logo
Portal polskiej reklamy wizualnej

Nowe konto: krok 1/3

późniejsza zmiana loginu jest niemożliwa
opcjonalnie: miejscowość, region itp.*

Inni użytkownicy mogą widzieć mój prawdziwy e-mail

Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Signs.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
* Prosimy zachować poprawną pisownię i nie wpisywać danych fikcyjnych, niezrozumiałych lub mających stanowić dowcip

Na podany adres zostanie przesłane wstępne hasło oraz numer IP Twojego komputera. Zgłoszonych danych nie wykorzystujemy do wysyłki reklam i niezamawianej poczty ani nie udostępniamy innym podmiotom

Zasady Przetwarzania Danych

  • Rejestracja konta użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu i aktualnymi przepisami dotyczącymi ich ochrony. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika pozwalającego na usunięcie konta użytkownika lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie żądania na adres Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
  • Administratorem danych jest firma ICOS, 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem e-mail webmaster@signs.pl, lub pocztą tradycyjną, na adres na Administratora danych.
REKLAMA
 
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej
© 1997-2018 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone