logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wynagrodzenie od umów cywilnoprawnych: plany rządu

  PR 04.04.2016, przeczytano 455 razy

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych oraz zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wynagrodzenie-od-umow-cywilnoprawnych%3A-plany-rzadu,28031,artykul.html

Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie stawki godzinowej dla umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Chodzi o umowy zawarte z osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście -  a przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną, przy czym przedmiotem umowy jest wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty.

Powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania do umów cywilnoprawnych zawartych przez radcę prawnego, zgodnie z przepisami ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz pełnomocnictw udzielanych adwokatom przez klientów, zgodnie z przepisami ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.

Ile wyniesie stawka godzinowa?

Według rządowego projektu, stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług ma wynosić 12 zł. brutto za godzinę faktycznie wykonanej pracy. Stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).

Ewidencja przepracowanych godzin

W celu uniknięcia obchodzenia przepisów, projekt nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin przy realizacji zlecenia lub świadczeniu usług. Jeżeli ze względu na miejsce wykonywania zlecenia prowadzenie wskazanej wyżej ewidencji nie będzie możliwe, pracujący będą przedstawiać stosowną informację w tej kwestii w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Stanie się ona podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia.

Zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Projekt przewiduje uchylenie przepisu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie, z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylenie tego przepisu zniesie zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. W konsekwencji pracownicy, niezależnie od stażu pracy, będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości.

Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. PIP będzie miała prawo kontroli przestrzegania przepisów w zakresie stawki minimalnej przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług, czyli dotyczących wypłaty wynagrodzenia według stawki godzinowej oraz w zakresie prowadzenia ewidencji pracy wykonywanej według stawki godzinowej.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy trafi teraz pod obrady rządu.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Od 15 lutego będzie można rozliczyć się przez Twój e-PIT
30 kwietnia mija termin rozliczenia się z fiskusem. Osoby fizyczne mogą to robić samodzielnie od 1 stycznia lub skorzystać z gotowego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową. Gotowe formularze dostępne będą online od połowy lutego. – W rozliczeniach za 2019 rok miały być także e-PIT-y dla osób prowadzących...
Od 1 stycznia obowiązuje ustawa ograniczająca zatory płatnicze. Ma wzmocnić pozycję najmniejszych firm. Pozytywny efekt ustawy może zostać zniwelowany przez gorszy stan gospodarki. Dynamika PKB już w 2019 r. znacznie spadła – poniżej 3% w IV kw. (z 4,8% w I kw.). W tym roku może być jeszcze gorzej. Na spadku PKB ucierpią najpierw małe firmy, które w coraz większym...
Przełom roku 2019 i 2020 upłynął dla wielu przedsiębiorców pod znakiem 3 liter - „BDO”. Mowa o bazie, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 stycznia br. Zapoczątkowała niemal rewolucję w zakresie ewidencji odpadów, jak również zdezorientowanie wśród podmiotów, które muszą być wpisane do rejestru BDO.
Split payment i NIP na paragonie najgorszymi zmianami w prawie
Obowiązkowy split payment to najgorsza zmiana w prawie wprowadzona w 2019 roku – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę inFakt wśród mikroprzedsiębiorców. Z kolei z regulacji, które weszły lub wejdą w życie w 2020 roku, najwięcej zastrzeżeń budzi konieczność wystawiania faktur tylko do paragonów z wprowadzonym NIP. Ponadto przedstawiciele...
Prezes UOKiK nałożył na firmę Brother 1,4 mln zł kary za narzucanie sklepom internetowym minimalnej ceny drukarek - poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma dobrowolnie poddała się karze.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764