logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I półroczu 2021 r.

  PR 27.09.2021, przeczytano 304 razy

Pierwsze półrocze 2021 roku Grupa PMPG Polskie Media zamyka solidnym wzrostem zysku netto o ponad 600% do poziomu 4,5 mln złotych.   Kontynuujemy pozytywny trend z pierwszego kwartału, który był ostatnim w którym porównanie rok do roku dotyczy okresu sprzed pandemii.  Osiągnięte rezultaty potwierdzają, że decyzje o zmianie modelu wydawniczego „Wprost” podjęte w 2020 roku, tj. przejście na w pełni cyfrowe rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci głębokich zmian organizacyjnych w Grupie oraz polepszenia wskaźników finansowych. Grupa PMPG należy do TOP 20 największych wydawców internetowych z ponad 7 mln użytkowników i ponad 120mln odsłon (za Mediapanel/Gemius PBI, sierpień 2021).  „Wprost” pozostaje liderem tygodników opinii co potwierdzają comiesięczny ranking cytowalności IMM oraz zasięgi serwisu wprost.pl. Dorzeczy.pl jest absolutnym liderem wśród serwisów prawicowych z ponad 2,3 mln realnych użytkowników i prawie 36 mln odsłon.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-grupy-pmpg-polskie-media-s.a.-po-i-polroczu-2021-r.,393147,artykul.html

W 2021 roku powołano nowy zarząd: spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska,  wiceprezes odpowiedzialna za finanse -  Jolanta Kloc oraz Agnieszka Jabłońska odpowiedzialna za HR i komunikację.

Istotnym wydarzeniem pierwszego półrocza było podpisanie przez PMPG Polskie Media umowy o współpracy z międzynarodowymi Partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP, dotyczącą budowy nowych platform technologicznych o zasięgu międzynarodowym (szczegóły w informacji prasowej: Grupa PMPG Polskie Media podpisała list intencyjny ze światowymi liderami nowych technologii). W następstwie tej umowy powołaliśmy międzynarodową spółkę celową B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, której prezesem została Ilona Weiss.

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,521 mln zł wobec zysku 0,638 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 3 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.06.2021

30.06.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

13 032

17 257

-24%

-4 225

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

7 469

10 074

-26%

-2 605

EBIT

2 997

-7

+ 4 2914%

3 004

EBITDA

3 643

518

+ 603%

3 125

zysk(strata) brutto

5 105

917

+ 457%

4 188

zysk(strata) netto na rok obrotowy

4 521

638

+ 609%

3 883

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 13,0 mln zł i były niższe o 24% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy oraz wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy.

Zysk brutto w wysokości 5,1 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,0 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej oraz 2,1 mln zł na działalności finansowej.

Ograniczenie działalności wydawniczej i eventowej pozwoliło na zredukowanie kosztów sprzedaży i operacyjnych o 3,9 mln zł, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 3,0 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 3,6 mln zł, znacząco wyższych niż w roku ubiegłym.  

Wpływ na wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 2,7 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące.

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA

W pierwszym półroczu 2021 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 2,834 mln zł wobec straty w wysokości 4 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 7,0 mln zł i były niższe o 45% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 3 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.06.2021

30.06.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

7 020

12 747

-45%

-5 727

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

1 326

5 624

-76%

-4 298

EBIT

4 989

-993

+602%

5 982

EBITDA

5 575

-523

+ 1166%

6 098

zysk(strata) brutto

3 008

3

+ 100167%

3 005

zysk(strata) netto na rok obrotowy

2 834

-4

+ 70950%

2 838

Pierwsze półrocze 2021 roku PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem 1,3 mln zł z działalności operacyjnej wobec straty 1 mln w roku ubiegłym. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 2,7 mln zł, co było wynikiem odwrócenia odpisów aktualizujących należności – 1,3 mln zł, umorzenia subwencji PFR – 0,875 mln zł oraz rozwiązanie rezerw - 0,5 mln zł.

Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 1,7 mln zł wynikał z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 1,7 mln zł.

Pozytywny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej (1,5 mln zł) oraz na działalności finansowej (1,7mln zł) spowodowały wypracowanie zysku brutto na poziomie 3 mln zł.

- Osiągane rezultaty i pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości potwierdzając zdolność do trwałego wzrostu - mówi Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. nadzorująca obszar finansowy.

- Wyniki półrocza oceniam pozytywnie. Wskazują, że podążamy dobrą drogą. Trzymamy kurs. Cieszy mnie, że warunki prowadzenia działalności normalnieją i że mogliśmy wrócić do organizowania wydarzeń i spotkań w świecie rzeczywistym.  W ubiegłym tygodniu „Wprost” wręczył ShEO Awards nagradzając kobiety-liderki i   Innowatory - nagrody na najbardziej innowacyjnych firm i produktów. Obydwa wydarzenia okazały się dużym sukcesem.  Reakcje uczestników i odbiorców wskazują, że wszyscy pragniemy powrotu do normalności.  - skomentowała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A

Źródło: PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

www.pmpg.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Tegoroczna edycja „Jutronautów”, czyli flagowego programu „Gazety Wyborczej”, skupia się na wpływie zmian cywilizacyjnych na przyszłość życia codziennego. 7. odsłona akcji pokaże m.in., jak młodsze generacje widzą konflikt pokoleń i przyszłość pracy. Jutronauci 2023 to właśnie ludzie młodzi – naukowcy, biznesmenki i startupowcy,...
Nowa identyfikacja wizualna Grupy Eurozet
Grupa Eurozet wprowadza nowy logotyp, który będzie obowiązywać od 31 marca br.
Użytkownicy i użytkowniczki oraz przedsiębiorstwa obdarzają Google ogromnym zaufaniem, korzystając z naszych produktów. Tysiące Googlersów pracuje całą dobę, aby tworzyć i egzekwować skuteczne zasady systemu reklamowego, które zarówno zapobiegają nadużyciom, jak i umożliwiają reklamodawcom i wydawcom dalszy rozwój. Praca ta jest niezbędna,...
Ringier Axel Springer Polska, wydawca „Faktu”, stawia na szeroką dostępność dziennika. Od marca „Fakt” jest w sprzedaży w sieci Biedronka oraz Lidl co umacnia pozycję gazety na rynku i zwiększa jej zasięg. Udział dziennika w rynku sprzedaży prasy ogólnopolskiej wzrósł rok do roku i wynosi obecnie 38,3 proc.
Nowe narzedzie w  centrum przejrzystości reklam Google
Wiemy, że nasi użytkownicy chcą mieć dostęp do informacji o reklamach, które widzą na naszych platformach. Każdego dnia ponad 30 milionów osób korzysta z menu przejrzystości i kontroli reklam Google. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowaliśmy nad jeszcze lepszymi sposobami, dzięki którym możecie dowiedzieć się więcej o oglądanych reklamach i mieć...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764