logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

STS ostrzega nieobyczajnych klientów agencji reklamowych

   02.03.2018, przeczytano 1796 razy
ilustracjastrzałka

W zeszłym miesiącu blisko 100 największych agencji reklamowych w Polsce otrzymało listy od Stowarzyszenia Twoja Sprawa. STS od 2018 wprowadza zasadę publicznego informowania o osobach sprawujących funkcje kierownicze u tych reklamodawców, którzy będą podejmować działania marketingowe i promocyjne sprzeczne z dobrymi obyczajami, w  szczególności będą godzić w interes dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie chce w ten sposób zweryfikować podejście osób na stanowiskach kierowniczych firm i agencji reklamowych do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sts-ostrzega-nieobyczajnych-klientow-agencji-reklamowych,35633,artykul.html

Z doświadczeń Stowarzyszenia Twoja Sprawa wynika, że dotychczas osoby na stanowiskach kierowniczych okazywały zdziwienie, gdy ich nazwisko albo wizerunek pojawiały się w kontekście niektórych reklam ich własnych firm. Zaznaczyć trzeba, że często treść tych kampanii była na tyle bulwersujące, że zestawienie ich z  nazwiskiem szefa firmy lub agencji budziło natychmiastowe reakcje i było argumentem przemawiającym za zmianą przyjętej strategii reklamowej w przyszłości.

Za reklamami naruszającymi zasady społecznej odpowiedzialności biznesu stoją konkretne osoby, które w swoim prywatnym środowisku nigdy nie pozwoliłyby sobie na naruszenie dobrych obyczajów. Wielokrotnie przy okazji naszych akcji konsumenckich działy PR i rzecznicy prasowi reklamodawców okazywali zdziwienie i niezadowolenie, że nazwisko ich szefów pojawiły się właśnie w kontekście ich własnych kampanii, szczególnie, gdy reklamy miały charakter uprzedmiotawiający kobiety lub były szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Takie zderzenie się kierownictwa z  faktami jest nierzadko na tyle niewygodne, że staje się powodem przemyślenia kolejnych praktyk reklamowych – mówi Izabela Karska rzeczniczka STS.

Akcja Stowarzyszenia jest skierowana do szefów agencji reklamowych i marketingowych, i polega na wysyłce listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. W listach STS informuje o wprowadzeniu nowych zasad i zachęca agencje do poinformowania o tym swoich klientów. Listy są jednocześnie zaproszeniem do promowania i podejmowania dobrych praktyk, ale także szansą na uprzedzenie zarządów swoich klientów, jakie konsekwencje wizerunkowe mogą ponieść w przypadku naruszania dobrych obyczajów w reklamie.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją konsumencką, która od blisko 10 lat reaguje na naruszenia dobrych obyczajów w reklamie. Spośród ponad 50 skarg skierowanych do Rady Reklamy oraz innych instytucji (w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), aż w 88% przypadków Stowarzyszeniu i konsumentom biorącym udział w akcjach konsumenckich, udało się uzyskać orzeczenia stwierdzające naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy lub przepisów właściwego prawa. Świadczy to o wyjątkowej skuteczności podejmowanych działań.

Nowa praktyka ma zwiększyć tę skuteczność działań konsumenckich, ale przede wszystkim wymóc na branży większą odpowiedzialność za kreowane treści, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i dobra najmłodszych konsumentów.

  • Z przykładowym listem do agencji można zapoznać się TUTAJ (PDF).

Źródło: Stowarzyszenie Twoja Sprawa

www.twojasprawa.org.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Kto zarabia za dużo? Politycy i influencerzy na cenzurowanym
Zawody związane z polityką nie cieszą się w Polsce sympatią - według najnowszego raportu No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo, a u 70 proc. zawód ten budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem 39 proc. ta praca ma małe znaczenie dla społeczeństwa....
Unijny akt o usługach cyfrowych: jest postępowanie przeciwko Tiktokowi
Od 17 lutego br. akt o usługach cyfrowych zaczął powszechnie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Unijne rozporządzenie reguluje działalność dostawców usług w internecie i ma przede wszystkim zwiększyć ochronę użytkowników, dzięki czemu ich prawa w sieci będą ściślej przestrzegane....
Przedłużające się postępowania gospodarcze zmorą MSP
Skrócenie trwania postępowań w sprawach gospodarczych do maksymalnie sześciu miesięcy, uproszczenie systemu podatkowego, większa stabilność prawa i trzymanie się vacatio legis oraz ograniczenie instytucji tymczasowego aresztowania – to część postulatów zawartych w „Nowej polityce gospodarczej”, który została opracowana...
Rzecznik informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego...
W ostatnich latach gwałtowne wzrosty cen stały się codziennością dla firm i ich klientów.  Aktualne prognozy brzmią jednak optymistycznie. NBP przewiduje, że widoczny obecnie spadek inflacji utrzyma się, a to oznacza, spowolnienie wzrostu cen. Czy życie codzienne w 2024 roku będzie tańsze? Jak kształtować się będą raty kredytów? Czy w przyszłości czekają...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764