logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wady papieru a błędy offsetu zwojowego: Relacja

   27.03.2015, przeczytano 4215 razy
ilustracja

Odwieczny spór drukarzy i papierników o przyczyny wadliwej produkcji poligraficznej zdaje się nie znajdować swojego końca. Drukarze bardzo często za wady i błędy obwiniają papier, zaś papiernicy upatrują tych przyczyn w złym przygotowaniu papieru do procesu drukowania, bądź złym jego zadrukowaniu lub wadliwej obróbce wykończeniowej druku.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wady-papieru-a-bledy-offsetu-zwojowego%3A-relacja,24348,artykul.html

Praktyka dowodzi, że jedni i drudzy nie są bez winy. Błędy mogą być spowodowane (ale nie muszą) wadami papieru lub/i błędami samego procesu drukowania i wykańczania. Wady papieru mogą być przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania w każdej technice, jednak jest to szczególnie zauważalny problem w technice offsetowej. Wadliwy papier może powodować niemożność uzyskania odbitki o określonej jakości, może być przyczyną zmniejszenia wydajności procesu (tj. powoduje zmniejszenie szybkości drukowania) lub wręcz może uniemożliwić proces jego zadrukowania.

Wady papieru, które są przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania, można podzielić najogólniej na pięć głównych grup ze względu na miejsce powstawania tych wad. I tak rozróżniamy: wady fabryczne (powstałe w papierni), wady będące wynikiem uszkodzeń w transporcie (wady transportowe), wady (najczęściej uszkodzenia) papieru spowodowane przez zakłady przetwarzające papier na użytek dystrybutora lub/i drukarza, wady powstałe wskutek nieprawidłowej gospodarki papierem prowadzonej przez dystrybutora i wady spowodowane w drukarni, najczęściej przez złe przygotowanie lub/i nieodpowiedni dobór materiałów do drukowania.

Należy zdecydowanie rozróżnić rodzaj wad, które występują w procesie offsetowego drukowania arkuszowego i zwojowego. Choć występuje wiele podobieństw, to w istocie są one zdecydowanie różne. Z tego też względu ogólny temat wad papieru a błędy w procesie drukowania offsetowego podzieliliśmy na dwa oddzielne tematy.

Bieżące XXXI (już) Poligraficzne Konfrontacje, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej odbyły się 12 marca br. Temat Konfrontacji „WADY PAPIERU, OBCIĄGI A BŁĘDY W PROCESIE OFFSETOWEGO DRUKOWANIA ZWOJOWEGO W TECHNOLOGII COLD-SET I HEAT-SET”. Prezentowana tematyka jest kontynuacją XXVIII Poligraficznych Konfrontacji pt. „Wady papieru arkuszowego a błędy w procesie drukowania offsetowego. Reklamacje papieru”, które ze względu na duże zainteresowanie odbyły się w dwóch terminach (16 października i 13 listopada 2014 r.). Oba tematy spinają się w tematyczną całość dotyczącą wad papieru a błędów w procesie drukowania offsetowego.

Moderator i wszyscy prelegenci obecnego tematu to absolwenci Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, którzy są również członkami naszego Stowarzyszenia. Współorganizatorem był Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji PW (po zmianach administracyjnych kontynuator Instytutu Poligrafii PW), który jest jednocześnie naszym partnerem naukowym.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes SAIP PW, następnie głos zabrał moderator XXXI Poligraficznych Konfrontacji prof. nzw. dr hab. Stefan Jakucewicz, uznany autorytet w dziedzinie podłoży drukowych, który omówił zakres tematyczny Konfrontacji i przedstawił prelegentów. On też rozpoczął swoim wystąpieniem część pierwszą ogólnej prezentacji „Wady papieru – papier czy proces drukowania”. W ramach tego wystąpienia szczegółowo przedstawił wpływ warunków klimatycznych na zachowanie się papierów zwojowych, a mianowicie: klimatyzacja papierów zwojowych, przebieg procesu suszenia w HSWO, występowanie fal (pofalowanie papieru), spęcherzowanie powierzchni (blistering),
elektryzowanie się papierów zwojowych, wychodzenie wkładu z okładki, wytrzymałość resztkowa na rozciąganie.

Drugą część prezentacji pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania” poprowadził mgr inż. Tomasz Rokicki (Stora Enso Polska Sp. z o.o.). W swoim wystąpieniu położył szczególny nacisk na zjawisko pylenia papierów w offsetowym drukowaniu zwojowym oraz na możliwościach odpylania papierów zwojowych w procesie drukowania. Scharakteryzował występujące w drukowaniu zjawiska lintingu, pilingu i picking, często identyfikowane błędnie jako pylenie.

Kolejne wystąpienie miało nieco innych charakter, pozwoliło odpocząć słuchaczom od wad papieru. Nosiło tytuł „Właściwości i ograniczenia obciągów w procesie offsetowego drukowania zwojowego”. W swoim wystąpieniu mgr inż. Robert Szarkowski (Böttcher Polska Sp. z o.o.) szczegółowo scharakteryzował: warstwę wierzchnią obciągu, warstwę kompresyjną, konstrukcję obciągu i stosowane tkaniny występujące w obciągu. Na zakończenie przedstawił jak odwzorowują się wady papierów na obciągach offsetowych.

Kolejna prelegentka mgr inż. Katarzyna Sójkowska (Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o.) kontynuowała prezentację pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania” omawiając takie zjawiska jak: „Ghosting mechaniczny oraz zanik punktów rastrowych w drukowaniu HSWO”. Część ta zakończyła podstawowy cykl prezentacji pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania”.

Kolejnym prelegentem był mgr inż. Wojciech Kossek (Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek), który zapoznał uczestników z wadami i uszkodzeniami transportowymi, przedstawiając referat pt. „Wady transportowe – papiery zwojowe”.

Spodziewając się pytań szczegółowych dotyczących tematu „Wady papieru - papier czy proces drukowania” prelegenci przygotowali kilka krótkich szczegółowych zagadnień – takich jak: pofalowanie nadruku, zrywy wstęgi papieru, przebijanie farby w drukowaniu offsetowym zwojowym, przeświecanie nadruku, nieprawidłowy kierunek włókien w oprawie, mottling w drukowaniu offsetowym zwojowym oraz twardość nawoju (zwoju papieru). Powyższa tematyka była wygłaszana jako ostatni punkt merytoryczny. Po każdej z prelekcji był czas na dyskusję i zadawanie pytań. W Konfrontacjach wzięło udział ponad 80 uczestników. Dyskusja jak zwykle była ożywiona i merytoryczna.

Foto: SAIP / O.Rainka

Dodatkowe informacje:

Partner naukowy i współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW Partnerzy XXXI Poligraficznych Konfrontacji: Stora Enso Polska Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Böttcher Polska Sp. z o.o., Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o.

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.J., Stora Enso Polska Sp. z o.o.

Patronat medialny: a-4-p, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

OKI Europe nawiązuje współpracę z Kernow Coatings i Baker Materials
Firma OKI Europe Limited nawiązała strategiczną współpracę partnerską z firmami Kernow Coatings i Baker Materials w celu dalszego rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie specjalistycznych nośników do drukowania wytrzymałych etykiet do różnych zastosowań.
Zaproszenie na Durst Wallpaper VIP Event
LFP Industrial Solutions zaprasza na wydarzenie poświęcone drukowi tapet, które odbędzie w Brixen, siedzibie producenta Durst w dniach 8-9.03.2023. Event, który potrwa dwa dni jest idealną sposobnością dla przedstawicieli drukarń poszukujących innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w zakresie druku i konfekcjonowania tapet.
Esto. Tektura w cyfrowym wymiarze
W niełatwych dla całej branży poligraficznej czasach, niezwykle ważne dla każdej drukarni jest nie tylko zachowanie czy też zwiększenie produktywności, lecz także ciągły rozwój, chociażby poprzez rozbudowę swojego parku maszynowego. Niestety obecnie inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne mogą okazać się pod względem finansowym prawdziwym wyzwaniem. W tej sytuacji...
Colordynamics inwestuje w dwa hybrydowe plotery drukujące Agfa Jeti H3300 UHS LED z myślą o bardziej wydajnej produkcji materiałów POP/POS
Północnoamerykańska drukarnia wielkoformatowa zwiększyła prędkość realizowanej produkcji o 250% dzięki niedawnej inwestycji w dwa wysokowydajne, hybrydowe plotery inkjetowe firmy Agfa – Jeti Tauro H3300 UHS LED. Jak zapewnia jej kierownictwo, za sprawą tej inwestycji firma chce pozyskać kolejne zlecenia z rynku POP/POS, oferując swoim obecnym i potencjalnym klientom z...
Stora Enso podpisuje umowę dotyczącą sprzedaży papierni Hylte i rezygnuje ze zbycia zakładów Anjala
Stora Enso poinformowała o podpisaniu umowy sprzedaży papierni Hylte (Szwecja) i wszystkich wchodzących w jej skład zasobów firmie Sweden Timber, działającej w branży drzewnej. Wartość transakcji opiewa na ok. 18 mln euro, a jej sfinalizowanie ma nastąpić w 1. półroczu br. Jeżeli chodzi o papiernię Anjala (Finlandia), kierownictwo koncernu podjęło decyzję o...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764