logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Rynek reklamy po trzech kwartałach wzrósł o 18%, prognoza dwucyfrowego wzrostu w 2021r.

  PR 24.11.2021, przeczytano 703 razy
ilustracjastrzałka
Wykres 1. Wartość rynku reklamowego netto w latach 2012 – 2021

Rynek reklamowy netto w wartościach netto przekroczył po trzech kwartałach 2021 r. przekroczył poziom sprzed pandemii, wynika z najnowszego Raportu o Rynku Mediów i Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska. Dwucyfrowe wzrosty wpływów odnotowały TV, Internet, radio i reklama zewnętrzna.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/rynek-reklamy-po-trzech-kwartalach-wzrosl-o-18procent%2C-prognoza-dwucyfrowego-wzrostu-w-2021r.,393875,artykul.html

SEKTORY REKLAMOWE Po trzech kwartałach 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 18,0% względem roku poprzedniego i o 4,5% wobec roku 2019. Oznacza to powrót budżetów reklamowych do poziomów sprzed kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Widać to w aktywności reklamowej wszystkich sektorów – każdy z nich zwiększył wydatki reklamowe. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel. Poziom wydatków tego sektora przekroczył w okresie styczeń – wrzesień ubiegłoroczny poziom wydatków o 26,3%, zaś o blisko 30% poziom budżetów z kwartałów 1-3 2019 r. Wśród firm z tego sektora zwracają uwagę wydatki Lidla, ale też marketów oferujących sprzęt RTV AGD, np. Euro-Net i Mediaexpert. Kolejny lider wzrostów wśród sektorów to żywność, który zwiększył wydatki o 18,3% wobec okresu styczeń – wrzesień 2020 r. i jest to o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Po trzech kwartałach 2021r. trzeci z kolei największy sektor - produkty farmaceutyczne i leki również zwiększył wydatki (o 0,7%), jednak jest to w dalszym ciągu spadek wobec 2019 r. o 8,2%.

ilustracjastrzałka

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych, Q1-Q3 2021 vs Q1 – Q3 2020

KANAŁY KOMUNIKACJI Po trzech kwartałach 2021 r. dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, telewizja, radio i outdoor. Najszybciej rosły wydatki na reklamę online – o 23%. Wydatki reklamowe zmalały w prasie i kinach, jednak dynamika spadków wyraźnie wyhamowała, szczególnie dobre informacje płyną z kin. Pod względem wolumenowym, budżety internetowe wzrosły o 585,7 mln zł, zaś telewizyjne o 408,2 mln zł. W radiu wzrost ten wyniósł 76,5 mln zł, a w reklamie zewnętrznej 41,7 mln zł.  Redukcja budżetów reklamowych w spadkowych mediach wyniosła łącznie 15,5 mln zł.

ilustracjastrzałka

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów po trzech kwartałach w latach 2020 – 2021

ilustracjastrzałka

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, Q1 – Q3 2021 vs Q1 – Q3 2020

Wartość wydatków na reklamę internetową (nie uwzględniając ogłoszeń) wzrosła po trzech kwartałach 2021 r. o 23%, czyli budżety internetowe zwiększyły się w stosunku do 2020 r. o 585,7 mln zł. Z kwartału na kwartał Internet umacnia swoją pozycję lidera w mediamiksie na polskim rynku reklamowym. Rosły wszystkie formy reklamy, najszybciej display i video, nieco wolniej reklama w wyszukiwarkach. W trzecim kwartale Facebook ponownie przekroczył oczekiwania analityków, w sprawozdaniu finansowym zanotował zwiększenie globalnych przychodów reklamowych o 33,2% w drugim kwartale 2021, w Europie o 35%. Przychody wyniosły odpowiednio 28,3 mld USD na świecie i 6,8 mld USD w Europie. Podobne dynamiki notuje także Google. W drugim kwartale Alphabet podał w sprawozdaniu finansowym, że przychód reklamowy wzrósł o 43,2% i wynosił 53,1 mld USD. Przychody z SEM wzrosły o 44,0% i wyniosły 37,9 mld USD, zaś przychody z YouTube 7,2 mld USG (wzrost o 43,0%).

ilustracjastrzałka

Wykres 5. Udział poszczególnych kategorii reklamy w wydatkach na reklamę digital po trzech kwartałach 2021

Wartość budżetów telewizyjnych wzrosła po trzech kwartałach 2021 r. o 408,2 mln zł, czyli 15,7%, tym samym zbliżając się do poziomu sprzed kryzysu wywołanego przez pandemię. Liderem wydatków rynku reklamy telewizyjnej, jak i całego rynku reklamy, jest sektor handel, którego inwestycje wzrosły aż o 123,9 mln zł (dynamika 30,5%). Kolejne szybko rosnące sektory to FMCG: żywność (63,5 mln zł więcej, dynamika 15,5%), higiena i pielęgnacja (więcej o 12,5 mln zł, dynamika 5,7%) oraz napoje i alkohole (więcej o blisko 35 mln zł, przy dynamice 18,5%). W okresie od stycznia do września 2021 r. wartość budżetów radiowych wzrosła o 17,2% względem tego samego okresu w 2020 r. i wyniosła 522,3 mln zł. W trzecim kwartale wydatki na radio utrzymały dodatnią dynamikę i przekraczają nieznacznie wielkość inwestycji reklamowych z trzeciego kwartału 2019r. Po trzech kwartałach 2021 r. inwestycje w reklamę zewnętrzną wzrosły o 17,7%, czyli o 41,7 mln zł, jednak pozostają nadal o ponad jedną trzecią mniejsze niż w tym samym okresie 2019r. W okresie od stycznia do września 2021 r. wpływy segmentu tradycyjnych nośników były wyższe o 20,5% (wolumenowo o 37,7 mln złotych). Po trzech kwartałach 2021 wielkość budżetów alokowanych w gazetach i magazynach spadła odpowiednio o 5,9% oraz 3,8%. Sektorem, który najwięcej zredukował budżety prasowe pozostaje handel, którego inwestycje reklamowe zmalały w magazynach o 5,9 mln zł (dynamika -24,1%) wobec roku 2020 r. i o 10,7 mln zł w dziennikach (dynamika -47,5%), o 17,4 mln mniej niż przed pandemią (dynamika blisko -60%). W okresie od stycznia do września 2021 r. wśród trójki największych reklamodawców w dziennikach znaleźli się SKI Team, Orlen i Albatros Travel. W magazynach zaś czołówkę reklamodawców tworzyli firma Zimbago, zajmująca się sprzedażą wysyłkową, firma farmaceutyczna Aflofarm oraz producent suplementów diety Asepta. Po długim okresie ograniczonej dostępności kin widzowie tłumnie ruszyli przed ekrany. W trzecim kwartale frekwencja w kinach wzrosła o ponad 170%. Jednak nawet doskonała frekwencja nie zawsze przekłada się na równie duży wzrost wydatków na reklamę. Kina odbudowują powoli swoją pozycję sprzed kryzysu. Po trzech kwartałach 2021 r. wydatki na reklamę w kinach zmniejszyły się o 19,1% wobec analogicznego okresu 2020 r. W okresie od stycznia do września 2021 r. wśród trójki największych reklamodawców znaleźli się dystrybutor Kino Świat, usługi wymiany walut Cinkciarz.pl oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland.

Udział mediów w przychodach z reklamy W konsekwencji różnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów zmienia się ich udział w rynku. Po trzech kwartałach Internet umacnia przewagę nad telewizją wyprzedzając ją o 1,7 pkt. proc i zbliżając się do 44% udziałów. W samym trzecim kwartale udział telewizji w media miksie spadł poniżej 40%, zaś Internetu przekroczył 44,5%. Oba te media powiększyły swój udział w media miksie kosztem prasy i kin. Udział magazynów z 2,1% do 1,7%, dzienników spadł z 1,4% do 1,1%, zaś kin z 0,5% do 0,3%. Udział wydatków na reklamę radiową utrzymał ubiegłoroczny poziom 7,3%, zeszłoroczny udział na poziomie 3,9% utrzymała również reklama zewnętrzna.

ilustracjastrzałka

Wykres 6. Udział klas mediów w rynku reklamowym, Q1-Q3 2021 vs Q1-Q3 2020

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officer Publicis Groupe:

Wartość rynku reklamowego w Polsce po trzech kwartałach 2021 r. wyniosła blisko 7,2 mld zł, co oznacza wzrost o 18,0% w stosunku do roku ubiegłego. Pod kątem dynamiki najszybciej rósł drugi kwartał, ze względu na niższą bazę w poprzednim roku.

W okresie od stycznia do września 2021 r. dwucyfrowe wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem prasy i kina. Reklama online wygenerowała budżet w wysokości 3,1 mld i osiągnęła dynamikę na poziomie 23%. Tym samym wartość reklamy online była wyższa od wartości reklamy w telewizji o 121,3 mln.  Wydatki w telewizji wzrosły o 15,7%, w radiu wzrosły o 17,2%, zaś w reklamie zewnętrznej o 17,7%. Spadki zanotowały pozostałe media. Dzienniki i magazyny straciły odpowiednio 5,9% oraz 3,8%, zaś kina 19,1%.

Wszystkie sektory zwiększyły wydatki reklamowe.

Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel. Istotnie więcej wydali także reklamodawcy z sektorów to żywność, (o 18,3%), pozostałe (34,3%), finanse (19,4%), napoje i alkohole (o 19,9%) oraz telekomunikacja (17,5%).

Po trzech kwartałach 2021r. możemy uznać, że kryzys na rynku reklamy mamy za sobą, co jest potwierdzone 18,5% wzrostem wobec trzech kwartałów 2020r. i o 4,5% wobec analogicznego okresu w 2019r. Pozostajemy optymistyczni w kontekście prognoz na kolejne kwartały, wg, naszych szacunków rok 2021 powinien zakończyć się ponad 14% wzrostem, a rok kolejny kontynuować rosnący trend z 2019 r. z dynamiką na poziomie 4,7%.

Pod koniec trzeciego kwartału nastąpiła budząca wiele kontrowersji zmiana metodologii liczenia GRP, które są walutą rozliczeniową wszystkich kampanii reklamowych, jak i podstawą estymacji wartości netto zawartych w niniejszym raporcie. Jako pierwszy Polsat Media zdecydował się od 1.09.2021 rozliczać kampanie reklamowe w oparciu o nowy pomiar i włączyć do rozliczeń ratingi OOH. Pozwoliło to, według naszych szacunków, na wygenerowanie przychodu wielkości około 12 mln w skali miesiąca (na wszystkie stacje własne i brokerowane Polsatu).

To nie koniec zmian na rynku telewizji. Od listopada obowiązuje znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji. Nowe zapisy wpływają negatywnie na dostępność inventory sponsorskiego, co spowoduje presję inflacyjną począwszy od IV kwartału 2021. Zmianie uległy również zapisy dotyczące czasu wyemitowanych reklam w godzinie, obecnie zniesiono limit 12 minut w godzinie, zamiast tego funkcjonują limity w pasmach tzw. day partach. Po zaledwie dwóch tygodniach listopada widać wyraźnie, że dzięki tym zmianom wzrosło wypełnienie bloków reklamowych w prime time w stacjach TVP.

Źródło: Publicis Groupe

www.publicisgroupe.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Najnowsza kampania marki: „Ikea?! Nie uwierzysz, jak pasuje!”
Przenieśmy się do pełnych blasku wnętrz, niczym ze znanych i lubianych seriali późnych lat 80. Marzenie wielu Polek i Polaków, ten błysk otoczenia i pewność siebie emanująca od bohaterów. Pragnienie mieszkania w stylowych wnętrzach zostało jednak z nami do dziś, mimo gnającego do przodu czasu. Eleganckie, ponadczasowe produkty w przystępnej cenie to doskonała riposta IKEA,...
Ochrona środowiska i naszej planety to jeden z najważniejszych tematów nie tylko nadchodzących lat, lecz dekad. Firma E.ON Polska, zajmująca się obrotem energii, w celu popularyzacji tematów proklimatycznych uruchomiła podcast E.ON Talks. Projekt jest promowany w digitalu przez agencję Cube Group.
Roksana Gliszczyńska awansuje na stanowisko SEO Lead
Roksana Gliszczyńska została nowym SEO Leadem w agencji KERRIS.
Still Like wygrywa obsługę Strefy Rodzica Budimex Dzieciom
Agencja kreatywna Still Like złożyła najlepszą ofertę na obsługę akcji CSR „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”. To ogólnopolski program społeczny, którego celem jest tworzenie przyjaznych stref dla dzieci i ich opiekunów w szpitalach w całym kraju.
Venus i Serena Williams zostają ambasadorkami Shares
Venus i Serena Williams zostały udziałowcami oraz ambasadorkami Shares, startupu inwestycyjnego z platformą społecznościową. Siostry wspierają misję platformy polegającą na uspołecznieniu inwestycji i edukacji finansowej - w szczególności wśród kobiet. Startup, który w Wielkiej Brytanii zgromadził już ponad 150 000 użytkowników, wchodzi do Polski w...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764