logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2019r.

  PR 08.11.2019, przeczytano 269 razy
ilustracjastrzałka

Istotne zwiększenie przychodów we wszystkich głównych liniach biznesowych zapewniło Grupie Agora poprawę wyników operacyjnych na koniec 3. kwartału 2019 r. Świetne rezultaty odnotowały Radio, grupa AMS i sieć kin Helios. Dynamika sprzedaży biletów do kin Heliosa ponownie zdecydowanie wyprzedziła rynek. Zwiększyły się też przychody reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw Grupy dzięki wyższym wpływom Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży treści „Gazety Wyborczej”.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-3.-kwartale-2019r.,384647,artykul.html

Na wyniki Grupy Agora w 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF 16 przez Grupę Agora można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu finansowym.

- To był świetny kwartał dla Grupy Agora. Wszystkie nasze największe biznesy wypracowały wyższe przychody i lepsze wyniki operacyjne. Sukces modelu subskrypcyjnego „Gazety Wyborczej” potwierdzają zarówno rekordowa liczba ponad 200 tys. prenumerat cyfrowych, jak i systematycznie rosnące wpływy ze sprzedaży treści Wyborcza.pl. Miniony kwartał to również czas inwestycji w spółkę Online Technologies HR i intensywnych przygotowań do potencjalnie największej transakcji na rynku medialnym w historii Grupy Agora, czyli zakupu wszystkich udziałów w Eurozet – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Dzięki wzrostowi wpływów odnotowanemu w większości linii biznesowych w 3. kw. 2019 r. Grupa Agora istotnie poprawiła wyniki operacyjne - zysk na poziomie EBITDA wzrósł do 27,8 mln zł, na poziomie EBIT do 6,2 mln zł, zaś zysk netto stanowił 7,5 mln zł*.

ilustracjastrzałka

W 3. kw. 2019 r. Grupa Agora odnotowała 293,3 mln zł przychodów – aż o ponad 13% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Wzrost ten zapewniło Grupie zwiększenie wszystkich kategorii przychodowych poza działalnością poligraficzną, a zwłaszcza wyższe wpływy z działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin zwiększyły się do 63,0 mln zł. Łącznie w 3. kw. 2019 r. w kinach Heliosa zakupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli o ponad 20% więcej niż przed rokiem**. Dynamika wzrostu liczby sprzedanych biletów w kinach sieci Helios była po raz kolejny znacząco wyższa niż rynkowa (zgodnie z danymi Boxoffice.pl, 12,6% w Heliosie vs 4,5% na rynku). Jednocześnie o ponad 35% wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, wyższe były też wpływy kin Heliosa z reklam.

Istotnie - o blisko 10% zwiększyły się również przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, które sięgnęły 134,1 mln zł. Choć rosły one w większości segmentów, to ich największy wzrost zanotowały: Internet - przede wszystkim za sprawą wyższych przychodów spółki Yieldbird, Reklama Zewnętrzna - głównie dzięki kampaniom reklamowym zrealizowanym na nośnikach Premium Citylight i Digital, a także Radio.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw wiązał się z wyższymi wpływami Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – zarówno wydania papierowego, jak i dostępu do treści Wyborcza.pl. Na koniec września 2019 r. „Gazeta Wyborcza” miała już ponad 200 tys. aktywnych prenumerat cyfrowych, co plasuje ją w czołówce tytułów prasowych na świecie.

Znacząco zwiększyły się też przychody z działalności filmowej Grupy, wynikające m.in. z większej liczby nowych produkcji w dystrybucji kinowej. W 3. kw. 2019 r. NEXT FILM wprowadził do kin komedię kryminalną „Na bank się uda” oraz dramat historyczny „Piłsudski”. Zaś wyższe przychody z pozostałej sprzedaży zapewniła Agorze głównie działalność gastronomiczna.

Jedyną kategorię wpływów, która była niższa niż rok wcześniej, stanowiły przychody ze sprzedaży usług poligraficznych. Na ich spadek rzutowało zmniejszenie wolumenu zamówień oraz zamknięcie dwóch drukarni. Co istotne, od 3. kw. 2019 r. zoptymalizowana działalność poligraficzna Grupy Agora, w ramach której działa jedna drukarnia zlokalizowana w Warszawie, wchodzi w skład segmentu Prasa.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły w 3. kw. 2019 r. o nieco ponad 9% do 287,1 mln zł. To efekt ich zwiększenia w segmentach Film i Książka, Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna związanego z intensywnym rozwojem poszczególnych biznesów. Spadek nakładów operacyjnych nastąpił zaś w Prasie, obejmującej także zrestrukturyzowaną działalność poligraficzną.

Największy wpływ na wzrost wydatków Grupy miały wyższe o prawie 22% koszty usług obcych w kwocie 124,6 mln zł. Do zwiększenia tej pozycji kosztowej przyczyniły się zwłaszcza segmenty Film i Książka, Internet oraz Radio, w których jednak nakłady te zostały skompensowane wyższymi przychodami.

Za nieco wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników odpowiadał w szczególności rozwijający się segment Film i Książka. W pozostałych biznesach nastąpiło ograniczenie tej kategorii nakładów, głównie w związku z niższym zatrudnieniem etatowym.

Zwiększyły się też koszty amortyzacji, przede wszystkim w segmentach Internet oraz Film i Książka, a także wydatki na reprezentację i reklamę, rosnące w większości obszarów poza działalnością internetową. Spadły natomiast koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, głównie w związku z ograniczeniem działalności poligraficznej Agory.

Grupa Agora kontynuuje prace nad realizacją swojej strategii rozwojowej. W 3. kw. 2019 r. sieć kin Helios powiększyła się o kolejny multipleks - czterosalowy obiekt w Pabianicach. Jednocześnie wzbogaca też swoją ofertę w dotychczas działających kinach o sale premium w koncepcie Helios Dream – w minionym kwartale uruchomiono je w multipleksachw Radomiu i w Rzeszowie.

AMS - dzięki zakupowi udziałów w Move TV - zrobił kolejny krok w budowie cyfrowego portfolio nośników i usług oraz wzmacnianiu pozycji w perspektywicznym obszarze DOOH.

Działy strategii cyfrowej „Gazety Wyborczej” i Radia TOK FM dalej rozwijają swoją ofertę subskrypcji, jednocześnie pracując nad zwiększeniem przychodów w tym obszarze. Na koniec września 2019 r. liczba subskrypcji treści Wyborcza.pl wyniosła już ponad 200 tys.

Agora nie zwalnia tempa także w rozwoju działalności w internecie – również we wrześniu została większościowym udziałowcem w Online Technologies HR Sp. z o.o., oferującej innowacyjne rozwiązania informatyczne dedykowane rekrutacji online. Spółka ta, kolejny rok z rzędu znalazła się na liście 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych z Europy Środkowej według Deloitte.

W ślad za ogłoszeniem zamiaru kupna pozostałych udziałów w Eurozet Sp. z o.o., Agora złożyła w 28 października br. wniosek do Prezesa UOKiK o wyrażenie zgody na dokonanie tej transakcji.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

Dodatkowe informacje:

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3. kw. 2019 r.

* EBITDA Grupy prezentowana zgodnie ze standardem MSSF 16 sięgnęła w 3. kw. 2019 r. 47,4 mln zł, a na poziomie EBIT 8,3 mln zł. Strata netto w tym ujęciu stanowiła 3,1 mln zł, podczas gdy strata przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 2,9 mln zł. Negatywny wpływ na wynik netto Grupy prezentowany w ten sposób miały różnice kursowe wynikające z zastosowania standardu MSSF 16.

** Dane dotyczące frekwencji w kinach sieci Helios raportowane są zgodnie z okresami kalendarzowymi, zaś dane dotyczące frekwencji rynkowej – zgodnie z Boxoffice.pl. W tym drugim ujęciu sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Już po raz 15. "Gazeta Wyborcza" wspólnie z Toyotą z okazji Dnia Dziecka przekaże pieniądze na szczytny cel. W poniedziałek, 1 czerwca br. wydanie "Wyborczej" ukaże się ze specjalną reklamą Toyoty, z której dochód pomoże podopiecznym Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju. Działania wspierać będą autopromocja oraz...
 „Czarna księga PIS. Niszczenie Trójki” – magazyn Gazety Wyborczej
W piątek, 29 maja br. wraz „Gazetą Wyborczą” ukaże się dodatek „Niszczenie Trójki” – kolejna odsłona „Czarnej księgi PIS”, cyklu podsumowującego i komentującego działania partii rządzącej. W wydaniu będzie można przeczytać m.in. o kulisach aktualnych wydarzeń w Programie Trzecim Polskiego Radia i powodach, dla których z jej anteny znikają kultowe audycje czy...
25 maja stanowisko Digital Brand Managera w PMPG Polskie Media S.A. objął Marcin Gugała.  W tej roli będzie odpowiadał m.in. za wzrost liczby użytkowników serwisów wprost, ich zaangażowania i konwersji do bazy użytkowników treści płatnych.
Narzędzie wypracowane przez specjalistów z hyperCREW będzie analizować dane użytkowników mediów społecznościowych i wyciągać wnioski z ich aktywności. Ma służyć marketerom i agencjom do lepszego profilowania przekazów marketingowych i zwiększania ich efektywności. Fundusz Czysta3.vc właśnie zainwestował w jego rozwój milion złotych.
Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2020r.
W 1. kwartale 2020 r. wpływy reklamowe Grupy Agora rosły szybciej niż na rynku, a przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się m.in. dzięki intensywnie rozwijającej się prenumeracie cyfrowej „Gazety Wyborczej”. Działalność internetowa1, prasowa i radiowa Grupy odnotowały poprawę wyników, a oferty subskrypcyjne Wyborcza.pl i TOK FM osiągnęły...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764