logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki Stora Enso za 2018 rok

  PR 06.02.2019, przeczytano 284 razy
Fot. Stora Enso

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 4. kwartał 2018 r. oraz za cały ubiegły rok. Skandynawski koncern odnotował w nim wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,4%. Zysk operacyjny EBIT – w porównaniu z 2017r. – wzrósł natomiast o 32%. Jak podaje spółka w oficjalnym komunikacie prasowym, także wyniki finansowe za ostatnie trzy miesiące ub.r. są zadowalające – Stora Enso osiągnęła w nich 5,8% wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 2 657 mln euro.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-stora-enso-za-2018-rok,381132,artykul.html

Osiem kwartałów wzrostu

W tradycyjnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy, Karl-Henrik Sundström – CEO firmy Stora Enso, komentuje: - Oznacza to ósmy z kolei kwartał systematycznych, zrównoważonych i przynoszących zyski wzrostów, ze sprzedażą wyższą o niemal 6% niż w analogicznym okresie 2017 r. Był to zarazem czwarty pod względem wielkości obrotów kwartał od 2012 roku. Wzrost ten został wygenerowany głównie za sprawą korzystnych cen rynkowych oraz aktywnym działaniom w zakresie naszego portfolio produktów i wdrażanej polityki cenowej. Z uwagi na nieco słabszą koniunkturę na wybranych rynkach, odnotowaliśmy w nim niższy poziom dostaw. W sześciu zakładach produkcyjnych były realizowane zaplanowane wcześniej, okresowe prace konserwacyjne, co wpłynęło na obniżenie zysku EBIT o ok. 40 mln euro.

Tym samym zmniejszył się on – w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku – o nieco ponad 3%. Jednocześnie – jak podkreśla Karl-Henrik Sundström – marża zysku operacyjnego EBIT przekroczyła 10% już w szóstym kwartale z rzędu. Wskaźnik rentowności inwestycji z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 12,4%, zaś wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej zamknęła się kwotą 323 mln euro (148 mln euro po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych). Zdaniem kierownictwa firmy na uwagę zasługuje dalsza poprawa bilansu całkowitego, a także redukcja długu netto do poziomu 161 mln euro.

Udany rok 2018

W całym 2018 roku Stora Enso zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 10 486 mln euro, natomiast zysk operacyjny EBIT wyniósł 1 325 mln euro: - Oznacza to – odpowiednio – wzrost o ponad 10 mln euro i 32% w porównaniu z rokiem 2017 – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – Wskaźnik ROCE w ujęciu całorocznym wyniósł niemal 16%, przekraczając nasz strategiczny cel. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy też znaczący – o 62,5% – wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS). Poprawie uległ całkowity bilans, jak też stosunek długu netto do zysku EBITDA, który osiągnął poziom 1.1. Wszystko to skłoniło nas do zarekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 50 eurocentów za 1 udział, a więc o 22% więcej niż przed rokiem. Jest to zarazem czwarta z rzędu podwyżka dywidendy, będąca według nas podstawą głębokiego zaufania do przyszłości Stora Enso.

Proces transformacji jednym ze stymulatorów wzrostu

- Odnotowujemy postęp we wszystkich wdrażanych projektach związanych ze strategicznym przekształcaniem się Stora Enso – mówi Karl-Henrik Sundström. – Zakończyliśmy z sukcesem inwestycję w nowy zakład, wytwarzający drewno typu CLT (Cross Laminated Timber) w tartaku Gruvön (Szwecja). Zgodnie z założeniami, produkcja o charakterze komercyjnym ruszy tu w 1. kwartale br. Dużym wsparciem w naszej działalności jest kolejny krok zabezpieczający – w perspektywie długoterminowej – dostawy bazowego surowca jakim jest drewno, uzyskiwane na konkurencyjnych warunkach. Wspólnie z naszymi udziałowcami podpisaliśmy wiążącą umowę, która zakłada przejęcie w 1. połowie 2019 roku upraw leśnych należących do Bergvik Skog.

O przyszłości Stora Enso mają też decydować zupełnie nowe przedsięwzięcia, uwzględniające najnowsze rozwiązania, bazujące na technologii cyfrowej. Jednym z nich jest ECO – system znakowania oparty na RFID, dedykowany tzw. inteligentnym opakowaniom oraz zwiększeniu ich funkcjonalności w łańcuchu dostaw, jak też w e-handlu i sprzedaży detalicznej. Stora Enso podjęła też współpracę z firmami H&M oraz Inter IKEA, której celem jest wprowadzenie – na skalę przemysłową – nowych włókien tekstylnych.

- Ma to być realizowane zgodnie z przyświecającą nam polityką zrównoważonego rozwoju, a zarazem przy zagwarantowaniu atrakcyjnego kosztu samego produktu – dodaje CEO firmy Stora Enso.

Ekologia jednym z priorytetów

- Z uwagi na fakt, że zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych czynników naszej działalności, z dumą odnotowujemy fakt znalezienia się wśród liderów w walce z globalnym ociepleniem. Ich listę, w tradycyjnym, dorocznym rankingu, opublikowała niedawno CDP – międzynarodowa organizacja non-profit. Stora Enso znalazła się w stworzonym przez nią zestawieniu 2018 Climate A List, które uwzględnia globalne przedsiębiorstwa podejmujące aktywne działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Co więcej, zostaliśmy też uznani za jedną z najbardziej proekologicznych szwedzkich spółek notowanych na giełdzie w Sztokholmie. Stora Enso uzyskała także miano najbardziej proekologicznej marki roku w naszym przemyśle.

Prognozy na 1. kwartał i na cały 2019 rok

- Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania geopolityczne, istnieje ryzyko podejmowania działań protekcjonistycznych, których wymiar może spowodować zmniejszenie się handlu światowego – pisze w komunikacie Karl-Henrik Sundström. – To zaś może wywołać efekt domina wpływając na poziom inflacji, klimat w biznesie, plany konsumentów i – w efekcie końcowym – globalny wzrost gospodarczy. Z tego względu rozpoczęliśmy wdrażanie programu ochrony zyskowności, na który przeznaczone zostało 120 mln euro. Ma on pomóc w lepszym przygotowaniu się na ewentualną dekoniunkturę rynkową.

Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że – pomimo rosnącej niepewności i mniejszej przewidywalności wydarzeń w skali globalnej – firma uzyska w br. wynik finansowy porównywalny z rokiem ubiegłym.

- Oczekujemy wzrostu popytu na produkty oferowane przez każdą z naszych jednostek biznesowych, z wyłączeniem europejskiego działu Paper, w odniesieniu do którego na rok 2019 przewidywany jest spadek zapotrzebowania – mówi Karl-Henrik Sundström. – Spodziewamy się w br. zarówno wzrostu przychodów ze sprzedaży, jak i generowanych kosztów. Wprowadzimy działania, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków podwyżki kosztów i przeciwdziałające rosnącej niepewności rynkowej. Temu właśnie ma służyć wdrażany program ochronny.

Prognozy kierownictwa Stora Enso na 1. kwartał br. zakładają osiągnięcie zysku operacyjnego EBIT w wysokości 260-350 mln euro. Firma planuje też przeprowadzenie okresowych prac konserwacyjnych w celulozowni Veracel (Brazylia) i w zakładzie produkującym tekturę w Ostrołęce, na które przeznaczonych zostanie dodatkowych 20 mln euro. Jak podkreśla Stora Enso w swoim komunikacie, prac tego typu nie prowadzono w analogicznym okresie ub.r.

- Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają – podsumowuje Karl-Henrik Sundström..

Źródło: Stora Enso Polska Sp. z o.o

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Sun Chemical poinformowała o podniesieniu – z dniem 15 maja 2019 roku – cen na produkowane przez firmę i oferowane na rynku północnoamerykańskim farby oraz lakiery utrwalane energią, jak również na lakiery wodne i solwentowe.
Océ Prostream 1000 przyspieszy produkcję wysokiej jakości książek
Canon prezentuje udoskonaloną drukarkę atramentową na papier ciągły Océ ProStream 1000 oraz informuje o dwóch instalacjach tego modelu u klientów z regionu EMEA, zajmujących się drukiem wydawniczym i promocyjnym.
Label Center wybiera system Durst Tau 330E
Inwestycja w jednoprzebiegową, cyfrową maszynę do druku w technologii inkjet Durst Tau 330E okazała się być najlepszą decyzją podjętą przez start-up Label Center, znajdującego się na krzywej zrównoważonego wzrostu i który szacuje, że jego liczba pracowników potroi się w przeciągu pięciu lat.
Podsumowanie 5 edycji konferencji Label Innovations
5. edycja konferencji Label Innovations odbyła się w duchu ekologicznych innowacji oraz kreatywnych inspiracji, której uczestnicy dali upust podczas warsztatów kreatywnych.
Siła spotkań na Targach Packaging Innovations: Podsumowanie
Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, które odbyły się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w EXPO XXI Warszawa udowodniły, że jedna rozmowa lub jedno spotkanie warte jest więcej niż setki wysłanych maili. Świadczy o tym bardzo duże zainteresowanie Targami, które przez wielu uznawane są za najciekawsze wydarzenie branży opakowań w Europie Środkowej....
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764