logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Stora Enso a zmiany klimatyczne: „kluczem do sukcesu jest współpraca”

  PR 06.06.2023, przeczytano 454 razy
ilustracja

W kontekście globalnych zmagań w kierunku zneutralizowania i dostosowania się do zmian klimatycznych, Stora Enso stara się odgrywać w tym procesie ważną rolę. Johan Holm, kierujący w niej jednostką Carbon Neutrality wymienia działania podejmowane przez firmę w tym obszarze, jak też nakreśla plany na najbliższe lata. Podkreśla przy tym znaczenie współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw i wymienia inicjatywy realizowane przez Stora Enso, mające tę kooperację umożliwić i wzmocnić.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/stora-enso-a-zmiany-klimatyczne%3A-_kluczem-do-sukcesu-jest-wspolpraca_,400305,artykul.html

Wielowątkowa rola Stora Enso w walce ze zmianami klimatycznymi

- Drzewa magazynują dwutlenek węgla i podobnie rzecz się ma z wykonanymi z drewna produktami, w całym cyklu ich życia – mówi Johan Holm. – Gdy zatem zastępujemy materiałami odnawialnymi surowce kopalne, mamy do czynienia z efektem tzw. pozytywnej substytucji. Ta zaś, w odpowiednio dużej skali, może wpływać na całe społeczności. Co więcej, jako firma aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem naszych własnych emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję ilości wykorzystywanych paliw kopalnych, poprawę energooszczędności procesów i zwiększenie udziału energii pochodzącej z tzw. czystych źródeł. Poza zwróceniem uwagi na własne emisje bezpośrednią i pośrednią, nasze cele klimatyczne uwzględniają cały łańcuch dostaw.

Jak podkreśla Johan Holm, w kontekście redukcji emisji zrealizowanej przez firmę w 2022 roku, udało się jej osiągnąć znaczący postęp:

- Biorąc jako punkt odniesienia rok 2019, w roku ubiegłym zmniejszyliśmy ilość emisji gazów cieplarnianych o 27%. Wprowadziliśmy też specjalne systemy mierzenia energooszczędności, zwiększyliśmy do 85% udział energii odnawialnej w naszym portfolio i zredukowaliśmy wykorzystanie paliw kopalnych. W ramach „mapy drogowej” zakładającej osiągnięcie określonych celów środowiskowych do roku 2030 (w kontekście tzw. Scope 1 i 2, tj. emisji bezpośrednich – powstałych podczas procesów produkcyjnych oraz pośrednich – związanych z pozyskiwaniem elektryczności i energii cieplnej) poczyniliśmy inwestycje takie jak zastąpienie ciężkiego oleju opałowego, bazującego na paliwach kopalnych, odnawialnym olejem pakowym w celulozowni Enocell w Finlandii.

Wyzwanie: redukcja gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw

Johan Holm dodaje, że szczególnym wyzwaniem są emisje uwzględniane w ramach tzw. Scope 3, tj. powstałe w łańcuchu dostaw, nad którymi firma nie ma kontroli i ich nie generuje:

- Mimo braku możliwości zarządzania nimi, możemy wpływać na zachowania pozostałych uczestników łańcucha wartości. Stanowią one bardzo często większość wszystkich emisji generowanych przez daną organizację. Tak jest również w naszym przypadku gdzie tzw. Scope 3 stanowi 75% wszystkich emitowanych przez Stora Enso gazów. Większość z nich powstaje na etapie pozyskiwania i wytwarzania surowców, przetwarzania naszych produktów przez klientów, a także w trakcie transportu surowców i gotowych wyrobów.

Jak podkreśla Johan Holm, emisja typu Scope 3 znacząco różni się od pierwszych dwóch.

- Stanowią one bowiem o wiele większe wyzwanie w kontekście zarządzania z uwagi na mniejszą kontrolę ilości CO2 powstałego w całym łańcuchu wartości – mówi. – Bez zdolności do efektywnego zarządzania w tym obszarze, wyzwaniem jest podejmowanie działań i realizowanie inwestycji bazujących na wymiernych danych. W przyszłości musimy mieć możliwość zarządzania danymi w obszarze Scope 3, tak jak ma to miejsce w przypadku innych danych finansowych. Co więcej, proekologiczność danego zasobu czy też działania związane z redukcją śladu węglowego w odniesieniu do niego powinny być brane w równym stopniu pod uwagę co cena czy jakość, gdy wybieramy surowce do produkcji.

Stora Enso przyznaje, że – aby spełnić wymogi korporacyjne, zgodnie z wytycznymi tzw. „scenariusza 1,5 stopnia” – niezbędne są kolejne, ambitne przedsięwzięcia klimatyczne z jej strony. W tym celu firma wyznaczyła sobie – w oparciu o Science-Based Targets – cel dotyczący emisji w ramach Scope 3. Zakłada on redukcję emisji w tym obszarze o 50% do roku 2030, gdzie punktem odniesienia jest rok 2019.

- Staramy się nieustannie angażować w różne działania prośrodowiskowe naszych dostawców - kontynuuje Johan Holm. – Wymagamy od nich dostarczania danych na temat ilości emitowanego CO2, jak też zachęcamy do wyznaczania własnych celów związanych z redukcją owych emisji. Jednym z przykładów naszych proaktywnych działań jest Supplier Day, organizowany z myślą o naszych kluczowych dostawcach. Podczas tego wydarzenia dzielimy się naszą wiedzą w obszarze wdrażania dobrych praktyk, umożliwiających skuteczną emisję CO2, a także promujemy działania zbieżne z inicjatywą Science-Based Targets.

Jaka przyszłość nas czeka?

Patrząc w przyszłość, Johan Holm definiuje trzy zasadnicze trendy, które – jego zdaniem – stają się coraz bardziej istotne w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.

- Po pierwsze, firmy muszą zmienić swoje nastawienie i przejść od minimalizowania negatywnych zjawisk do maksymalizowania tych pozytywnych. Zaczęła się już dyskusja wokół działań klimatycznych, dotycząca tego, w jaki sposób zredukować emisje generowane poza łańcuchem wartości danej firmy, ale mogące powstawać jako efekt wprowadzenia produktu tegoż przedsiębiorstwa na rynek. Pomimo że nie mamy jeszcze wspólnego standardu określającego poziom możliwych do uniknięcia emisji, zapewne będziemy szybko rozwijać nasze działania w tym obszarze. Choćby z uwagi na rosnące oczekiwania klientów względem danych dotyczących podejmowania decyzji czy poszukiwania przez organizacje nowych sposobów na ocenę ich szerszego wpływu na środowisko naturalne.

Drugim kluczowym trendem, jaki wskazuje Johan Holm, jest coraz większy nacisk na transparentność i jawność działań.

- Przykładami są tu rozwijana wciąż – w ramach protokołu GHG – inicjatywa Carbon Removals & Land Sector Initiative czy unijna dyrektywa, dotycząca korporacyjnego raportowania o polityce zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju działania będą odgrywały kluczową rolę w stymulowaniu zmian klimatycznych w naszej branży. Za sprawą coraz bardziej restrykcyjnych przepisów i nowych wytycznych, z pewnością szybciej doczekamy się wspólnych standardów w odniesieniu do emisji w ramach Scope 3, a tym samym – zwiększymy porównywalność tych danych. Dyskusje wokół tego zagadnienia, jak też silna reprezentacja świata biznesu podczas spotkania COP27, pokazują, że zapotrzebowanie na tego typu regulacje jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Trzecim, równie istotnym co dwa wcześniejsze trendem i koniecznością dla odniesienia sukcesu w walce ze zmianami klimatycznymi jest współpraca – podsumowuje Johan Holm.

Źródło: Stora Enso Polska Sp. z o.o.

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

14. maszyna marki Nilpeter w drukarni Natalii
Podczas zakończonych niedawno targów Labelexpo Europe 2023 drukarnia etykiet i opakowań giętkich Natalii Sp. z o.o. zakontraktowała nową, 26-calową maszynę fleksograficzną Nilpeter FA-26, wyposażoną w jedenaście zespołów. Będzie to już 14. rozwiązanie tego duńskiego producenta, jakie trafi do zakładu Natalii w podpoznańskiej Rokietnicy. Dostawcą rozwiązania będzie firma...
Pianka Papira firmy Stora Enso: zmiana technologii pakowania produktów w firmie Airam
Fiński producent rozwiązań oświetleniowych Airam stał się jednym z rynkowych pionierów w zakresie wdrożenia pianki Papira firmy Stora Enso w opakowaniach lamp rowerowych (opatrzonych logiem kampanii „Różowa wstążka”, promującej i finansującej działania w walce z nowotworami). Papira, opracowana przez Stora Enso, posłużyła tu jako materiał...
Podczas październikowych targów Printing United w Atlancie firma Agfa zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania z obszaru przemysłowego druku inkjetowego. Znajdą się wśród nich m.in. wysokowydajny, superwielkoformatowy ploter Onset H3, wyposażony w funkcje automatyzujące jego pracę i wykorzystujący m.in. nowy, dedykowany mu atrament biały Onset 560 oraz hybrydowy ploter Tauro H3300...
Podczas Labelexpo 2023, największego na świecie wydarzenia dla branży etykiet i opakowań firma HP zaprezentowała - po raz pierwszy w Europie -  dwie rewolucyjne maszyny do druku cyfrowego oparte na technologii LEPx - HP Indigo V12 oraz HP Indigo 200K. Dzięki takim rozwiązaniom HP demonstruje swoje silne zaangażowanie w rynek i kompletną gamę produktów,...
Włókna Stora Enso Purefiber zastępują plastik w opakowaniach wycieraczek Bosch Aerotwin
Stworzone przez Stora Enso włókna formowane PureFiber zastąpiły tworzywa sztuczne w opakowaniach na pióra wycieraczek z serii Aerotwin, jakie produkowane są przez firmę Bosch. To, jak podkreśla druga z wymienionych, jej pierwsze opakowanie na tego typu asortyment, wolne od plastiku. Dodaje przy tym, że zapewnia ono ten sam poziom ochrony, ale jest bardziej proekologiczne i zbieżne z...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764