logo
Polska reklama i poligrafiaPolska reklama i poligrafia

Wiadomości i artykuły: wybór redakcji

Pokazuj 5 10 20 50 na stronie
Sortuj wg: daty popularności liczby komentarzy
liczba artykułów: 2231
Ciuchy Maryny - symulowanie tkanin w 3DS Max

W tym tutorialu nauczymy się korzystać z narzędzia Cloth. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do zerknięcia na koniec tutoriala, gdzie znajdziecie kilka wskazówek. Po ich przeczytaniu ruszamy do dzieła.

16.03.2008 | przeczytano: 14044 razy
Znak Polski Walczącej: Prawdziwa historia „Kotwicy”

Wbrew pozorom znak „Polski Walczącej” jest nie tylko symbolem historycznym. Wykorzystywany także po wojnie, zyskał w wolnej Polsce „drugie życie” gosząc w przestrzeni publicznej na skalę nieporównanie większą niż w okresie okupacji. Czy moda na posługiwanie się „Kotwicą” służy pamięci o ludziach, którzy ją stworzyli i o ich walce? Jak doszło do powstania znaku i czy wiadomo kto jest jego autorem?

01.08.2018 | przeczytano: 12615 razy
Obróbka krawędzi

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (19): Obróbka krawędzi

Prawda, że widok sklejonych już brył jest budujący? Ale wkrótce się do nich przyzwyczaimy i zaczniemy dostrzegać nierówności i niezbyt estetyczne miejsce klejenia itp... Na szczęście są sposoby by to zmienić.

24.03.2014 | przeczytano: 12460 razy (komentarzy: 3)
Ulotki składane - cz.2

Przygotowanie prac i plików do druku (3): Ulotki składane - cz.2

Wielu gra­fi­ków nie uwzględ­nia faktu, że papier uży­wany do druku jest trój­wy­mia­rowy i oprócz sze­ro­ko­ści oraz wyso­ko­ści ma swoją gru­bość. W kon­se­kwen­cji zakła­dają równe wymiary dla wszyst­kich skrzy­de­łek (łamów) pro­jek­to­wa­nej ulotki, co przy nie­któ­rych typach fal­co­wa­nia pro­wa­dzi do licz­nych nie­po­ro­zu­mień na linii grafik-drukarnia. Wyja­śnijmy więc sprawę ostatecznie.

02.09.2012 | przeczytano: 12432 razy
Najśmieszniejsze reklamy prasowe 2008 roku

Reklama prasowa okiem WSR (3): Najśmieszniejsze reklamy prasowe 2008 roku

Co prawda rok 2008 skończył się już dość dawno, ale proponuję jeszcze dwa razy do niego wrócić. Spójrzmy na zeszłoroczne reklamy prasowe pod kątem ich wpływu na nasz -czytelników (często bezpośrednich adresatów tych przekazów) humor. A ten, jak wiadomo, może być dobry lub zły. I humor, i wpływ. Zajmijmy się najpierw reklamą prasową na wesoło; „zdołujemy” się natomiast w następnym odcinku.

19.03.2009 | przeczytano: 12111 razy
Artykuły z cyklu Reklama prasowa okiem WSR
Świat reklamy... - komentarz redakcji

Refleksje Katarzyny Kosenko nad rządzącymi reklamą prawidłami przyjęliśmy z entuzjazmem. Pomysł zamieszczenia artykułu Świat reklamy, reklama jako świat w signs.pl uważamy za świetną okazję do rozpoczęcia dyskusji o związanych z reklamą zagrożeniach i bardzo liczymy, że zechcecie się do niej przyłączyć. Aby zrobić dobry początek, postaram się zmierzyć z niektórymi tezami artykułu.

Tekst nie koncentruje się wyłącznie na analizie, zawiera również oceny, które - cóż - nie pozostawiają na nas suchej nitki. Tym bardziej cenimy fakt, że autorka odważyła się "włożyć kij w mrowisko" i podzieliła się swymi przemyśleniami z nami - twórcami reklamy, odpowiedzialnymi w praktyce za kreowanie "ulicznego spektaklu".

15.09.2004 | przeczytano: 12006 razy
Signs.pl z wizytą w zakładach Drytac

Lenistwo oraz niezwykłe przywiązanie do klawiatury i monitora od dawna charakteryzowały nasz zespół redakcyjny. Pozostałoby tak do dziś, gdyby nie testy laminatora Jet Mounter 63 firmy Drytac. Testy na tyle nieudane, że postanowiliśmy podzielić się z producentem naszymi krytycznymi uwagami. W odpowiedzi przedstawiciele redakcji Signs.pl zostali zaproszeni do fabryki Drytac-a w Bristolu. I choć wizyta nie zmieniła naszej opinii na temat tej maszyny to przekonaliśmy się, że podróże kształcą.

21.12.2008 | przeczytano: 11565 razy
7 grzechów głównych

ABC opakowań kartonowych i wykrojników (2): 7 grzechów głównych

W tym odcinku powiemy na co uważać i czego nie robić przy okazji kontaktu z wykrojnikiem. I nie mam tu na myśli tego, że kiedy potrącony niechcący wykrojnik spada ze stołu, nie należy go łapać... Pomówimy o tym co, jak i w jakiej kolejności powinno odbywać się w poligraficznym Raju.

20.07.2011 | przeczytano: 11491 razy (komentarzy: 2)
Cennik projektów graficznych (cz. 2.): Logo, tanio i drogo

Na  wstępie, żeby uniknąć nieporozumień, przypomnę, że niniejszy tekst nie jest cennikiem. To jedynie subiektywnie zinterpretowane wyniki ankiety, które mogą stać się dodatkowym punktem orientacyjnym dla początkujących w zawodzie freelancerów i niewielkich firm. I z tej grupy rekrutowali się nasi respondenci.

26.09.2013 | przeczytano: 11020 razy (komentarzy: 2)
Ulotki składane - cz.1

Przygotowanie prac i plików do druku (2): Ulotki składane - cz.1

Po lek­tu­rze poprzed­niego odcinka mamy już prze­ćwi­czone zagad­nie­nia pod­sta­wowe. Dziś możemy  pójść krok dalej i nieco skom­pli­ko­wać sobie życie. Jed­nak oma­wia­jąc kolejny pro­dukt  nadal poru­szać się będziemy w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­kami luź­nymi.  Nazwa ta jest  w pełni uza­sad­niona, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie.

28.07.2012 | przeczytano: 10875 razy

Prezentujemy kolejny rozdział przygotowywanego przez autora tekstu poradnika, dotyczącego konstruowaniu elementów trójwymiarowych w reklamie, zatytułowany ''Jak to zrobić – sposoby, techniki, technologie''

06.02.2011 | przeczytano: 10824 razy (komentarzy: 4)
Test: Adobe Photoshop CS5 według Signs.pl

Do redakcji Signs.pl trafiła wydana niedawno nowa wersja pakietu oprogramowania Adobe Creative Suite – Adobe CS5. Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu recenzującego pakiet, w którym zapoznamy się z aplikacją Adobe Photoshop CS5.

08.07.2010 | przeczytano: 10663 razy

Istnieje kilka odmian sztywnych materiałów z tworzywa sztucznego, dostępnych dla zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych w reklamie wizualnej.
Dwie z nich należą do szerokiej kategorii płyt piankowych, podczas gdy trzecia jest odmianą tektury falistej, wykonaną z tworzywa sztucznego.
Pojęcia "płyta piankowa" używa się często w odniesieniu do lekkich płyt z rdzeniem polistyrenowym. Jednakże - głównie ze względów technologicznych - producenci zwykli stosować to określenie również do wytłaczanych płyt z PCV pienionego.

03.02.2001 | przeczytano: 10509 razy (komentarzy: 1)
Cennik projektów graficznych: ankieta 2+3D oraz STGU

Ponad dwa lata temu temu w 34. numerze 2+3D opublikowaliśmy dość skomplikowany, ale podobno skuteczny sposób obliczania honorarium za usługi w projektowe 3D, opracowany przez Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Od tego czasu zastanawialiśmy się w redakcji, czy w podobny sposób, poddając działaniom matematycznym rozmaite współczynniki wycenianego projektu, udałoby się stworzyć schemat dla grafików.

12.07.2012 | przeczytano: 10307 razy
Najsmutniejsze reklamy prasowe 2008 roku

Reklama prasowa okiem WSR (4): Najsmutniejsze reklamy prasowe 2008 roku

Jak wybrać najbardziej dołującą reklamę roku? Kryteria mogą być różne: począwszy od całkowitej nieudolności projektowej (czy nawet szerzej - twórczej) aż po kompletne fiasko pod względem skuteczności przekazu. Reklama może być smutna w swojej brzydocie, koślawości, czy braku profesjonalizmu, ale w zły nastrój może też wprowadzać reklama nietrafiona, nie osiągająca zamierzonego celu marketingowego. Jednak w tym artykule chodzi mi o jeszcze inny rodzaj smutku.

04.05.2009 | przeczytano: 10247 razy
Artykuły z cyklu Reklama prasowa okiem WSR
Czy to plagiat? Utwór inspirowany a utwór zależny

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie trudno wyobrazić sobie jakikolwiek przejaw twórczej działalności człowieka całkowicie pozbawiony odniesień do dzieł powstałych wcześniej. Dlatego też utwór inspirowany zaliczany jest do najczęściej spotykanych utworów tworzonych każdego dnia przez całą masę twórców na całym świecie. Zaraz obok utworu inspirowanego prawo autorskie wyróżnia utwór zależny, zwany również opracowaniem. To bliskie sąsiedztwo obu utworów powoduje w praktyce całą masę problemów. Okazuje się, że postawienie granicy pomiędzy utworem inspirowanym a zależnym jest zadaniem niezwykle trudnym. Dlaczego? Zaraz się dowiesz.

07.07.2014 | przeczytano: 9959 razy
Teczki ofertowe

Przygotowanie prac i plików do druku (7): Teczki ofertowe

W odpo­wie­dzi na zastrze­że­nia czy­tel­ni­ków doty­czą­cych roz­pro­sze­nia infor­ma­cji o spo­so­bie przy­go­to­wa­nia do druku teczek ofer­to­wych, z wcze­śniej­szych felie­to­nów wybra­li­śmy naj­waż­niej­sze frag­menty i w ten spo­sób w dziale „Jak przy­go­to­wać do druku”  poja­wia się kolejny odci­nek.  Sprawa wydaje się bar­dzo aktu­alna, gdyż teczka ofer­towa zali­czona jest cią­gle do dyżur­nego zestawu gadże­tów rekla­mo­wych wrę­cza­nych klien­towi w cza­sie odwie­dzin po mar­ke­tin­go­wej kolę­dzie, jaką orto­dok­syjni han­dlowcy usku­tecz­niają nie tylko pod koniec roku.

21.01.2013 | przeczytano: 9827 razy
Reklama prasowa w 2008 roku – na dobry początek

Koniec roku skłania do podsumowań. Nie dysponuję jeszcze pełnymi danymi na temat wydatków na reklamę prasową w Polsce w minionym roku, ani też informacjami o poziomie czytelnictwa prasy w naszym kraju. Z niecierpliwością czekam na te dane, bo po ich analizie spodziewam się, że będę mógł wygłosić krótki komentarz w stylu „nie było tak źle”.

02.02.2009 | przeczytano: 9554 razy
Artykuły z cyklu Reklama prasowa okiem WSR

Wszyscy wiemy, że laminowanie może uodpornić wydruki wielkoformatowe na działanie wody oraz utratę koloru i otarcia mechaniczne. Czy laminowanie jest jednak dostatecznie wytrzymałe, aby sprostać konkurencji ze strony nowych rodzajów mediów, które podobno nie wymagają laminowania?
Przedstawimy ostatnią część cyklu prezentującego zalety tej techniki.

04.02.2002 | przeczytano: 9342 razy
Gazeta.pl: LEDy groźne dla kierowców

Jak informuje serwis Gazeta.pl, naukowcy z Politechniki Poznańskiej odkryli, że jaskrawe LEDy mogą odwracać uwagę kierowców, skłaniając ich do mimowolnego skręcania w stronę banneru.

31.01.2011 | przeczytano: 9327 razy (komentarzy: 3)
Czy miasta potrzebują logotypu?

Otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Krakowa zapytanie ofertowe dotyczące modyfikacji systemu identyfikacji „KRK”. Postanowiliśmy upublicznić odpowiedź, przedstawiającą nasze stanowisko dot. stanu identyfikacji wizualnej polskiej sfery publicznej – bo chyba nie jesteśmy w nim odosobnieni.

07.03.2014 | przeczytano: 9026 razy (komentarzy: 10)
Przegląd materiałów: folie samoprzylepne

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (2): Przegląd materiałów: folie samoprzylepne

Folie samoprzylepne to obecnie mocno zróżnicowany segment wyrobów o właściwościach często ściśle dedykowanych. Podział przebiega w zależności od wielu parametrów: trwałości, sposobu obróbki, warunków aplikowania i pracy, rodzai powierzchni oklejanych, przepuszczalności światła, barwy, wykończenia powierzchni i wielu innych.

12.07.2011 | przeczytano: 9026 razy (komentarzy: 7)
Klejenie

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (18): Klejenie

Na razie nasze elementy przypominają wciąż sterty luźnych odpadów, ale wreszcie przyszedł czas na trzeci wymiar - czyli klejenie.

12.01.2014 | przeczytano: 9020 razy (komentarzy: 1)

Ogólnoświatowa sieć komputerowa, symbol XXI wieku, jest na najlepszej drodze do wyparcia tradycyjnych mediów oraz środków komunikacji.

04.02.2001 | przeczytano: 8920 razy (komentarzy: 1)
1,5 mln kary za reklamę „likwidującą” Żabki

Spółka Żabka Polska wprowadziła konsumentów w błąd informując podczas kampanii reklamowej o rzekomej likwidacji sieci sklepów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes Urzędu nakładającą na sieć ponad 1,5 mln zł kary oraz obowiązek upublicznienia decyzji.

19.04.2011 | przeczytano: 8917 razy (komentarzy: 1)
Autor znaku „Solidarność” zaprojektował logo polskiej prezydencji w Radzie UE

Dynamika, pozytywna energia i solidarność – to główne wartości, które ma nieść logo nadchodzącej polskiej Prezydencji, oficjalnie przedstawione we wtorek przez premiera Donalda Tuska.

10.05.2011 | przeczytano: 8630 razy (komentarzy: 1)
Konkurs na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Trwa rozpisany przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konkurs na zaprojektowanie logo dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Suma nagród wynosi 6 tys. zł, termin składania prac mija 21 marca.

06.03.2011 | przeczytano: 8560 razy
Nowe logo Katowic konsultowane społecznie

Czy obecnie obowiązujący miejski logotyp ze Spodkiem zostanie zastąpiony przez symbol starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016? Czy hasło „Katowice – centrum nowych form” oddaje w pełni myślenie o Katowicach?

17.06.2012 | przeczytano: 8485 razy (komentarzy: 2)
Logo województwa pomorskiego: 90 tys. zł bez konkursu. Autor: Andrzej Pągowski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprezentował nowe logo promocyjne województwa. Koszt jego zaprojektowania wyniósł 90 tys. zł. Według autora - Andrzeja Pągowskiego - jego stworzenie wymagało ponad pół roku pracy.

15.04.2015 | przeczytano: 8364 razy (komentarzy: 73)
Plakaty

Przygotowanie prac i plików do druku (4): Plakaty

Wielu gra­fi­kom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­nego wymiaru dla pro­jek­to­wa­nych publi­ka­cji. Ostatni kon­kurs poli­gra­ficzny, potwier­dził tę obser­wa­cję. Na piąte pyta­nie kon­kur­sowe zale­d­wie połowa uczest­ni­ków odpo­wie­działa pra­wi­dłowo. Tak więc, nowy rok szkolny w cho­chli­ko­wym uni­wer­sy­te­cie, zaczy­namy od omó­wie­nia tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­stego tech­nicz­nie pro­duktu, jakim są plakaty.

22.09.2012 | przeczytano: 8336 razy (komentarzy: 4)
Narzędzia - zaginarki

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (9): Narzędzia - zaginarki

Zaginać będziemy głównie arkusze PVC litego i spienionego o grubości 1 – 3 mm. Mimo prostoty urządzeń do takich zadań są one nadal dość trudno dostępne, jednak i w tym wypadku skonstruowanie potrzebnego urządzenia nie przekracza możliwości nawet skromnie wyposażonego warsztatu. Idea jest bardzo prosta – musimy zagrzać miejsce które chcemy zagiąć, a nasze urządzenie powinno „obsłużyć” maksymalnie ok. 50 cm, bo raczej nie będzie potrzeby zaginania szerszych pasów. 

12.05.2013 | przeczytano: 8260 razy (komentarzy: 4)
Przegląd materiałów: kleje i chemikalia

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (3): Przegląd materiałów: kleje i chemikalia

Stara zasada mówi, że klej który klei wszystko, niczego nie klei dobrze. Jest w tym sporo prawdy aczkolwiek jest kilka naprawdę uniwersalnych klejów, oczywiście w odniesieniu do materiałów, którymi głównie będziemy się zajmować. W poniższym opracowaniu pogrupowałem kleje ze względu na podobny skład i właściwości działania. W znakomitej większości działanie tych klejów miałem okazje sprawdzić osobiście.

29.07.2011 | przeczytano: 8228 razy (komentarzy: 5)
Częstochowa często chowa - nowe logo, identyfikacja i kampania

Miasto Częstochowa zaprezentowało w środę nowy logotyp oraz inne elementy identyfikacji wizualnej. Projekt oparto na grze słów i stosunkowo prostym graficznym zabiegu. Z ideą nowego logo i pomysłem na kampanię, która będzie mu towarzyszyć, wiąże się także nowy kalendarz miejski na 2018 r.

30.11.2017 | przeczytano: 8181 razy (komentarzy: 11)
Biuro Reklama-Mechano

Historia Polskiego Projektowania (4): Biuro Reklama-Mechano

W roku 1924 w Warszawie Henryk Berlewi wraz z poetami – futurystami Stanisławem Bruczem i Aleksandrem Watem założyli Biuro Reklama-Mechano. Reklama – Mechano z jednej strony pełniła funkcję komercyjnego biura projektowego, z drugiej zaś było emocjonalną reakcją Berlewiego na pominięcie jego osoby w zespole organizacyjnym i redakcyjnym nowo powstałej grupy Blok [1].

12.03.2013 | przeczytano: 8003 razy
Formowanie obrzeży

Tworzywa sztuczne w grafice przestrzennej (17): Formowanie obrzeży

Pora sięgnąć po odłożone wcześniej pasy obrzeża. Trzeba w tym momencie solidnie się zastanowić nad sposobem przyszłego wykończenia ich powierzchni – jeśli uformujemy już pasy w obrzeże, a elementy nie są zbyt wielkie, to jedyną możliwą opcją ich wykończenia będzie malowanie natryskowe. Może korzystając z płaskich jeszcze pasów okleić je na docelowy kolor folią samoprzylepną? Owszem, trzeba będzie wtedy bardzo uważać przy klejeniu, ale taka decyzja może w niektórych wypadkach może być bardzo opłacalna.

01.12.2013 | przeczytano: 7964 razy

Bannery należą prawdopodobnie do najstarszego znanego ludzkości rodzaju oznakowania, ale wraz z pojawieniem się coraz nowszych materiałów, zmienił się znacznie wygląd tego produktu.

03.02.2001 | przeczytano: 7949 razy (komentarzy: 3)
Orzeł przestał być biały

Orzeł przestał być biały... Jak konkretnie wygląda sytuacja z identyfikacją narodową w Polsce i dlaczego jest źle?

15.09.2014 | przeczytano: 7860 razy
Platforma :Dobry Znak poprawi estetykę polskich szyldów i witryn

Mastercard i McCANN Worldgroup uruchomiły platformę :Dobry Znak dla małej przedsiębiorczości i poprawy krajobrazu polskich miast.

26.07.2018 | przeczytano: 7787 razy (komentarzy: 4)
Komunikacja werbalna

Chociaż więcej informacji odbieramy poprzez zmysł wzroku, myślimy i porozumiewamy się za pomocą języka. Wiara ludzi w siłę słowa znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu religiach, podaniach, przysłowiach. W starożytności istniały specjalne szkoły uczące retoryki czyli sztuki krasomówstwa. Dziś jedną z dziedzin, w których słowo może być skutecznym orężem jest marketing. Jednak aby posługiwanie się słowem przyczyniało się do odniesienia rynkowego sukcesu, konieczna jest znajomość charakteru i funkcji poszczególnych elementów komunikacji takich jak nazwy, slogany i hasła reklamowe.

08.06.2008 | przeczytano: 7785 razy
Ulica zawsze się spieszy: Sztuka reklamy w przedwojennym Lwowie

Lwów w okresie dwudziestolecia międzywojennego był znaczącym ośrodkiem artystycznym. Wielkomiejski charakter miasta przyczynił się do rozwoju kilku gałęzi przemysłu lekkiego i powstania potężnych firmy handlowo-usługowych, co w konsekwencji doprowadziło także do rozwoju reklamy, chętnie uprawianej przez liczne grono artystów.

17.01.2012 | przeczytano: 7744 razy
Konkurs na logo fundacji MCKA

Fundacja Multidyscyplinarne Centrum Kulturalno-Artystyczne ogłasza konkurs na logo swojej instytucji. Celem konkursu, poza stworzeniem znaku jest również nawiązanie współpracy z utalentowanymi projektantami, zaangażowanie ich do przyszłych projektów, pomoc w promocji w kraju i za granicą.

07.04.2011 | przeczytano: 7731 razy
Polska historia dobrego projektowania. Koło Artystów Grafików Reklamowych

Zapotrzebowanie na różnorodne formy reklamy na początku lat 30 XX wieku wpływało ożywczo na rozwój grafiki użytkowej, a wzrastająca liczba artystów uprawiających tę dyscyplinę zrodziła potrzebę zrzeszenia ich w organizację zawodową. W związku z tym w 1933 roku z inicjatywy Edmunda Bartłomiejczyka przy poparciu Polskiego Związku Reklamowego powstało w stolicy Koło Artystów Grafików Reklamowych. Początkowo stowarzyszenie liczyło sobie dwunastu grafików związanych z warszawskim środowiskiem artystycznym, wśród których znaleźli się: Edmund Bartłomiejczyk, Henryk Czerny, Ludwik Gardowski, Zygmunt Glinicki, Tadeusz Gronowski, Edmund John, Jan Mucharski, Stanisław Ostoja – Chrostowski, Adam Półtawski, Henryk Stażewski, Józef Tom i Jerzy Zaruba.

22.11.2011 | przeczytano: 7643 razy
Color Management - gadżet czy realna potrzeba?

Kilka miesięcy temu przeczytałem w jednym z branżowych poligraficznych periodyków artykuł w którym kilka osób związanych z technologiami zarządzania kolorem żaliło się, że polskie drukarnie z niewielkimi wyjątkami mają w przysłowiowym nosie zarządzanie kolorem i generalnie kontrolę jakości w procesie publikacji.

21.12.2008 | przeczytano: 7596 razy
 Księga Znaku, jak się w nią wgryźć?

Wielu projektantów pracujących przy tworzeniu znaków firmowych boryka się z problemem, jak stworzyć Księgę Znaku (KZ), która odpowie na wszystkie pytania osób, które będą z niej na co dzień korzystać (marketingowców, brand managerów, innych projektantów, drukarzy, producentów gadżetów reklamowych itp.). Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest Księga Znaku, wyjaśniam, że jest to nic innego, jak instrukcja obsługi logo, stworzona przez autora znaku po to, by ułatwić prawidłowe używanie loga innym.

15.03.2013 | przeczytano: 7580 razy (komentarzy: 3)
Innowacyjna reklama na tylnej szybie

Firma Dyskret wprowadziła do sprzedaży nośnik reklamowy ADFrame, przeznaczony do samochodów. Rozwiązanie to może być stosowane na tylnej szybie i usuwane w ciągu kilku sekund, bez użycia kleju i innych permanentnych środków mocujących.

19.01.2011 | przeczytano: 7545 razy

Reklamę internetową zaczęto w Polsce traktować poważnie. Aby się o tym przekonać, nie potrzeba nawet uruchamiać modemu. Zwykły spacer po ulicach ujawnia skalę wydatków ponoszonych przez największe portale internetowe na reklamę własnych usług, dowodząc, jak duże nadzieje wiążą sieciowi potentaci z przejęciem części budżetów przeznaczonych dotąd dla prasy, radia, telewizji czy reklamy zewnętrznej.

03.02.2001 | przeczytano: 7530 razy

Wykonywanie reklam na folii magnetycznej nie jest wcale skomplikowane, o czym przekonamy się gdy tylko spróbujemy tej techniki. Trudno znaleźć lepszy nośnik na tymczasowe formy reklamy, szczególnie reklamy na pojazdach. Chociaż to zastosowanie od dawna uważano za najważniejsze dla folii magnetycznych, znamy także wiele innych - np. w USA popularne są wśród pośrednictw nieruchomości charakterystyczne tabliczki informacyjne "For Sale", wykonywane m.in. przy pomocy folii magnetycznej.

03.02.2001 | przeczytano: 7524 razy (komentarzy: 2)
MP Power Awards: nagrody branży eventowej rozdaneZobacz fotorelację

Podczas MP Power Night – finału MP Power Awards i konkursu towarzyszącego Kreatywny Roku Branży Eventowej poznaliśmy tegorocznych laureatów, nagrodzone projekty i obiekty eventowe.

15.05.2014 | przeczytano: 7465 razy (komentarzy: 2)
Konkurs na logo Dolnego Śląska do powtórki

Dolnośląska Organizacja Turystyczna ponownie zaprasza – tym razem tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się tworzeniem systemów identyfikacji wizualnej - do wzięcia udziału w konkursie na logo turystyczne Dolnego Śląska. Poprzednia edycja konkursu o otwartej formule przyniosła tak zniechęcające efekty, że musiała zostać unieważniona. Prace można przesyłać do do 30 kwietnia br. Do wygrania 5 tys. zł brutto.

21.03.2011 | przeczytano: 7413 razy (komentarzy: 10)
Atelier Reklamy Artystycznej Plakat

Historia Polskiego Projektowania (2): Atelier Reklamy Artystycznej Plakat

Lata 20 XX wieku to okres szczególny w rozwoju polskiej grafiki użytkowej przede wszystkim ze względu na coraz liczniej powstające artystyczne spółki, które coraz chętniej zaczęły zajmować się działalnością reklamową. I tak w 1923 roku znakomity polski grafik Tadeusz Gronowski wraz z Jerzym Gelbardem, Antonim Bormanem i Janem Mucharskim założyli w Warszawie Atelier Reklamy Artystycznej „Plakat”.

13.01.2013 | przeczytano: 7377 razy
1 2 3 4
Strona 2/45 (artykułów: 2231)
Pokazuj 5 10 20 50 na stronie
Sortuj wg: daty popularności liczby komentarzy
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764