logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Spotkanie prasowe KBA CEE: Podsumowania i plany

  PR 13.02.2018, przeczytano 1025 razy
ilustracjastrzałka
Od lewej Paweł Krasowski, Jan Korenc i Grzegorz Szymczykowski

5 lutego br. w warszawskim Hotelu Bellotto odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa firmy KBA CEE z przedstawicielami polskich mediów branżowych. Stało się ono okazją do podsumowania działalności firmy Koenig & Bauer w ważnym dla niej roku 2017 (obchodziła w nim 200-lecie istnienia) i przedstawienia strategicznych planów na rok 2018, głównie w kontekście regionu Polski, Czech i Słowacji, obsługiwanego przez KBA CEE. Zaprezentowano podczas niego również wyniki  sprzedaży, omówiono pozycję rynkową i stale rozbudowywane portfolio firmy.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/spotkanie-prasowe-kba-cee%3A-podsumowania-i-plany,35435,artykul.html

Warszawskie spotkanie rozpoczął Paweł Krasowski – Marketing & Product Manager, który podziękował dziennikarzom za obecność. Następnie przedstawił agendę wydarzenia, w którym z ramienia KBA CEE wzięli udział również: Jan Korenc – prezes zarządu i Grzegorz Szymczkowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu. Zaznaczył jednocześnie, że spotkania prasowe organizowane przez firmę stały się już swego rodzaju tradycją, stanowiąc okazję do zacieśnienia relacji kierownictwa Koenig & Bauer z mediami oraz bezpośredniego przekazania najważniejszych informacji na temat firmy.

Jan Korenc rozpoczął swoją prezentację od podania aktualnej ceny akcji Koenig & Bauer (firma jest notowana na giełdzie we Frankfurcie), podkreślając w ten sposób jej bardzo dobrą i stabilną kondycję finansową. Przypomniał jednocześnie, że nawet w czasach ostatniego kryzysu, jaki dotknął branżę poligraficzną (lata 2008-2009), firma nie sięgnęła po żadną formę pomocy finansowej ze strony instytucji państwowych ani bankowych.

Jan Korenc scharakteryzował obecną strukturę grupy Koenig & Bauer podkreślając, że ponad 50% jej obrotów stanowią przychody ze sprzedaży realizowanej przez KBA-Sheetfed, jednostkę zajmującą się produkcją arkuszowych maszyn offsetowych. Przedstawił też założenia koncernu na lata 2018-2021: wzrost organiczny rzędu 4% rocznie, zyskowność na poziomie 4-9%, utrzymanie odpowiedniej elastyczności działań (redukującą poziom ryzyka biznesowego), dalsze zwiększanie przychodów z usług serwisowych, utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie 45% oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym netto.

Następnie omówił aktualną sytuację spółki  KBA CEE, która odnotowała kolejny udany rok.

- Najlepszym tego potwierdzeniem jest przyznany nam ponownie tytuł The Best Agent 2017 dla najlepszej filii Koenig & Bauer w skali globalnej. Warto dodać, że w roku 2016 zajęliśmy drugie, zaś w 2015 – pierwsze miejsce w tym wewnętrznym rankingu, uwzględniającym szereg czynników i parametrów – mówił prezes KBA CEE.

Podkreślił jednocześnie, że na dobre wyniki firmy nie bez wpływu pozostaje stabilny stan gospodarek w krajach, które KBA CEE obejmuje swym zasięgiem: Polsce, Czechach i na Słowacji. Tu przytoczył wybrane dane makroekonomiczne, m.in. odnotowane w 2017 i prognozowane na 2018 rok wartość PKB i produkcji przemysłowej oraz stopę bezrobocia.

Obecnie KBA CEE jest 4. filią Koenig & Bauer pod względem przychodów ze sprzedaży oraz 6. w kontekście przychodów z usług serwisowych.

- To znakomite osiągnięcie, gdyż plasuje nas przed wieloma większymi od Polski rynkami, np. krajów Europy Zachodniej – mówił Jan Korenc.

W trzech krajach obsługiwanych przez KBA CEE pracuje w sumie ponad 500 maszyn marki Koenig & Bauer (arkuszowych, zwojowych i fleksograficznych). Spółka zatrudnia 45 osób, z czego ponad połowa to pracownicy działu serwisu. Jak podkreślał Jan Korenc, struktury serwisowe KBA CEE (uwzględniające także podmioty zewnętrzne) liczą sobie ok. 40 specjalistów w tej dziedzinie.

- Nasz dział serwisu jest dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu – podkreślał. – Jego struktura i współpraca serwisantów ze wszystkich trzech krajów sprawiają, że klienci mogą czuć się w pełni bezpieczni. Co ciekawe, w wielu przypadkach do rozwiązania problemu wystarcza kontakt zdalny – tu sprawdza się znakomicie nasza mobilna platforma sprzedażowo-serwisowa.

W roku 2017 firma KBA CEE dostarczyła do Polski w sumie ponad 20 urządzeń, z których większość stanowiły offsetowe maszyny arkuszowe z serii Rapida w różnych konfiguracjach i klasach formatowych. Jan Korenc przytoczył przykłady kilku z nich, m.in. 17-agregatowej maszyny zainstalowanej w łódzkim zakładzie firmy Amcor. Sprzedaż uzupełniają wdrożenia oprogramowania MIS czeskiej firmy Cicero Group, reprezentowanej w Polsce na zasadach wyłączności przez KBA CEE.

- Nasze cele na miniony rok zostały zrealizowane w całości – mówił prezes spółki. – Sprzedaż maszyn pozostała na stabilnym poziomie, odnotowaliśmy też dalszą rozbudowę usług serwisowych, co zaowocowało zyskiem EBIT. Co istotne, od ubiegłego roku nasze wyniki finansowe stanowią część skonsolidowanych wyników całej grupy Koenig & Bauer, zatem działania w Polsce, Czechach i na Słowacji mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w danych podawanych co kwartał przez centralę. Dużym wyzwaniem była dla nas w ubiegłym roku dalsza informatyzacja w zakresie sprzedaży i serwisu, w tym uporządkowanie i poprawa jakości przetwarzanych danych. Jednak firma to przede wszystkim ludzie, dlatego stale inwestujemy w podnoszenie ich kwalifikacji, motywujemy do jeszcze lepszej pracy, wciąż zatrudniamy też kolejne osoby, m.in. w związku z powołaniem do życia dedykowanego działu fleksografii.

Tu Jan Korenc nawiązał do niedawno podpisanej umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą maszyny wąskowstęgowe dedykowane produkcji etykietowej i opakowaniowej.

- Jednym z naszych wyzwań na rok 2018 jest dalsza rozbudowa i wzmacnianie struktur sprzedażowych i serwisowych, związanych z pojawieniem się w naszej ofercie tej marki. W ramach tego samego działu obsługiwani są też potencjalni i obecni użytkownicy maszyn KBA-Flexotecnica. Nasze portfolio zostało wzbogacone także o nowe urządzenia introligatorskie, z myślą o których także podejmujemy szereg działań w obszarze sprzedaży i serwisu. Musimy przy tym odpowiednio rozłożyć akcenty między naszą bazową działalnością, a więc rynkiem arkuszowego druku offsetowego, a pozostałymi obszarami biznesu KBA CEE.

Na zakończenie swojego wystąpienia Jan Korenc wymienił najważniejsze przewagi Koenig & Bauer, decydujące o sukcesach odnoszonych przez całą grupę: - Stoi za nami ponad 200 lat doświadczenia w budowie maszyn, a przy tym pozostajemy firmą innowacyjną i patrzącą w przyszłość. Co ważne, także zorientowaną na klienta, a przy tym – jak sądzimy – niezawodną, wiarygodną i przyjazną. Grupa Koenig & Bauer notuje stabilne wyniki finansowe, jest liderem rynkowym i technologicznym w wielu obszarach, z odpowiednio zdywersyfikowanym portfolio. Stawiamy na elastyczność, dostarczając rozwiązania i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zaś nasze maszyny i stojącą za nimi myśl inżynieryjną cechuje najwyższa precyzja i jakość – podsumował Jan Korenc.

Nowości w portfolio Koenig & Bauer

Z nowymi rozwiązaniami w poszczególnych segmentach, na których firma Koenig & Bauer jest obecna, zapoznał dziennikarzy Grzegorz Szymczykowski. Zaczął od maszyn arkuszowych, które – jak stwierdził – stanowią swego rodzaju DNA niemieckiego producenta. W ostatnim czasie bowiem w produkowanych w Radebeul maszynach i towarzyszących im rozwiązaniach pojawiło się sporo nowości technologicznych.

Na wstępie Grzegorz Szymczykowski przybliżył nowej generacji systemy kontrolno-pomiarowe, wspomagające obsługę maszyn z serii Rapida. Wśród nich na szczególną uwagę – zdaniem prelegenta – zasługują zaktualizowane bądź zupełnie nowe wersje modułów i opcji takich jak: QualiTronic ColorControl (pomiar i kontrola kolorystyczna oraz sterowanie nafarbieniem inline); QualiTronic Print Check, QualiTronic PDF Check i QualiTronic PDF High Resolution oraz QualiTronic Sheet Ident (zintegrowany w samonakładaku moduł znakowania arkuszy).

Grzegorz Szymczykowski poświęcił sporo miejsca nowym rozwiązaniom utrwalania wydruków, zwłaszcza systemowi VariDry LED-UV, bazującemu na nowej, energooszczędnej i proekologicznej technologii. Przedstawił koncepcję różnych modeli suszarek VariDry (UV, HR-UV, LED-UV), koncentrując się na zaletach ostatniego z wymienionych: wyeliminowaniu czasu rozgrzewania się lamp i trybu oczekiwania, dostosowaniu ilości emitowanej energii do rozmiarów obsługiwanego arkusza, bardzo długiej żywotności lamp LED-UV, wysoką redukcją zużycia energii w porównaniu z wcześniejszą generacją suszarek LED, braku emisji ozonu i innych.

Kolejny z przedstawionych systemów – ErgoTronic AutoRun – to nowe oprogramowanie Koenig & Bauer, mające jeszcze bardziej zautomatyzować pracę i obsługę maszyn z serii Rapida. Pojawiły się tu – jak podawał Grzegorz Szymczykowski – tzw. „inteligentne” rozwiązania, mające w wielu przypadkach wręcz wyręczać operatora.

- Z chwilą zakończenia wcześniejszej pracy ErgoTronic AutoRun automatycznie rozpoczyna procesy zmiany zlecenia oraz narządzania – mówił. – Po przezbrojeniu maszyny następuje – także w sposób automatyczny – wznowienie produkcji kolejnego zlecenia. Po przezbrojeniu, procesy kontroli kolorystycznej, pasowania i weryfikacji drukowanej zawartości też przebiegają automatycznie. Po otrzymaniu informacji o właściwej pierwszej odbitce realizowana jest produkcja całego zlecenia. Mamy tu zatem do czynienia z nieco futurystyczną wizją drukarni, ale zapewniam Państwa, że są już w Polsce zakłady, które myślą o wdrożeniu tego typu zaawansowanych rozwiązań.

Ich uzupełnieniem jest stworzona przez Koenig & Bauer aplikacja Rapida LiveApp, umożliwiająca monitorowanie pracy maszyn Rapida z poziomu urządzenia przenośnego. Poza statusem maszyny, dostarcza ona w czasie rzeczywistym wielu innych cennych informacji dotyczących przebiegu produkcji, np. ilości zużywanej energii, papieru czy farby.

Kolejna część wystąpienia Grzegorza Szymczykowskiego poświęcona była pozostałym maszynom i urządzeniom znajdującym się w portfolio grupy Koenig & Bauer. Zaprezentował on m.in. sztance płaskie produkowane przez KBA-Iberica (produkowane w Hiszpanii i oferowane obecnie w sześciu wariantach), a także sztance rotacyjne Rapida RDC106. Te ostatnie wytwarzane są przez zakłady w Radebeul i - jak zapewniał Grzegorz Szymczykowski – oferują szereg przewag technologicznych w kontekście szybszego czasu narządu, przygotowania formy wykrojnika czy wydajności. Są one dedykowane aplikacjom etykietowym, w tym IML, akcydensowym i opakowaniowym. Następnie przedstawił zwojowe maszyny inkjetowe z serii RotaJet (obsługujące wstęgę o szerokości 1380 mm bądź 2250 mm, o zmiennym odcięciu); pracujące w trybie inline sztance do maszyn fleksograficznych – CorruCUT; maszyny fleksograficzne KBA-Flexotecnica (budowane we Włoszech w kilku wariantach: EVOXD S/N – kompaktowym do prac niskonakładowych, EVOXD – klasy mid-range oraz wysokonakładowym EVOXG i EVOXG LR; zadrukowujące folie, papiery i kartony); oraz rozwiązania specjalne oferowane przez spółki-córki Koenig & Bauer (KBA-Metronic, KBA-Metalprint, KBA-Kammann i KBA-Notasys).

Co nowego w KBA CEE?

Drugą część swojego wystąpienia Grzegorz Szymczykowski poświęcił nowościom i usprawnieniom w działalności KBA CEE jako regionalnego przedstawicielstwa Koenig & Bauer. Rozpoczął od struktur serwisowych, podkreślając ich rolę w sukcesach rynkowych odnoszonych przez firmę (potwierdzanych m.in. przez wcześniej przytaczane, wewnętrzne rankingi Koenig & Bauer). Tu wspomniał o kilku aspektach współpracy z klientem i różnych jej wariantach:

- Najbardziej oczywistym obszarem działalności każdego serwisu jest reagowanie w przypadku awarii maszyny. My jednak idziemy dalej, oferując szereg rozwiązań o charakterze prewencyjnym. Zapewniamy też konsulting i szeroko rozumiane wsparcie przez cały okres użytkowania maszyny przez klienta. Nawiązując do prezentowanej wcześniej aplikacji Rapida LiveApp, Grzegorz Szymczykowski wspomniał też o zintegrowanym z nią zdalnym rozwiązaniu serwisowym – PressCall Mobile.

Następnie wymienił wybrane ubiegłoroczne wydarzenia w działalności KBA CEE: podpisanie umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne i hybrydowe (dotyczy ona wyłącznie rynku polskiego); rozwój w obszarze systemów MIS czeskiej firmy Cicero Group; udział w licznych imprezach branżowych (m.in. w Sympozjum Poligraficznym firmy Chespa, gdzie zaprezentowane zostały rozwiązania KBA-Flexotecnica); wyjazd polskich klientów na pokazy maszyn sztancujących do zakładów KBA-Iberica w Barcelonie oraz tradycyjną wizytę studentów kierunków poligraficznych z Warszawy i Łodzi w zakładach w Radebeul i u wybranych użytkowników maszyn Rapida z Polski i Niemiec.

Źródło: KBA CEE

www.kba.com/pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

drupa 2024: prezes Yasanori Ogawa na stoisku Epson
Epson demonstruje na targach Drupa w Düsseldorfie pełne możliwości swoich komercyjnych i przemysłowych cyfrowych drukarek atramentowych. Od dużych maszyn do druku etykiet, przez wielkoformatowe urządzenia do drukowania oznakowań, druku sublimacyjnego i bezpośrednio na tkaninach, po wielokrotnie nagradzane kompaktowe urządzenia do kolorowych wydruków wysokiej jakości na...
drupa 2024: Canon prezentuje kluczowe partnerstwa i inicjatywy
Podczas targów drupa 2024 (Messe Düsseldorf, 28 maja - 7 czerwca 2024 r., hala 8a) pod hasłem „The Power to Move” firma Canon zaakcentuje kluczowe partnerstwa i inicjatywy, ukazując siłę współpracy na rzecz pozytywnych zmian i doświadczeń, które wzbogacają nasze życie i biznes. Zgodnie ze swoją filozofią Kyosei, oznaczającą życie i...
Sun Chemical wyróżniony przez FTA za proekologiczność
Stworzone przez Sun Chemical wielofunkcyjne farby SunUno Solimax AP znalazły się wśród rozwiązań wyróżnonych przez Flexographic Technical Association (FTA) w ramach zorganizowanego przez to stowarzyszenie konkursu Excellence in Flexographyt Award Competition. W oczach jury – jak podaje firma – znalazła uznanie ich proekologiczność, która ma wpływ na...
60 lat kartonów opakowaniowych Stora Enso Ensocoat
Ensocoat to flagowy karton Stora Enso, przeznaczony do produkcji opakowań luksusowych oraz do zastosowań graficznych. Producent podkreśla, że od chwili jego pojawienia się na rynku, a miało to miejsce 60 lat temu, materiał ten stał się kartonem pierwszego wyboru dla wielu właścicieli marek, poszukujących rozwiązań opakowaniowych klasy premium. Jego historia obecności rynkowej...
Packaging Innovations 2024: wystawcy rezerwują stoiska
16. edycja Targów Packaging Innovations odbędzie się 09-10 października 2024 w EXPO Kraków. Już teraz swój udział potwierdziły firmy z całego świata. Wystawcy, którzy zgłoszą się teraz mogą liczyć na pierwszeństwo w wyborze lokalizacji stoiska.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764