logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Warszawa 2019

   04.05.2019, przeczytano 2736 razy
ilustracjastrzałka
ul. Marszałkowska

W naszym cyklu prezentującym stan prac nad uchwałami krajobrazowymi w 8 największych miastach Polski przyszedł czas na stolicę. W lutym tego roku opublikowano wnioski z konsultacji po powtórnym wyłożeniem projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uchwaly-krajobrazowe---stan-prac%3A-warszawa-2019,382289,artykul.html

Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały to generalnie wprowadzenie zakazu umieszczania nośników reklamowych w mieście, przy dopuszczeniu pewnych wyjątków i dotyczących nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylightów na wiatach przystankowych oraz słupów reklamowych.

Po prezentacji projektu zebrano ponad 1 000 uwag. 19 października 2018 roku, dwa dni przed I turą wyborów samorządowych ogłoszono wyłożenie projektu, niewiele różniącego się od pierwotnej wersji.

Podstawowe zapisy projektu uchwały wyglądają następująco:

  • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18 m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
  • szyldy - liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
  • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
  • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
  • okres dostosowania – 2 lata;
  • warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
  • prawa nabyte – nieuwzględnione.

ilustracjastrzałka

Rondo Dmowskiego

ilustracjastrzałka

ul. Waryńskiego

Po wyłożeniu projektu uchwały do urzędu wpłynęło ok. 3 tysięcy uwag, z czego 2/3 powtarzalnych z szablonu opublikowanego w mediach społecznościowych. Obecnie trwa ich analiza. Potrwa ona prawdopodobnie do końca marca br. i zakończy się publikacją raportu.

Szczegółowy raport z konsultacji znajduje się pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/krajobrazowa_raport_final.pdf

Opis projektu znajduje się pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adnie-z-uchwa-krajobrazow

Z samym projektem można zapoznać się na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_uchwala_krajobrazowa_dla_warszawy_drugi_etap_konsultacji_spolecznych

Na podstawie przygotowanego przez IGRZ Raportu OOH 2018, zdjęcia: Google

Aktualizacja (red. Signs.pl)

Analiza uwag do drugiej wersji projektu wyłożonej w październiku 2018 zakończyła się w lutym 2018 opublikowaniem raportu dostępnego na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_krajobrazowa_wylozenie.pdf

Jak czytamy w dokumencie, po przeanalizowaniu wszystkich uwag zebranych w trakcie wyłożenia, poprawiony projekt uchwały zostanie skierowany do Biura Rady m.st. Warszawy wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wtedy też na stronie architektura.um.warszawa.pl opublikowany zostanie projekt uchwały i zestawienie uwag, które wpłynęły w konsultacjach, wraz z ich rozpatrzeniem.

Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisje Rady, dokument zostanie przekazany wraz z odpowiednią rekomendacją do rozpatrzenia przez Radę Miasta.

W przypadku przyjęcia dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja pod względem formalnym przez wojewodę mazowieckiego. Następnie dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego umożliwi wejście uchwały w życie zgodnie ze wskazanym w jej treści terminem.

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

www.igrz.com.pl

Dodatkowe informacje:

Tekst pochodzi z opublikowanego przez IGRZ opracowania Reklama OOH w Polsce. raport 2018

Autor: Marcin Maszewski, Jet Line
Raport dostępny jest również na stronie https://jetline.pl/blog

Zdjęcia: Google

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Barometr EFL: firmy w Polsce znajdują się w stagnacji
Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Eksperci zwracają uwagę, że tegoroczny wynik nie odbiega od poziomu Barometru w pierwszych kwartałach poprzednich lat. Od 2019 roku odczyty w styczniu są „pod kreską”, czyli poniżej progu 50 pkt., co wskazuje na słabe nastroje polskich...
Polska: bez recesji, ale nadal z wysoką inflacją
Według prognoz EY, polska gospodarka uniknie recesji w br., notując wzrost PKB o 0,5%. W pierwszej połowie roku czeka nas stagnacja, po której nastąpi nieznaczne ożywienie. Czynnikiem hamującym wzrost będzie przede wszystkim nadal bardzo wysoka inflacja, przewyższająca wzrost płac. Efektem będzie kontynuacja już doświadczanego spadku realnych wynagrodzeń, co ogranicza...
Havas Prosumer „Siła Wspólnot”
Raporty Havas Prosumer to część globalnej inicjatywy wymiany informacji i badania trendów agencji Havas. W kolejnym raporcie, opracowanym przez Havas Media Group, pt. „Siła Wspólnot” agencja zbadała jakie znaczenie dla Polaków mają społeczności, które wspólnoty poza narodowymi i lokalnymi są dla nas najważniejsze oraz jak budować zaangażowanie konsumentów przy pomocy...
Niemal co czwarta firma liczy się z pogorszeniem terminowości płatności. W Europie Zachodniej, co piąta faktura opłacana jest z opóźnieniem, natomiast w Europie Wschodniej – nawet co czwarta.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764