logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2023 r.

  PR 21.11.2023, przeczytano 378 razy
ilustracja

W trzecim kwartale 2023 r. Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% do poziomu 363,5 mln zł. Wyraźnie większe wpływy reklamowe wykazała większość segmentów, w tym Radio, Reklama Zewnętrzna, oraz Film i Książka. Spółka po raz kolejny poprawiła swoje wyniki operacyjne. Zysk na poziomie EBITDA powiększył się o 46,9% do wartości ponad 59 mln zł, zaś wynik operacyjny EBIT wzrósł do 14,6 mln zł. Przychody cyfrowe i internetowe osiągnęły rekordową wartość dla trzecich kwartałów, a wpływy z działalności kinowej były wyższe niż przed pandemią.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-3.-kwartale-2023-r.,402165,artykul.html

– Rynek reklamy w trzecim kwartale był wyraźnie ożywiony i rósł szybciej niż zakładaliśmy. Segmenty biznesowe Grupy Agora umiejętnie wykorzystały dobrą koniunkturę i – co cieszy nas szczególnie – w większości wykazały dynamikę przychodów powyżej średniej rynkowej. Według naszych prognoz korzystna sytuacja powinna się utrzymać w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora. 

W trzecim kwartale 2023 r. całkowite przychody osiągnięte przez Grupę Agora to 363,5 mln zł, co oznacza 36% wzrostu w stosunku do wyników odnotowanych przed rokiem. To w dużej mierze skutek konsolidacji z Eurozetem, dzięki której zyskał na znaczeniu segment Radio, osiągając jednocześnie największy wzrost przychodów spośród wszystkich segmentów operacyjnych Agory. Drugim obszarem pod względem wzrostu wartości wpływów był segment Film i Książka, na co wpływ miała przede wszystkim działalność kinowa.

O niemal 40% w stosunku do okresu lipiec-wrzesień 2022 r. wzrosły przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie Agora, a osiągnęły one wysokość 167,7 mln zł. Najbardziej przyczyniły się do tego wyższe o ponad 229% wpływy z reklamy radiowej, które wyniosły 66,8 mln zł. Oprócz konsolidacji wyników z Eurozetem jest to efekt funkcjonowania na rynku wspólnej oferty sprzedażowej, opartej na dziewięciu markach radiowych. Przychody reklamowe były wyższe również w segmencie Reklama Zewnętrzna i w działalności kinowej, gdzie rok do roku nastąpił wzrost odpowiednio o 17,2% i o 10,1%. W pozostałych segmentach, czyli w Internecie, oraz w Prasie Cyfrowej i Drukowanej wpływy ze sprzedaży usług reklamowych były niższe niż rok temu.

Zgodnie z szacunkami Agory, rynek reklamy w Polsce wzrósł w 3. kwartale 2023 r. o ponad 7,0% r/r. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 2,66 mld zł1. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z analogicznymi okresami 2019, 2020, 2021 i 2022 r. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu całego krajowego rynku reklamowego i jego poszczególnych segmentów, zarząd Agory oczekuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. będzie na poziomie nieznacznie powyżej prognozowanego przedziału 4-6%.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios w trzecim kwartale 2023 r. wzrosły o 49,5% do 71,6 mln zł. Z kolei wpływy ze sprzedaży barowej w kinach były większe o ponad 46,2% i wyniosły 39,9 mln zł. Na wzrosty w tym obszarze w dużej mierze wpłynęła wyjątkowo wysoka frekwencja, którą kina osiągnęły dzięki tzw. efektowi „Barbenheimer”.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w trzecim kwartale 2023 r. to 33,1 mln zł, co stanowi wzrost o 3,1%. To skutek wyższych wpływów w Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Warto zauważyć, że w raportowanym okresie – podobnie jak w poprzednich kwartałach – utrzymuje się tendencja spadkowa w przychodach ze sprzedaży papierowego wydania „Gazety Wyborczej”, a systematycznie rosną wpływy z prenumeraty cyfrowej.

Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z działalności gastronomicznej oraz przychodów z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 35,4 mln zł, co stanowi wzrost o 39,4% r/r. .

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w trzecim kwartale 2023 r. wzrosły o 30,6% do 348,9 mln zł. Były one wyższe niż rok temu w segmentach Radio, Film i Książka, oraz Reklama Zewnętrzna, niższe zaś w segmentach Prasa Cyfrowa i Drukowana, oraz Internet. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi – głównie wysoką inflacją – miała konsolidacja z Eurozetem2.

Największą pozycję wśród wydatków Grupy Agora w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. stanowiły koszty usług obcych, które wyniosły 125,1 mln zł i były wyższe o 31,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Oprócz efektu konsolidacji z Eurozetem na tę kategorię miały wpływ – w przypadku segmentu Reklamy Zewnętrznej – koszty rozwijania i utrzymywania infrastruktury nośników reklamowych, wśród których coraz częściej pojawiają się rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. EKO wiaty na liniach tramwajowych w dużych miastach, a także wyższe koszty zakupu kopii filmowych, co miało wpływ na segment Film i Książka. Niższe natomiast były koszty usług obcych w segmentach Internet, oraz Prasa Cyfrowa i Drukowana.

Istotna zmiana nastąpiła również w wynagrodzeniach i świadczeniach na rzecz pracowników, które stanowiły 106,3 mln zł i były wyższe od tych odnotowanych rok temu o 18,8%. Wzrost dotyczył niemal wszystkich segmentów Grupy i jej pionów wspomagających, a wyjątek stanowi Prasa Cyfrowa i Drukowana, gdzie wciąż widać efekt restrukturyzacji przeprowadzonej w ostatnim kwartale 2022 r. Największy wpływ na wzrost tej pozycji kosztowej miał segment Radio, co jest efektem konsolidacji wyników z Eurozetem.

Z kolei największą dynamiką wykazała się kategoria koszty reprezentacji i reklamy, gdzie nastąpił wzrost o 44,4%, do wartości 19,2 mln zł. Wpłynęły na to m.in. w segmencie Radio – konsolidacja z Eurozetem oraz w segmencie Internet – działania reklamowe prowadzone przez Gazeta.pl.

Podsumowując, w trzecim kwartale 2023 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 59,2 mln zł oraz zysk na poziomie EBIT w wysokości 14,6 mln zł, co oznacza istotną poprawę obydwu wskaźników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei na poziomie wyniku netto Grupa zmniejszyła stratę o 46,5% w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r. – z 24,5 mln do 13,1 mln zł2.

W trzecim kwartale Grupa Eurozet, do której należy połączone portfolio radiowe Grupy Agora (w tym m.in. Radio ZET, Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Antyradio), była liderem w udziale słuchalności w ośrodkach miejskich 100 tys.+. Największą przewagę nad konkurencją Grupa ma w największych miastach (500 tys.+), gdzie czołowe miejsca w wynikach słuchalności zajmuje Radio TOK FM.

Z kolei spółka AMS w trzecim kwartale rozwijała projekty prośrodowiskowe, m.in. budując w polskich miastach kolejne EKO wiaty. Są to rozwiązania w duchu nature-based solutions, które poprawiają mikroklimat w mieście, redukują CO2 i są przyjazne dla owadów i ptaków. W sumie firma posiada już 150 EKO wiat, m.in. w Krakowie, Katowicach i w Warszawie. W październiku 2023 r. AMS jako pierwszy w polskiej branży OOH ogłosił swoją strategię środowiskową.

Źródło: Agora S.A.

Dodatkowe informacje:

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 3. kw. 2023 r.

Przypisy:

1 Rynek reklamy - szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

2 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w 3. kwartale 2023 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 32,1 mln zł. W tym samym ujęciu zysk na poziomie EBIT wyniósł 7,9 mln zł.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Gazeta.pl ujawnia uczestników programu „Ryzykanci”
Adam Małysz, Michał Szpak i Łukasz Piszczek to jedni z uczestników nowego projektu Gazeta.pl – „Ryzykanci”. Redakcja portalu zdradza, że program, który startuje w piątek, 23 lutego, to część akcji społecznej dotyczącej zdrowia psychicznego mężczyzn. Przewodnikiem po niej została legenda polskiego radia i telewizji – Zygmunt Chajzer. 
Nowe muzyczne audycje w Radiu Nowy Świat
„Progresywni wirtuozi” oraz „Blok wschodni” to nowe propozycje Radia Nowy Świat, których premiera odbędzie się 25 lutego o godzinie 20.00 i 21.00. Adrianna Calińska-Czaniecka oraz Tomasz Ławnicki zaproponują dwie godziny zupełnie różnej muzyki. Audycje będą nadawane raz w miesiącu. Pozostałe niedzielne wieczory są jak dotychczas zarezerwowane...
Radio Nowy Świat razem z Ukrainą
W drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę Radio Nowy Świat będzie wspominać i rozmawiać o sytuacji naszych wschodnich sąsiadów. W najbliższy czwartek, piątek i sobotę na antenie pojawią materiały, rozmowy oraz reportaż Anny Rokicińskiej o ukraińskiej wsi, która zniknęła.
Zmiany w lokalnych redakcjach „Wyborczej”
Od 1 marca br. Michał Olszewski, dotychczasowy szef krakowskiej redakcji “Gazety Wyborczej”, będzie kierował działem zagranicznym tytułu. Kierownictwo nad redakcją w Krakowie obejmie Magdalena Mach, a zespołami w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie pokieruje Jan Latała. 
K Mag świętuje 15 lat istnienia i zapowiada zmiany w redakcji
Jedno z najpopularniejszych w branży medium popkulturowe - K MAG - obchodzi 15 lat istnienia na polskim rynku. 15 lutego zespół redakcyjny świętował okrągłą rocznicę wspólnie z gwiazdami okładek i partnerami biznesowymi. To właśnie w tych wyjątkowych okolicznościach założyciel magazynu Mikołaj Komar ogłosił zmianę w redakcji. Od teraz stanowisko zastępczyni...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764