logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Stora Enso wspiera bioróżnorodność skandynawskich lasów

  PR 09.11.2023, przeczytano 374 razy
ilustracja

Stora Enso poinformowała o wdrożeniu nowego modelu operacyjnego w swoich zakładach pozyskiwania drewna, działających na terenie Finlandii. Ma on – w założeniach firmy – poprawić żywotność i bioróżnorodność tamtejszych lasów. Planowane działania obejmują zredukowanie zagęszczenia nowo sadzonych świerków z 1800 do 1600 sadzonek na jeden hektar. To – w ocenie Stora Enso – zwiększy wielogatunkowość lasów, która jest jednym z nadrzędnych celów w ramach realizowanego przez firmę programu bioróżnorodności, uwzględniającego obszar Finlandii i Szwecji.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/stora-enso-wspiera-bioroznorodnosc-skandynawskich-lasow,402008,artykul.html


Las mieszany to – zgodnie z definicją przytaczaną przez Stora Enso – las, w którym trzy przeważające gatunki w sumie nie zajmują 75% całej przestrzeni. Może się on składać zarówno z drzew iglastych (np. świerków czy sosen), liściastych (np. brzóz), jak też obu tych rodzajów. Tego typu lasy – jak podkreśla firma – cechuje duża bioróżnorodność: zwłaszcza drzewa liściaste tworzą odpowiednie siedliska dla wielu zagrożonych gatunków. Obecnie jednak stanowią one mniejszość wszystkich lasów borealnych – stąd kolejne działania podejmowane przez Stora Enso.

Nowa inicjatywa, uwzględniająca obszary leśne w Finlandii, wpisuje się w realizowany przez firmę program zwiększania ich bioróżnorodności – tym razem celem jest obniżenie zagęszczenia nowych sadzonek świerka. Firma uzasadnia swoje działania faktem, że – w przeciwieństwie do innych gatunków drzew – świerki rozwijają się i rosną także w cieniu. W efekcie, dzięki mniejszemu ich zagęszczeniu, inne gatunki drzew (np. brzozy czy sosny) będą miały większy dostęp do światła słonecznego, a tym samym – uzyskają lepsze warunki rozwoju. Stora Enso dodaje, że lasy wielogatunkowe są też lepiej przystosowane do zmian i ryzyk spowodowanych zmianami klimatycznymi.

Efekty zmian klimatycznych, takie jak zniszczenia powodowane przez burze czy susze, stanowią zagrożenia dla egzystencji lasów. Sadząc mniejsze ilości świerków, możemy stworzyć lepsze warunki dla rozwoju lasów mieszanych, które są bardziej odporne na tego typu niebezpieczeństwa. Wysokiej jakości sadzonki z naszych szkółek wraz z naturalnymi sadzonkami sprawią, że las stanie się bardziej różnorodny i lepiej przystosowany do zmieniających się warunków pogodowych i przyrodniczych” – mówi Antti Rantanen, Forest Service Manager w Stora Enso Forest Finland.

Współpraca z właścicielami lasów

Na obszarze Finlandii firma Stora Enso pozyskuje drewno od właścicieli lasów, oferując im nowy model sadzenia świerków, który ma obowiązywać w ramach nowych umów o współpracy. Jak zakłada koncern, ma on zostać wdrożony od wiosny 2025 roku.

Firma podkreśla, że na jej inicjatywie skorzystają również właściciele obszarów leśnych: mniejsza liczba sadzonek i pracy z nimi to niższe koszty działalności. Stora Enso wskazuje, że na dalszym etapie lasy mieszane mogą być dalej wzmacniane poprzez odpowiednie zarządzanie młodymi drzewostanami. Do utrzymania właściwych proporcji lasów mieszanych ich właścicieli mają też zachęcać kryteria certyfikacji PEFC i FSC.

Lasy mieszane to jedno z rozwiązań w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a zarazem bardzo konkretne działanie w kierunku zwiększenia bioróżnorodności. Warto również dbać o ich kondycję z czysto ekonomicznego punktu widzenia, tj. w kontekście zarządzania ryzykiem i zapewnienia zwrotu z inwestycji” – dodaje Antti Rantanen.

Analogiczne działania na obszarze Szwecji

Podczas gdy zmiany w zagęszczeniu ilości sadzonych świerków wchodzą w zakres programu zwiększania bioróżnorodności lasów w Finlandii, podobne inicjatywy podejmowane są też w Szwecji: tu ich celem jest zwiększenie udziału drzew liściastych. Znaczące obszary leśne, których Stora Enso jest właścicielem w drugim z wymienionych krajów, umożliwiają prowadzenie pilotażowych projektów i wprowadzanie niezbędnych inicjatyw zmierzających do zwiększenia bioróżnorodności.

W kontekście naszych własnych lasów celem w perspektywie długookresowej jest zwiększenie udziału obszarów z dominującymi gatunkami liściastymi do 5%. Czynimy to poprzez właściwe identyfikowanie miejsc, w których drzewa liściaste mogą mieć największy wpływ na otoczenie oraz tworzenie 1000 hektarów nowych lasów liściastych rocznie. Podjęliśmy też szereg działań zmierzających do samodzielnego sadzenia niektórych gatunków drzew, takich jak brzoza”.

Stora Enso podkreśla, że niezależnie od tego, czy mowa o skali lokalnej (jak w przypadku Finlandii i Szwecji) czy globalnej, lasy mieszane stanowią odporne na zmiany klimatyczne zasoby i źródło niezbędnych materiałów odnawialnych, tworzą siedliska dla różnych gatunków, a tym samym wspierają przyszłość całej planety. Z tego też względu firma nieustannie podejmuje nowe inicjatywy, zmierzające do promowania bioróżnorodności jako kluczowego celu całej branży leśnej.

Źródło: Stora Enso Polska

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Stora Enso: proekologiczne opakowania jednostkowe z tektury litej
Stora Enso opublikowała kolejny z serii artykułów, związanych z budowaną przez nią w zakładach w Oulu (Finlandia) nową linią do produkcji tektury litej do opakowań jednostkowych. Tym razem koncentruje się on na jakości włókien drzewnych, jakie znajdą tu zastosowanie, pochodzących z należących do koncernu upraw leśnych na obszarze Skandynawii.
Sungraf nowym Członkiem PSSiDC
W lutym br. grono Członków Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego powiększyło się o nowego gracza z branży. Nowym Członkiem PSSiDC została firma SUNGRAF.
CCL otwiera centrum zrównoważonych etykiet shrink sleeve
CCL Industries, specjalizujący się w produkcji etykiet, zabezpieczeń i opakowań, otworzył nowe centrum rozwoju zrównoważonych etykiet termokurczliwych w austriackim Dornbirn. Dostarcza ono etykiety shrink sleeve do firm w całej Europie, także w Polsce.
Koenig & Bauer’s Digital & Webfed Technology Days: druk cyfrowy i CI Flexo
Podczas eventu Koenig & Bauer’s Digital & Webfed Technology Days możliwe było zapoznanie się z nową generacją technologii druku dekoracyjnego opakowań oraz technologią fleksograficzną CI. Zaprezentowano w pracy najnowszą i najmłodszą maszynę CI flekso, której produkcja odbywa się w Wuerzburgu. Ponad 150 gości wzięło udział w wydarzeniu w Customer...
N Smith & Co użytkownikiem maszyny Agfa Onset X3 HS
Agfa poinformowała o zainstalowaniu w firmie N Smith & Co, specjalizującej się w produkcji z zastosowaniem podłoży kartonowych, pierwszej na rynku brytyjskim, w pełni zautomatyzowanej wersji maszyny drukującej Onset H3 HS.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764