logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Zawieszenie działalności gospodarczej a KPiR i VAT

  PR 09.09.2019, przeczytano 124 razy

Przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że w danym czasie nie będą osiągać przychodów (lub z innych względów), mogą zawiesić działalność gospodarczą.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-kpir-i-vat,383893,artykul.html

Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może osiągać przychodów z tej działalności, ale ma obowiązek opłacać zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.

Natomiast w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą jej zawieszenia,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca powinien także złożyć zeznanie roczne, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok podatkowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej - KPiR

Przeglądając akty prawne, nigdzie nie można się natknąć na przepis zwalniający przedsiębiorcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej za okres zawieszenia działalności gospodarczej i ujmowania w niej zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku obliczania i płacenia zaliczek na podatek dochodowy, jednak może wykonywać szereg czynności, które mogą wymagać zewidencjonowania w KPiR. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.:

 • sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia,
 • korekta kosztów dokonywana in plus lub in minus ze względu na nieopłacenie wydatków w ustawowym terminie lub opłacenie takich, które zostały już wcześniej wypisane z kosztów podatkowych,
 • ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów.

Zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:

 • w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,
 • w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Zawieszenie działalności gospodarczej - VAT

W przypadku składania deklaracji VAT w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady większość podatników nie ma takiego obowiązku. Mówi o tym art. 99, ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji (...) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje jednak:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Czyli za okresy, w których nie występują żadne wyżej wymienione czynności, w tym również sprzedaż środków trwałych czy wyposażenia firmy, podatnicy nie muszą składać deklaracji VAT.

Podsumowując, podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencje podatkowe, jakimi są rejestry VAT oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów - nawet jeżeli w danym okresie nie ma w nich żadnych wpisów.

Źródło: Biuro M&G

www.biuromg.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku CIT w 2019 roku
Od początku 2019 roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały znowelizowane aż siedmiokrotnie. Na tym jednak nie koniec. Ustawodawca przewiduje kolejne regulacje w zakresie rozwiązań dotyczących CIT. Eksperci z firmy inFakt opowiadają o najważniejszych spośród nich.
Zebra Technologies Corporation oferująca przedsiębiorstwom innowacyjne rozwiązania pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją ogłosiła dzisiaj wyniki dwunastej dorocznej ankiety Global Shopper Study. Badanie jest jedynym w branży narzędziem analizującym zachowania kupujących, pracowników sklepów i kadry kierowniczej wysokiego szczebla orazbadającym trendy handlowe...
Opakowania należą do polskich specjalności eksportowych. W ciągu ostatnich 8 lat średnioroczny wzrost zagranicznej sprzedaży branży sięgał 11,2 proc. Jednocześnie, sektor rósł też dzięki eksportowi pośredniemu, czyli wzrostowi wywozu pakowanych towarów. Eksperci Santander Bank Polska i SpotData prognozują, że choć dynamika wzrostu eksportu opakowań w...
Małe firmy odczuwają pogorszenie warunków prowadzenia biznesu
Subindeks „Barometru EFL” dla mikrofirm w IV kwartale br. wyniósł tylko 46,7 pkt. i był niższy o 3,1 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jest to już trzeci w tym roku (na cztery pomiary) wynik tej grupy przedsiębiorstw poniżej progu OR[1], który oznacza niekorzystne warunki do rozwoju działalności. Odczyt poniżej 50 pkt., po raz pierwszy od początku realizacji...
Hostessing w Polsce pełen nadużyć ze strony klientów i pracodawców
Relatywnie dobre zarobki w stosunku do czasu pracy i duża elastyczność, a z drugiej strony – niestabilne umowy, przypadki molestowania seksualnego, upokarzanie i wykorzystywanie – to realia pracy hostess, zatrudnianych na eventach do promocji marek i produktów. Takie usługi świadczy w Polsce około 100 agencji, a zawód hostessy jest silnie sfeminizowany: na 50...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764