logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Raport Intrum EPR 2024: firmy coraz silniejsze

  PR 20.05.2024, przeczytano 253 razy
ilustracja

W obliczu ciągle zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, polskie firmy wykazują się zdolnością do adaptacji. Analiza danych z ostatnich lat pokazuje, że firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość – 36% z nich ocenia swoją organizację jako silniejszą niż przed rokiem, a niemal 1/3 zanotowała wzrost przychodów na poziomie wyższym, niż zakładany. Czy jest to zatem powód do świętowania? Nie do końca. W dalszym ciągu dają się we znaki skutki pandemii COVID-19, po której polscy i europejscy przedsiębiorcy jeszcze się podnoszą. Zdaniem 43% firm konieczne są cięcia budżetowe, a prawie co 4 chce zwiększyć zakres operacji sprzedażowych, w poszukiwaniu większych przychodów. Raport Intrum EPR 2024 pozwala spojrzeć na obecny stan polskiego i europejskiego biznesu, rysując obraz gospodarki, która, mimo przeciwności, ma szansę na wyjście z niekorzystnego położenia.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/raport-intrum-epr-2024%3A-firmy-coraz-silniejsze,404283,artykul.html

Polskie firmy stają się silniejsze

Patrząc wstecz na ostatnie trzy lata, możemy zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową liczby polskich firm, które oceniają swoją pozycję rynkową jako silniejszą w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. W 2022 roku, ponad połowa przedsiębiorstw (54%) uważała, że ich sytuacja uległa pogorszeniu, jednak już w kolejnym roku odsetek ten zmniejszył się do 48%, a w 2024 roku do 40%. Tymczasem, frakcja firm deklarujących wzrost swojej siły rynkowej wzrosła z 21% w 2022 roku do 36% w 2024 roku.

Takie dane mogą świadczyć o rosnącej odporności polskiego sektora biznesowego, który, mimo globalnych wyzwań gospodarczych, potrafi nie tylko przetrwać, ale i umacniać swoją pozycję. Wzrost odsetka firm odczuwających poprawę może być wynikiem skutecznych strategii zarządzania, inwestycji w innowacje, jak również zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Należy jednak pamiętać, że mimo pozytywnego trendu, procent firm deklarujących mocniejszą pozycję jest nadal mniejszy od tych organizacji, których sytuacja uległa pogorszeniu.

- Warto zauważyć, że dane w raporcie Intrum EPR 2024 pokazują jeszcze jedną zależność – grupa firm, których pozycja rynkowa nie uległa zmianie, pozostaje na stałym poziomie, malejąc nieznacznie z roku na rok. To również może być interpretowane jako pozytywny sygnał. W kontekście niepewności ekonomicznej, utrzymanie status quo może oznaczać skuteczne zarządzanie ryzykiem i świadome dążenie do zrównoważonego rozwoju. Obserwowane dane wskazują na stopniowe budowanie fundamentów silnej i zrównoważonej gospodarki. Polskie firmy, poprzez ciągłe doskonalenie swoich procesów i adaptację do zmieniającego się otoczenia, zdają się być na dobrej drodze do osiągnięcia długoterminowej stabilności i wzrostu. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej – komentuje Krzysztof Krauze, Prezes Intrum Polska.

Przychody vs. oczekiwania – powrót do równowagi

W obliczu wyzwań gospodarczych wywołanych pandemią, polskie przedsiębiorstwa wykazują oznaki nie tylko odbudowy, ale i stopniowego wzrostu. Dane za lata 2020-2024 rysują obraz gospodarki, która nie tylko przetrwała kryzys, ale również zdołała się dostosować i wykorzystać nowe warunki rynkowe na swoją korzyść. W 2024 roku, aż 32% firm zgłosiło przychody przekraczające oczekiwania, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z 24% w 2020 roku. Jest to świadectwem zarówno odporności, jak i zdolności adaptacyjnych polskiego biznesu. Co więcej, dynamika wzrostu tego wskaźnika w naszym kraju jest jeszcze większa niż w Europie, gdzie przyrost procentowy między 2023, a 2024 rokiem wyniósł 4 p.p., gdy w Polsce było to aż 9 punktów.

Analizując dane z raportu Intrum, można zauważyć, że największy spadek przychodów poniżej oczekiwań miał miejsce w 2021 roku (z 32% do 42%), co odzwierciedla bezpośrednie skutki pandemii. Pocieszający jest jednak fakt, że przez ostatnie lata odsetek ten wrócił niemal do poziomu z 2020 roku, spadając do 35% obecnie. Można dopatrywać się w tym skutecznych strategii odbudowy i prowadzenia działalności. Co więcej, spójność w danych od 2022 do 2023 roku sugeruje, że firmy zaczęły osiągać równowagę i przewidywalność finansową.

- Najbardziej obiecującym wskaźnikiem jest wzrost udziału firm z przychodami przekraczającymi oczekiwania w 2024 roku. Możemy patrzeć na to optymistycznie, widząc tendencję wskazującą na powrót polskich firm do stanu sprzed pandemii, ale również rozwój nowej dynamiki wzrostu, dobrze rokującej na nadchodzące lata. Firmy, które najlepiej prosperowały, prawdopodobnie zastosowały bardziej elastyczne podejście do zarządzania, co pozwoliło im lepiej radzić sobie w czasach niepewności. Przedsiębiorstwa w Polsce wykazały się odpornością i zdolnością do adaptacji w obliczu globalnego kryzysu. Większa liczba firm osiągających przychody przekraczające oczekiwania w 2024 roku jest dowodem na to, że sektor ten jest na dobrej drodze do dalszego rozwoju – dodaje Krzysztof Krauze.

Perspektywy dla polskiego biznesu

Polskie firmy stoją na rozdrożu, gdzie ekspansja rynkowa i zarządzanie kosztami stają się kluczowymi elementami strategii biznesowej. Z danych wynika, że chociaż 92% przedsiębiorstw widzi potencjał w rozwoju na rynku krajowym, to aspiracje dotyczące ekspansji międzynarodowej, szczególnie poza granice Europy, napotykają na pewne bariery. Firmy mierzą się z rosnącymi kosztami operacyjnymi, dążąc jednocześnie do zwiększania efektywności poprzez cięcie kosztów. Procent przedsiębiorstw planujących takie działania wzrósł z 27% w 2021 roku do 43% w 2024 roku. Jednocześnie, intensyfikowane są działania sprzedażowe – od 18% w 2021 do 23% w 2024 roku, co świadczy o dążeniu do zrównoważenia budżetu i poszukiwaniu nowych ścieżek przychodów.

- Niepewność ekonomiczna skłania przedsiębiorstwa do ostrożności, zwłaszcza w kontekście wysokich kosztów kredytowania i niejasnej przyszłości poziomu stóp procentowych. Taka postawa może hamować inwestycje i ekspansję, co wskazuje, że dla ich rozwoju potrzebne jest stabilne i przewidywalne otoczenie makroekonomiczne. Niemal 40% firm uznaje innowacje i transformację za niezbędne do przetrwania na rynku w najbliższych pięciu latach. To sygnał, że polskie przedsiębiorstwa muszą nie tylko dostosować się do zmian, ale również aktywnie kształtować nowe modele biznesowe, aby utrzymać konkurencyjność i zapewnić długoterminowy rozwój – podkreśla Krzysztof Krauze, Prezes Intrum.

Mimo poprawy kondycji, wyłaniającej się spośród danych zebranych przez Intrum w najnowszym raporcie, postawa przedsiębiorców pozostaje ostrożna. Widzimy to szczególnie po wzroście odsetka firm planujących cięcia budżetowe, ale również przewidywaniach, jakimi kierują się przedsiębiorcy, a te nie są zbyt optymistyczne. Aż 7 na 10 z nich nie spodziewa się, że banki centralne obliżą stopy procentowe pożyczek przynajmniej przez najbliższy rok. To przeświadczenie będzie rzutowało na wydarzenia w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Intrum

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Aż 71 proc. przedsiębiorstw w Polsce dobrze ocenia członkostwo w UE. Z tej grupy już 41 proc. ankietowanych skorzystało z dotacji unijnych. Tak wynika z badania zleconego przez EFL, przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. W 2024 roku Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców. Stawia na różnorodne programy i...
Zgodnie z nowym Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL), który ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., lekarz będzie miał prawo do informowania o swojej działalności, jednak zgodnie z zasadami etyki. Według zapisów aktualnego jeszcze do końca tego roku kodeksu wszelkie reklamowanie się przez lekarza jest zabronione - przypomina Prawo.pl.
Nastroje konsumenckie znów w górę
Polscy konsumenci coraz lepiej oceniają stan swoich finansów i z większym optymizmem patrzą w przyszłość – własnego i krajowego budżetu. W górę wędruje także większość pozostałych wskaźników Barometru Nastrojów Konsumenckich. A największa w tym zasługa młodzieży. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ...
Useme automatyzuje przekazywanie praw autorskich
W dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym, usprawnienie procesów pracy zdalnej i freelancingu staje się nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością. Platforma Useme, służąca do rozliczeń na linii klient-freelancer, wprowadziła innowacyjne rozwiązanie bazujące m.in. na technologii podpisu kwalifikowanego, które eliminuje konieczność fizycznego podpisu...
ZPAV o nowelizacji ustawy o prawach autorskich
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uregulowana zostanie kwestia tantiemizacji oraz wynagrodzeń należnych twórcom, wykonawcom i wydawcom prasy ze strony platform internetowych i serwisów streamingowych. – W zakresie praw twórców muzycznych czy firm...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764