logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Reklama zewnętrzna w Polsce: Raport 2018, prognoza 2019

   17.02.2019, przeczytano 3430 razy
ilustracja
fot. Troy Stoi/Freeimages.com

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informacje dotyczące wielkości rynku OOH w Polsce w 2018 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (PublicisMedia). Komunikat IGRZ jest podsumowaniem najważniejszych danych z ubiegłego roku oraz wstępem do naszego głównego RAPORTU OOH2018, który zawierać będzie szczegółowe analizy, komentarze oraz prognozy i zostanie opublikowany pod koniec lutego bieżącego roku.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/reklama-zewnetrzna-w-polsce%3A-raport-2018%2C-prognoza-2019,381272,artykul.html

OOH 2018. Tradycyjna OOH, Reklama TRANZYTOWA i Reklama DOOH

Łączna wielkość estymowanej sprzedaży w trzech segmentach reklamy OOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 546,6 MLN PLN i była wyższa aniżeli w roku 2017 o 4,9%.1

Y OOH 2018

Q1 OOH 2018

Q2 OOH 2018

Q3 OOH 2018

Q4 OOH 2018

546,6 MLN

111,7 MLN

154,3 MLN

124,0 MLN

156,6 MLN

Wynik osiągnięty w 2018 roku odpowiada naszym prognozom sprzed roku. Zmiany na rynku OOH – zarówno te wymuszone przez czynniki zewnętrzne (przede wszystkim w zakresie administracyjnym), jak i te przyjęte przez same firmy, nie wpłynęły istotnie na wielkość sprzedaży. Ze względu na dalszy wzrost jakości oferowanych powierzchni i usług stały się mobilizujące i potwierdzające reklamodawcom słuszność wyboru reklamy OOH dla promocji swoich produktów.

W zakresie trzech filarów reklamy OOH:

  • Tradycyjna OOH utrzymuje stan posiadania mimo, że zmienia się portfolio oferowanych nośników reklamy (zmiany ilościowe w ramach kategorii nośników, przy względnie stabilnej liczbie oferowanych na rynku powierzchni). W 2018 roku odnotowujemy wzrost na poziomie 0,8%;
  • Reklama tranzytowa wróciła na poziom przychodów sprzed kilku lat (wówczas jednak możliwości korzystania z taboru komunikacji miejskiej były większe). W 2018 roku odnotowujemy wzrost na poziomie ponad 29%. Skala wykorzystania reklamy tranzytowej jest także pośrednio związana ze zmniejszającą się ilością powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy usytuowanych w ścisłych centrach największych miast;
  • Reklama DOOH rozwija się zgodnie ze światowymi trendami. W Polsce z trudnościami, ze względu na ograniczenia administracyjne i wysokie koszty wejścia na rynek. Przyszłościowo nie ma jednak innej alternatywy. Liczba nośników DOOH będzie w szybkim czasie rosnąć. W 2018 roku wzrost sprzedaży w zakresie DOOH wyniósł pond 25% w stosunku do roku ubiegłego.

Y RAZEM OOH 2018

OOH TRADYCYJNA

TRANZYT

DOOH

546,6 MLN
+ 4,9%

444,9 MLN
+ 0,8%

45,4 MLN
+ 29.3%

56,3 MLN
+ 25,4%

Q4 OOH 2018. Tradycyjna OOH, Reklama TRANZYTOWA i Reklama DOOH

Estymowana wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2018 roku wyniosła ponad 156,6 MLN PLN. Była wyższa o 7% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Dominujące sektory:

HANDEL

MEDIA

TELEKOMUNIKACJA

ŻYWNOŚĆ

CZAS WOLNY

Q4 OOH 2018

22%

15%

10%

12%

7%

Y OOH 2018

22%

16%

12%

10%

7%

Rok 2018 zakończony nieco inną kolejnością popularnych w reklamie OOH sektorów: „handel” , „media”, „telekomunikacja”, „żywność”, „czas wolny” (2017 dominujące sektory: "handel", "telekomunikacja", "media", "żywność", „napoje i alkohole”). Sprzedaż w zakresie przedmiotowych sektorów stanowiła w roku 2018 ponownie ponad ⅔ przychodów reklamy OOH.

W ubiegłym roku ponad 84% udziałów w monitorowanych wydatkach na reklamę OOH w Polsce posiadały cztery największe firmy: AMS, Ströer Polska, Clear Channel Poland oraz Cityboard Media, przy czym udział firm AMS i Ströer wyniósł ponad 65%.

W zakresie tradycyjnej OOH największą sprzedaż generują nośniki typu Citylight oraz Frontlight 6 x 3. Pozostałe nośniki stanowią uzupełnienie dla klasycznych kampanii. Szczególnie nośniki typu Backlight oraz Frontlight 12 x 3. Hitem na rynku stały się nośniki typu Dynamic Backlight, wykorzystujące inteligentne matryce LED.

Reklama TRANZYTOWA

Liderem reklamy tranzytowej pozostaje Business Consulting, już z ponad 30-letnim doświadczeniem. Silną pozycję na rynku zachowuje AMS S.A., znaczący udział osiągnął również Ströer Polska, operator nośników w Metrze Warszawskim. Dalej działają także firmy: Synergic, Clear Channel Poland oraz Warexpo.

TRANZYT 2018

Wielkość sprzedaży łącznie dla działań i akcji reklamowych wykorzystujących zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza taboru komunikacji miejskiej wyniosła w roku 2018 sumę w wysokości ponad 45,4 Mln PLN i była wyższa w stosunku do 2017 roku o ponad 29%.

Y TRANZYT 2018

Q1 TRANZYT 2018

Q2 TRANZYT 2018

Q3 TRANZYT 2018

Q4 TRANZYT 2018

45,4 MLN

7,5 MLN

12,6 MLN

12,2 MLN

13,1 MLN

Sukces reklamy tranzytowej oparty jest na innowacyjnym wykorzystaniu taboru komunikacji miejskiej i międzymiastowej (także komunikacji regionalnej). Tak wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów. Przy wyborze tej formy reklamy kluczowymi są współczynniki wielkości widowni na stosunkowo dużym obszarze oddziaływania.

NOŚNIKI REKLAMY 2018 (wg stanu na 31.12.2018)

Nośnik reklamy

Ogólna liczba
nośników

Standardowe 12 m²

10 582

Frontlight 6 x 3 m

10 988

Frontlight 12 x 3 m

750

Frontlight 12 x 4 m

845

Nośniki małego formatu

25 523

Pozostałe nośniki

714

Citylight

21 363

Backlight 6 x 3 m

847

Backlight 8 x 4 m

457

Backlight scroll 9 m²

527

Pozostałe nośniki podświetlane

375

Łączna liczba nośników

72 971

2017: 73 082

W ciągu minionego roku liczba nośników nie zmieniła się znacząco. Najważniejsze przesunięcia nastąpiły wśród standardowych nośników 12 m² i Frontlight 6 x 3 m (ich liczba zmniejszyła się łącznie w ostatnim roku o ponad 730 powierzchni) oraz Citylight (ich liczba zwiększyła się o blisko 150 powierzchni).

Rozwój nośników reklamy zależy głównie od strategii firm OOH, procesów konsolidacyjnych oraz działań miast i gmin w zakresie przygotowywania, opracowywania i konsultowania ewentualnych projektów uchwał krajobrazowych. Przegląd najważniejszych wydarzeń w tym zakresie znajdzie się w obszernym opracowaniu zamieszczonym w głównym Raporcie OOH 2018.

RYNEK I NOŚNIKI DOOH 2018

DOOH 2018

Szacujemy, że łączna wielkość sprzedaży na rynku DOOH w roku 2018 wyniosła kwotę w wysokości 56,3 MLN PLN.

Y DOOH 2018

Q1 DOOH 2018

Q2 DOOH 2018

Q3 DOOH 2018

Q4 DOOH 2018

56,3 MLN

10,0 MLN

13,5 MLN

12,8 MLN

20,0 MLN

Oferta wiodących firm w sektorze DOOH:

AMS S.A. – blisko 2 000 ekranów LCD w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej w Warszawie oraz 210 cyfrowych powierzchni na nośnikach typu Digital Citylight (Łódź, Kraków, Gdynia, Poznań). Pilotażowo w Krakowie znajduje się 5 powierzchni na nośnikach typu Digital Scroll.

Clear Channel Poland – 194 monitory LCD w 13 galeriach handlowych w 5 aglomeracjach, jak również sieć cyfrowych nośników typu Citylight w centrum Warszawy.

IMS S.A. – ponad 1 500 ekranów LCD w 52 wiodących, topowych galeriach handlowych.

JET Line - przez platformę MYLED prowadzi sprzedaż blisko 400 zewnętrznych ekranów LED w całej Polsce. Dzięki nośnikom MYLED Warszawa oferuje obecność digitalową w centrum stolicy. Platforma pozwala na realizację kampanii zintegrowanych z mobilem oraz dynamicznych kampanii uzależnionych od czynników zewnętrznych (np. pogoda, natężenie ruchu, stany magazynowe)

OOH Media Polska – zarządza 22 500 ekranami LCD w salonach Media Expert.

Screen Network – 23 365 nośników cyfrowych, w tym 38 zewnętrznych ekranów LED.

Ströer Polska - blisko 2 000 ekranów LCD w wagonach oraz 31 nośników „Infoscreen” na stacjach Metra Warszawskiego.

Warexpo - 1 536 ekranów LCD w Tramwajach Warszawskich oraz 3 wielkoformatowe, multimedialne ekrany LED w Metrze Warszawskim. Ponadto w Warszawie 3 powierzchnie LCD usytuowane na kioskach i 2 powierzchnie na wolnostojącym cyfrowym nośniku Citylight.

PROGNOZA

W prognozie dla OOH na kolejny rok ważne są trzy czynniki: wprowadzenie platformy IBO, utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w zakresie reklamy tranzytowej i DOOH oraz kampanie przed wyborami parlamentarnymi: do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu.

W styczniu 2019 roku Instytut Badań Outdooru IBO zaprezentował platformę autoryzacyjną IDS dla nośników reklamy objętych badaniem i przekazał ją do testowania. „Platforma pozwala wyliczyć wskaźniki kampanii z wykorzystaniem nośników wszystkich firm, które zostały przebadane w projekcie Outdoor Track, czyli AMS, Clear Channel i Ströer. Udostępnienie rynkowi platformy autoryzacyjnej umożliwi długo oczekiwaną zmianę modelu sprzedaży outdooru, przejście na planowanie i kupowanie OOH z uwzględnieniem wskaźników mediowych i porównywalności z innymi mediami. Pozwoli na sprzedaż widowni, a nie pojedynczych tablic” – czytamy w informacji IBO. Nowy system sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy będzie obowiązywać w praktyce już w drugiej połowie bieżącego roku.

W ostatnich trzech latach dynamika wykorzystania możliwości reklamy tranzytowej i DOOH była więcej niż zadawalająca. W roku 2018 stanowiły niemal 19% ogółu sprzedaży OOH. Trudno będzie znacząco poprawić ten wynik w najbliższym roku. Liczymy, że ich udział w sprzedaży osiągnie poziom 20% – 22%.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego (2009 i 2014) poziom wydatków na kampanie nie był imponujący – w granicach 1%. Tegoroczne mogą być jednak dla OOH lepsze ze względu na silną polaryzację rynku politycznego. Dotyczy to także jesiennych wyborów do polskiego parlamentu. Możliwy jest blisko 4-procentowy udział obu kampanii w sprzedaży OOH w tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przewidujemy w roku 2019 wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego na poziomie w przedziale 5% - 6%.

Niniejszy komunikat igrz jest wstępem do szerszego, rozbudowanego raportu podsumowującego reklamę OOH w roku 2018, który zostanie opublikowany na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Zawierać będzie szczegółowe dane dotyczące branży OOH w Polsce, podsumowania, komentarze, prognozy oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach 2018 roku. W raporcie przedstawimy również perspektywy dla reklamy OOH w 2019 roku oraz obszerną informację dotyczącą uchwał krajobrazowych.

IGRZ/OOH 2018/luty 2019

Źródło: IGRZ

www.igrz.com.pl

Dodatkowe informacje:

1 Dane porównawcze dotyczą tej samej bazy firm, zweryfikowanej w pierwszym kwartale 2018 roku.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Miasta G8 2024 - podsumowanie

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Miasta G8 2024 - podsumowanie

Uchwały krajobrazowe powstają w Polsce od 2015 roku. Przedstawiamy najnowszy raport o stanie powstających i obowiązujących uchwał krajobrazowych, w ośmiu największych miastach Polski (G8). Ten raport będzie szczególny, ponieważ po ponad 8-miu latach oczekiwania uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie – czy ustawa jest zgodna z konstytucją?
Shakira nową ambasadorką Ipanema
Kolumbijska artystka i bizneswoman, Shakira, została nową ambasadorką brazylijskiej marki obuwia Ipanema i twarzą wyjątkowej kampanii kolekcji Ipanema Sempre Nova.
Niższe ceny w Carrefour - marka Tex w kampanii wizerunkowej
Carrefour Polska ruszył z ogólnopolską kampanią promującą TEX. Marka ta zaprojektowana we Francji, od wielu lat dostępna jest w tej sieci na wyłączność. Dzięki wysokiej jakości odzieży, obuwia i dodatków oferowanych w konkurencyjnych cenach, zyskuje ona coraz więcej klientów na polskim rynku. W ramach wiosennej kampanii, produkty TEX oferowane są, m.in. w...
Puma rusza z kampanią, która stawia na szybkość
PUMA rozpoczęła pierwszą od 10 lat ogólnoświatową kampanię „FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”. Nowe działania zapraszają profesjonalnych, jak i amatorskich sportowców do postrzegania rozgrywki w sposób, w jaki robi to PUMA.
Carrefour włącza się w kampanię społeczną UOKiK
Carrefour Polska dołącza do ogólnopolskiej kampanii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów “Inwestujesz? Daj sobie czas. Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”. Informacje na temat akcji, której celem jest ostrzeżenie Polaków przed fałszywymi inwestycjami, pojawią się we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour w Polsce, a także w mediach...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764