logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Sun Chemical na Konferencji Fleksografów

  PR 17.05.2023, przeczytano 416 razy
ilustracjastrzałka
Michel Vanhems w swoim wystąpieniu skupił się na naturalnych, funkcjonalnych lakierach i powłokach zabezpieczających wydruki

Kolejny już raz firma Sun Chemical czynnie zaangażowała się w organizację Konferencji Fleksografów będąc nie tylko Platynowym Sponsorem tego wydarzenia, ale także prezentując podczas niego dwa referaty dotyczące utrzymania wydajności drukarń wobec zmieniającego się rynku, oczekiwań klientów i konsumentów. Konferencja odbywała się w dniach od 24 do 26 kwietnia br. w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy, a jej gospodarzem i organizatorem jednocześnie była Polska Izba Fleksografów.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sun-chemical-na-konferencji-fleksografow,399980,artykul.html

- Miło nam, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć to ważne wydarzenie branżowe - mówi Tomasz Dobrowolski, Business Director Packaging Inks w polskim oddziale firmy Sun Chemical. – Podobnie jak w ubiegłym roku, ponownie zgromadziło ona ponad 200 uczestników. Opakowania i etykiety to produkty, dla których Sun Chemical  posiada w swojej bogatej ofercie wiele propozycji. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mogliśmy podzielić się nimi naszym spojrzeniem na temat utrzymania wydajności drukarni z tego segmentu wobec zmieniających się wymagań prawnych, płynących ze strony zleceniodawców, a także wynikających ze zmieniających się oczekiwań konsumentów.  

Bogaty program merytoryczny

Polska Izba Fleksografów zadbała o obfity program merytoryczny konferencji, tym razem wzbogacony również o pokazy maszyn. Pierwszy dzień wypełniły dyskusje i panele z udziałem zaproszonych ekspertów z szeroko pojętej branży poligraficznej. Istotnym tematem stały się tu zagadnienia związane ze szkolnictwem branżowym. Uczestniczyli w nich m.in. reprezentanci placówek edukacyjnych, kształcących kadry dla branży fleksografcznej.

- Dla naszej firmy szczególnie istotnym były kwestie dotyczące łączenia biznesu z edukacją, a także jak najlepsze kształcenie młodych kadr w naszej branży – podkreśla Tomasz Dobrowolski. W tym dniu uczestnicy konferencji mogli również pozyskać informacje dotyczące aspektów prawnych, związanych z rynkiem opakowań i etykiet, a także  - co budzi szczególne zainteresowanie obecnie – dotyczące ochrony środowiska.

Jak uprościć proces drukowania i zabezpieczyć wydajność w hali maszyn

Drugi dzień konferencji otworzył referat zatytułowany „Jak utrzymać wydajność produkcji poligraficznej w stale zmieniającym się świecie”, a jego autorem był Colin Smith, European Product Manager w firmie Sun Chemical. Na wstępie zaznaczył, że wystąpienie jest niejako kontynuacją prezentacji z ubiegłorocznej konferencji i w wielu miejscach do niej nawiązuje. Na początku przedstawił mega trendy, jakie determinują obecną sytuacją na rynku opakowań i etykiet, wpływając też na jego przyszłość. Wskazał na pandemię jako czynnik, który w dużym stopniu zmienił zachowania konsumentów, niejako „zmuszając” właścicieli marek, a w ślad za nimi – producentów oraz przetwórców opakowań i etykiet – do poszukiwania nowych dróg na utrzymanie rentowności ich biznesów. Wśród nich wymienił m.in. rosnące znaczenie e-handlu, zapotrzebowanie na produkty spożywcze o dłuższej trwałości i dacie przydatności czy większy popyt na produkty i usługi lokalne.

Coraz bardziej istotnym mega trendem, na jaki wskazał Colin Smith, są kwestie związane z polityką zrównoważonego rozwoju.

- W dużym stopniu wynika to z wprowadzanych sukcesywnie nowych przepisów prawnych np. eliminujących używanie jednorazowych produktów plastikowych (m.in. unijna dyrektywa SUP) – mówił. – Kolejnym są zawirowania w globalnym łańcuchu dostaw, skutkujące m.in. poszukiwaniami bliższych – w sensie geograficznym – źródeł surowcowych. Trzecim jest dominacja globalnych właścicieli marek na rynku produktów spożywczych. 84% całej żywności i napojów dostępnych w skali świata jest bowiem oferowanych przez zaledwie 10 korporacji.

W kontekście ww. trendów Colin Smith wskazał możliwe, prognozowane przez Sun Chemical konsekwencje rynkowe: coraz większe wymagania odnośnie proekologiczności produktów i ich opakowań; dalszą ekspansję e-handlu; stale postępujące zmiany w zachowaniach i preferencjach konsumentów; presję cenową w kontekście produktów w rynku FMCG i w handlu detalicznym; dygitalizację opakowań (Internet Rzeczy).

- Nasz biznes nie uniknie zderzenia z turbulencjami płynącymi z zewnątrz – mówił Colin Smith i z pewnością będą one miały na niego wpływ. Nie żyjemy zatem w łatwych czasach, ale Sun Chemical ma tu do zaproponowania szereg rozwiązań i narzędzi, umożliwiających utrzymanie wydajności procesu poligraficznego, a w konsekwencji – rentowności drukarń.

Następnie wymienił wybrane przez Sun Chemical produkty i usługi pozwalające na zabezpieczenie właściwej zyskowności operacyjnej. Wśród nich znajdują się m.in. wszechstronne farby różnego zastosowania (np. Soliflex PXL), które można aplikować także na powierzchnię laminowaną. Jednak szczególną uwagę Colin Smith zwrócił na kwestię szerszego gamutu kolorystycznego (ECG) i możliwości, jakie się z tym wiążą. Jak zaznaczył, wśród globalnych właścicieli marek rośnie zapotrzebowanie na większą liczbę oferowanych rodzajów produktów, ich wersji, także kolorystycznych. Podał tu przykład jednej z firm, w przypadku której liczba kodów SKU stosowanych na jej produktach wzrosła w latach 2007-2017 aż 8-krotnie.

- Mamy do czynienia z coraz większą liczbą produktów, rodzajów i rozmiarów opakowań, wersji kolorystycznych czy też informacji o promocjach – mówił. – W tym kontekście warto rozważyć przejście od tradycyjnego systemu CMYK z dodatkowymi kolorami specjalnymi do opcji ECG. Zachowując bowiem odpowiednią zgodność kolorystyczną np. z barwami firmowymi, możemy tu uzyskać dodatkowe korzyści, a w efekcie – przewagę konkurencyjną. Mamy w tym obszarze liczne doświadczenia, wspierając klientów w konwersji na drukowanie z udziałem ECG.

Wśród korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie tej technologii, Colin Smith wymienił: możliwość uzyskania dużej ilości kolorów specjalnych z jednego zestawu farb; zwiększenie atrakcyjności wizualnej opakowania; krótsze czasy narządzania maszyny i zwiększenie realnego czasu jej pracy, a tym samym – szybsze dostarczenie produktu na rynek; niższą ilość odpadów materiałowych w kontekście farb, ale też podłoży czy rozpuszczalników wynikającą z mniejszej liczby przezbrojeń, rzadszego mycia i redukcji liczby wykorzystywanych do drukowania farb.

W kontekście wdrożenia systemu ECG prelegent wymienił też stworzone przez Sun Chemical oprogramowanie GamutViewer, pozwalające na szybką i łatwą ocenę portfolio kolorów specjalnych w kontekście ich konwersji zgodnie z ECG oraz na tworzenie plików ECG. Następnie omówił poszczególne etapy wdrożenia tej technologii przy wsparciu specjalistów Sun Chemical.

- Kluczem do utrzymania wydajności jest uproszczenie różnych procesów. Jednym z nich może być właśnie drukowanie. Zapraszamy zatem do kontaktu z nami i współpracy w tym obszarze. Wspólnie utrzymajmy wydajność w hali maszyn na odpowiednim poziomie – podsumował Colin Smith.

„Naturalne łączenie i ochrona”

Autorem drugiego referatu ze strony Sun Chemical był Michel Vanhems, Functional Coatings Product Manager EMEA. Jego wystąpienie dotyczyło naturalnych, funkcjonalnych lakierów i powłok zabezpieczających wydruki. Prelegent zwrócił uwagę na aktualne trendy w tej dziedzinie: poprawę poliolefinowej bariery tlenowej w celu zastąpienia folii PET; ulepszenia bariery tlenowej w strukturach; zastąpienie EVOH (dla struktur monomateriałowych i jednowstęgowych nadających się do recyklingu). Kolejnym trendem jest poprawa barierowości papieru dla tlenu i wilgoci do poziomu charakterystycznego dla folii, a także zapewnienie jego odporności na wodę i tłuszcz oraz poprawa właściwości uszczelniających. Natomiast dla struktur o bardzo wysokiej barierowości istotne są wzmacniające i ochronne rozwiązania barierowe dla podłoża pokrytego materiałami typu AlOx i MET.

Michel Vanhems wyjaśnił też jak Sun Chemical rozumie pojęcie powłok do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zwrócił uwagę na fakt, że wszystkie surowce wykorzystywane do ich produkcji muszą być zbadane pod kątem poziomu ich zgodności z przepisami:

- Zakłady wytwórcze muszą wdrożyć tzw. dobre praktyki produkcyjne oraz wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed zanieczyszczeniem. Natomiast jeśli chodzi o zastosowanie danego produktu to ważnym jest sposób i możliwości jego aplikacji, a także analiza należytej staranności i oceny ryzyka - w tym celu stosuje się modelowanie a także test migracji specyficznej. Naszym zdaniem, aby lakier mógł mieć kontakt z żywnością, musi spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria.

Prelegent przedstawił certyfikaty i dokumenty potwierdzające możliwości recyklingu danego produktu, ponownego przetworzenia, kompostowalności zarówno w warunkach domowych jak również przemysłowych. Omówił również wytyczne dyrektywy unijnej, dotyczącej ograniczenia wpływu produktów z niektórych tworzyw sztucznych na środowisko (SUP) podkreślając, że wśród produktów wyraźnie z niej wyłączonych i dotychczas nie zdefiniowanych, są m.in. farby graficzne i kleje. Branża oczekuje więc jasnych wytycznych w tym zakresie.

Następnie Michel Vanhems omówił kwestię definicji produktu „wytworzonego z naturalnych materiałów” z punktu widzenia Sun Chemical:

- To przede wszystkim zmaksymalizowana zawartość surowców nieopartych na paliwach kopalnych, pochodzenia naturalnego. W razie potrzeby dopuszcza się w tych produktach niskie stężenia dodatków, niebędących surowcami pochodzenia naturalnego, takich jak na przykład konserwanty. Kolejne kryterium jest bardzo wysoka zawartość węgla biogennego na podstawie udziału C-14 w całkowitej zawartości węgla. Stoimy zatem na stanowisku, że naturalne polimery zastosowane w recepturze nie są modyfikowane chemicznie zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie SUP.

Sun Chemical, jak podkreślał prelegent, dokłada wszelkich starań, by w jak największym stopniu spełniać wszelkie unijne wymagania i będzie nadal czynił starania w tym zakresie.  

Rozmowy formalne i nieformalne

Przedstawiciele firmy Sun Chemical przez cały czas trwania konferencji byli do dyspozycji uczestników na swoim stoisku w holu głównym hotelu i jego foyer.

- Tu również odbyliśmy szereg interesujących rozmów i spotkań, za które serdecznie dziękujemy naszym gościom – mówi Tomasz Dobrowolski. Na stoisku było m.in. prezentowane oprogramowanie, używane na co dzień przez Sun Chemical w firmowym laboratorium w podwarszawskich Markach, pozwalające na ocenę widzenia kolorów przez daną osobę. - Wiele informacji i rozwiązań, o których mówiliśmy podczas Konferencji Fleksografów spotkało się z dużym zainteresowaniem jej uczestników, co bardzo nas cieszy. Widzimy bowiem, że rynek poszukuje wiedzy w kontekście zmieniających się wymogów prawnych i środowiskowych. Obecne oczekiwania wobec właścicieli marek, producentów i dostawców stale się zwiększają i dotyczy to wszystkich etapów procesu wytwórczego: od powstania danego produktu aż po jego dystrybucję. Sun Chemical stara się podążać za tymi oczekiwaniami stale udoskonalając swoje produkty, choćby poprzez zwiększanie w nich udziału surowców odnawialnych, ale także poprzez poprawę poziomu recyklingu w naszych zakładach oraz dalszą redukcję ilości generowanych odpadów. Jesteśmy przekonani, że dostarczyliśmy uczestnikom konferencji sporej dawki wiedzy i inspiracji w tym zakresie, która pomoże rozwiązać im wiele problemów, z którymi się borykają – podsumowuje.

Źródło: Sun Chemical Sp. z o.o.

www.sunchemical.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Chroma dumą prezentuje nowy program rabatowy skierowany do firm z branży reklamowej. Program "Rabat dla branży" to odpowiedź na potrzeby agencji marketingowych, drukarni, agencji reklamowych, wydawnictw, studiów graficznych i innych podmiotów związanych z reklamą. Weryfikacja odbywa się na podstawie kodów PKD, zapewniając, że oferty trafiają do...
Quad Europe podsumowuje targi Drupa 2024
Udział w tegorocznych targach Drupa stanowi znacznie więcej niż tylko okazję do poznania najnowszych produktów i usług. Jest to również wyjątkowa szansa na zanurzenie się w najnowsze trendy rynkowe oraz zrozumienie dynamicznie zmieniających się potrzeb naszej branży.
Mark Andy i Rotometal: strategiczne partnerstwo
Firma Mark Andy poinformowała o nawiązaniu strategicznej współpracy z polskim przedsiębiorstwem - Rotometal. Ten dynamicznie rozwijający się producent zaawansowanych narzędzi do drukowania, m.in. cylindrów i oprzyrządowania do nich, stał się tym samym certyfikowanym dostawcą Mark Andy w tym obszarze.
Folie API Foilmakers z certyfikatem EcoVadis Bronze
Firma API Foilmakers poinformowała, że pełne portfolio jej folii zostało – po raz pierwszy – poddane certyfikacji EcoVadis w kontekście ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W rankingu za rok 2023 brytyjski producent uzyskał status „Bronze”, plasując się w górnej połówce firm ocenianych przez tę organizację.
Chroma.pl przypomina o usłudze SPINGO, która oferuje firmom możliwość odroczenia płatności nawet do 45 dni. To nie tylko wygoda, ale także sposób na strategiczne zarządzanie budżetem. Drukarnia oferuje też swoim klientom usługę DPD Pickup, która zapewnia wyjątkową wygodę i szybkość dostawy. Dzięki szerokiej sieci ponad 2500 punktów DPD Pickup i automatów paczkowych,...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764