logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

PORADA: Wykorzystanie prac stworzonych dla agencji we własnym portfolio

   24.06.2019, przeczytano 3317 razy
ilustracja
fot. Kelly Sikkema/Unsplah

Dostałam propozycję pracy dla agencji reklamowej. Będę jednak też nadal tworzyła jako freelancer. Czy mogę wykorzystywać przygotowane dla agencji materiały w moim portfolio?


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykorzystanie-prac-stworzonych-dla-agencji-we-wlasnym-portfolio,383001,artykul.html

Odpowiedź

Podstawowa kwestia, którą na wstępie należy wziąć pod uwagę to to, czy będzie to umowa o pracę (tak jak wskazywałoby literalne brzmienie pytania) czy inna umowa cywilnoprawna (np. zlecenie czy umowa b2b)? Przy umowie o pracę, mamy dość prostą sytuację, ponieważ jest to jedyna umowa, która ustawowo przenosi w całości majątkowe prawa autorskie na kontrahenta tj. pracodawcę[1]. Co za tym idzie, w umowie tej może nie być nawet słowa o majątkowych prawach autorskich, a i tak dojdzie do ich przeniesienia. We wszystkich innych umowach, przeniesienie zależy od tego, co ustalą i rozpiszą w takiej umowie strony. Załóżmy jednak, że umowa w tym przypadku stanowiłaby o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na wszystkich znanych w dniu podpisania kontraktu polach eksploatacji (co w dzisiejszych czasach jest zazwyczaj standardem).

W takich sytuacjach jak powyżej, jednym z pól eksploatacji, na których następowałoby przeniesienie, byłaby również publikacja w Internecie. Zaś na tym zazwyczaj polega portfolio – na publikacji w Internecie, prawda? Czyli autor, przenosząc prawa do utworu na takim polu eksploatacji, nie może już dysponować swoim dziełem w tym zakresie. Mówiąc bardziej kolokwialnie, jeżeli przenoszę na inną osobę własność czegoś, to nie mogę rościć sobie potem prawa do używanie tego.

Można jednak spotkać się z poglądem, że umieszczanie w portfolio swoich prac to wykonywanie osobistych praw autorskich[2]. Jest to jednak według mnie dyskusyjne stanowisko. Autorskie prawa osobiste chronią „więź” twórcy z utworem. Przedmiotem ich ochrony jest autorstwo utworu czy też jego integralność albo nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Ogólnie mówiąc, nie pozwalają na to, aby doszło do „zakłamania” utworu. Portfolio zaś ma funkcję reklamową. Krótko mówiąc, cele autorskich praw osobistych i portfolio są różne.

Nie pozostawiałabym więc tej kwestii wątpliwej regulacji osobistych praw autorskich, i to jeszcze w świetle faktu, że autor nie ma już majątkowych prawa autorskich do publikacji dzieła w Internecie. Jest za to jedno proste rozwiązanie – możemy wpisać taką oto klauzulę do umowy:

Zamawiający wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów przygotowanych przez niego w ramach Umowy do celów promocyjnych Wykonawcy, w szczególności w internetowym portfolio Wykonawcy.

Mając ją w umowie, wszelkie powyższe wątpliwości pozostaną już tylko teoretycznymi dywagacjami.

Źródło: Lawmore, STGU

lawmore.pl

Dodatkowe informacje:

1 Oczywiście jest to przeniesienie ograniczone twórczych rezultatów naszych obowiązków pracowniczych. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni jako scenograf, a w godzinach pracy zdarzy nam się robić zdjęcia z realizacji scenografii, to pracodawcy nie przysługują prawa do tych zdjęć.

2 W poprzednim akapicie pisaliśmy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich. W przeciwieństwie do nic, osobistych praw autorskich nie można przenieść na kontrahenta ani się ich np. zrzec. 

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
,

Ktoś zapomniał, że prawem autora, niezbywalnym, jest oznaczenie autorstwa.
A to, można wykonać poprzez wskazanie utworu. Ustawa nie określa gdzie i jak to autorstwo można wykazać, można więc przyjąć, że każda forma, nie utrudniająca posiadaczowi praw majątkowych normalnego korzystania z utworu będzie zgodna z prawem.

Klauzula jest oczywistością, dla każdego, kto w pracy bazuje na umowach pisemnych. Jak pokazuje praktyka, w wielu obszarach nadal króluje polskie nagębę.

avatar użytkownika
,

Co to znaczy "wskazanie utworu"? Masz na myśli umieszczenie go w portfolio?  

,

Jak autor może oznaczyć autorstwo na utworze, z którego charakteru wynika niemożliwość jego podpisania?
Ano przez wskazanie go.

A skoro ustawodawca nie określił ram takiego wskazania, to należy przyjąć, że prawidłowe będzie każde, które nie utrudni normalnego korzystania z utworu, przez posiadacza praw majątkowych, bez szkody dla tych praw.
  

avatar użytkownika
,

I to ma oznaczać że umieszczenie w portfolio jest oczywistą formą realizowania tego prawa, bez szkody dla posiadacza praw majątkowych?  

,

W 99 przypadkach na 100, umieszczenie w portfolio, nawet dostępnym publicznie online, nie czyni żadnej szkody posiadaczowi praw majątkowych.
  

avatar użytkownika
,

Kwestia nie w tym czy wyrządza szkody, ale czy autor ma narzędzia prawne by o takim umieszczeniu decydować bez oglądania się na klienta.  

,

Z punktu widzenia prawnego czy etycznego. nie trzeba się oglądać na klienta.
Ale... dobre relacje z klientami zwiększają szanse na udaną i długoterminową karierę zawodową.
  

avatar użytkownika
,

Prawnicy są innego zdania w kwestii prawnego punktu widzenia.  

Najnowsze w tym dziale

„Dama z Łasiczką” w reklamie piwa: Jak zdobyć zgodę?
Chcę wykorzystać „Damę z łasiczką” do plakatu reklamującego piwo. Od kogo mogę uzyskać na to zgodę?
Odszkodowanie za zmiany w projekcie plakatu
Zaprojektowałam serię plakatów na festiwal filmowy. Zaakceptowali mój projekt i zapłacili mi wynagrodzenie. Niedawno zostały opublikowane, wiszą też na słupach ogłoszeniowych. Proporcje oraz kolorystyka zostały zmienione i w konsekwencji dalece odbiegają od przygotowanych przez mnie projektów. Nie pytali mnie o zgodę, czy w związku z tym mogę żądać odszkodowania?
Czy do oklejenia auta lepiej można zastosować folię odblaskową wylewaną Oralite 5400? Czy jest trwalsza niż Reflekton? Na samochodzie jest małe przetłoczenie ale to nie przeszkadzało przy klejeniu. Chodzi mi o trwałość i odporność na warunki pogodowe.
Mam do oklejenia kaseton podświetlany z pleksi przezroczystej. Logo klienta jest dosyć proste: czarne tło i biały napis. Jak przykleić od środka czarne tło z wyciętym napisem przy pomocy folii transportowej? Na mokro czy na sucho? Jeśli na mokro to jaki środek do tego użyć?
Szukam sposobu aby wycinać naklejki prostokątne o wymiarach 20x10cm na wylot z folii monomerycznej (szerokość 105 cm, druk solwentowy). Do tej pory radzę sobie w ten sposób, że wycinam z pomocą linijki paski po szerokości foli, a następnie na ręcznej gilotynie docinam naklejki pod wymiar. Metoda skuteczna, lecz strasznie nużąca i czasochłonna. Czy jest jakieś urządzenie...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764