logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Zawieszenie działalności gospodarczej a KPiR i VAT

  PR 09.09.2019, przeczytano 93 razy

Przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że w danym czasie nie będą osiągać przychodów (lub z innych względów), mogą zawiesić działalność gospodarczą.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-kpir-i-vat,383893,artykul.html

Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może osiągać przychodów z tej działalności, ale ma obowiązek opłacać zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.

Natomiast w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą jej zawieszenia,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca powinien także złożyć zeznanie roczne, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok podatkowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej - KPiR

Przeglądając akty prawne, nigdzie nie można się natknąć na przepis zwalniający przedsiębiorcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej za okres zawieszenia działalności gospodarczej i ujmowania w niej zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku obliczania i płacenia zaliczek na podatek dochodowy, jednak może wykonywać szereg czynności, które mogą wymagać zewidencjonowania w KPiR. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.:

 • sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia,
 • korekta kosztów dokonywana in plus lub in minus ze względu na nieopłacenie wydatków w ustawowym terminie lub opłacenie takich, które zostały już wcześniej wypisane z kosztów podatkowych,
 • ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów.

Zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:

 • w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,
 • w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Zawieszenie działalności gospodarczej - VAT

W przypadku składania deklaracji VAT w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady większość podatników nie ma takiego obowiązku. Mówi o tym art. 99, ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji (...) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje jednak:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Czyli za okresy, w których nie występują żadne wyżej wymienione czynności, w tym również sprzedaż środków trwałych czy wyposażenia firmy, podatnicy nie muszą składać deklaracji VAT.

Podsumowując, podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencje podatkowe, jakimi są rejestry VAT oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów - nawet jeżeli w danym okresie nie ma w nich żadnych wpisów.

Źródło: Biuro M&G

www.biuromg.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, która jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. 10 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa.
Rada Reklamy wprowadza „Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie” do kodeksu etyki
Dobiegły końca prace nad Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie podjęte przez członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Przyjęte jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy zapisy Karty są zwieńczeniem dwóch lat prac poświęconych wypracowaniu najwyższych standardów etycznych w reklamie skierowanej do i z udziałem dzieci. Zapisy Karty przyjęli jednogłośnie uczestnicy rynku...
50 proc. firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi
Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę znacząco niższą niż należność wynikająca z faktury. Co dziesiąta w ogóle nie otrzyma zapłaty za swoje towary i usługi – wynika ze statystyk BIG InfoMonitor. Problem zatorów dotyka zwłaszcza przemysł, handel i transport, stopniowo poprawia się za to...
W serwisach aukcyjnych można znaleźć coraz więcej tzw. okazji na zakup kluczy do aktywacji oprogramowania.  Jednak kupowanie aplikacji pochodzących z nielegalnych źródeł może przysporzyć nabywcy sporo kłopotów.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764