logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Selectivv Index – wskaźnik do mierzenia nastrojów społeczno-ekonomicznych Polaków

  PR 16.04.2019, przeczytano 183 razy

Selectivv to firma zajmująca się pozyskiwaniem i analizą danych ze smartfonów i tabletów, które służą do prowadzenia projektów badawczych oraz realizacji kampanii mobile marketingowych. Selectivv specjalizuje się w analizie danych o lokalizacji oraz big data, które są wykorzystywane m.in. w takich obszarach jak turystyka, transport czy handel. Wykorzystując posiadane narzędzia i autorskie rozwiązania m.in. takie jak Geotrapping firma zdecydowała się na stworzenie autorskiego wskaźnika o nazwie Selectivv Index, który odzwierciedla nastroje społeczno-ekonomiczne Polaków. Aktualnie Selectivv Index prezentuje statystyki dotyczące trzech obszarów: handlu detalicznego (SEL HANDEL), stacji benzynowych (SEL STACJE) oraz zagranicznego ruchu turystycznego (SEL TURYSTYKA).


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/selectivv-index-%E2%80%93-wskaznik-do-mierzenia-nastrojow-spoleczno-ekonomicznych-polakow,382125,artykul.html

Celem Selectivv Index jest pokazanie dynamicznie zmieniających się trendów w gospodarce, dzięki analizie  danych o lokalizacji. Na Selectivv Index składa się analiza trzech obszarów: dynamika odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, na stacjach benzynowych, a także dynamika zagranicznego ruchu turystycznego we wszystkich miastach w Polsce. Stały monitoring wyselekcjonowanych lokalizacji oraz analiza pozyskiwanych w czasie rzeczywistym danych pasywnych, umożliwia obserwację trendów związanych z handlem i turystyką w naszym kraju. Dane obrazowane przez Selectivv Index pochodzą z 441 lokalizacji oraz 275 miejscowości z całej Polski i obejmują obserwacje o ponad 20 milionach użytkowników urządzeń mobilnych. Analiza wzrostów i spadków odwiedzin punktów sprzedaży detalicznej oraz dynamika zagranicznego ruchu turystycznego, możliwa jest dzięki autorskiej usłudze Geotrapping. Pozwala ona na gromadzenie oraz analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów, przebywających w danym czasie, w określonym miejscu.

Selectivv Index pokazuje dynamikę zmian wizyt Polaków w galeriach handlowych, sklepach spożywczo-przemysłowych, dyskontach spożywczych i na stacjach benzynowych, z podziałem na poszczególne miesiące. Analiza danych o użytkownikach smartfonów i tabletów pozwala m.in. zbadać jaki wpływ na aktywność zakupową Polaków miał wprowadzony w ubiegłym roku zakaz handlu w niedzielę, czy tradycyjny handel jest wypierany przez e-commerce, jak wygląda zagraniczny ruch turystyczny w Polsce w poszczególnych miesiącach, z podziałem na narodowości oraz jaki jest ogólny obraz jakości życia Polaków.

Autorski Indeks Selectivv może mieć również wiele zastosowań komercyjnych. Jest to bardzo pomocne narzędzie dla zarządców centrów handlowych, właścicieli supermarketów czy stacji benzynowych. Dzięki temu wskaźnikowi mogą porównywać swoje wyniki do wyników rynkowych i analizować czy spadek sprzedaży oraz spadek liczby odwiedzin jest związany z nietrafioną strategią marketingową czy słabą koniunkturą panującą w danym okresie. Selectivv Index to również ciekawe rozwiązanie dla inwestorów giełdowych. Na podstawie miesięcznych wyników mogą precyzyjniej oszacować wartość danej spółki z różnych segmentów typu: retail, FMCG czy petrol, bez konieczności oczekiwania na raporty kwartalne. Wcześniejszy dostęp do takiej wiedzy może znacząco wpłynąć na podejmowane przez nich decyzje biznesowe. Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dedykowany dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank.

Tak o nowej inicjatywie wypowiada się co-CEO Selectivv Dominik Karbowski:

- Stały monitoring wyselekcjonowanych punktów sprzedaży detalicznej i stworzony na jego podstawie Index będzie umożliwiał obserwację trendów związanych ze zwyczajami zakupowymi Polaków w kanale offline. Niewątpliwą zaletą projektu jest realizacja na dużych próbach (łącznie 20 mln obserwacji, 441 lokalizacji w 275  polskich miejscowościach) i niedeklaratywny charakter danych. Najbliższe lata z pewnością przyniosą wiele zmian, m.in. w sektorze handlu detalicznego, których charakteru i kierunku jeszcze precyzyjnie nie znamy. Pytania czy centra handlowe będą ustępować naporowi handlu online, czy będą się rozwijać w kierunku miejsc spotkań i rozrywki? Czy stacje benzynowe będą przygotowane na rewolucję elektryczną, by benzynowymi pozostać jedynie z nazwy? Jak wyglądać będą zwyczaje zakupowe w mniejszych, tak często marginalizowanych, miejscowościach? Czy wzrasta świadomość i zainteresowanie Polską, a co za tym idzie, ruch turystyczny? Obserwując nasze dane będziemy znajdować odpowiedzi na te i inne pytania.

Pierwsza publikacja Selectivv Index obejmuje obserwacje od października 2017 r., kiedy to wartość Indexu została przyjęta za 100, do marca br. Kolejne publikacje Indexu będą odbywały się każdego 5. dnia miesiąca. Autorski wskaźnik Selectivv pomoże lepiej zrozumieć zachodzące zmiany gospodarcze i przewidywać trendy. Analizując najświeższe dane zawarte w Selectivv Index, a w szczególności wskaźnik Selectivv Handel, widzimy wzrost aktywności zakupowej Polaków. W marcu 2018 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 94.76 natomiast w mijającym miesiącu bieżącego roku wzrosła o prawie 4 punkty. Na tym przykładzie widać, że wprowadzony zakaz handlu w niedziele nie wpłynął na skłonność Polaków do robienia zakupów. Idąc dalej i analizując składowe indeksu Selectivv Handel, w porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie wzrosła liczba odwiedzin w sklepach dyskontowych.

Ciekawe wnioski nasuwają się również porównując dane rok do roku ze stacji benzynowych. Liczba odwiedzin w marcu 2019 r., względem tego samego miesiąca ubiegłego roku, wzrosła o 1 pkt, podobnie jak wartość całego wskaźnika Selectivv Stacje (+3%), w zestawieniu marzec 2019 r. do lutego 2019 r. Może to być spowodowane nowymi regulacjami prawnymi i zmianą polityki sprzedażowej. Coraz częściej stacje benzynowe nie są już tylko miejscem tankowania auta, ale stają się punktami usługowymi, gdzie można zrobić zakupy spożywcze, nadać lub odebrać przesyłkę czy zapłacić rachunki.

Oprócz Selectivv Index, firma posiada również rozbudowane portfolio autorskich rozwiązań i narzędzi takich jak: wspomniany już Geotrapping, Wifitrapping, Selectivv DMP, Selectivv Viewer czy Selectivv Meter, które służą do analizy wielu aktywności związanych z marketingiem, handlem czy usługami doradczymi. Oferowane przez Selectivv rozwiązania komercyjne dotyczące monitorowania lokalizacji zarówno własnych, jak i podmiotów prowadzonych przez konkurencję, mogą odbywać się w cyklach dziennych i tygodniowych. Dane ze smartfonów i tabletów pozyskiwane przez Selectivv mogą być wykorzystywane do analizy konsumentów, badania ich preferencji i ścieżek zakupowych – czyli identyfikacji i wizualizacji ścieżek poruszania się użytkowników wewnątrz obiektów handlowych. Dodatkowo, korzystając z danych i narzędzi Selectivv, można sprawdzić potencjał inwestycyjny danej lokalizacji, zaplanować efektywne działania reklamowe czy zbadać jakość życia ludności, analizując trendy na podstawie danych z urządzeń mobilnych.

Źródło: Selectivv

www.selectivv.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Katowice 2018

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Katowice 2018

W naszym cyklu prezentującym stan prac nad uchwałami krajobrazowymi czas na Katowice, które zamykają przegląd aktualnej sytuacji. Aktualnej - ponieważ mimo iż od publikacji raportu IGRZ minęło ponad 2 miesiące, w Katowicach nic nowego się w tej sprawie oficjalnie nie wydarzyło. Prace trwają - trwa również przedłużający się od 2017 roku stan zawieszenia.
Zmiany w zwalczaniu zatorów płatniczych już od 2020 roku
Już od 1 stycznia 2020 roku mają wejść w życie zmiany przepisów, które mają na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Projekt ustawy, przyjętej przez rząd w połowie maja br. zapowiada, m.in. skrócenie terminów zapłaty oraz uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, co ma poprawić płynność...
Umowy zlecenie i o dzieło z obowiązkowymi składkami społecznymi?
W ostatnich dniach wiele mówi się o „teście przedsiębiorców”, a tymczasem planowana jest jeszcze inna niekorzystna zmiana. Niekorzystna, bo być może z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło mniej pieniędzy zostanie wykonawcom „na rękę”, a na przedsiębiorców zostaną nałożone kolejne daniny na rzecz ZUS.
Intrygujący artykuł opublikowany przez naukowców z Uniwersytetu Michigan opisuje nową architekturę procesora zdolną do samoszyfrowania, która może odpierać wszelkie ataki hakerskie.
Wrocław 2018

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Wrocław 2018

Wrocław jest miastem, które nie spieszy się z wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, zapewne dlatego, że w roku 2014, zanim jeszcze powstała uchwała krajobrazowa, powołano we Wrocławiu park kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. Osoby przygotowujące projekt uznają, że kodeks krajobrazowy jest poważną regulacja prawną i nie należy się z nią spieszyć,...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764