logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Reklama cyfrowa w Akcie o usługach cyfrowych - działania IAB Polska i IAB Europe

  PR 23.07.2021, przeczytano 391 razy

15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała jedne z najistotniejszych inicjatyw legislacyjnych ostatnich lat dotyczące spraw cyfrowych w Unii Europejskiej – Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz Akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Są to fundamentalne akty prawne, które będą miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie szeroko rozumianej przestrzeni cyfrowej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/reklama-cyfrowa-w-akcie-o-uslugach-cyfrowych---dzialania-iab-polska-i-iab-europe,392386,artykul.html

W ostatnich tygodniach zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Radzie UE, prace nad DSA wyraźnie nabrały tempa. 27 maja 2021 r. Rada ds. Konkurencyjności otrzymała od prezydencji portugalskiej sprawozdanie z postępów[1], zaś wiodąca dla tego tematu w Parlamencie Europejskim Komisja IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) przygotowała projekt raportu[2].

Dla Rady UE kwestie reklamy cyfrowej nie wydają się problematyczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że zaproponowany przez Komisję sposób postępowania – podwojenie przejrzystości dla konsumentów, tak aby byli oni uprawnieni do dokonywania wyborów, które są dla nich odpowiednie – jest słuszny.

Inaczej sprawa wygląda w podejściu Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisji IMCO oraz LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Szkody społeczne wynikające z dezinformacji w internecie, niewystarczająca świadomość tego, jaka przejrzystość jest już wymagana na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, a także rozgoryczenie z powodu niewystarczającego przestrzegania przepisów RODO – to napędza pragnienie czegoś bardziej radykalnego, potencjalnie obejmującego całkowity zakaz reklamy ukierunkowanej.

Jeśli propozycje poprawek złożone w obu komisjach zostaną uwzględnione w ostatecznej treści rozporządzenia, będą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie całego łańcucha reklamy cyfrowej -potencjalnie negatywny wpływ. Chociaż można zrozumieć intencje kryjące się za tymi poprawkami tj. wyrównanie konkurencyjności na rynku, stworzenie równych szans dla mniejszych firm i w końcu ochrona użytkowników, należy uważać, aby nie przekroczyć pewnej cienkiej i wrażliwej linii. Jeśli rozwiązania zostaną źle przygotowane to efekt może być dokładnie odwrotny – szkoda dla tysięcy firm, które polegają na reklamach cyfrowych w całej Europie czy umocnienie nierównego dostępu konsumentów do wysokiej jakości treści i usług online. Zakaz reklamy targetowanej skutecznie pozbawiłby bowiem wszystkich obywateli europejskich znacznej części treści i usług, z których obecnie korzystają.

Z rozwiązań oferowanych przez wiodące firmy cyfrowe korzysta duża liczba mniejszych wydawców, reklamodawców oraz cała masa mniejszych firm technologicznych, które w oparciu o te rozwiązania rozwijają własne narzędzia. Dzięki temu są w stanie docierać bezpośrednio do odbiorców swoich produktów i usług a w konsekwencji monetyzować swoje treści. Wprowadzenie proponowanych obostrzeń w efekcie uderzy więc nie tylko w tych „dużych” ale także w tych mniejszych, małych niezależnych wydawców, którzy rozwijają bardzo innowacyjne produkty i usługi w modelu D2C (direct-to-consumer). Cała masa firm sektora ad-tech, które są siłą napędową rozwiązań technologicznych żyje dzięki funkcjonowaniu w modelu reklamowym.

Zatem, z punktu widzenia całej gospodarki ryzykujemy uwstecznieniem i pogłębieniem istniejących niedoskonałości rynku.

Proponowane przez Parlament Europejski rozwiązania doprowadziłyby także do upadku otwartej sieci wspieranej reklamami, a co najważniejsze, do odebrania użytkownikom możliwości wyboru konsumpcji treści online wedle ich życzenia. Choć może się to wydawać paradoksalne, zgodnie z najnowszymi badaniami IAB Europe[3] – 75% ankietowanych Europejczyków preferuje obecny model korzystania z internetu, który zapewnia darmowy dostęp do treści i usług, dzięki możliwości targetowania reklam. Przychylnością badanych nie cieszy się rozwiązanie, które zakłada komercyjne korzystanie z internetu w zamian za przestrzeń wolną od reklam.

Podsumowując, warto aby decydenci i ustawodawcy unijni i krajowi, spojrzeli na temat uwzględniając perspektywę wszystkich stron, aby tworzone prawo oparte było na trosce o dobro firm i konsumentów w równym stopniu, zaś efektem końcowym był dostęp do bezpłatnego i otwartego internetu, w którym reklama cyfrowa stanowi ważny element.

Powyższa kwestia jest szczególnie istotna dla całej branży dlatego IAB Europe opublikował list otwarty w tej sprawie, który podpisało 45 firm oraz kilka organizacji, w tym również członkowie  IAB Polska Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ. Równolegle, IAB Polska zwrócił się do wybranych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim zwracając uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z proponowanych przez Parlament rozwiązań. 

Źródło: IAB Polska

www.iab.org.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Kto zarabia za dużo? Politycy i influencerzy na cenzurowanym
Zawody związane z polityką nie cieszą się w Polsce sympatią - według najnowszego raportu No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo, a u 70 proc. zawód ten budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem 39 proc. ta praca ma małe znaczenie dla społeczeństwa....
Unijny akt o usługach cyfrowych: jest postępowanie przeciwko Tiktokowi
Od 17 lutego br. akt o usługach cyfrowych zaczął powszechnie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Unijne rozporządzenie reguluje działalność dostawców usług w internecie i ma przede wszystkim zwiększyć ochronę użytkowników, dzięki czemu ich prawa w sieci będą ściślej przestrzegane....
Przedłużające się postępowania gospodarcze zmorą MSP
Skrócenie trwania postępowań w sprawach gospodarczych do maksymalnie sześciu miesięcy, uproszczenie systemu podatkowego, większa stabilność prawa i trzymanie się vacatio legis oraz ograniczenie instytucji tymczasowego aresztowania – to część postulatów zawartych w „Nowej polityce gospodarczej”, który została opracowana...
Rzecznik informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego...
W ostatnich latach gwałtowne wzrosty cen stały się codziennością dla firm i ich klientów.  Aktualne prognozy brzmią jednak optymistycznie. NBP przewiduje, że widoczny obecnie spadek inflacji utrzyma się, a to oznacza, spowolnienie wzrostu cen. Czy życie codzienne w 2024 roku będzie tańsze? Jak kształtować się będą raty kredytów? Czy w przyszłości czekają...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764