logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Warszawa 2022

   22.07.2022, przeczytano 622 razy
ilustracja

Warszawska uchwała krajobrazowa została ustanowiona na sesji Rady Miasta 16 stycznia 2020 r. Miesiąc później Wojewoda Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność całej uchwały. Powodem takiej decyzji nie była niechęć Wojewody do porządkowania przestrzeni publicznej, ale niezgodność przepisów uchwały z prawem.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uchwaly-krajobrazowe---stan-prac%3A-warszawa-2022,396676,artykul.html

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. 8 grudnia 2020 r. odbyła się rozprawa przed WSA w Warszawie. Sąd oddalił skargę, po czym 10 lutego 2021 r. opublikował uzasadnienie wyroku: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-wa-899-20/229ec0c.html przyznając częściową rację argumentom Wojewody i utrzymując unieważnienie uchwały w mocy.

Miasto zrezygnowało ze złożenia skargi kasacyjnej do NSA i podjęło decyzję o powtórnym procedowaniu uchwały we wskazanym przez WSA zakresie.

Pomimo korzystnego wyroku Wojewoda złożył skargę kasacyjną do NSA, w zakresie który dotyczył jedynie tych argumentów, których nie uznał WSA. We wrześniu 2021 r. zapadł wyrok NSA. Sąd podzielił niektóre z argumentów Wojewody dotyczących naruszenia prawa materialnego, stwierdzając, że:

 • uchwała nie może określać liczby dopuszczonych na danej nieruchomości nośników reklamowych niebędących szyldami,
 • uchwała nie może dotyczyć słupków wygradzających oraz ogrodzeń, będących elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uchwała nie może dotyczyć tablic urzędowych. 

Jednocześnie uznał argumenty Miasta stwierdzając, że uchwała może regulować: 

 • gabaryty i ażurowość szyldów, nawet jeśli ogranicza to gamę materiałów, z których można je wykonać,
 • tablice informujące o finansowaniu inwestycji publicznych ze środków zewnętrznych,
 • szyldy będące muralami.

Z uzasadnieniem wyroku opublikowanym w styczniu 2022 r. można zapoznać się pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46E6BF7005

Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu pisemnym
- w przeciwieństwie do uzasadnienia ustnego
- NSA nie wskazał, że Rada Miasta musi procedować uchwałę od nowa. NSA nie odniósł się do tego zagadnienia, ponieważ nie było ono przedmiotem skargi kasacyjnej.

Zatem mamy wyrok, z którego nie wynika jasno, czy cały proces musi rozpocząć się od powstania nowej uchwały intencyjnej, czy też po wprowadzeniu niezbędnych poprawek można ponownie wyłożyć dotychczasowy projekt.

Pamiętajmy również, że sprawą uchwały zajmuje się UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16204.

Wygląda na to że Warszawa podjęła decyzję. W listopadzie ub. r. na stronie Miasta pojawiła się informacja, iż urząd „wznawia prace nad uchwałą krajobrazową. Zgodnie z precedensowym, wrześniowym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – projekt po wprowadzeniu niezbędnych zmian będzie musiał zostać ponownie uzgodniony i wyłożony. Następnie, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców zajmą się nim stołeczni radni.” Moim zdaniem ta droga spowoduje wydanie przez Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego kolejną uchwałę.

Sprawa uchwały warszawskiej jest w toku lub na początku drogi legislacyjnej, nie należy jednak spodziewać się istotnych zmian merytorycznych, dlatego przedstawiamy dotychczasowe główne założenia projektu:

 • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
 • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
 • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
 • okres dostosowania – 2 lata;
 • warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione.

Cały projekt uchwały krajobrazowej: https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/1373/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody znajduje się pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2529/akt.pdf

Stan na luty 2022. Na podstawie przygotowanego przez IGRZ opracowania Reklama OOH w Polsce. raport 2021, zdjęcie: Google

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

www.igrz.com.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Nadchodzą ważne zmiany w umowach o pracę
W najbliższych miesiącach należy się spodziewać istotnych zmian w umowach o pracę. Wynikają one z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 roku. Największe zmiany dotyczyć będą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony – wskazują eksperci z firmy inFakt.
Barometr EFL na III kwartał 2022: Firmy handlowe przygotowują się na mniejsze wydatki Polaków
Subindeks Barometru EFL dla branży handlowej od początku tego roku notuje coraz niższe wartości. W III kwartale br. wyniósł 45,5 pkt., o 3,3 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy wynik od maja 2020 roku, kiedy wyniósł 44,7 pkt. Eksperci EFL zwracają uwagę, że opinie firm handlowych wyprzedzają nastroje konsumenckie i sprzedaż detaliczną. Aż 49%...
Handel internetowy rozpędził cyfrową gospodarkę w Polsce
Polska ma w tej chwili największą gospodarkę cyfrową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wartą ok. 44 mld euro. Ma też największy w tym regionie rynek e-commerce, który w ubiegłym roku był wart 27 mld euro i stanowił 17 proc. krajowego handlu. W ostatnich dwóch latach to właśnie e-commerce był głównym motorem cyfryzacji w Polsce – wynika z nowego...
Tablica informacyjna a reklama – konsekwencje podatkowe
Organ podatkowy nie uwzględnił przedstawionego przez przedsiębiorcę stanu faktycznego i dokonując samowolnej modyfikacji opisu i nieuzasadnionych dopowiedzeń stwierdził, że tablica informująca o historii pałacu potencjalnie może być reklamą i jako taka podlega opodatkowaniu. Po stronie przedsiębiorcy stanął sąd.
Zwiększenie liczby godzin pracy określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. To tylko jedna z propozycji, które pojawiły się w najnowszym projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców - donosi Prawo.pl.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764