logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Wynagrodzenia i stawki godzinowe w PR 2024

   10.06.2024, przeczytano 316 razy
ilustracja
fot. Alicia Christin Gerald/Unsplash

Związek Firm Public Relations opublikował wyniki najnowszego badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm z sektora public relations. Wynagrodzenia pracowników wzrosły średnio o 8% na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu z danymi z 2023 r., zaś stawki cennikowe agencji PR wzrosły przeciętnie o 7%.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wynagrodzenia-i-stawki-godzinowe-w-pr-2024,404559,artykul.html

W tegorocznej edycji badania, zrealizowanej w lutym i marcu br., udział wzięło 26 agencji zrzeszonych w ZFPR. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 700 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę WTW Consulting.

– Jako WTW jesteśmy zaszczyceni możliwością analizowania wynagrodzeń dla firm sektora PR już po raz siódmy. W roku 2024 wyniki analizy płac w sektorze PR odpowiadają trendom w siostrzanych sektorach usług profesjonalnych, w tym w zakresie wskaźników wzrostu wynagrodzeń. Płaca zasadnicza pozostaje głównym elementem, wpływającym na skuteczność pozyskiwania i utrzymania w organizacji kompetentnych pracowników – mówi Krzysztof Gugała z WTW Consulting.

– W tym roku wynagrodzenia brutto pracowników agencji PR na poszczególnych stanowiskach są średnio o 8% wyższe niż w roku ubiegłym. Na tę sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost płacy minimalnej, który znacząco podniósł uposażenie oferowane na początkowych szczeblach kariery. Stawki cennikowe dla klientów wzrosły analogicznie – średnio 7% w stosunku do ubiegłego roku i o ok. 21% w stosunku do roku 2022 r. co zważywszy na poziom inflacji oraz wzrost kosztów operacyjnych jest sytuacją naturalną.

Praca w agencjach PR okazuje się być niezwykle atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową w komunikacji. Aż 68% badanych firm prowadzi programy stażowe. Przeciętnie 60% stażystów podejmuje po stażu stałą pracę w tej samej firmie i po roku pracy nadal kontynuuje w niej zatrudnienie. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie klientów na profesjonalne usługi PR - połowa badanych agencji planuje wzrost liczby zatrudnionych pracowników w roku 2024 – podsumowuje Daria Tworek, Wiceprezeska ZFPR.

Wynagrodzenia

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń gwarantowanych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

 * Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.

nazwa stanowiska

opis stanowiska

wynagrodzenie gwarantowane brutto mediana (PLN/miesięcznie)

Unit Director

Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych.

17 950

Account Director (Group Account Manager)

Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części.

13 800

Senior Account Manager (Senior Consultant)

Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy.

11 225

Account Manager (Consultant)

Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

9 200

Junior Account Manager

Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem Account Directora lub pracuje samodzielnie, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

8 260

Senior Account Executive (Junior Consultant)

Pracuje samodzielnie, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w zadaniach związanych z rozwojem know-how firmy.

7 197

Account Executive

Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, pociada co najmniej roczne doświadczenie w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

6 425

Junior Account Executive

Pracuje pod nadzorem - poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

5 000

Assistant

Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

4 400*

Stawki cennikowe

Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane zostały opracowane według stanu na dzień 1.04.2024 r.

– Duża różnorodność agencji zrzeszonych w ramach ZFPR sprawia, że posiadają one odmienną strukturę, w różny sposób określają doświadczenie wymagane na poszczególnych stanowiskach i oferują inne narzędzia i benefity swoim pracownikom, co wpływa na ostateczną cenę dla klienta. W związku z tym zaobserwowaliśmy, że posługiwanie się wyłącznie środkową wartością (medianą) jest niewystarczające w tym przypadku, gdyż z uwagi na specyfikę tego miernika – wyklucza on skrajne wartości ze zbioru. Dlatego też starając się jak najdokładniej zobrazować sytuację rynkową, w tym roku oprócz mediany postanowiliśmy także opublikować średnią stawkę godzinową oferowaną klientom za pracę poszczególnych osób w agencjach PR – dodaje Daria Tworek.

* Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

* Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany i średnie wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk wyrażone w PLN (netto).

nazwa stanowiska

stawka godzinowa PLN (mediana)

stawka godzinowa PLN (średnia)

Unit Director

540

528

Account Director

(Group Account Manager)

480

537

Senior Account Manager

(Senior Consultant )

440

410

Account Manager (Consultant )

330

336

Junior Account Manager

300

288

Senior Account Executive

(Junior Consultant)

250

303

Account Executive

220

204

Junior Account Executive

180

169

Assistant

150

150

Źródło: Związek Firm Public Relations

www.zfpr.pl

Dodatkowe informacje:

Definicje
GWARANTOWANE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO - wynagrodzenie zasadnicze, stałe wypłacane bezwarunkowo w tej samej wysokości w kolejnych miesiącach, wg stanu na dzień 1 kwietnia 2024.

MEDIANA - wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

ŚREDNIA - klasyczna średnia arytmetyczna uzyskana w wyniku zsumowania wszystkich danych i podzielenia tej sumy przez liczbę jej składników. Jeżeli rozkład danych w ramach próby jest symetryczny względem mediany, to wartość mediany i średniej są identyczne. Niemniej, w praktyce badań płacowych średnia płacowa jest silnie kształtowana przez ekstremalnie niskie i wysokie wartości wynagrodzeń.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Oclean X-Ultra jako HyperGram: hologramy na Dworcu Centralnym
Oclean, producent zaawansowanych technologicznie urządzeń do domowej higieny jamy ustnej, hologramowo wyświetlił najnowszy model szczoteczki Oclean X Ultra w ramach doświadczenia HyperGram. To pierwsze tego typu działanie w Polsce, które odbiorcy obejrzą na Dworcu Centralnym w Warszawie i centrum handlowym Westfield Arkadia.
Public Dialog rozpoczyna współpracę z AirHelp
Agencja Public Dialog rozpoczęła w czerwcu długofalową współpracę z AirHelp, firmy z branży tech travel, jednym największych ambasadorów praw pasażerów lotniczych na świecie. W ramach podpisanej umowy agencja zajmie się doradztwem w obszarze komunikacji korporacyjnej oraz employer brandingu.
Kaufland rusza z kampanią na EURO 2024
Emocje związane z rozgrywkami EURO 2024 w piłce nożnej ogarnęły miliony fanów tego sportu. Kibicować można na różne sposoby – swoją akcję rozpoczyna właśnie Kaufland, pod hasłem „Zostań mistrzem oszczędzania w Kauflandzie”. Za każdego gola strzelonego przez reprezentację Polski sieć nagrodzi uczestników programu lojalnościowego Kaufland...
Samsung: ekspozycja telewizorów The Frame na targach Art Basel
Na odbywających się właśnie targach Art Basel w Bazylei firma Samsung, jako pierwszy oficjalny partner wystawy, zaprezentowała najnowszą linię unikatowych telewizorów The Frame. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w dniach 13-16 czerwca w centrum wystawienniczym Messe Basel w Szwajcarii.
Wielki sport, wielkie dylematy
Rok 2024 obfituje w wiele wydarzeń sportowych, w tym jedne z największych – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które skupiają na sobie uwagę zarówno milionów fanów sportu, jak i wielu branż szukających w nich miejsca dla siebie. Tak wielkim imprezom towarzyszą także dylematy moralne – czy na...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764