logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uczciwe wynagrodzenia z internetu dla twórców filmowych

  PR 19.12.2023, przeczytano 564 razy
ilustracjastrzałka

Koncerny streamingowe powinny dzielić się zyskiem z polskimi twórcami filmowymi - tak uważa większość Polaków. Zdaniem aż 81% z nich twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu. Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uczciwe-wynagrodzenia-z-internetu-dla-tworcow-filmowych,402512,artykul.html

Serwisy streamingowe nieodwracalnie zmieniły dotychczasowe zasady gry i modele dystrybucji, a polskie prawo wciąż nie nadąża za tak dynamicznym rozwojem akcji. Konieczność uregulowania tej kwestii i wprowadzenia tantiem z internetu jest dla branży filmowej faktem. A co sądzi o tym reszta społeczeństwa? Można się tego dowiedzieć z badania „Twórcy filmowi w oczach Polaków. Ilościowe badanie opinii.”, przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA.

Badanie dotyczyło głównie opinii na temat pracy w branży kreatywnej oraz stosunku do kwestii praw autorskich oraz wynagrodzeń za korzystanie z dzieł polskich autorów w internecie.

Najistotniejsze wnioski z odpowiedzi jakich udzieliła reprezentatywna grupa Polek i Polaków wyglądają następująco:

 • Wśród badanych zdecydowanie przeważa opinia, że twórcom należy się proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł wynagrodzenie. Ponad 80% z nich jest zdania, że twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu.
 • Prawie 70% Polaków jest zdania, że twórcy filmowi powinni być wynagradzani za wykorzystywanie ich pracy w internecie na takich samych zasadach jak w przypadku DVD czy TV.
 • Również blisko 70% badanych uważa, że platformy streamingowe powinny dzielić się swoim sukcesem komercyjnym z twórcami. Zdecydowana większość, bo aż ¾ Polaków uważa bowiem, że wysokość wynagrodzenia przekłada się na jakość tworzonych produkcji.
 • Aż 81% Polaków uważa, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. Zdecydowana większość badanych uważa też, że obecny stan rzeczy, czyli brak tantiem ze strony cyfrowych gigantów, dyskryminuje polskich twórców względem ich zagranicznych konkurentów (aż 64% procent ankietowanych wskazało odpowiedzi tak/raczej tak).
 • Przeważa także opinia, że duże korporacje zagraniczne (takie jak np. Netflix, Amazon, czy HBO), które w swojej działalności rozpowszechniają filmy czy seriale, powinny podlegać temu samemu prawu i zasadom działania, co podobne podmioty działające w Polsce. Uważa tak ponad 68% Polaków.
 • Ponad 81% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. A ponad połowa Polaków uważa, że jednym z najważniejszych warunków rozwoju działalności pracy twórczej w Polsce jest poprawa przepisów prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Stwierdziło tak 52,6% ankietowanych.

Wybrane szczegółowe wyniki badania:

Wynagrodzenie twórców za wykorzystanie pracy w internecie

Ponad dwie na trzy osoby (68%) są zdania, że wykorzystanie prac w internecie powinno wiązać się z wynagrodzeniem proporcjonalnym do skali wykorzystania, podobnie jak w przypadku telewizji czy płyt DVD

 • 24,1% - zdecydowanie tak
 • 44,3% - raczej tak
 • 28,3% - nie wiem/ trudno powiedzieć
 • 2,6% - raczej nie
 • 0,7% - zdecydowanie nie

Więcej niż dwóch na trzech badanych (68%) uważa, że zagraniczne platformy VOD powinny dzielić się sukcesem komercyjnym danej produkcji z jej twórcami

 • 22% - zdecydowanie tak
 • 48,4% - raczej tak
 • 28,5% - nie wiem/trudno powiedzieć
 • 2,1% - raczej nie
 • 1% - zdecydowanie nie

Stosunek do wynagrodzenia twórców audiowizualnych

Czterech respondentów na pięciu (81%) jest zdania, że twórcy powinni mieć udział w sukcesie swojego filmu i ich wynagrodzenie powinno odpowiadać rozmiarowi tego sukcesu

 • 34,8% - zdecydowanie tak
 • 46,1% - raczej tak
 • 17,1% - nie wiem/ trudno powiedzieć
 • 2,3% - raczej nie
 • 0,7% - zdecydowanie nie

Regulacje prawne systemu wynagrodzeń

Czterech badanych na pięciu (81%) jest zdania, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców.

 • 43,4% - zdecydowanie tak
 • 37,8 % - raczej tak
 • 16,5 % - nie wiem/ nie mam zdania
 • 1,5% - raczej nie
 • 0,8% - zdecydowanie nie

Niemal siedem osób na dziesięć (68%) sądzi, że duże zagraniczne korporacje (np. Netflix, Amazon, HBO) powinny podlegać w Polsce tym samym zasadom, co inne podmioty.

 • 30,8% - zdecydowanie tak
 • 37,5% - raczej tak
 • 27,5% - nie wiem/nie mam zdania
 • 3,2% - raczej nie
 • 1% - zdecydowanie nie

Prawie dwóch na trzech badanych (65%) ocenia, że polskie prawo powinno zrównać regulacje w zakresie wynagrodzeń autorskich między serwisami streamingowymi i innymi podmiotami (nadawcy telewizyjni, kina, wydawcy płyt DVD.

 • 23,9% - zdecydowanie tak
 • 40,6% - raczej tak
 • 31,3% - nie wiem/ nie mam zdania
 • 3,4% - raczej nie
 • 0,8% - zdecydowanie nie

Badanie przeprowadzone zostało przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej (ze względu na łączny rozkład płci, wieku i miejsca zamieszkania) grupie Polaków 18+, N=1000

Źródło: SFP-ZAPA

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

PARP: stan polskiej przedsiębiorczości po dwóch dekadach w UE
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 r. w naszym kraju działało 1,7 mln firm, zaś w 2022 r. było już ich o ponad jedną trzecią więcej. O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm przeczytamy w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w...
Po kilku latach ograniczania zakupów, także spożywczych i kosmetycznych, Polacy znów kupują nieco więcej. Wzrosty nie dotyczą jednak wszystkich kategorii. Częściej sięgamy m.in. po wodę, wędliny paczkowane czy papier toaletowy. Wciąż jednak nie rośnie wolumen sprzedaży piwa, wódki, chipsów, ale także szamponów i detergentów. Takie dane...
Przegląd stawek dla freelancerów - kto zarabia najlepiej?
Rośnie liczba freelancerów rejestrujących się na platformach dla wolnych strzelców - jak podała Freelancehunt.com w wielu specjalizacjach to przyrosty rok do roku o 20, a czasami nawet 36%. Wielu z nich zarabia powyżej średniej krajowej czyli obecnie ponad 8271 zł brutto, coraz częściej nie potrzebuje również studiów. 
OZUS-owanie omów o dzieło. Będzie protest?
Jeżeli wszystkie umowy, a zwłaszcza te o dzieło, zostaną oZUS-owane to freelancing w Polsce może mocno ucierpieć. Tak samo jak setki tysięcy wolnych strzelców oraz miliony małych, rodzimych firm, które przede wszystkim korzystają z ich usług. W rezultacie, budżet państwa i ZUS nie tylko nie zyskają dodatkowych pieniędzy, ale mogą stracić miliardy zł rocznie. Wbrew temu co...
Aż 71 proc. przedsiębiorstw w Polsce dobrze ocenia członkostwo w UE. Z tej grupy już 41 proc. ankietowanych skorzystało z dotacji unijnych. Tak wynika z badania zleconego przez EFL, przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. W 2024 roku Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców. Stawia na różnorodne programy i...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764