logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2019r.

  PR 08.11.2019, przeczytano 587 razy
ilustracjastrzałka

Istotne zwiększenie przychodów we wszystkich głównych liniach biznesowych zapewniło Grupie Agora poprawę wyników operacyjnych na koniec 3. kwartału 2019 r. Świetne rezultaty odnotowały Radio, grupa AMS i sieć kin Helios. Dynamika sprzedaży biletów do kin Heliosa ponownie zdecydowanie wyprzedziła rynek. Zwiększyły się też przychody reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw Grupy dzięki wyższym wpływom Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży treści „Gazety Wyborczej”.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-3.-kwartale-2019r.,384647,artykul.html

Na wyniki Grupy Agora w 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF 16 przez Grupę Agora można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu finansowym.

- To był świetny kwartał dla Grupy Agora. Wszystkie nasze największe biznesy wypracowały wyższe przychody i lepsze wyniki operacyjne. Sukces modelu subskrypcyjnego „Gazety Wyborczej” potwierdzają zarówno rekordowa liczba ponad 200 tys. prenumerat cyfrowych, jak i systematycznie rosnące wpływy ze sprzedaży treści Wyborcza.pl. Miniony kwartał to również czas inwestycji w spółkę Online Technologies HR i intensywnych przygotowań do potencjalnie największej transakcji na rynku medialnym w historii Grupy Agora, czyli zakupu wszystkich udziałów w Eurozet – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Dzięki wzrostowi wpływów odnotowanemu w większości linii biznesowych w 3. kw. 2019 r. Grupa Agora istotnie poprawiła wyniki operacyjne - zysk na poziomie EBITDA wzrósł do 27,8 mln zł, na poziomie EBIT do 6,2 mln zł, zaś zysk netto stanowił 7,5 mln zł*.

ilustracjastrzałka

W 3. kw. 2019 r. Grupa Agora odnotowała 293,3 mln zł przychodów – aż o ponad 13% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Wzrost ten zapewniło Grupie zwiększenie wszystkich kategorii przychodowych poza działalnością poligraficzną, a zwłaszcza wyższe wpływy z działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin zwiększyły się do 63,0 mln zł. Łącznie w 3. kw. 2019 r. w kinach Heliosa zakupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli o ponad 20% więcej niż przed rokiem**. Dynamika wzrostu liczby sprzedanych biletów w kinach sieci Helios była po raz kolejny znacząco wyższa niż rynkowa (zgodnie z danymi Boxoffice.pl, 12,6% w Heliosie vs 4,5% na rynku). Jednocześnie o ponad 35% wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, wyższe były też wpływy kin Heliosa z reklam.

Istotnie - o blisko 10% zwiększyły się również przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, które sięgnęły 134,1 mln zł. Choć rosły one w większości segmentów, to ich największy wzrost zanotowały: Internet - przede wszystkim za sprawą wyższych przychodów spółki Yieldbird, Reklama Zewnętrzna - głównie dzięki kampaniom reklamowym zrealizowanym na nośnikach Premium Citylight i Digital, a także Radio.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw wiązał się z wyższymi wpływami Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – zarówno wydania papierowego, jak i dostępu do treści Wyborcza.pl. Na koniec września 2019 r. „Gazeta Wyborcza” miała już ponad 200 tys. aktywnych prenumerat cyfrowych, co plasuje ją w czołówce tytułów prasowych na świecie.

Znacząco zwiększyły się też przychody z działalności filmowej Grupy, wynikające m.in. z większej liczby nowych produkcji w dystrybucji kinowej. W 3. kw. 2019 r. NEXT FILM wprowadził do kin komedię kryminalną „Na bank się uda” oraz dramat historyczny „Piłsudski”. Zaś wyższe przychody z pozostałej sprzedaży zapewniła Agorze głównie działalność gastronomiczna.

Jedyną kategorię wpływów, która była niższa niż rok wcześniej, stanowiły przychody ze sprzedaży usług poligraficznych. Na ich spadek rzutowało zmniejszenie wolumenu zamówień oraz zamknięcie dwóch drukarni. Co istotne, od 3. kw. 2019 r. zoptymalizowana działalność poligraficzna Grupy Agora, w ramach której działa jedna drukarnia zlokalizowana w Warszawie, wchodzi w skład segmentu Prasa.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły w 3. kw. 2019 r. o nieco ponad 9% do 287,1 mln zł. To efekt ich zwiększenia w segmentach Film i Książka, Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna związanego z intensywnym rozwojem poszczególnych biznesów. Spadek nakładów operacyjnych nastąpił zaś w Prasie, obejmującej także zrestrukturyzowaną działalność poligraficzną.

Największy wpływ na wzrost wydatków Grupy miały wyższe o prawie 22% koszty usług obcych w kwocie 124,6 mln zł. Do zwiększenia tej pozycji kosztowej przyczyniły się zwłaszcza segmenty Film i Książka, Internet oraz Radio, w których jednak nakłady te zostały skompensowane wyższymi przychodami.

Za nieco wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników odpowiadał w szczególności rozwijający się segment Film i Książka. W pozostałych biznesach nastąpiło ograniczenie tej kategorii nakładów, głównie w związku z niższym zatrudnieniem etatowym.

Zwiększyły się też koszty amortyzacji, przede wszystkim w segmentach Internet oraz Film i Książka, a także wydatki na reprezentację i reklamę, rosnące w większości obszarów poza działalnością internetową. Spadły natomiast koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, głównie w związku z ograniczeniem działalności poligraficznej Agory.

Grupa Agora kontynuuje prace nad realizacją swojej strategii rozwojowej. W 3. kw. 2019 r. sieć kin Helios powiększyła się o kolejny multipleks - czterosalowy obiekt w Pabianicach. Jednocześnie wzbogaca też swoją ofertę w dotychczas działających kinach o sale premium w koncepcie Helios Dream – w minionym kwartale uruchomiono je w multipleksachw Radomiu i w Rzeszowie.

AMS - dzięki zakupowi udziałów w Move TV - zrobił kolejny krok w budowie cyfrowego portfolio nośników i usług oraz wzmacnianiu pozycji w perspektywicznym obszarze DOOH.

Działy strategii cyfrowej „Gazety Wyborczej” i Radia TOK FM dalej rozwijają swoją ofertę subskrypcji, jednocześnie pracując nad zwiększeniem przychodów w tym obszarze. Na koniec września 2019 r. liczba subskrypcji treści Wyborcza.pl wyniosła już ponad 200 tys.

Agora nie zwalnia tempa także w rozwoju działalności w internecie – również we wrześniu została większościowym udziałowcem w Online Technologies HR Sp. z o.o., oferującej innowacyjne rozwiązania informatyczne dedykowane rekrutacji online. Spółka ta, kolejny rok z rzędu znalazła się na liście 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych z Europy Środkowej według Deloitte.

W ślad za ogłoszeniem zamiaru kupna pozostałych udziałów w Eurozet Sp. z o.o., Agora złożyła w 28 października br. wniosek do Prezesa UOKiK o wyrażenie zgody na dokonanie tej transakcji.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

Dodatkowe informacje:

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3. kw. 2019 r.

* EBITDA Grupy prezentowana zgodnie ze standardem MSSF 16 sięgnęła w 3. kw. 2019 r. 47,4 mln zł, a na poziomie EBIT 8,3 mln zł. Strata netto w tym ujęciu stanowiła 3,1 mln zł, podczas gdy strata przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 2,9 mln zł. Negatywny wpływ na wynik netto Grupy prezentowany w ten sposób miały różnice kursowe wynikające z zastosowania standardu MSSF 16.

** Dane dotyczące frekwencji w kinach sieci Helios raportowane są zgodnie z okresami kalendarzowymi, zaś dane dotyczące frekwencji rynkowej – zgodnie z Boxoffice.pl. W tym drugim ujęciu sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Canal+ pokaże Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA w piłce nożnej
CANAL+ pozyskał prawa do Klubowych Mistrzostw Świata – FIFA Club World Cup Maroko 2022. Turniej z udziałem siedmiu drużyn, w tym Realu Madryt i Flamengo, odbędzie się w dniach 1-11 lutego. Wszystkie spotkania będą transmitowane w kanałach sportowych CANAL+ oraz CANAL+ online.
Alfa TVP i Belsat TV dostępne na szóstym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej
Wprowadzenie do dystrybucji naziemnej programów TVP Alfa i Belsat TV zapewni widzom z całej Polski możliwość ich swobodnego odbioru, w szczególności tym, dla których naziemna telewizja cyfrowa jest głównym źródłem odbioru sygnału telewizyjnego. Oba kanały od 24 stycznia są nadawane w nowym standardzie DVB-T2/HEVC, w wysokiej rozdzielczości...
W ramach akcji przygotowaliśmy dwie aukcje.
Pierwsze wydanie czasopisma Murator ukazało się w styczniu 1983 roku i liczyło 64 strony. Do tej pory wydanych zostało 466 numerów miesięcznika.
To już 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka organizowana jest pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. TVN Warner Bros. Discovery po raz siódmy jest głównym partnerem telewizyjnym tej wyjątkowej akcji. Relacje z wydarzenia będzie można oglądać od rana 29 stycznia na antenie TVN, TTV, TVN24 oraz w Playerze.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764