WIEDZA

Wiadomości i artykuły wybór redakcji

Pokazuj po 5 10 20 50 artykułów na stronie
liczba artykułów: 280
Umowa licencyjna – co warto o niej wiedzieć?
Umowa licencyjna to dobra alternatywa dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, o której powinien pamiętać każdy twórca. Dlaczego zamiast przenosić całość praw autorskich często wystarczy zawrzeć umowę licencyjną? Publikujemy tekst, który ukazał się 3 lutego 2015 roku w dodatku Moja Firma Dziennika Gazeta Prawna. | 28.10.2017 | przeczytano: 569 razy
Polityczne wojny na boty: Astroturfing, rząd i Rosjanie
Polityczna wojna na boty to nie tylko polska specjalność. Już w czasie arabskiej wiosny (szczególnie w latach 2009–2010) po to narzędzie sięgali egipscy i syryjscy dyktatorzy, by zniekształcać, tłumić lub zakłócać przekaz protestujących. Podobne działania władzy zostały udokumentowane i opisane w Meksyku (2015 r.) i wielokrotnie w Rosji. Nawet w krajach, w których protestujący muszą się liczyć z poważniejszymi zagrożeniami, manipulowanie ruchem w mediach społecznościowych to realny problem. Utrudnianie komunikacji między protestującymi, sianie teorii spiskowych, zniekształcanie przekazu, który wydostaje się na zewnątrz to niestety całkiem skuteczne taktyki. Czy można ustalić, kto pociąga za sznurki? Jakich środków potrzeba, by samemu włączyć się do gry? Czy można wygrać z botnetem, nie wynajmując własnego? | 14.09.2017 | przeczytano: 891 razy (komentarzy: 29)
I - jak Impozycja

Alfabet Chochlika (10): I - jak Impozycja

IMPOZYCJA, czyli mon­taż elek­tro­niczny, trak­to­wana bywa jako ostatni etap pre­pressu lub też jako pierw­szy etap pro­duk­cji. Tak czy siak, tra­fia tutaj każdy plik pro­duk­cyjny, który niczym biblijny wiel­błąd, prze­do­stał się przez igielne ucho pre­fli­gh­tingu. Wszystko, co ma być wydru­ko­wane tech­niką off­se­tową, musi być wcze­śniej zmon­to­wane w odpo­wied­nie arku­sze dru­kar­skie, a następ­nie prze­nie­sione przez sys­tem naświe­tle­nia CTP na matryce poligraficzne. | 09.09.2017 | przeczytano: 1155 razy
Artykuły z cyklu Alfabet Chochlika
Herb, marka, logo: Rozdzielanie funkcji znaków miejskich
Herb, marka, logo. Trzy znaki i trzy różne funkcje. Dlaczego trzeba starannie rozdzielić obszary ich stosowania? Dlaczego nie należy zastępować jednego znaku drugim, na przykład logo zamiast herbu? Wynika to bowiem z ich rangi i właściwego im zakresu stosowania, jaki powinien zostać jasno i precyzyjnie określony w Księdze Znaków Miejskich. | 02.09.2017 | przeczytano: 1192 razy
Outdoor: Sposoby na kreatywność i efektywność
Opona „wyjeżdżająca” z nośnika, mrugający neon, czy zegar pokazujący czas dojazdu do sklepu – to tylko kilka przykładów kreatywnego wykorzystania reklamy zewnętrznej. Wybierając outdoor marketerzy mają coraz większe pole do popisu, ale efektowność musi iść w parze z efektywnością.   | 29.08.2017 | przeczytano: 786 razy
K - jak kalendarze trójdzielne

Alfabet Chochlika (9): K - jak kalendarze trójdzielne

KALENDARZE TRÓJDZIELNE to cią­gle jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych typów kalen­da­rzy ścien­nych. Mimo (a może wsku­tek) koniecz­no­ści cią­głego kory­go­wa­nia poło­że­nia okienka i usu­wa­nia „zuży­tych” mie­sięcy, męż­nie opie­rają się dyk­ta­towi kom­pu­te­ry­za­cji, która sku­tecz­nie wyklu­czyła z naszego życia koniecz­ność wie­czor­nego nakrę­ca­nia zega­rów z kukułką i ruskich budzi­ków na sprężynę. | 26.08.2017 | przeczytano: 1292 razy
Artykuły z cyklu Alfabet Chochlika
Jak będzie wyglądać przyszłość targetowanej reklamy?
Wyobraź sobie Internet, w którym z eksploatowanego surowca stajesz się klientem. Sam/-a decydujesz o tym, jakie informacje na Twój temat są zbierane i kto może mieć do nich dostęp. Możesz się zgodzić na profilowanie na podstawie zainteresowań czy miejsca zamieszkania, ale informacje o poziomie zarobków czy stanie zdrowia zachować dla siebie. Możesz zaakceptować reklamy sprzętu elektronicznego czy ubrań, a nie chcieć oglądać suplementów diety i pożyczek kuszących „niskim oprocentowaniem”. Żadnej z tych decyzji nie musisz uzasadniać, bo to Twoja prywatność i Twoje prawa. Czy taki świat jest możliwy? | 13.07.2017 | przeczytano: 894 razy (komentarzy: 7)
Identyfikacja wizualna Instytutu Żywienia i ŻywnościZobacz fotorelację
W ostatnim czasie Instytut Żywienia i Żywności postanowił odświeżyć swoje logo oraz powołać Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, jest więc to dobra okazja do przedstawienia jak cały projekt został zrealizowany. | 06.07.2017 | przeczytano: 826 razy
Artykuły z cyklu Portfolio
Co powinno znaleźć się w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych?
Mając świadomość tego, jak ważna jest wiedza na temat prawa autorskiego wśród przedstawicieli branży kreatywnej kontynuujemy temat umów prawnoautorskich. Z poniższego poradnika dowiesz się, co powinno znaleźć się w prawidłowo stworzonej umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych. | 01.07.2017 | przeczytano: 700 razy
Czy reklamodawca naprawdę wie, ile mam na koncie?
Dzięki publikacjom Zaufanej Trzeciej Strony i Niebezpiecznika klienci mBanku dowiedzieli się, że informacje o ich saldzie regularnie trafiają na serwery Gemiusa – zewnętrznej firmy, która dostarcza kompleksowe analizy ruchu na stronie... | 29.04.2017 | przeczytano: 2800 razy (komentarzy: 22)
1 2 3 strzałka
Strona 1/28 (artykułów: 280)
Pokazuj po 5 10 20 50 artykułów na stronie

R E K L A M A
 
sobota 18.11.2017, 87 gości [ lista ]
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej © 1997-2017 ICOS. Wszystkie prawa zastrzeżone