logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

introligatornia: najnowsze artykuły

Pokazuj 5 10 20 50 na stronie
liczba artykułów: 37

MMDS Machines oferuje bezpłatny przegląd maszyn postpress, obejmujący przede wszystkim weryfikację poprawnego funkcjonowania maszyny. Z jakiego powodu cykliczny przegląd maszyn postpress jest taki ważny?

15.04.2019 | przeczytano: 148 razy
Efekty specjalne

Publikacje książkowe (6): Efekty specjalne

W dobie gospo­darki ryn­ko­wej, okładka, oprócz funk­cji ochron­nej i infor­ma­cyj­nej, pełni też rolę  mar­ke­tin­gową i jako swo­iste opa­ko­wa­nie pro­duktu, ma za zada­nie wpły­nąć wyglą­dem na decy­zje zaku­powe klienta. Wydawcy i ich pro­jek­tanci dwoją się i troją nad wymy­śla­niem prze­róż­nych efek­tów spe­cjal­nych, któ­rymi zamie­rzają wes­przeć osią­gnię­cie celu sprze­da­żo­wego. Omó­wimy dziś kilka takich zabiegów.

14.04.2019 | przeczytano: 451 razy
Artykuły z cyklu Publikacje książkowe
Duplo na Festiwalu Druku: Cyfrowa introligatornia i lakierowanie 3D

Duże zainteresowanie prezentowanymi rozwiązaniami, a także zrealizowana sprzedaż, rozpoczęte rozmowy handlowe dotyczące kolejnych urządzeń - to tylko niektóre sukcesy, jakie odnotowała firma Duplo Polska na Festiwalu Druku. Impreza targowa, w której wzięła udział już po raz kolejny, prezentując swoją bogatą ofertę, odbywała się w dniach 12-13 września br. w Warszawie.

17.09.2018 | przeczytano: 340 razy
Akonda na Festiwalu Marketingu – nowoczesna introligatornia

Kolejny Festiwal Marketingu w Warszawie przed nami, 13 i 14 września nastąpi świetna okazja, aby się spotkać i porozmawiać o rozwoju introligatorni w Twojej drukarni.

06.09.2017 | przeczytano: 578 razy
Drupa 2016: Rozbudowa portfolio maszyn introligatorskich Heidelberga

W łańcuchu wartości dodanej produkcji poligraficznej procesy introligatorskie odgrywają ważną rolę. Z jednej strony, powstaje tu produkt końcowy, z drugiej maszyny powinny być włączone w całościowy proces produkcyjny i tak taktowane, żeby osiągnąć optymalną produktywność. Dla drukarni akcydensowych najwyższy priorytet ma możliwie wysoka produktywność, podczas gdy dla drukarni opakowaniowych na pierwszym miejscu stoją jakość i pewna, bezbłędna produkcja. Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) oferuje odpowiednie rozwiązania spełniające te wymagania.

24.03.2016 | przeczytano: 1117 razy

System broszurujący Duplo 5000i, który pracuje w drukarni Poligrafia Świdnica, zastąpił tu wcześniejsze urządzenie tego samego producenta, użytkowane z powodzeniem w tym zakładzie przez niemal 20 lat. Ponieważ firmie przybywało zleceń, a klienci oczekiwali coraz krótszego czasu ich realizacji, zdecydowano się tu na zamianę urządzenia na nowsze, jeszcze bardziej niezawodne i zdecydowanie szybsze. Inwestycja w Duplo sprawiła, że drukarnia wykonuje obecnie od 50 do 100 tysięcy instrukcji obsługi miesięcznie, które - obok szeroko pojętego akcydensu oraz etykiet - stanowią podstawę jej produkcji.

04.11.2015 | przeczytano: 740 razy

Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji Nadzieja-Dzieci  z Zabrza pracuje od pewnego czasu z pomocą bigówki Duplo DC-445. Prostota obsługi urządzenia dała kierownictwu firmy możliwość zatrudnienia przy niej większości osób niepełnosprawnych, jakie pracują w tym zakładzie. Urządzenie bardzo sobie chwalą także jego operatorzy. Dostawcą urządzenia była firma Tadan, przedstawiciel Duplo Polska na południu naszego kraju.

26.01.2015 | przeczytano: 751 razy
Godziny zamiast dni: Duplo 2000 w Mazowieckim Centrum Poligrafii

Instalacja cyfrowego systemu Duplo 2000 w Mazowieckim Centrum Poligrafii zredukowała wykonanie tu zleceń (głównie w zakresie drukowania książek niskonakładowych, w których specjalizuje się drukarnia) z dni do godzin. Wojciech Hunkiewicz , właściciel firmy, bardzo chwali sobie ten zakup podkreślając, że jego zdaniem na rynku nie ma konkurencyjnego rozwiązania. Szczególną uwagę zwraca przede wszystkim podajnik, jaki posiada urządzenie Duplo. Pozwala on zbierać i łamać książkę do oprawy twardej, co znacząco przyspiesza proces jej produkcji.

18.08.2014 | przeczytano: 1204 razy
Drukarnia DTL inwestuje w szóstą maszynę arkuszową Koenig & Bauer

Sytuacja na polskim rynku poligraficznym powoduje, że coraz więcej drukarń – dotychczas realizujących prace z zakresu szeroko pojętego akcydensu – decyduje się na ukierunkowanie profilu swojej produkcji. Jedną z najczęściej wybieranych specjalizacji są opakowania, wykonywane przede wszystkim – z uwagi na istniejący park maszynowy – w technice offsetu arkuszowego.

30.07.2014 | przeczytano: 2586 razy
Chrzanów: System Duplo 5000 w drukarni Nexo

Ponad milion broszur wykonała Drukarnia Agencja Reklamy Nexo z Chrzanowa w ciągu kilku miesięcy pracy z systemem Duplo 5000. Zaledwie dwa lata temu był on jeszcze marzeniem Krzysztofa Pawlaka – jednego ze współwłaścicieli  firmy. Obecnie  urządzenie usprawniło proces produkcji w tym zakładzie i przyczyniło się do jego kolejnych sukcesów. Dostawcą urządzenia była firma Tadan z Katowic - przedstawiciel firmy Duplo w Polsce południowej.

27.04.2013 | przeczytano: 2540 razy
1 2 3
Strona 1/4 (artykułów: 37)
Pokazuj 5 10 20 50 na stronie
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764