logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Warszawa 2022

   22.07.2022, przeczytano 1206 razy
ilustracja

Warszawska uchwała krajobrazowa została ustanowiona na sesji Rady Miasta 16 stycznia 2020 r. Miesiąc później Wojewoda Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność całej uchwały. Powodem takiej decyzji nie była niechęć Wojewody do porządkowania przestrzeni publicznej, ale niezgodność przepisów uchwały z prawem.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uchwaly-krajobrazowe---stan-prac%3A-warszawa-2022,396676,artykul.html

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. 8 grudnia 2020 r. odbyła się rozprawa przed WSA w Warszawie. Sąd oddalił skargę, po czym 10 lutego 2021 r. opublikował uzasadnienie wyroku: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-wa-899-20/229ec0c.html przyznając częściową rację argumentom Wojewody i utrzymując unieważnienie uchwały w mocy.

Miasto zrezygnowało ze złożenia skargi kasacyjnej do NSA i podjęło decyzję o powtórnym procedowaniu uchwały we wskazanym przez WSA zakresie.

Pomimo korzystnego wyroku Wojewoda złożył skargę kasacyjną do NSA, w zakresie który dotyczył jedynie tych argumentów, których nie uznał WSA. We wrześniu 2021 r. zapadł wyrok NSA. Sąd podzielił niektóre z argumentów Wojewody dotyczących naruszenia prawa materialnego, stwierdzając, że:

 • uchwała nie może określać liczby dopuszczonych na danej nieruchomości nośników reklamowych niebędących szyldami,
 • uchwała nie może dotyczyć słupków wygradzających oraz ogrodzeń, będących elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uchwała nie może dotyczyć tablic urzędowych. 

Jednocześnie uznał argumenty Miasta stwierdzając, że uchwała może regulować: 

 • gabaryty i ażurowość szyldów, nawet jeśli ogranicza to gamę materiałów, z których można je wykonać,
 • tablice informujące o finansowaniu inwestycji publicznych ze środków zewnętrznych,
 • szyldy będące muralami.

Z uzasadnieniem wyroku opublikowanym w styczniu 2022 r. można zapoznać się pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46E6BF7005

Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu pisemnym
- w przeciwieństwie do uzasadnienia ustnego
- NSA nie wskazał, że Rada Miasta musi procedować uchwałę od nowa. NSA nie odniósł się do tego zagadnienia, ponieważ nie było ono przedmiotem skargi kasacyjnej.

Zatem mamy wyrok, z którego nie wynika jasno, czy cały proces musi rozpocząć się od powstania nowej uchwały intencyjnej, czy też po wprowadzeniu niezbędnych poprawek można ponownie wyłożyć dotychczasowy projekt.

Pamiętajmy również, że sprawą uchwały zajmuje się UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16204.

Wygląda na to że Warszawa podjęła decyzję. W listopadzie ub. r. na stronie Miasta pojawiła się informacja, iż urząd „wznawia prace nad uchwałą krajobrazową. Zgodnie z precedensowym, wrześniowym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – projekt po wprowadzeniu niezbędnych zmian będzie musiał zostać ponownie uzgodniony i wyłożony. Następnie, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców zajmą się nim stołeczni radni.” Moim zdaniem ta droga spowoduje wydanie przez Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego kolejną uchwałę.

Sprawa uchwały warszawskiej jest w toku lub na początku drogi legislacyjnej, nie należy jednak spodziewać się istotnych zmian merytorycznych, dlatego przedstawiamy dotychczasowe główne założenia projektu:

 • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
 • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
 • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
 • okres dostosowania – 2 lata;
 • warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione.

Cały projekt uchwały krajobrazowej: https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/1373/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody znajduje się pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2529/akt.pdf

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

www.igrz.com.pl

Dodatkowe informacje:

Stan na luty 2022. Tekst pochodzi z opublikowanego przez IGRZ opracowania Reklama OOH w Polsce. raport 2021

Autor: Marcin Maszewski, Jet Line
Raport dostępny jest również na stronie https://jetline.pl/blog

Zdjęcie: Google

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Coraz silniejszy wpływ konsumentów na działanie firm i kształtowanie marek
Konsumenci stają się dziś recenzentami, a nawet współtwórcami marek – oceniają eksperci przy okazji przypadającego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta. Istotnym narzędziem w ich rękach są media społecznościowe. Szczególnie przedstawiciele pokolenia Z chętnie wymieniają się tam opiniami – zarówno tymi pochlebnymi, jak i krytycznymi – o różnych produktach i usługach...
Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł
5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł.
Uprzejmie informujemy, że belgijski organ ochrony danych (APD) dobrowolnie zawiesił sześciomiesięczny okres wdrażania planu działania IAB Europe. W związku z tym przestaje obowiązywać termin 11 lipca 2023 r., w którym IAB Europe ma wdrożyć plan działania.
„Marka jest kobietą”
Czy rynek odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet? Czy wciąż kobiety to najwięksi decydenci zakupowi? Jeśli tak, to o zakupie czego najczęściej decyduje płeć piękna? Jakie oczekiwania mają kobiety wobec komunikacji marek?  I na koniec, co kobiety myślą o feminatywach?
Globalny rynek kreatorów stron podwoi wartość do 2032 roku
Business Growth Reports opublikował raport na temat kreatorów stron internetowych. Są to narzędzia, dzięki którym można przygotować i uruchomić własną stronę internetową bez wiedzy z zakresu programowania. Jest to drugi, po WordPressie, najchętniej wybierany sposób na uruchomienie strony przez małych przedsiębiorców w USA. Jednak kreatory raptownie doganiają WordPress z roku...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764