logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Wpływ koronawirusa na sektor handlu w Polsce

  PR 15.05.2020, przeczytano 229 razy
ilustracjastrzałka

Na początku kwietnia 2020 roku, firma PMR przeprowadziła krótkie badanie wśród swoich klientów i partnerów z 4 sektorów działalności: Retail, Pharma/Healthcare, Construction, IT/ICT.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wplyw-koronawirusa-na-sektor-handlu-w-polsce,387028,artykul.html

Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy (standaryzowany wywiad na celowej próbie wybranych firm). Przeprowadzono je z decydentami oraz kompetentnymi reprezentantami firm, wśród których ¾ badanych to prezesi lub reprezentanci w top managementu / dyrekcji firm. Łącznie przebadano 109 firm, po 35 z sektorów Construction oraz IT/ICT oraz 12 firm z sektora Pharma/Healthcare a także 27 firm z sektora Retail. W badaniu wzięli udział reprezentanci producentów, dystrybutorów, usługodawców, wykonawców. Do badania zaproszeni zostali reprezentanci firm zarówno działających w kanale online jak i stacjonarnym a także reprezentanci firm działających w sektorze B2C i B2B. Badanie wykonane zostało wykorzystując ankietę online a także wywiad telefoniczny.

  • 52% badanych firm z sektora Retail funkcjonuje aktualnie bez ograniczeń, dostosowując się do panujących warunków. Firmy z sektora częściej wskazują, że ograniczają swoją działalność (33%) niż ją rozszerzają (15%) w aktualnych warunkach kryzysu. Gdy pojawiają się ograniczenia, to średnio są one określane jako sięgające do 50% (w stosunku do działalności sprzed kryzysu). Najbardziej problematycznym elementem działalności dla firm z sektora jest ograniczenie popytu.
  • Około 40% firm z sektora wskazuje na ograniczenia w źródłach finansowania działalności, pozostała większość nie wskazuje na problemy w tym zakresie.
  • 11% firm chce zatrudniać nowych pracowników a prawie 20% wskazuje na większe lub mniejsze zwolnienia w ramach organizacji. Praca zdalna oraz brak możliwości wykonywania pracy przez gotowych do tego pracowników to najczęstsze problemy pracownicze, z którymi zderzają się firmy z sektora.
  • Prawie 60% firm wstrzymuje lub rezygnuje z inwestycji planowanych w organizacji.
  • Ponad 60% firm obserwuje ogólny spadek sprzedaży (40-50% spadku). Co więcej 73% firm przewiduje tego rodzaju spadek w II kwartale 2020 (na poziomie około 30-40%).
  • Reprezentanci firm zapytani o pozytywne konsekwencje dla branży wskazują głównie na wzrost sprzedaży w kanale e-commerce oraz istotne wzrosty w niektórych kategoriach produktów i usług odnajdujących zastosowanie i popyt w aktualnym kryzysie. Wśród negatywnych konsekwencji dla sektora pojawiają się głównie problemy z potencjalnym spadkiem siły nabywczej i zmianami zachowań konsumenta / klienta indywidualnego.

Źródło: PMR

www.pmrmarketexperts.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Trzymiesięczne wakacje kredytowe i ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami – to nowe propozycje do tzw. Tarczy antykryzysowej, które dziś przyjął rząd, a które powstały przy udziale UOKiK. Osoba, która straciła pracę lub inne główne źródło dochodu, będzie mogła zawiesić spłatę kredytu konsumenckiego i hipotecznego na...
We współpracy z branżami Ministerstwo Rozwoju przygotowuje wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki.
Pracodawcy mają wątpliwości, czy mogą zdecydować się na przestój i obniżony wymiar czasu pracy, na okres dłuższy niż trzymiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń z tego tytułu – informuje portal Prawo.pl. Według portalu przepisy nie są w tej kwestii precyzyjne.
Małe firmy ruszają na podbój Internetu
Epidemia koronawirusa zmieniła powszechnie obowiązujące na rynku zasady gry wymuszając na wielu przedsiębiorcach przeniesienie działalności do sieci. Ponad połowa firm nie była na to w ogóle przygotowana. Większość z nich chce to jednak nadrobić. Najszybciej do nowej rzeczywistości przystosowali się mali przedsiębiorcy. W najbliższym czasie aktywniejsze działania...
Ministerstwo Finansów odpowiada PIAP
PIAP wraz Kancelarią TAX-LEX w styczniu tego roku w swoim piśmie zarekomendował Ministerstwu Finansów zmiany, dotyczące między innymi zniesienia obowiązku prowadzenia ewidencji upominków reklamowych. Ministerstwo odniosło się do przedstawionych rozwiązań, niestety negatywnie. Swoją decyzję argumentuje m.in. zbyt dużymi kosztami dla budżetu Państwa, ryzykiem...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764