, ale w realiach druku zoptymalizowanego już niekoniecznie. Zgłaszanie niezgodności post factum często kończy się niepowodzeniem, bo drukarnie zabezpieczają się skutecznie i w obowiązujących klienta regulaminach, zapewniają sobie dość szerokie granice tolerancji.

O czym więc przede wszystkim warto pamiętać?

Spady i marginesy wewnętrzne

To temat nieśmiertelny, obowiązujący we wszystkich realizacjach poligraficznych. W wyrobach o tak niewielkim formacie, jak wizytówki, spady mają szczególne znaczenie, gdyż pole manewru dla ewentualnych korekt jest tu niewielkie. Niedopatrzenie, które w wypadku plakatów, jakoś da się „zgubić” na krajalni, tutaj będzie musiało pozostać.

Tak więc pamiętajmy o założeniu dla każdej pracy spadów o wielkości zależnej od wymogów konkretnej drukarni. Zazwyczaj jest to od 2 mm do 3 mm. Na spad, czyli poza format netto wizytówki, wypuszczamy wszystkie te elementy, które dochodzą do jej krawędzi, takie jak tło, linie, bitmapy. Aby spady ujawniły się w pliku wynikowym, należy w trakcie eksportu pracy do pdfa, zaznaczyć ten fakt w opcjach eksportu.

Z tych samych względów, o których piszemy wyżej, należy zadbać o odpowiednie czyli min. 5 mm odsunięcie od krawędzi, wszystkich niespadowych elementów wizytówki, takich jak teksty czy też logo.

Pamiętajmy, że wizytówki podobnie jak inne produkty poligraficzne są cięte w stosach po kilkadziesiąt sztuk w każdym. Pod wpływem nacisku noża krajarki może dojść do istotnego przesunięcia się arkuszy w stosie i w efekcie do przycięcia elementów znajdujących się zbyt blisko krawędzi. Ekstremalnym, przykładem jest stosowanie w projekcie ramek wewnętrznych oddalonych o 1-2 mm od brzegu wizytówki. To jazda bez trzymaki i rzadko kończy się dobrym rezultatem.

ilustracjastrzałka

Projekt wizytówki (w kolorze czarnym) z prawidłowo rozmieszczonymi elementami tekstowymi i graficznymi

ilustracjastrzałka

Projekt wizytówki (w kolorze czarnym) z błędnie rozmieszczonymi elementami tekstowymi i graficznymi. Logo i tekst zbyt blisko krawędzi cięcia. Linia pozioma nie jest wypuszczona na spad

Orientacja i kolejność stron wizytówki

Zachęcam, aby bez względu na to, czy wizytówka funkcjonuje ostatecznie w orientacji poziomej (landscape) czy pionowej (portrait) pliki wynikowe dostarczać w orientacji poziomej. Nie wszystkie zresztą drukarnie w formularzu zamówienia rozróżniają orientacje i zazwyczaj dostępna jest tylko jedna opcja.

Tak czy siak, obie strony wizytówki winny mieć bezwzględnie tę samą orientację i to nie tylko na poziomie podglądu. Dotyczy do przede wszystkich zawartych w pliku pdf obszarów zwanych boxami. Chodzi przede wszystkim o trimbox (pole przycięcia) i mediabox (pole spadu).

Jeśli obie strony wizytówki przesyłacie w jednym pliku wynikowym, przyjmijcie zasadę, że pierwszy strona pliku odpowiada głównej stronie wizytówki czyli jej przodowi, a druga strona dotyczy tyłu wizytówki. Kiedy pliki wysyłacie osobno, w nazwie pliku winna być zawarta jasna informacja, który plik to przód, a który tył wizytówki.

Dość częstą sytuacją jest zlecanie większej ilości wizytówek z różnymi przodami i wspólnym tyłem. Ma to miejsce głównie w wizytówkach służbowych. Teoretycznie można wtedy postąpić dwojako: wysłać wszystkie przody i tylko jeden plik z tyłem, zaznaczając iż należy go zmontować ze wszystkimi przodami, lub też do każdego przodu dołożyć ten sam tył. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania, a w regulaminach większości drukarń internetowych jest to zdaje się standardem.

Fonty

Odradzam używania w wizytówkach dwuelementowych krojów pisma.

Najbezpieczniejsze są oczywiście kroje bezszeryfowe, drukowane jednym – najchętniej 100% kolorem.

Rastrowanie tekstów i używanie wszystkich składowych CMYKa w druku offsetowym może poskutkować zaburzeniem ostrości rysunku czcionki i „poszarpaniem” ukośnych elementów liter.

Z tej samej przyczyny nie zalecam stosowanie tekstów w kontrze na apli złożonej z głębokiej czerni. Bezpieczna wysokość kroju pisma „wizytówkowego” to min. 12 pkt.

Otwory

Jeżeli życzycie sobie aby w wizytówce wywiercono otwór, miejsce dziurowania należy zaznaczyć paserem o ramionach mniejszych od średnicy otworu, tak aby nawet przy niedokładnościach pasowania, krzyżyk został usunięty wraz z „odwiertem”. Zazwyczaj drukarnie mają do wyboru kilka średnic otworów od 2 mm do 15 mm.

Nie należy zaznaczać otworu rysując okrąg o średnicy równej średnicy dziurki, bo konia z rzędem temu kto za każdym razem trafi wiertłem w taki cel. Bezpieczna odległość otworu od krawędzi wizytówki to min. 5 mm.

ilustracjastrzałka

Sposób zaznaczenia miejsca wywiercenia dziurki w podglądowym pliku z projektem wywieszki

Maski pod lakierowanie wybiórcze

Jeśli chcemy aby pewne elementy wizytówki zostały pokryte lakierem wybiórczym, oprócz projektu do druku winniśmy dostarczyć projekt maski dla lakieru, zawierający tylko te obiekty z wizytówki, które mają być polakierowane. Oto kilka przydatnych wskazówek:

Plik z maską winien mieć ten sam format co praca główna do druku.

W pliku wielostronicowym maska winna znajdować się zaraz po stronie z odpowiadającym jej drukiem. W zależności od sytuacji kolejność stron może więc wyglądać trojako:

  • lakier na przodzie wizytówki – kolejność stron: Przód-Maska-Tył.
  • lakier na tyle wizytówki – kolejność stron: Przód-Tył-Maska.
  • lakier dwustronny – kolejność stron: Przód-Maska-Tył-Maska.

Lakier musi być oddalony od krawędzi wizytówki o min. 3 mm czyli maksymalne wymiary obszaru lakierowanego winne być o co najmniej 6 mm mniejsze zarówno na wysokości, jak i na szerokości.

Tekst pokryty lakierem wybiórczym musi mieć co najmniej 12 pkt wysokości, a linie min. 2 mm grubości.

Maska winna być złożona wyłącznie ze 100% koloru dodatkowego.

Nie używamy lakierowania dla elementów w kontrze.

W wypadku wizytówek składanych, unikamy lakierowania wybiórczego elementów znajdujących się na linii falcowania.

ilustracjastrzałka

Prawidłowo przygotowany plik produkcyjny: a) praca główna do druku, b) maska na lakier UV, c) podgląd miejsca lakierowania

Maski pod matryce do tłoczenia i hotstampingu

Przygotowanie masek pod matryce nie różni się specjalnie od tego, co opisaliśmy wyżej. Maska obejmuje wyłącznie ten element, który ma być poddany tłoczeniu bądź złoceniu (srebrzeniu). Winna być wykonana w kolorze 100% black i dostarczona do podwykonawcy w osobnym pliku. W pliku podglądowym należy wskazać dokładnie umiejscowienie tłoczenia na pracy głównej.

ilustracjastrzałka

Matryca do tłoczenia wklęsłego

Obecnie grafik nie musi już dla tłoczenia na cieńszych podłożach wykonywać projektu zarówno matrycy jak i patrycy. Zrobi to firma wykonująca matryce, o ile dba o klienta. Grafik wysyła tylko czytelnie przygotowany plik z tłoczonym elementem. Firma wykonująca matrycę, po otrzymaniu informacji o grubości tłoczonego surowca, sama dorabia patrycę.

Z chochlikowym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb

okładka

Niniejszy tekst pochodzi z przygotowywanego do druku, drugiego tomu »Praktycznego Poradnika Poligraficznego« poświęconego produktom poligraficznym Przypominamy, że w kwietniu br. ukazał się nakładem wydawnictwa „Helion”, pierwszy tom tegoż Poradnika, dotyczący procesów poligraficznych. Książka jest do nabycia w księgarni HELION, oraz w większości księgarń internetowych i stacjonarnych. Zachęcam do zakupu i lektury.

Prak­tyczny porad­nik poli­gra­ficzny. Pro­cesy,
Helion, Gli­wice 2021.
For­mat: B5
Stron: 344
Oprawa: zin­te­gro­wana


avatar użytkownika
+ + + + + + + + + + + + + +

Tekst opublikował użytkownik: chochlikdrukarski

(Andrzej Gołąb)

chochlikdrukarski o sobie:

Andrzej Gołąb - od początku pracy zawodowej związany z branżą wydawniczą i poligraficzną. W latach 90. ubiegłego wieku, założył kilka pracowni składu komputerowego na terenie Śląska. Prowadził także własną firmę wydawniczą. Przez ostatnie ćwierć wieku pracował w Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler w Rudzie Śląskiej (www.cuddruk.pl). W tym zakładzie poligraficznym, znanym z marki CUD, stworzył pracownię typografii komputerowej i przez kilkanaście lat był jej szefem. Pełnił także funkcję pełnomocnika właściciela i odpowiadał m.in. za kontrolę jakości plików produkcyjnych, optymalizację procesów produkcyjnych oraz sklep internetowy. W firmie tej zaprojektował i wdrożył zgodny z normą ISO system zarządzania jakością, oraz informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym. Jest także stałym współpracownikiem miesięcznika „Świat druku”, na łamach którego regularnie publikuje felietony poświęcone tematyce poligraficznej.
Autor wydanej w kwietniu 2021 roku nakładem wydawnictwa "Helion" książki "Praktyczny Poradnik Poligraficzny - Procesy" oraz wydanej w roku 2013, także nakładem Wydawnictwa „Helion” książki pt.: „DTP. Od projektu, aż po druk”. Twórca i animator internetowego projektu „Chochlik drukarski — pogotowie poligraficzne”. Jest to bezinteresowna inicjatywa edukacyjna, której głównym celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu poligrafii. Blog cieszy się do dziś dużą popularnością i dziennie ma kilkaset odsłon.

Blog: http://www.chochlikdrukarski.com.pl
FB:https://www.facebook.com/andrzejjozefgolab
FB:https://www.facebook.com/drukarski.chochlik/
Poczta: andrzej.jozef.golab(at)gmail.com

Więcej informacji o użytkowniku

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Strategia marketingowa w Black Friday
Dla przedsiębiorców na rynku e-commerce kluczem do sukcesu jest zrozumienie swoich klientów i zoptymalizowanie działań w okresach szczególnie sprzyjających zwiększaniu dochodów. Takim czasem bez wątpienia jest cały listopad, obfitujący w różnego rodzaju promocje sprzedażowe. Jakie jednak narzędzia wykorzystać przy wdrażaniu strategii marketingowej, aby zrealizować swoje...
Jakie elementy powinna zawierać strona www firmy z branży przemysłowej?
Jakie elementy powinna zawierać strona internetowa firmy z branży przemysłowej? Co jest kluczowe dla klientów? Warto zwrócić uwagę na fakt, że branża przemysłowa jest obecnie w trudnej sytuacji. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, spadek produkcji sprzedanej odnotowano w wielu kategoriach, np. meble zanotowały spadek o 15,7 proc., urządzenia elektryczne o 15 proc., papier i...
Czytelnik już nie będzie oszukiwany tytułami artykułów, które później omawiają wszystko, ale nie to, co sugerował tytuł? Google zapowiada zmiany, grozi palcem i przekonuje, że twórcy treści na strony internetowe muszą “zapiąć pasy”. Na razie jednak zapowiedzi są enigmatyczne i użytkownicy muszą cierpliwie czekać na realizację – nie pierwszych takich przecież –...
Reklamy, zarówno te tradycyjne billboardy, jak i cyfrowe odpowiedniki generują wkład węglowy. Jednocześnie konsumenci są coraz bardziej na to wyczuleni i chcą od wielu branż zmian. Na ulicach miast billboardy wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu powoli stają się standardem, ale firmy idą o krok dalej. Oświetlają swoje reklamy panelami solarnymi, a już...
Klej w produktach samoprzylepnych - dlaczego jest tak ważny?
Ten artykuł nie jest referatem ani wykładem na temat produkcji klejów i ich właściwości. Jest dawką wiedzy skoncentrowaną na kluczowych aspektach, które mają wpływ na decyzje zakupowe konsumentów w sektorze reklamowym.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764