logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

  PR 08.03.2019, przeczytano 323 razy

W ostatnim kwartale 2018 r. Grupa Agora zwiększyła swoje przychody – w głównej mierze dzięki ponad 20-procentowemu wzrostowi wpływów z działalności kinowej, zawdzięczanemu rekordowej frekwencji w kinach i konsekwentnej rozbudowie sieci Helios. Dodatkowo zwiększyły się wpływy Grupy ze sprzedaży wydawnictw, osiągnięte pomimo negatywnych trendów rynkowych. W efekcie Agora poprawiła wyniki operacyjne, zamykając cały rok 2018 z zyskiem netto.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-4.-kwartale-2018-r.,381565,artykul.html

- Udany dla Grupy Agora rok 2018, z rekordowymi wynikami w wielu biznesach, daje świetne widoki na realizację kolejnych projektów rozwojowych. Zgodnie z aktualną strategią biznesową, będziemy umacniać nasze najsilniejsze dotychczasowe przedsięwzięcia. Stawiamy w nich m.in. na ofertę premium i nowe technologie - jak w przypadku konceptu Helios Dream, subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl i Premium TOK FM oraz oferty spółek AMS i Yieldbird. Coraz odważniej wkraczamy też na nowe rynki - w 2019 r. będziemy jeszcze szybciej rozwijać działalność gastronomiczną pod markami Papa Diego, Van Dog i Pasibus - komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.

W 4. kw. 2018 r. całkowite przychody Grupy Agora sięgnęły 346,1 mln zł i były o 4,8% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Dzięki kolejnemu z rzędu rocznemu rekordowi frekwencji kinowej w Polsce oraz rozwojowi sieci Helios znacząco zwiększyły się przychody Grupy ze sprzedaży biletów do kin – o 20,4% do 80,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach – o 26,7% do 31,3 mln zł. Od października do grudnia 2018 r. w multipleksach Heliosa zakupiono ponad 4,5 mln biletów, czyli o 24,6% więcej niż przed rokiem, a na całym rynku kinowym w Polsce sprzedano blisko 18,9 mln biletów, co oznacza wzrost o 15,5%1. Oprócz tego Grupa odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw – o 4,9% do 36,2 mln zł, związany z podwyżką ceny egzemplarzowej „Gazety Wyborczej” i wyższymi przychodami ze sprzedaży cyfrowej prenumeraty dziennika.

Zmniejszyły się natomiast, o 1,8%, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, wynoszące w 4. kw. 2018 r. 165,2 mln zł. Były one niższe w segmentach Prasa, a także – nieznacznie – Film i Książka oraz Internet, zaś wyższe w segmentach Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych segmentu, oprócz trendów rynkowych, wpłynęła rezygnacja z wydawania kolejnych czasopism. Grupa Agora odnotowała także niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych, głównie w efekcie spadku zamówień w technologii coldset, oraz z pozostałej sprzedaży – za sprawą niższych wpływów z dystrybucji filmowej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora były w 4. kw. 2018 r. istotnie niższe niż przed rokiem – o 18,1%, wynosząc 331,4 mln zł. Miało to związek ze znacznym kosztem odpisów aktualizujących (w kwocie 88,9 mln zł) odnotowanym w 4. kw. 2017 r., który obciążył wyniki segmentów Druk, Internet oraz Prasa, wpływając na porównywalność danych także dla całej Grupy. Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz odpisy należności dokonane w ostatnim kwartale 2018 r. wyniosły 14,1 mln zł. Oprócz tego w omawianym okresie zmniejszyły się koszty amortyzacji. Największą pozycję kosztową w wynikach Grupy Agora stanowiły wydatki na usługi obce, które zwiększyły się o 4,0% do 127,3 mln zł przede wszystkim w związku z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych do kin sieci Helios oraz wyższymi kosztami czynszów i opłat dzierżawnych, przy niższych kosztach działalności filmowej Grupy. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynikał głównie z wyższej sprzedaży w barach kinowych oraz wyższych kosztów usług produkcyjnych działalności poligraficznej, zaś zwiększenie kosztów reprezentacji i reklamy – z aktywności promocyjnej radiostacji Grupy i wydatków na kampanie patronacko-komercyjne w segmencie Reklama Zewnętrzna. Na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego pozostały w 4. kw. 2018 r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wydatki te najbardziej wzrosły w segmencie Film i Książka – w związku z rozwojem sieci Helios oraz zwiększeniem minimalnej stawki za godzinę pracy, zaś ograniczenia nastąpiły w Prasie, Druku i Internecie, głównie z powodu zmniejszenia liczby etatów.

Dzięki wyższym przychodom oraz ograniczeniu kosztów, w ujęciu bez zdarzeń jednorazowych2, wyniki Grupy Agora były lepsze niż przed rokiem – EBIT wyniósł 28,8 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 20,8 mln zł w 2018 r., natomiast zysk netto bez wpływu zdarzeń jednorazowych stanowił 13,9 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 25,9 mln zł w całym 2018 r.3

Grupa Agora intensywnie pracuje nad realizacją projektów rozwojowych zaplanowanych na lata 2018-2022. W tym celu umacnia pozycję sieci kin Helios, która powiększa się o kolejne obiekty i planuje otwarcia następnych, a dodatkowo rozwija koncept sal premium pod nazwą Helios Dream. W lutym 2019 r. otwarty został pierwszy multipleks Heliosa w Warszawie – w centrum handlowym Blue City. W 4. kw. 2018 r. nastąpiła też inaguracja działalności gastronomicznej Grupy Agora – spółka Foodio Concepts, założona przez sieć Helios wraz z partnerami w marcu ub.r., uruchomiła w listopadzie w Katowicach pierwszy lokal restauracyjny Papa Diego z wyrazistą, meksykańską kuchnią. Kolejne powstały w końcówce roku w Gdańsku oraz w Poznaniu.

W segmencie Prasa kolejny sukces odniósł zespół „Gazety Wyborczej” – na koniec 2018 r. liczba prenumerat cyfrowych Wyborcza.pl wyniosła ponad 170,5 tys. Potwierdza to skuteczność rozwoju cyfrowej oferty i pozycję „Gazety Wyborczej” jako lidera treści premium w modelu subskrypcyjnym. Swoją ofertę premium rozwija także Radio TOK FM, które w 2018 r. udostępniło całkowicie nową aplikację do słuchania na urządzenia z systemami iOS oraz Android, a liczba subskrypcji jego oferty premium wynosiła na koniec ub.r. 15,5 tys. Z kolei spółki AMS oraz Yieldbird poszerzyły swoje oferty dla klientów. Pierwsza z nich stawia na nośniki premium i cyfrowe rozwiązania w outdoorze, m.in. w listopadzie AMS wygrał przetarg na dzierżawę citylightów we Wrocławiu, zaś druga – Yielbird – rozwinęła produkt oferowany w modelku SaaS skierowany do całkiem nowej grupy klientów.

W nawiązaniu do planów strategicznych spółki na lata 2018-2022, zakładających także umacnianie pozycji Grupy w dotychczasowych obszarach działalności, w lutym 2019 r. Agora nabyła mniejszościowy udział w Eurozet Sp. z o.o. (40%), gwarantując sobie możliwość objęcia całości udziałów, jeśli w przyszłości okaże się to korzystne biznesowo. W ramach grupy Helios zwieksza się skala działalności gastronomicznej – spółka Foodio Concepts planuje w 2019 r. otworzyć około 20 nowych lokali pod markami Papa Diego i Van Dog. Dodatkowo, Helios wraz z partneram zamierza rozwijać sieć lokali gastronomicznych z burgerami pod marką Pasibus, zwiększając skalę działalności na tym rynku.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

Dodatkowe informacje:

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4 kw. i cały 2018 r.

1 Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych. Sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.
2 Ujęcie bez wszystkich zdarzeń jednorazowych, czyli: sprzedaży nieruchomości, odpisów aktualizacyjnych, odpisu należności przeterminowanych i kosztów restrukturyzacji.
3 W ujęciu uwzględniającym zdarzenia jednorazowe w 4. kw. 2018 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBIT w wysokości 14,7 mln zł, a w całym 2018 r. 0,9 mln zł, zaś EBITDA Grupy wzrosła do kwoty 47,5 mln zł, a w 2018 r. była ona niższa niż przed rokiem i wyniosła 98,4 mln zł. Zysk netto Grupy w 4. kw. 2018 r. stanowił 2,3 mln zł, a w całym 2018 r. 9,4 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 0,3 mln zł w 4. kw. 2018 r. i 5,1 mln zł w 2018 r. Od 4. kw. 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Adam Bodnar kontra TVP: Sąd oddala pozew telewizji
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Telewizji Polskiej S.A. skierowane przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Adam Bodnar poinformował dziś o tym na Facebooku. Sprawa dotyczy wypowiedzi Bodnara po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podczas rozmowy z Andrzejem Stankiewiczem z Onetu Bodnar stwierdził, że trzeba przeanalizować jakie programy oglądał...
Onet.pl najczęściej cytowanym medium w kwietniu 2019
W rankingu najczęściej cytowanych mediów w kwietniu pierwsze miejsce zajął portal Onet.pl  – podaje IMM w najnowszym raporcie „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”. Na kolejnych miejscach znalazły się portal Wirtualna Polska oraz telewizja TVN24.
„Gazeta Wyborcza” włącza się w akcję #vote4friendship
Już jutro – w piątek, 24 maja br. do całego nakładu „Gazety Wyborczej” zostanie dołączony plakat z flagą Unii Europejskiej z hasłem „Europa na tak!”. Na jego drugiej stronie czytelnicy znajdą grafikę odwołującą się do idei przyjaźni europejskiej, stworzoną przez młodych artystów w ramach akcji #vote4friendship. To wspólny projekt 16...
17 maja w Nowym Jorku odbyła się uroczystość wręczenia INMA GLOBAL MEDIA AWARDS, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży medialnej. Wśród nominowanych znalazł się program interwencyjny TVN „Uwaga!”, który zajął trzecie miejsce w kategorii „Best Use Of Social Media” za projekt #tematdlauwagi.
„#Trendchallenge” – nowy format na Youtube od Plotek.pl
Już w najbliższą niedzielę, 26 maja br. na kanale Plotek.pl zadebiutuje „#TRENDCHALLENGE”. To pierwszy format o tematyce modowej na polskim YouTube, który łączy rozrywkowe wideo z rozwiązaniami z zakresu e-commerce. W programie co tydzień oceniane będą najciekawsze i najodważniejsze stylizacje popularnych polskich influencerów.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764