logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

XXXVIII PK: Fundusze europejskie i wsparcie innowacji w poligrafii

   18.01.2017, przeczytano 1464 razy
ilustracja

Mikro-, średnie i małe przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce i to właśnie ta grupa przedsiębiorstw może liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Podczas Konfrontacji zostaną zaprezentowane nie tylko najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale także przedstawimy od strony praktycznej jak sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/xxxviii-pk%3A-fundusze-europejskie-i-wsparcie-innowacji-w-poligrafii,31131,artykul.html

PROGRAM KONFRONTACJI

 • 09:30–10:00    Rejestracja uczestników        

 • 10:00–10:10    PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI         

 • 10:10–10:40    FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - OFERTA PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ NA  2017 R.     
  Łukasz Małecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Departament  Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju     
  W prezentacji zostaną przedstawione informacje o konkursach zaplanowanych do realizacji w 2017 r. ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Omówione zostaną również dotychczasowe doświadczenia związane z udzielaniem wsparcia ze środków programu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zaprezentowaniu doświadczeń dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.      

 • 10:40-10:55    Sesja pytań i odpowiedzi      

 • 10:55–11:25    KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MŚP    
  Tomasz Burczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Mateusz Szulc - Ekspert w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego     
  Prezentacja efektów realizacji Kredytu Technologicznego w ramach POIG w latach 2007-2013, przybliżenie uczestnikom spotkania warunków aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.      

 • 11:25–11:40    Sesja pytań i odpowiedzi      
 • 11:40–11:55    Przerwa na kawę i herbatę      

 • 11:55–12:25    WSPARCIE DLA MAZOWIECKICH FIRM W 2017 ROKU     
  Kamila Kuleska - Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych     
  Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kompleksowe wsparcie rozwoju biznesu zaplanowane jest przeszło 1,5 mld zł. Środki te zainwestowane zostaną zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też umiędzynarodowienie działalności.      

 • 12:25–12:40    Sesja pytań i odpowiedzi      

 • 12:40–13:10    OD POMYSŁU DO PRODUKCJI – PARTNERSTWO ŚWIATA NAUKI I BIZNESU     
  dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, profesor PW - Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej         
  Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP Politechniki Warszawskiej (do 2008 Instytut Poligrafii PW) od blisko 50 lat prowadzi działalność dydaktyczno-naukową na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Od początku istnienia ściśle współpracuje z zakładami przemysłu poligraficznego, opakowaniowego i branż pokrewnych mając w dorobku osiągnięcia w zakresie poszukiwania innowacji i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane możliwości Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami, produktami i środkami produkcji oraz opiniowania technologii.      

 • 13:10–13:25    Sesja pytań i odpowiedzi      
 • 13:25–13:40    Przerwa na kawę i herbatę      

 • 13:40–14:10    POTENCJAŁ DLA POLIGRAFII I WZORNICTWA W PRZEMYŚLE OPAKOWAŃ     
  Bożena Gargas - Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego     
  Opakowanie to obszar styku i współpracy poligrafii i wzornictwa. Złożona rola opakowania jako narzędzia marketingowego, ochrony produktu i sposobu komunikacji z użytkownikiem wymaga świadomego podejścia projektowego. O jego sukcesie rynkowym może zdecydować zarówno innowacyjne rozwiązanie funkcjonalne, jak i odpowiedni dobór kolorystyki. Omówione zostaną zmiany w sposobie projektowania opakowań, stanowiące wyzwanie dla przemysłu poligraficznego i przykłady dobrych rozwiązań.      

 • 14:10–14:25    Sesja pytań i odpowiedzi      

 • 14:25–14:55    POLIGRAFIA - GENERATOR INNOWACJI CZY BRANŻA BEZ PERSPEKTYW ROZWOJU?     
  Bartosz Mateja – Prezes Zarządu Prografix Sp. z o.o.     
  Spółka Prografix jest pionierem łączenia usług kreacji, IT, nowych technologii, produkcji poligraficznej i logistyki oraz marketingu bezpośredniego w Polsce. Obecnie PROGRAFIX jest jednym z największych przedsiębiorstw tego typu w kraju i liczącym graczem w Europie. Produkty firmy eksportowane są do 16 krajów w Europie. Firma Prografix z sukcesem korzystała zarówno z programów przedakcesyjnych Phare 2003 jak również z Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006. Kolejne inwestycje były wspierane z unijnego budżetu na lata 2007-2013 w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Pan Bartosz Mateja opowie o swoich doświadczeniach w tym zakresie i przemyśleniach dotyczących postrzegania branży poligraficznej na polskim rynku.      

 • 14:55–15:10    Sesja pytań i odpowiedzi      

 • 15:10–15:35    DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020     
  Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.     
  W wystąpieniu zostaną przedstawione m.in. najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2014-2020, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z  jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.      

 • 15:35–15:45    Sesja pytań i odpowiedzi      
 • 15:45–16:10    PANEL DYSKUSYJNY      
 • 16:10–17:00    Lunch i rozmowy indywidualne      
 • 17:00    Zakończenie Konfrontacji    

Moderator: Paweł Szarubka     
Termin: 2 lutego 2017 r.     
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A     
Czas trwania:  10:00 – ok. 17:00

NOTY BIOGRAFICZNE PRELEGENTÓW:

Tomasz Burczyński      

Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich. Bankowiec z 23-letnim doświadczeniem, w tym w obszarze finansowania projektów z udziałem środków UE, sprzedaży korporacyjnej, oceny ryzyka kredytowego, wdrażania metodyk kredytowych i produktowych oraz zarządzania obsługą średnich i dużych przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. (Grupa PeKaO S.A.), w Kredyt Banku oraz w Banku Ochrony Środowiska. Przez dwie kadencje był Członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Od 2005 r. wykładowca w Warszawskim Instytucie Bankowości. W BGK od kwietnia 2010 r. na stanowisku zastępcy Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, gdzie m.in. nadzorował zamiejscowe wydziały i centra ryzyka kredytowego DRK w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku oraz Wydział Oceny Ryzyka Kredytowego Transakcji PIB (Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlane w obszarze budownictwa społecznego)      
      

Bożena Gargas      

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Posiada także dyplom ACCA z rachunkowości i finansów w zakresie analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, interpretacji sprawozdań finansowych. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem ds. handlowych oraz zarządzania w firmach finansowych i produkcyjnych, doradcą przedsiębiorstw w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i rozwoju.  Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od  grudnia 2012 roku jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego  Sp. z o.o.      
      

Kamila Kuleska      

Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.      
      

Łukasz Małecki      

Członek korpusu Służby Cywilnej, od 2007 r. związany zawodowo z rozwojem regionalnym w ramach funduszy europejskich. Odpowiadał m.in. za prowadzenie spraw dotyczących wsparcia społeczeństwa informatycznego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Od 2013 r. realizował zadania związane z przygotowaniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Obecnie odpowiada za nadzór nad wdrażaniem działań POIR realizowanych w trybie konkursowym, skierowanych do przedsiębiorstw i jednostek naukowych.      
      

Bartosz Mateja      

Nieustający w poszukiwaniu nowych wyzwań wizjoner. Studiował na architekturze - umiejętnie łączy kreacje z inżynierią produkcji.
Skutecznie wdraża najnowsze technologie do kreowania efektywnych i niestandartowych rozwiązań w wielokanałowej komunikacji bezpośredniej. Z zaangażowanym zespołem Prografix stale pracuje dla liderów branż działających w 16 krajach Europy w zakresie kompleksowej obsługi wydawnictw kolekcjonerskich,  programów lojalnościowych, kampanii promocyjnych w tym Direct Mail.
Zintegrowany pod jednym dachem potencjał w obszarze marketingu, kreacji, IT, nowych technologii, produkcji poligraficznej i logistyki pozwala Prografix na realizację w/w zakresu usług bez podwykonawców. Prografix posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 27001, FSC, CMS.
Integracja wszystkich procesów stanowiła podstawę stworzenia nowej kategorii w  obsłudze komunikacji bezpośredniej, w której Prografix był jednym z prekursorów  na rynku europejskim.
Na początku lat 90-tych włączył Prografix jako pierwszą firmę z Polski do grona członków Direct Marketing Association, a w roku 1999 do Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.
W latach 2002-2004 był Członkiem Zarządu  Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Współautor wielu zwycięskich kampanii komunikacji bezpośredniej, m.in.:
- 3 nagrody Boomerang w tym Grand Prix Boomerang za najskuteczniejszą kampanię DM,
- nagroda Golden Arrow  w kategorii kampania zintegrowana B2B oraz
- Teraz Internet.
Wśród innych nagród znajdują się min.:
- przyznane 3-krotnie z rzędu Gazele Biznesu (2009, 2010 2011);
- certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku (2010, 2011 oraz 2013);
- Przedsiębiorstwo Fair Play (2011, 2012, 2013, 2016);
- Złoty płatnik 2016 - Euler Hermes. 
Trener „selekcjoner" - do realizacji swoich wizji zbudował zgrane, kompetencyjnie komplementarne zespoły. Komunikacje wewnątrz i na zewnątrz firmy opiera na budowaniu trwałych, długofalowych relacji opartych na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu.      
      

Georgij Petriaszwili      

Ukończył Wydział Mechaniczny Ukraińskiej Akademii Drukarstwa (UAD) we Lwowie w 1978 roku i uzyskał tytuł mgr inż. ze specjalności „Mechanizacja i automatyzacja procesów poligraficznych”. Doktorat obronił w 1990 roku w UAD. Temat pracy doktorskiej – „Udoskonalenie krajarek jednonożowych poprzez kompleksowe badania procesów wibracyjnego krojenia stosów papieru”. Pracę habilitacyjną obronił w 2010 r. w UAD. Nostryfikacja odbyła się w 2011 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Temat pracy habilitacyjnej: Technologia informacyjna hierarchicznych system wytwarzania czasopism i książek z selektywnym sposobem kompletowania.
Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
Główne zainteresowania to innowacyjne procesy technologiczne i urządzenia introligatorskie, technologie informacyjne w poligrafii, drukowanie cyfrowe, nowe metody oceny wytrzymałości książek, ocena jakości produktów poligraficznych.
Rzeczoznawca Polskiej Izby Druku i Stowarzyszenia Papierników Polskich. Członek międzynarodowych stowarzyszeń: International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (IARIGAI) oraz International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts, Technology and Management (IC). Wieloletni przewodniczący Jury konkursu Złotego Gryfa na najlepszy produkt poligraficzny organizowanego przez Polską Izbę Druku. Członek redakcji czasopism: Opakowanie (Polska), Grid (Serbia), Technologia i Technika Drukarstwa, Poligrafia i Wydawnicza Sprawa (Ukraina), Problemy Poligrafii i Wydawnictw (Rosja).      
      

Paweł Szarubka      

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 130 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media.      
      

Mateusz Szulc      

Inspektor w Wydziale Finansowania i Kontroli Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich, posiadający duże doświadczenie w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli prawidłowości realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W obecnie realizowanym poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR uczestniczył w procesie oceny Wniosków o dofinansowanie oraz podpisywaniu umów z Wnioskodawcami. 

Dodatkowe informacje:

Koszt uczestnictwa:
Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 zł
Koszt dla członków SAIP PW – 240,00 zł
Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 21 stycznia 2017 - cena promocyjna: 270,00 zł.

Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji należy uiścić najpóźniej do 27 stycznia 2017 (włącznie) przelewem na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2.
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422.

Pełna informacja i Karta zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie http://www.saippw.org/

Ilość miejsc ograniczona.
Osobom zapisanym zostanie wysłane automatycznie potwierdzenie zgłoszenia. Po uiszczeniu wpłaty, najpóźniej 5 dni przed terminem Konfrontacji zostanie wysłana pocztą mailową pełna agenda oraz plan dojazdu.
Załączona będzie również lista książek, które będzie można zakupić w czasie Konfrontacji.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia:
Andrzej Żurkiewicz – mail: azurkiewicz@saippw.org, mobil: +48 730-191-910
Małgorzata Guraj – mail: mguraj@saippw.org, mobil: +48 730-008-176

Partner naukowy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW:
Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW

Współorganizator XXXVIII Poligraficznych Konfrontacji:
Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Partnerzy XXXVIII Poligraficznych Konfrontacji:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Prografix Sp. z o.o., Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
Böttcher Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.j., Stora Enso Polska Sp. z o.o.

Patronat medialny:
a-4-p, Biuletyn PW, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Rynek Papierniczy.pl, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Wydawca

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Promo Show 2023: rozwiązania inkjetowe Sun Chemical do drukowania tekstyliów na stoisku firmy Sico Print Solutions
Wśród wystawców targów Promo Show, odbywających się w dniach 8-9 lutego br. w centrum wystawienniczym Expo XXI w Warszawie znajdzie się firma Sico Print Solutions. Na jej stoisku (nr E2 w pawilonie 3) będą promowane m.in. rozwiązania Sun Chemical, skierowane na rynek sublimacyjnego druku inkjetowego na różnego rodzaju materiałach tekstylnych. Są one...
Styropianowe wypełnienia do opakowań – z firmą Nordterm i maszynami z oferty Amagraf
Firma Amagraf po raz kolejny dotarła ze swoją niestandardową ofertą do klienta spoza branży poligraficznej. Tym razem maszyny z jej bogatego portfolio, dedykowanego różnym sektorom – ploter termiczny i frezujący polskiej firmy Coner - wzbogaciły park maszynowy firmy Nordterm z Koszalina. Zajmuje się ona produkcją styropianu, kształtek styropianowych i od niedawna -...
Dni Otwarte w LFP Industrial Solutions
Zaledwie kilka miesięcy po pierwszej edycji Dni Otwartych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, LFP Industrial Solutions zaprasza na kolejne wydarzenie w dniach 22 i 23 lutego. Podobnie jak poprzednia edycja, spotkanie odbędzie się w Centrum Demonstracyjnym firmy we Wrocławiu. Event, który potrwa przez dwa dni będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich...
Firma API Foilmakers poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty 6261 Magenta – folii metalizowanej do hot stampingu. Jest ona wytwarzana w kolorze zgodnym z ogłoszonym w grudniu ub.r. „Pantone of the Year 2023” – Viva Magenta 18-750. Może znaleźć zastosowanie w wielu aplikacjach zarówno poligraficzno-reklamowych, jak i przemysłowych i jest już dostępna...
Równoważenie rozwiązań offsetowych technologiami cyfrowymi to już widoczny trend na rynku, który pozwala drukarniom znacznie ograniczyć koszt projektów o mniejszych nakładach – lepiej dopasowanych do zmiennych oczekiwań klienta. Konica Minolta optymalizuje procesy Drukarni Edytor wdrażając urządzenie AccurioJet KM-1e. Nowa maszyna poszerza możliwości...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764