logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2021

  PR 07.05.2021, przeczytano 209 razy

Stora Enso poinformowała o swoich wynikach finansowych za 1. kwartał 2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. firma zwiększyła o 3,1% przychody ze sprzedaży, poprawie uległ również zysk operacyjny EBIT (wyniósł on 328 mln euro) oraz marża zysku EBIT (14,1%). Stora Enso odnotowała również wyższy poziom przepływów gotówkowych, które zamknęły się kwotą 185 mln euro. Poinformowano o podjęciu kolejnych kroków, mających poprawić rentowność całej grupy i skoncentrować jej działalność na przyszłościowych segmentach rynkowych. Wobec odradzającej się gospodarki globalnej i zwiększonego popytu na produkty oferowane przez Stora Enso, kierownictwo koncernu zakłada, że zysk operacyjny w całym roku 2021 będzie na poziomie wyższym niż ten odnotowany w ub.r.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-stora-enso-za-1.-kwartal-2021,391367,artykul.html

- Tegoroczny handel światowy odradza się szybciej, niż oczekiwano, a poprawa koniunktury w Chinach i w USA są tu w naturalny sposób niezwykle istotne – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO i prezes firmy Stora Enso. – Szybka reakcja rządów w postaci bodźców fiskalnych również pomogła w poprawie globalnej sytuacji gospodarczej i wyjściu z głębokiej recesji. Co więcej, szybkie opracowanie szczepionek dało poczucie nadziei. Światowe łańcuchy dostaw w dużej mierze okazały się odporne na wstrząsy. Biorąc to wszystko pod uwagę, zaczynamy dostrzegać światełko w tunelu.

Stora Enso w 1. kwartale 2021, prognozy na resztę roku

W pierwszych trzech miesiącach br. skandynawski koncern osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 2,276 mld euro, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (2,207 mld euro). To – jak podkreśla kierownictwo firmy – w dużej mierze zasługa zwiększonych wolumenów dostaw oraz polityki cenowej. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w 1. kwartale br. 328 mln euro (przy 180 mln przed rokiem), głównie dzięki redukcji kosztów. Marża zysku EBIT zwiększyła się do 14,4% (przy 8,1% przed rokiem). Z kolei zysk z działalności operacyjnej (IFRS) wyniósł 161 mln euro (262 mln euro w 1. kwartale 2020). Stora Enso odnotowała przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w wysokości 185 mln euro (146 mln euro rok wcześniej).

- Bardzo cieszy solidny wynik osiągnięty przez nas w pierwszych trzech miesiącach tego roku, oznacza bowiem powrót do wielu wytyczonych wcześniej celów finansowych – pisze Annica Bresky. – Znaczący wzrost odnotowaliśmy w kontekście zysku operacyjnego EBIT, który – wyłączając dział Paper – niemal podwoił się do kwoty przekraczającej 360 mln euro. Nie uwzględniając ww. dywizji, nasza sprzedaż wzrosła o 14% i osiągnęła poziom prawie 2,28 mld euro. W perspektywie całorocznej oczekujemy dalszych wzrostów w zapotrzebowaniu na nasze wyroby, z wyjątkiem papierów. Oczekujemy zatem, że zysk operacyjny w 2021 r. będzie wyższy niż w roku ubiegłym. Szybciej niż zakładaliśmy realizowany jest również plan ochrony zyskowności, którego finalizację przewidujemy na koniec 2. kwartału br. i który finalnie przyniesie nam oszczędności rzędu 400 mln euro.

Pozytywny trend w niemal wszystkich dywizjach Stora Enso

Annica Bresky podkreśla, że obserwuje się pozytywny trend wzrostowy we wszystkich kluczowych dla firmy segmentach, z wyjątkiem dywizji Paper, którą wciąż dotyka przyspieszona, strukturalna zapaść rynkowa.

- Poprawa sytuacji w obszarach kluczowych dla naszego wzrostu to także potwierdzenie słuszności strategicznego kierunku działania Stora Enso i naszych ambicji – pisze CEO koncernu.

Annica Bresky dodaje, że obie dywizje Stora Enso związane z rynkiem opakowań radzą sobie bardzo dobrze:

- W dziale Packaging Materials widzimy duże zapotrzebowanie na kartony do produkcji opakowań jednostkowych oraz papiery opakowaniowe (m.in. służące do wytwarzania tektury falistej). Z kolei na wyższą sprzedaż działu Packaging Solutions wpływ miały większe zamówienia z rynku europejskiego oraz poprawa koniunktury w Chinach. Dywizja Wood Products wciąż odnotowuje wysoki popyt zarówno na tradycyjne wyroby z drewna jak też na rozwiązania wykorzystywane w budownictwie, gdzie rozszerzamy naszą obecność także poza Europą. Dział Forest wykorzystał sprzyjające tej zimy warunki do pozyskiwania drewna, zaopatrując na czas nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Skandynawii i innych krajach europejskich. To z kolei zapewnia dostępność celulozy i wychodzi naprzeciw rosnącemu popytowi w całym biznesie. Rosnące jej ceny, w połączeniu ze stabilną sytuacją w kontekście produkcji i ciągłości dostaw, poprawiły zyskowność działu Biomaterials. Sytuacja na rynku papieru – spadek popytu i będąca jego efektem nadprodukcja – zmusiły nas do wdrożenia planu całkowitego zamknięcia zakładów Kvarnsveden i Veitsiluoto. Tego typu posunięcia, których efektem jest utrata pracy przez zatrudnione w Stora Enso osoby, zawsze są ostatecznością, jednak robimy to bazując na wiarygodnych prognozach i ocenach. Aby pozostać konkurencyjnym na szybko kurczącym się rynku papieru, zamknięcie nierentownej działalności jest koniecznością. Plan, poprzedzony negocjacjami z pracownikami, traktujemy obecnie priorytetowo.

Projekty związane z transformacją Stora Enso

W styczniu br. rozpoczęła pracę zmodyfikowana maszyna papiernicza w zakładzie w Oulu, obecnie wytwarzająca tekturę typu kraft. Annica Bresky podkreśla, że proces transformacji fabryki przebiega zgodnie z planem, a nawet nieco wyprzedza jego założenia w czasie:

- Zrealizowaliśmy już pierwsze dostawy do klientów, a popyt na tego typu produkty jest bardzo duży. W kontekście tego zakładu osiągniemy zakładany wynik EBITDA już w 3. kwartale tego roku. Gdy fabryka osiągnie pełne moce produkcyjne, tektura kraft klasy premium z Oulu znacząco wzmocni naszą pozycję na rozwijającym się rynku opakowaniowym. Realizowane tu przekształcenia to najlepszy przykład kierunku, w jakim zmierza cała firma. Naszym celem jest koncentracja na rynkach wysokomarżowych, gdzie już posiadamy silną pozycję. Jednym z takich istotnych obszarów jest branża opakowań, a obok niej – rozwiązania budowlane wykonane z drewna oraz innowacyjne produkty bazujące na biosurowcach. Te trzy obszary, wykorzystujące materiały odnawialne, leżą u podstawy naszych przyszłych wzrostów.

W kontekście nowych projektów Stora Enso poinformowała o rozpoczęciu studium wykonalności, dotyczącego ewentualnej rozbudowy zakładów Skoghall w Szwecji pod kątem wytwarzanych tam celulozy i kartonu.

Nowe rynki, nowe możliwości

Kolejnym aspektem zaktualizowanej strategii Stora Enso jest – jak dodaje Annica Bresky – identyfikacja tych segmentów rynku i produktów, które przyniosą jej największe możliwości w kontekście bycia liderem rynkowym, realizowania wzrostów i zysków.

- W efekcie podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu produkcji celulozy rozpuszczalnej, przeznaczonej do wytwarzania wiskozy. Chcemy kontynuować natomiast działania, ukierunkowane na stworzenie lepszej i bardziej proekologicznej technologii z myślą o tekstyliach bazujących na biosurowcach. Jednym z takich przedsięwzięć jest TreeToTextile. Wspólnie z innymi liderami rynkowymi zainwestowaliśmy w projekt, który – jak wierzymy – zaowocuje przełomową technologią produkcji tekstyliów przyjaznych dla środowiska.

TreeToTextile to spółka joint-venture, w której Stora Enso ma 25% udziałów. W ostatnim czasie firma ta zainwestowała 35 mln euro w pokazowy zakład produkcyjny, dedykowany proekologicznym włóknom tekstylnym.

Bezpieczeństwo i ekologia wśród priorytetów

Stora Enso priorytetowo traktuje bezpieczeństwo pracowników i partnerów biznesowych, podejmując szereg działań związanych z obecną sytuacją globalną.

- Wciąż koncentrujemy się na ich ochronie przed skutkami pandemii – pisze Annica Bresky. – Jednocześnie realizujemy kolejne punkty strategicznego, zaktualizowanego planu, który pozwoli na osiągnięcie założonych celów finansowych. Chcemy być liderem na polu innowacji i konstruktywnym partnerem dla ośrodków rządowych z całego świata, jak też dla Komisji Europejskiej w kontekście projektu Green Deal. Od podpisania Porozumienia Paryskiego minęło niemal pięć lat. Jako znaczący właściciel plantacji leśnych i lider w obszarze materiałów odnawialnych, jesteśmy gotowi, by aktywnie pomagać w walce ze zmianami klimatycznymi. Wspieramy naszych klientów w dostosowywaniu ich biznesów do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez stosowanie materiałów odnawialnych zamiast – jak dotychczas – bazujących na surowcach kopalnych. U podstaw tych działań leżą uprawy leśne. Tu również wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż myślimy nie tylko o obecnych, ale też o przyszłych pokoleniach.

Źródło: Stora Enso Polska Sp. z o.o.

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Nowości od Durst: RSC to wszystko, czego potrzebuje drukarnia etykietowa.
15 czerwca w Customer Experience Center Durst w Brixen miał miejsce niezwykle interesujący event. Przedstawiciele znanego wszystkim producenta maszyn do druku cyfrowego postanowili przybliżyć klientom możliwości swojej platformy Durst TAU RSC – zaawansowanego rozwiązania służącego do cyfrowego druku etykiet i integracji hybrydowych, w sposób najbardziej zbliżony dniom...
W czasie pandemii Covid-19 co piąta firma poligraficzna podniosła nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a co szósta zwiększyła poziom automatyzacji produkcji. Nieco więcej przedsiębiorstw planuje inwestować w te obszary również w najbliższych miesiącach. W porównaniu do pomiaru przeprowadzonego przed wybuchem pandemii, firmy z tej branży inwestują...
Politechnika Łódzka i DS Smith zawarły umowę o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej
Politechnika Łódzka i DS Smith Polska sp. z o.o. zawarły w czwartek 17 czerwca 2021 roku umowę o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej. Dokument podpisali: Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i Prezes Zarządu firmy Krzysztof Sadowski.
„Jedna maszyna, wiele możliwości” – Digital Pro „gwiazdą” webinarium Mark Andy
Niesłabnące zainteresowanie hybrydowymi maszynami tonerowymi Digital Pro skłoniło firmę Mark Andy do poświęcenia temu rozwiązaniu kolejnego wirtualnego spotkania dla swoich klientów. Wydarzenie miało miejsce 16 czerwca br. i zorganizowane zostało tym razem przez północnoamerykański oddział firmy. Webinarium poprowadzili wspólnie Alexander Mercon – Digital Sales Manager Mark...
Janmar Centrum inwestuje w drugą fabrykę opakowań z tektury falistej
Janmar Centrum, producent opakowań z tektury falistej, mający swoją siedzibę w Trzcinicy, w południowo zachodniej Polsce wybuduje drugą fabrykę. Nowa inwestycja powstanie w Strykowie (centralna polska), na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764