logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Sejm ogranicza reklamową samowolę

   20.03.2015, przeczytano 1415 razy
ilustracjastrzałka
fot. Krzysztof Białoskórski

Zakończyło się 89. posiedzenie Sejmu, podczas którego przyjęto rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, w tym regulację kwestii związanych z reklamą w przestrzeni publicznej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sejm-ogranicza-reklamowa-samowole,24280,artykul.html

Nowe zasady zostały określone w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r.

Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Projekt takiego audytu będzie sporządzał zarząd województwa, który przed przedłożeniem go sejmikowi do uchwalenia będzie musiał m.in. zasięgnąć opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych w granicach województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rad gmin położonych na terenie województwa. Brak stanowiska w ciągu 30 dni od otrzymania projektu będzie uznany za opinię pozytywną.

Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy maksymalną jej wysokość.

Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Źródło: Sejm RP

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
avatar użytkownika
,

Upro Szczając i stre Szczając chodzi o to, że krajobraz zapaskudzony reklamami firm, które utrzymują ten kraj, jest beee. Ale jeśli te firmy zapłacą za umieszczanie tych reklam, to krajobraz stanie się cacy, taki florencki czyli toskański.

avatar użytkownika
,

Dyskusja na ten temat odbyła się już na forum: http://www.signs.pl/zaplacisz-za-reklame-na-swoim-plocie-,14690,9,0,forum.html  

avatar użytkownika
,

Acha, dziękuję.  

avatar użytkownika
,

Nie ma za co. Przypominamy bo w wątku kilka osób stawiało taką tezę usiłując jej bronić, więc warto tam zajrzeć zamiast zaczynać tutaj od nowa.  

Najnowsze w tym dziale

Tocząca się od października 2013 roku sprawa sądowa w związku z zarzutami wobec spółki Currency One SA wniesiona przez Cinkciarz.pl zakończyła się nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zasądza on odszkodowanie i zobowiązuje do złożenia oświadczeń. Currency One zapowiada apelację.
Właściciel portali Internetowykantor.pl i Walutomat musi przeprosić i zapłacić odszkodowanie na rzecz Cinkciarz.pl, zaprzestać bezprawnych działań oraz wpłacić pieniądze na wskazany cel społeczny – tak orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. To skutek reklamowania się z użyciem słów kluczowych „na konkurencję”. To przełomowy wyrok, nie tylko w Polsce.
31 maja 2023 zapraszamy do Krakowa na spotkanie branży e-commerce - InCommerce. Tematem przewodnim najbliższej edycji jest sprzedaż zagraniczna w sklepie internetowym. IAB Polska objął wydarzenie patronatem honorowym.
Inflacja największym ciosem dla 77% polskich przedsiębiorstw

Ostatnie lata dla polskich przedsiębiorstw były niemałym wyzwaniem. Pandemia i wybuch wojny w Ukrainie przyniosły konsekwencje w postaci wzrostu cen, przerwanych łańcuchów dostaw i niestabilnej sytuacji gospodarczej. Jakie czynniki miały największy wpływ na sytuację firm w ostatnich dwóch latach?
Branżowy Barometr EFL na II kwartał 2023
Subindeks Barometru EFL dla handlu na II kwartał 2023 roku wyniósł 45,9 pkt., co jest najniższym obok HoReCa wynikiem wśród sześciu badanych sektorów. Wartość wskaźnika spadła o 2,8 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Na taki wynik wpływ miały słabe prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Co trzecia firma handlowa spodziewa się...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764