logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Reklama cyfrowa w Akcie o usługach cyfrowych - działania IAB Polska i IAB Europe

  PR 23.07.2021, przeczytano 210 razy

15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała jedne z najistotniejszych inicjatyw legislacyjnych ostatnich lat dotyczące spraw cyfrowych w Unii Europejskiej – Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz Akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Są to fundamentalne akty prawne, które będą miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie szeroko rozumianej przestrzeni cyfrowej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/reklama-cyfrowa-w-akcie-o-uslugach-cyfrowych---dzialania-iab-polska-i-iab-europe,392386,artykul.html

W ostatnich tygodniach zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Radzie UE, prace nad DSA wyraźnie nabrały tempa. 27 maja 2021 r. Rada ds. Konkurencyjności otrzymała od prezydencji portugalskiej sprawozdanie z postępów[1], zaś wiodąca dla tego tematu w Parlamencie Europejskim Komisja IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) przygotowała projekt raportu[2].

Dla Rady UE kwestie reklamy cyfrowej nie wydają się problematyczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że zaproponowany przez Komisję sposób postępowania – podwojenie przejrzystości dla konsumentów, tak aby byli oni uprawnieni do dokonywania wyborów, które są dla nich odpowiednie – jest słuszny.

Inaczej sprawa wygląda w podejściu Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisji IMCO oraz LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Szkody społeczne wynikające z dezinformacji w internecie, niewystarczająca świadomość tego, jaka przejrzystość jest już wymagana na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, a także rozgoryczenie z powodu niewystarczającego przestrzegania przepisów RODO – to napędza pragnienie czegoś bardziej radykalnego, potencjalnie obejmującego całkowity zakaz reklamy ukierunkowanej.

Jeśli propozycje poprawek złożone w obu komisjach zostaną uwzględnione w ostatecznej treści rozporządzenia, będą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie całego łańcucha reklamy cyfrowej -potencjalnie negatywny wpływ. Chociaż można zrozumieć intencje kryjące się za tymi poprawkami tj. wyrównanie konkurencyjności na rynku, stworzenie równych szans dla mniejszych firm i w końcu ochrona użytkowników, należy uważać, aby nie przekroczyć pewnej cienkiej i wrażliwej linii. Jeśli rozwiązania zostaną źle przygotowane to efekt może być dokładnie odwrotny – szkoda dla tysięcy firm, które polegają na reklamach cyfrowych w całej Europie czy umocnienie nierównego dostępu konsumentów do wysokiej jakości treści i usług online. Zakaz reklamy targetowanej skutecznie pozbawiłby bowiem wszystkich obywateli europejskich znacznej części treści i usług, z których obecnie korzystają.

Z rozwiązań oferowanych przez wiodące firmy cyfrowe korzysta duża liczba mniejszych wydawców, reklamodawców oraz cała masa mniejszych firm technologicznych, które w oparciu o te rozwiązania rozwijają własne narzędzia. Dzięki temu są w stanie docierać bezpośrednio do odbiorców swoich produktów i usług a w konsekwencji monetyzować swoje treści. Wprowadzenie proponowanych obostrzeń w efekcie uderzy więc nie tylko w tych „dużych” ale także w tych mniejszych, małych niezależnych wydawców, którzy rozwijają bardzo innowacyjne produkty i usługi w modelu D2C (direct-to-consumer). Cała masa firm sektora ad-tech, które są siłą napędową rozwiązań technologicznych żyje dzięki funkcjonowaniu w modelu reklamowym.

Zatem, z punktu widzenia całej gospodarki ryzykujemy uwstecznieniem i pogłębieniem istniejących niedoskonałości rynku.

Proponowane przez Parlament Europejski rozwiązania doprowadziłyby także do upadku otwartej sieci wspieranej reklamami, a co najważniejsze, do odebrania użytkownikom możliwości wyboru konsumpcji treści online wedle ich życzenia. Choć może się to wydawać paradoksalne, zgodnie z najnowszymi badaniami IAB Europe[3] – 75% ankietowanych Europejczyków preferuje obecny model korzystania z internetu, który zapewnia darmowy dostęp do treści i usług, dzięki możliwości targetowania reklam. Przychylnością badanych nie cieszy się rozwiązanie, które zakłada komercyjne korzystanie z internetu w zamian za przestrzeń wolną od reklam.

Podsumowując, warto aby decydenci i ustawodawcy unijni i krajowi, spojrzeli na temat uwzględniając perspektywę wszystkich stron, aby tworzone prawo oparte było na trosce o dobro firm i konsumentów w równym stopniu, zaś efektem końcowym był dostęp do bezpłatnego i otwartego internetu, w którym reklama cyfrowa stanowi ważny element.

Powyższa kwestia jest szczególnie istotna dla całej branży dlatego IAB Europe opublikował list otwarty w tej sprawie, który podpisało 45 firm oraz kilka organizacji, w tym również członkowie  IAB Polska Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ. Równolegle, IAB Polska zwrócił się do wybranych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim zwracając uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z proponowanych przez Parlament rozwiązań. 

Źródło: IAB Polska

www.iab.org.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Spadek nastrojów wśród prowadzących małe i średnie sklepy
Sierpniowy odczyt wskaźników Nastroju Handlu Tradycyjnego pokazał intensywny spadek nastrojów wśród osób prowadzących sklepy handlu detalicznego.
Instytut GfK, dostawca usług analitycznych i konsultingowych w zakresie wiedzy o konsumentach i rynkach, wprowadza platformę gfknewron – zintegrowane oprogramowanie bazujące na technologii AI. W ramach jednego źródła klienci mogą uzyskać dostęp do danych rynkowych, konsumenckich, o markach oraz prognoz i rekomendacji wspartych sztuczną inteligencją. Wprowadzenie gfknewron stanowi...
Polski Ład był komunikowany jako program prorozwojowy, a w części podatkowej ukierunkowany na obniżanie obciążeń. Już w momencie przedstawienia wstępnych założeń można było jednak zauważyć, że nie wszyscy na proponowanych rozwiązaniach zyskają, a dla niektórych mogą być one wręcz zabójcze. Mając to na uwadze, w trosce o tempo rozwoju polskiej gospodarki w...
W Polsce mamy coraz większy odsetek zupełnie niezaangażowanych pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Kincentric. Obecnie stanowi on już niemal 25 proc., podczas gdy średnia światowa to tylko 14 proc. Po pierwszym półroczu widoczny jest również spadek nastrojów wśród zatrudnionych.
Średni koszyk zakupowy w 9 z 11 sieci handlowych był w lipcu droższy niż w czerwcu i rok temu
Cena minimalnego koszyka zakupowego wzrosła w lipcu niemal o 6 proc. w ujęciu rocznym. Był to kolejny miesiąc z rzędu, w którym obserwowany jest wzrost tej wartości. Z kolei maksymalny koszyk zakupowy był tańszy w lipcu o prawie 8 proc. – Stąd wniosek, że podwyżki prawdopodobnie odbiją się głównie na konsumentach, którzy kupują towary podstawowe....
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764