logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

XLI PK: Fundusze unijne dla drukarń - warsztaty praktyczne

   01.11.2018, przeczytano 1447 razy
ilustracja

Nowe dotacje unijne do roku 2020 są ukierunkowane przede wszystkim na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego. Podczas spotkania zostaną omówione nie tylko założenia programów wspierających działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach, terminy naboru wniosków oraz najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki ale również od strony praktycznej zostaną przedstawione aspekty przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/xli-pk%3A-fundusze-unijne-dla-drukarn---warsztaty-praktyczne,379983,artykul.html

Istotną kwestią poruszaną podczas spotkania będzie także przedstawienie najistotniejszych informacji z zakresu poprawnego rozliczania projektu unijnego w tym m.in. kwestie procedur przetargowych. Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców planujących w 2018 i 2019 roku inwestycje w zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, właścicieli, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za księgowość.

  • Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  • Partnerzy XLI PK: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, BARYCKI – Kancelaria Prawno-Patentowa, Idea Getin Leasing Sp. z o.o., TORRO Sp. z o.o.
  • Moderator:Paweł Szarubka
  • Termin: 23 listopada 2018 r.
  • Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
  • Czas trwania: 10:00 – 17:00

PROGRAM KONFRONTACJI

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI
10:10 - 10:30 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W ZAKRESIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ.
  Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  Do roku 2020 polscy przedsiębiorcy otrzymają na wsparcie inwestycji i projektów badawczo-rozwojowych w sumie blisko 16 mln euro. Dotacje te będą pochodzić z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Wystąpienie będzie obejmowało m.in. najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań.
10:30 - 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi
10:45 - 11:05 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. WARSZTATY SKUTECZNEGO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE.
  Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  Wystąpienie będzie obejmowało m.in. strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2014-2020, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące opracowanie Wniosku o dofinansowanie na przykładzie konkursu 3.2.2. POIR.
11:05 - 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi
11:20 - 11:50 FINANSOWANIE INWESTYCJI W POLIGRAFII.
  Jolanta Janeczko - Zastępca Dyrektora Oddziału w firmie Departamencie Technologii, Idea Getin Leasing S.A
  Wystąpienie będzie obejmowała m.in. możliwości finansowania inwestycji w sektorze poligraficznym. Zostaną omówione sposoby finansowania (leasing, pożyczka), ich charakterystyki, uwarunkowania i zalety oraz warunki niezbędne do ich uzyskania. Omówiony zostanie także doświadczenie ze współpracy z branżą poligraficzną, szczegóły procesu uzyskania leasingu, oraz możliwości współpracy w ramach projektów dotacyjnych (m.in. proces wydania promesy leasingowej jako załącznika do Wniosku o dofinansowanie).
11:50 - 12:05 Sesja pytań i odpowiedzi
12:05 - 12:20 Przerwa na kawę i herbatę
12:20 - 12:50 WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA. PROSTA DROGA DO SUKCESU
  Bernard Jóźwiak - Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
  Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników w działalności przedsiębiorstw – to jeden z najistotniejszych obszarów, w który zostaną zainwestowane fundusze europejskie na lata 2014-2020. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane możliwości współpracy badawczo rozwojowej w zakresie projektowania rozwiązań innowacyjnych, współpracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Współpraca może dotyczyć materiałów, technologii, organizacji produkcji, działań marketingowych, szkoleń, nowych produktów i usług. Zostaną przedstawione przykłady projektów, które dotychczas zostały z sukcesem zrealizowane.
12:50 - 13:05 Sesja pytań i odpowiedzi
13:05 - 13:45 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH. ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK.
  Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  Wystąpienie będzie obejmowało omówienie zasad poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. praktyczne przygotowanie wniosku o płatność, omówienie niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o płatność, wnioski o płatność zaliczkową, refundacyjną, wnioski sprawozdawcze, przygotowanie do kontroli unijnej, zasady archiwizacji dokumentów.
13:45 - 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi
14:00 - 14:15 Przerwa na kawę i herbatę
14:15 - 14:35 DOŚWIADCZENIA W POZYSKIWANIU DOTACJI - OKIEM PRAKTYKA.
  Jacek Domański - Wiceprezes Zarządu w firmie Drukarnia TORRO Sp. z o.o.
  Drukarnia TORRO Sp. z o.o. od 20 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu przygotowania druku i oprawy prac. Specyfiką drukarni są wysokoprzetworzone prace realizowane w technice druku offsetowego oraz UV. Jako jedna z nielicznych drukarń w Europie oferuje możliwość realizowania prac w ekologicznej technologii Waterless. Drukarnia TORRO od wielu lat korzysta z funduszy europejskich wspierających innowacyjność i wdrażanie nowych technologii w tym m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pan Jacek Domański opowie o swoich doświadczeniach w tym zakresie w tym m.in. o najnowszym projekcie współfinansowanym w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM 2014-2020 pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań".
14:35 - 15:05 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII?
  Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa
  Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniu patentowania, a więc szeroko rozumianego uzyskiwania prawa na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Pomimo wzrastającej świadomości na temat prawa własności przemysłowej, ciągle wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że jest to sprawa za droga, skomplikowana i drugorzędna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, posiadanie portfelu znaków towarowych, wzorów, czy wynalazków wydaje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi wiedzieć, na czym polega patentowanie, co to są przedmioty własności przemysłowej i jak skutecznie wykorzystać swoje zasoby do progresji biznesu. Prezentacja stanowi zarys zagadnienia i ujęcie tematu od strony praktycznej, czyli poradnikowej ze wskazaniem na branżę poligraficzną.
15:05 - 15:20 Sesja pytań i odpowiedzi
15:20 - 16:00 PRZETARGI W PROJEKTACH UNIJNYCH. NOWE ZASADY. BAZA KONKURENCYJNOŚCI. JAK UNIKNĄĆ PUŁAPEK.
  Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
  Praktycznie każdy wydatek realizowany w ramach projektu unijnego musi być poprzedzony procedurą przetargową. Podczas wystąpienia omówione zostaną na przykładzie zasady poprawnego przygotowania zapytania ofertowego, prawidłowego ogłoszenie przetargu oraz jego zakończenie w tym m.in. przygotowanie prawidłowego protokołu z wyboru ofert.
16:00 - 16:15 Sesja pytań i odpowiedzi
16:15 - 17:00 Lunch i rozmowy indywidualne
17:00 - 17:00 Zakończenie Konfrontacji

PRELEGENCI:

Jolanta Janeczko

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Inwestycjami i Innowacjami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Master of Business Administration – MBA Franklin. Od 19 lat związana z sektorem finansowym wspierającym rozwój i wdrażanie innowacji firm m.in. z  branży poligraficznej i produkcji opakowań.

Jacek Domański

Wykształcenie zdobył m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Od 25 lat związany z branżą poligraficzną, marketingową i produkcji opakowań m.in. zarządzając drukarnią TORRO oraz Agencją Reklamową DSK.

Marcin Krzysztof Barycki

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie, studia podyplomowe z dziedziny prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, odbył aplikacje rzecznika patentowego, a ponadto jest absolwentem historii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zdobywał doświadczenie ucząc się od najlepszych specjalistów z prawa własności intelektualnej oraz współpracując z czołowymi kancelariami prawnymi, między innymi zarządzając Departamentem Prawa Własności Intelektualnej w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskich i zagranicznych korporacjach, w tym w Departamencie Prawnym spółki Young Digital Planet SA w Gdańsku i jako szef Działu Prawnego w spółce Grupa Edukacyjna SA.
Prowadzi ponadto szeroką działalność edukacyjną, publikując w prasie codziennej (Dziennik-Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Puls Biznesu), a także branżowej (między innymi Chemia i Biznes), a także prowadząc wykłady (między innymi na Polskiej Akademii Nauk).
Od lat zarządza kancelarią BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa, gdzie z sukcesami prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Prowadzi blog: www.patentujemy.com, który cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców, chcących uzyskać informacje z dziedziny szeroko rozumianego patentowania.

Bernard Jóźwiak

Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, ukończone studia menadżerskie Executive MBA GFKM/Uniwersytet Gdański/RSM Erasmus University. Pracował w wydawnictwach jako dyrektor wydawniczy i finansowy, redaktor naczelny (m.in. Respublica Press International). Kilkanaście lat pracy w przemyśle poligraficznym na stanowiskach technologa, mistrza, dyrektora ds. produkcji (Drukarnia Skarbowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Winkowski/Quad, Drukarnia Naukowo-Techniczna). Ponad 15 lat pracy (z przerwami na pracę w przemyśle) w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego wdrażał nowe technologie poligraficzne (np. fotoskład) do wydawnictw i drukarń jako asystent, kierownik zespołu badawczego, dyrektor. Prowadził również wykłady i ćwiczenia w dziedzinie wydawniczo-poligraficznej na Politechnice Warszawskiej. Jako kierownik projektu wdrażał w drukarniach informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, a także systemy ISO i PFSC. Członek SAIP PW.

Paweł Szarubka

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 130 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. Członek SAIP PW.

Koszt uczestnictwa:

  • Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 PLN 
  • Koszt dla członków SAIP PW – 240,00 PLN
  • Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP PW) do 9 listopada 2018 r. cena promocyjna:  270,00 PLN 

Poligraficzne Konfrontacje objęte są patronatem medialnym Signs.pl.

Dodatkowe informacje:

Wpłaty (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) należy uiścić do 16 listopada 2018 r. włącznie, przelewem na konto:

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 2
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Osobom zapisanym zostanie wysłane automatycznie potwierdzenie zgłoszenia. Po uiszczeniu wpłaty, najpóźniej 3 dni przed terminem Konfrontacji zostanie wysłana pocztą mailową pełna agenda oraz plan dojazdu.
Załączona będzie również lista książek, które będzie można zakupić w czasie Konfrontacji.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Opakowania z maszyną Revoria Press PC1120 w firmie Slodkie
Czekoladowa, karmelowa, bakaliowa – to kolejne linie słodyczy w firmie Slodkie. To producent personalizowanych słodyczy reklamowych, którego produkty z sukcesami uczestniczą w kampaniach największych światowych marek. Jest ich ponad 600 rodzajów, a każdy i dla każdego klienta musi być odpowiednio opakowany. Personalizacja opakowań, wysoka jakość, odpowiednie barwy – to tylko...
Stora Enso poinformowała, że stworzona przez tę firmę pianka opakowaniowa Papira jest z powodzeniem stosowana nie tylko w różnych branżach przemysłu, jako materiał zabezpieczający transportowane produkty, ale też służy do ochrony dzieł sztuki. Baiba – artystka używająca w swojej twórczości szkła – wykorzystuje materiał Papira do bezpiecznego...
Systemy rolowe Canon Prostream 2000 zadebiutują na Drupie
Firma Canon ogłosiła wprowadzenie na rynek ProStream 2000 – nowej serii atramentowych urządzeń drukujących na roli, przeznaczonych dla dostawców usług druku komercyjnego i komunikacji biznesowej, którym zależy na atrakcyjnym stosunku kosztów do wydajności druku na nośnikach o gramaturze do 150 g/m² i na papierze niepowlekanym. Maszyny serii ProStream...
Brother MFC - 4 nowe urządzenia wielofunkcyjne
Portfolio Brother zostało zaktualizowane o 4 monochromatyczne laserowe urządzenia wielofunkcyjne. Nowe modele MFC-L2802DN, MFC-L2802DW, MFC-L2862DW i MFC-L2922DW pozwalają na szybkie i perfekcyjne wydruki. Urządzenia wielofunkcyjne są łatwe w konfiguracji oraz umożliwiają sprawne drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz wysyłanie i odbieranie faksów.
Duplo prezentuje system broszurujący Isaddle Senshi
Frma Duplo zaprezentowała niedawno, po raz pierwszy, swój nowy system broszurujący iSaddle Senshi (gdzie Senshi po japońsku oznacza wojownika). To rewolucyjny – jak podaje producent - s ystem broszurujący, który nie tylko przyspiesza produkcję, ale także ustanawia nowy standard jakości w procesie oprawy zeszytowej.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764