logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Stora Enso podsumowuje 2023 rok

  PR 08.02.2024, przeczytano 599 razy
ilustracja
Hans Sohlström

1 lutego odbyła się konferencja dla inwestorów i mediów, podczas której kierownictwo Stora Enso poinformowało o wynikach finansowych grupy za 4. kwartał oraz cały rok 2023. W ostatnich trzech miesiącach minionego roku firma zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,174 mld euro, co oznacza spadek o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Zysk operacyjny EBIT obniżył się do 51 mln euro (z 355 mln euro), zaś marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 12,4% do 2,3%. Wartość przepływów gotówkowych zamknęła się kwotą 323 mln euro (przy 429 mln w 4. kwartale 2022). Z kolei w całym roku 2023 firma zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 9,396 mld euro (przy 11,68 mld rok wcześniej), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 342 mln euro (1,891 mld w 2023). Konferencja stała się też okazją, by wskazać kluczowe projekty realizowane przez Stora Enso w ub.r.: sfinalizowanie planu restrukturyzacyjnego (mającego poprawić jej zyskowność i konkurencyjność w długiej perspektywie czasowej), kontynuację inwestycji w zakładach w Oulu (związanych z budową nowej linii produkcyjnej do tektury litej) oraz procesu sprzedaży fabryki w Beihai w Chinach. Prognozy kierownictwa koncernu na 2024 roku zakładają, że zysk operacyjny EBIT wzrośnie w porównaniu z kwotą osiągniętą w roku ubiegłym, pomimo dalszej niepewności rynkowej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/stora-enso-podsumowuje-2023-rok,403034,artykul.html

W specjalnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy Hans Sohlström - prezes i CEO firmy Stora Enso - pisze: „W dynamicznie zmieniającym się świecie musimy stale się dostosowywać, doskonalić i rozwijać nasz biznes, by sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Mieliśmy i wciąż mamy do czynienia z bezprecedensowymi warunkami rynkowymi, więc musimy skoncentrować się na działaniach, które pozwolą kontrolować i poprawiać naszą konkurencyjność, przygotowując się na niepewną przyszłość”.

Wyniki Stora Enso za 4. kwartał 2023

Jak wskazuje Hans Sohlström, na wyniki finansowe Stora Enso za 4. kwartał ub.r. wpłynęło szereg niesprzyjających zjawisk rynkowych, a ich działanie w największym stopniu odczuły jednostki Packaging i Wood Products. Sprzedaż całej grupy zmniejszyła się w nim – w ujęciu rok do roku – o 24% do poziomu 2,2 mld euro. „To skutek niskiego popytu, którego efektem był zredukowany wolumen dostaw i niższe ceny sprzedaży we wszystkich działach, z wyjątkiem Forest. W rezultacie nasz zysk operacyjny EBIT w 4. kwartale ub.r. wyniósł 51 mln euro, w porównaniu z 355 mln euro przed rokiem. Z kolei marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 12,4% do 2,3%. Jednak, w ujęciu sekwencyjnym, zysk operacyjny EBIT wzrósł o 30 mln euro. Wycena należących do nas lasów wzrosła z 8,3 mld euro do 8,7 mld euro, co odpowiada 11 euro za akcję”.

Wyniki za cały rok 2023

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Stora Enso w 2023 roku wyniosły 9,396 mld euro (przy 11,68 mld w roku wcześniejszym). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 342 mln euro (spadek z 1,891 mld euro w 2022 r.). Dług netto wzrósł o 1,314 mld euro do poziomu 3,167 mld euro – to przede wszystkim efekt przejęcia De Jong Packaging Group, realizowanej inwestycji w zakładach Oulu oraz wypłacenia dywidendy w roku 2023. Wskaźnik długu do zysku operacyjnego EBITDA za miniony rok wyniósł 3,2 (0,7 przed rokiem). Celem firmy jest jego obniżenie i utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0.

Zakończenie programu restrukturyzacyjnego

Pomimo wielu wyzwań, jakie przyniósł nam rok 2023, z dumą chcę podkreślić fakt, że nasze zespoły poczyniły szereg znaczących kroków, które będą stymulować poprawę naszej konkurencyjności i zyskowności, której obecny poziom nie jest dla nas satysfakcjonujący. Z sukcesem zrealizowaliśmy serię działań restrukturyzacyjnych, których celem było wzmocnienie naszej pozycji rynkowej. Szacujemy, że umożliwią one poprawę zysku operacyjnego o ok. 110 mln euro rocznie – pisze Hans Sohlström. – Wierzymy, że były to konieczne kroki, by zapewnić firmie powrót na zyskowną ścieżkę wzrostu. Aby to osiągnąć, musimy jednak podjąć dalsze, niezbędne i trudne decyzje. W efekcie dotychczasowych działań zredukowaliśmy stan zatrudnienia o ok. 1150 stanowisk”.

Prezes Stora Enso dodaje, że firma w dużym stopniu koncentrowała się w ubiegłym roku na generowaniu przepływów gotówkowych poprzez redukcję kapitału obrotowego i przegląd jej priorytetów w obszarze wydatków kapitałowych. „To udało się osiągnąć zwłaszcza pod koniec roku, gdy nasz kapitał roboczy został obniżony o 650 mln euro – z poziomu szczytowego zanotowanego w 1. kwartale 2023. Na wysokim poziomie pozostaje nasza płynność – tu posiadamy 2,5 mln euro w gotówce i jej ekwiwalentach. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły w 4. kwartale ub.r. 323 mln euro, zaś w całym roku ich wartość wyniosła 954 mln euro”.

Nowy program poprawy zyskowności i konkurencyjności

Aby zachować obecny kurs na poprawę konkurencyjności i zyskowności, Stora Enso wdroży nowy program naprawczy, który ma przynieść zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o dalsze 80 mln euro rocznie. To, jak zapowiedziano podczas konferencji zarządu, może spowodować redukcję zatrudnienia o ok. 1000 etatów. „Zwolnienia oraz działania ukierunkowane na poprawę wydajności i zwiększenie synergii obejmą wszystkie jednostki biznesowe i stanowiska funkcyjne w ramach grupy – pisze Hans Sohlström. – Większość wygenerowanych oszczędności zmaterializuje się w 2025 roku. Co ważne, plan ten nie zakłada zamykania kolejnych zakładów produkcyjnych. Są to decyzje trudne i bolesne, ale niezbędne do odnoszenia przez nas sukcesów rynkowych w przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani, bu utrzymać pozycję Stora Enso jako lidera branżowego, poprzez strategię poprawy zyskowności i zwiększania przepływów gotówkowych”.

Działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Hans Sohlström podkreśla, że długookresowy wzrost wartości zasobów leśnych Stora Enso i potencjał dalszego monetyzowania zasobów ziemnych poprzez tworzenie i rozwijanie energii odnawialnej to dwa fundamenty dla jej przyszłych wzrostów. Jako przykład prezes firmy podaje porozumienie z OX2, dotyczące wspólnego projektu w obszarze polityki wiatrowej, realizowanego na należących do Stora Enso terenach leśnych w Szwecji. „Z kolei nasze dążenie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju podkreślają choćby przyjęte, długookresowe cele: bycie firmą w pełni neutralną węglowo do roku 2040 i oferowanie do 2050 roku wyłącznie produktów i rozwiązań w 100% regenerowanych”- dodaje Hans Sohlström.

Jak podkreślano podczas konferencji, w 4. kwartale ubiegłego roku Stora Enso dołączyła do sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge), wśród priorytetów której jest m.in. pełna neutralność węglowa przed rokiem 2040.

Prognozy rynkowe na 2024 rok

Kierownictwo Stora Enso oczekuje, że warunki rynkowe w 2024 wciąż będzie w dużej mierze cechowała niepewność i niestabilność, z ciągłą presją popytową, cenową i marżową. Jednak firma dostrzega pewne pozytywne oznaki takie jak rosnące ceny celulozy, zmniejszające się jej globalne stany magazynowe, jak też obniżenie wskaźników inflacji i stóp procentowych.

Firma przewiduje, że w 1. kwartale 2024 nie należy spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej, gdyż następuje on tuż po historycznie słabym 4. kwartale 2023. Poza drewnem, wszystkie koszty zmienne w nim spadały i trend ten ma się utrzymać także w pierwszych miesiącach 2024 r. Stora Enso wskazuje przy tym na potencjalne zagrożenia dla ciągłości dostaw i poziomu kosztów logistycznych w kontekście kryzysu w regionie Morza Czerwonego.

Niski popyt rynkowy, ceny i wolumen dostaw wciąż mają znaczący wpływ na kondycję działów Packaging Materials i Wood Products. Pomimo że w kontekście drugiego z wymienionych zapotrzebowanie pozostaje stabilne, cechuje się niskim poziomem z uwagi na spowolnienie w branży budowlanej. Niewielki wzrost popytu, odnotowany w Europie, wynikał – jak podaje Stora Enso – głównie ze zwiększania stanów magazynowych przez klientów.

Firma dodaje, że w 1. kwartale 2024 r. spodziewa się likwidacji zakłóceń w łańcuchu dostaw, wpływających na działalność jednostki Packaging Materials. Liczy przy tym, że dzięki temu uda się jej przynajmniej częściowo odbudować popyt rynkowy, np. w zakresie tektury litej na opakowania jednostkowe.

W dziale Biomaterials firma wskazuje na symptomy normowania się sytuacji na rynku celulozy i w kontekście stanów magazynowych. Nowe moce produkcyjne pojawiają się w Ameryce Łacińskiej, pewne symptomy poprawy widoczne są również w Europie. Z kolei w Chinach ma miejsce spadek popytu z uwagi na nadpodaż i sezonowość sprzedaży. Stora Enso wskazuje, że na niskim poziomie kształtuje się wciąż popyt na gatunki celulozy wykorzystywane do produkcji opakowań, przy stabilnych wynikach realizowanych w segmencie higienicznym.

W 1. połowie roku 2024 dział Packaging Solutions oczekuje zwiększenia popytu sekwencyjnego z uwagi na rozpoczynający się wkrótce sezon szklarniowy. Jednak – co podkreśla firma – niski popyt prowadzi do wysokich cen i presji marżowej, stymulowanych przez redukcję cen na rynku tektury na opakowania zbiorcze, które z kolei są stymulowane przez inflację, koszty stałe i nadpodaż. Dział Forest oczekuje natomiast dalszego, stopniowego wzrostu zapotrzebowania na drewno.

Pomimo niepewności i niestabilności rynkowej, Hans Sohlström wskazuje na pewne symptomy normalizacji, co pozwala kierownictwu Stora Enso oczekiwać w 2024 roku wyższego zysku operacyjnego EBIT niż w ubiegłym roku. „Oczekiwania te poparte są wdrażaną przez nas redukcją kosztów i podejmowanymi inicjatywami rozwojowymi. Jesteśmy zdeterminowani, by budować silną, bardziej konkurencyjną, lepszą i oferującą więcej wartości firmę” – podsumowuje prezes Stora Enso.

Źródło: Stora Enso Polska

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

CCL otwiera centrum zrównoważonych etykiet shrink sleeve
CCL Industries, specjalizujący się w produkcji etykiet, zabezpieczeń i opakowań, otworzył nowe centrum rozwoju zrównoważonych etykiet termokurczliwych w austriackim Dornbirn. Dostarcza ono etykiety shrink sleeve do firm w całej Europie, także w Polsce.
Koenig & Bauer’s Digital & Webfed Technology Days: druk cyfrowy i CI Flexo
Podczas eventu Koenig & Bauer’s Digital & Webfed Technology Days możliwe było zapoznanie się z nową generacją technologii druku dekoracyjnego opakowań oraz technologią fleksograficzną CI. Zaprezentowano w pracy najnowszą i najmłodszą maszynę CI flekso, której produkcja odbywa się w Wuerzburgu. Ponad 150 gości wzięło udział w wydarzeniu w Customer...
N Smith & Co użytkownikiem maszyny Agfa Onset X3 HS
Agfa poinformowała o zainstalowaniu w firmie N Smith & Co, specjalizującej się w produkcji z zastosowaniem podłoży kartonowych, pierwszej na rynku brytyjskim, w pełni zautomatyzowanej wersji maszyny drukującej Onset H3 HS.
RemaDays 2024: rozwiązania Sun Chemical na stoisku firmy Atler
Atler to polski przedstawiciel wielu globalnych marek z segmentu cyfrowego druku wielkoformatowego. Jego oferta obejmuje m.in. atramenty Sun Chemical, dedykowane produkcji w różnych technologiach: solwentowej, UV czy sublimacyjnej. Rozwiązania te były wspólnie promowane przez obie firmy podczas odbywających się niedawno targów RemaDays Warsaw 2024. Stoisko firmy Atler było jednym z...
Ellco Etikett instaluje maszynę Mark Andy Digital Series HD
Ellco Etikett – znacząca i niezależna drukarnia etykietowa z Norwegii - zainstalowała w swoim zakładzie w Gjelleråsen (k. Oslo) nową maszynę drukującą Mark Andy Digital Series HD. To hybrydowe rozwiązanie, uwzględniające techniki fleksograficzną i inkjetową, zastąpiło tu dwa urządzenia tonerowe, zapewniając – jak podkreśla kierownictwo firmy –...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764