logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Zwycięzcy konkursu profesjonalnego, otwartego, studenckiego i młodzieżowego SWPA 2021

   16.04.2021, przeczytano 487 razy
ilustracjastrzałka
Angel Fitor, Spain, 3rd Place, Professional competition, Wildlife _ Nature

World Photography Organisation ogłosiło zwycięzców prestiżowego konkursu Sony World Photography Awards 2021. Tytuł Fotografa roku, nagrodę w wysokości 25 000 dolarów i zestaw sprzętu fotograficznego firmy Sony otrzymał znany fotograf-dokumentalista Craig Easton (Wielka Brytania) za serię zdjęć zatytułowaną Bank Top. Ogłoszono także nazwiska dziesięciorga zwycięzców i zdobywców II i III miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu profesjonalnego oraz zwycięzców konkursu otwartego, studenckiego i młodzieżowego.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zwyciezcy-konkursu-profesjonalnego%2C-otwartego%2C-studenckiego-i-mlodziezowego-swpa-2021,391078,artykul.html

Zwycięzcy zostali ogłoszeni w specjalnym filmie, którego gospodarzami są dyrektor generalny World Photography Organisation Scott Grey oraz prezenterka telewizyjna i radiowa oraz autorka Konnie Huq. Film zawiera materiały zza kulis i reakcje zwycięskich fotografów i jest dostępny do obejrzenia na stronie: Winners announcement video: Sony World Photography Awards 2021 - YouTube

Udostępniono również szereg dodatkowych materiałów: wirtualną wystawę prac zwycięzców i finalistów, nakręcony z okazji konkursu film A Year in Photos from the Sony World Photography Awards 2021 z udziałem historyczki sztuki Jacky Klein i komika Nisha Kumara oraz bezpłatną, cyfrową wersję albumu Sony World Photography 2021. Wszystkie te materiały dostępne są do obejrzenia i pobrania na stronie worldphoto.org/announcement-2021.

Bank Top to cykl zdjęć stworzony we współpracy z pisarzem i naukowcem Abdulem Azizem Hafizem, badający poprawne i błędne przedstawienia społeczności w północnej Anglii na przykładzie silnie zżytej wspólnoty z dzielnicy Bank Top w Blackburn. Projekt stanowi część szerszego programu realizowanego przez Eastona w tym regionie. Należą do niego między innymi Thatcher’s Children (Dzieci pani Thatcher) (II miejsce, Projekty dokumentalne, konkurs profesjonalny 2021), będące analizą chronicznej natury ubóstwa doświadczanego przez trzy pokolenia jednej rodziny, oraz Sixteen (Szesnastka) (wyróżnienie w kategorii Portret w konkursie SWPA 2017) — spojrzenie na marzenia, aspiracje i obawy 16-latków z różnych środowisk.

Bank Top jest owocem inicjatywy Kick Down the Barriers (Usunąć bariery) podjętej przez Blackburn Museum & Art Gallery pod wpływem doniesień medialnych, w których miasto było przedstawiane jako „najbardziej podzielone w Wielkiej Brytanii”. Kwestionując tę narrację, muzeum zaprosiło artystów i pisarzy do współpracy z mieszkańcami różnych dzielnic w celu rzetelnego i prawdziwego przedstawienia ich społeczności.

Easton i Hafiz przez rok ściśle współpracowali z mieszkańcami dzielnicy Top Bank, poznawali ich historie i doświadczenia, a następnie prezentowali je na serii czarno-białych portretów uzupełnionych tekstami. Ich prace uwypuklają kwestie wykluczenia społecznego, problemów mieszkaniowych, bezrobocia, imigracji i niedostatecznej reprezentacji. Ukazują też skutki dawnej i obecnej polityki zagranicznej. Autorzy odrzucają uproszczone uogólnienia; ich celem jest ukazanie w szerszym kontekście tego, co spaja te społeczności, i lepsze zrozumienie ich obecnego życia.

Mike Trow, przewodniczący jury tegorocznego konkursu profesjonalnego, powiedział:

- W tym projekcie szczególnie imponują intencje, rozumienie i zaangażowanie Craiga. Współpracował on ściśle z pisarzem Abdulem Azizem Hafizem, aby stworzyć kompletne dzieło, przyznając pośrednio, że w przypadku tak delikatnej tematyki liczą się także słowa. Ci ludzie niekoniecznie chcieli znaleźć się na fotografiach, ale Craigowi udało się zdobyć ich zaufanie. Wszyscy patrzą prosto w obiektyw, widać wzajemne zrozumienie między dokumentalistą a fotografowaną osobą. To właśnie moralna waga tej pracy sprawia, że jest ona tak ważna i zasługuje na tę nagrodę.

Sam Craig Easton, komentując przyznanie mu nagrody, powiedział:

- Jestem szczęśliwy, że moja praca została doceniona przez Sony World Photography Awards. Fotografuję, aby się uczyć, aby próbować zrozumieć, dokumentować i dzielić się opowieściami. Możliwość pracy w taki sposób, przeciwstawiania się popularnym wyobrażeniom i stereotypom jest dla mnie prawdziwym zaszczytem, czymś szczególnie ważnym. To wspaniałe, że historie niedostatecznie reprezentowanych lub błędnie przedstawianych społeczności z północnej Anglii, gdzie mieszkam, są dostrzegane i dyskutowane na całym świecie. Dziękuję.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII PROFESJONALNEJ

Zwycięzców konkursu profesjonalnego wyłonił zespół ekspertów, którzy oceniali zbiór liczący od pięciu do dziesięciu zdjęć, podejmujących tematy istotne dla społeczności lokalnych i kwestie o znaczeniu globalnym, ukazujących ciche momenty odwagi, błyskotliwą twórczość i zabawę. Wszyscy zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursu otrzymają cyfrowy sprzęt fotograficzny firmy Sony. Zwycięzcami tegorocznej edycji są:

FOTOGRAF ROKU W KONKURSIE OTWARTYM

W konkursie otwartym jurorzy oceniają pojedyncze zdjęcia. Kryterium wyboru zwycięskich prac jest zdolność tworzenia wyjątkowej narracji wizualnej w połączeniu z techniczną doskonałością fotografii. Spośród dziesięciorga zwycięzców poszczególnych kategorii konkursu otwartego jury wybrało Tamary Kuditę (Zimbabwe). Zdobyła ona tytuł Fotografa Roku 2021 w konkursie otwartym, nagrodę pieniężną w wysokości 5000 dolarów, cyfrowy sprzęt fotograficzny firmy Sony oraz szansę na globalny rozgłos.

Kudita została nagrodzona za znakomity portret zatytułowany African Victorian (Wiktoriańska Afrykanka), zgłoszony w kategorii Kreatywność. Zdjęcie ukazuje młodą czarnoskórą kobietę ubraną w suknię w stylu wiktoriańskim i trzymającą tradycyjne przybory kuchenne afrykańskiego ludu Szona. Obraz zaprzecza stereotypowym kontekstom, w jakich ukazywane jest ciało czarnej kobiety, i prezentuje złożoną afrykańską tożsamość z użyciem alternatywnego języka wizualnego.

Komentując nagrodę, Kudita powiedziała:

- „African Victorian” oddaje hołd osobie współczesnej, ale zakorzenionej w historii. Jestem zaszczycona, że zostałam zwyciężczynią konkursu otwartego. Ta nagroda jest świadectwem roli, jaką my, twórcy, odgrywamy w kształtowaniu kultury wizualnej. Najważniejsze w mojej pracy jest zaznaczenie obecności Afryki w świecie fotografii. Jestem wdzięczna za możliwość umieszczenia na tej mapie sztuki Zimbabwe.

FOTOGRAF ROKU W KONKURSIE STUDENCKIM

Coenraad Heinz Torlage (RPA), student Stellenbosch Academy of Design and Photography, został Fotografem Roku w konkursie studenckim 2021. Nagrodą dla jego uczelni jest sprzęt fotograficzny firmy Sony o wartości 30 000 euro. Torlage otrzymał nagrodę za serię fotografii Young Farmers (Młodzi rolnicy), stworzonąjako praca na zadany temat Our Time (Nasze czasy). Studenci mieli pokazać, jak współcześni ludzie postrzegają świat i jak chcą zmieniać go na lepsze. W cyklu Young Farmers Torlage, który sam dorastał na farmie, postanowił ukazać nowe pokolenie rolników, mierzące się z poważnymi suszami, zagrożeniami i debatami na temat własności ziemi, oraz jego wkład w bardziej sprawiedliwą przyszłość pod znakiem zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego.

Komentując otrzymaną nagrodę, Torlage powiedział:

- To przeżycie, którego po prostu nie da się opisać. Często marzyłem o wygranej i modliłem się, abym mógł podzielić się ze światem moim krajem i wspaniałymi ludźmi, którzy w nim mieszkają. Wierzę w młodych rolników z RPA, których ten kraj potrzebuje, jeśli ma wejść na drogę zrównoważonej produkcji żywności i świadomości ekologicznej. Zwycięstwo to marzenie spełnione dzięki tym niezwykłym ludziom, których fotografowałem, i wszystkim, którzy udzielili mi pomocy i wsparcia. Wierzę w ciężką pracę, rodzinę, a przede wszystkim w łaskę Boga. Jestem naprawdę zaszczycony, że moje zdjęcia w ogóle zostały wzięte pod uwagę w tak prestiżowym konkursie.

FOTOGRAF ROKU W KONKURSIE MŁODZIEŻOWYM

Spośród sześciorga zwycięzców poszczególnych kategorii jury wybrało Pubaruna Basu(Indie, 19 lat) jako Fotografa Roku w konkursie młodzieżowym 2021. Jego nagrodzone zdjęcie nosi tytuł No Escape from Reality (Bez ucieczki od rzeczywistości). Na fotografii cienie ogrodzenia padające na zasłony tworzą iluzję krat klatki, z której usiłuje wydostać się para rąk. Cienie i gest rąk oddają poczucie uwięzienia, którego w zeszłym roku doświadczyło mnóstwo ludzi na świecie. Nagrodą dla Basu będzie cyfrowy sprzęt fotograficzny firmy Sony i światowy rozgłos.

Odnosząc się do przyznanej nagrody, Basu powiedział:

- Jestem niezwykle zaszczycony tytułem Fotografa Roku w konkursie młodzieżowym. Uczestnictwo w tym konkursie dało mi nowe spojrzenie na moją sztukę. Widziałem wspaniałe fotografie swoich rówieśników z całego świata i jestem dumny, że w moim pokolenie są tak błyskotliwe osoby. Jako artysta staram się być coraz lepszy. Chcę wyrazić wdzięczność moim przyjaciołom i rodzinie za to, że zawsze zachęcają mnie do zrobienia czegoś więcej.

NAGRODA ZA WYBITNY WKŁAD W FOTOGRAFIĘ

Tegoroczną nagrodę Za wybitny wkład w fotografię otrzymała znakomita meksykańska fotograficzka Graciela Iturbide. Iturbide powszechnie uznawana jest za najwybitniejszą żyjącą fotograficzkę Ameryki Łacińskiej. Jej prace, będące fotograficznym obrazem Meksyku od końca lat 70. XX w., wywarły znaczący wpływ na wizualną tożsamość tego kraju. W obrazach ukazujących codzienne życie, kulturę, a także rytuały i religię, Graciela Iturbide analizuje złożoną i często wewnętrznie sprzeczną tożsamość swojego kraju, kwestionując jego nierówności i podkreślając napięcia między miastem a wsią, między nowoczesnością a tradycjami rdzennych mieszkańców. Jej fotografie wykraczają poza prostą narrację dokumentalną; służą stworzeniu poetyckiej wizji prezentowanych tematów, wizji opartej na osobistych doświadczeniach i podróżach artystki.

ZWYCIĘZCY I ZDOBYWCY WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE PROFESJONALNYM 2021

ARCHITEKTURA:

 • I miejsce: Tomáš Vocelka, Czechy
 • II miejsce: Frank Machalowski, Niemcy
 • III miejsce: Gu Guanghui, Chiny kontynentalne

Wyróżnienia:

 • Leonardo Costa Braga, Brazylia
 • Peter Franck, Niemcy
 • Arvind Jayashankar, Belgia
 • Luca Locatelli, Włochy
 • Karin Nützi-Weisz, Szwajcaria

KREATYWNOŚĆ:

 • I miejsce: Mark Hamilton Gruchy, Wielka Brytania
 • II miejsce: Luigi Bussolati, Włochy
 • III miejsce: Sasha Bauer, Rosja

Wyróżnienia:

 • Andrea Alkalay, Argentyna
 • Delphine Blast, Francja
 • Ilka & Franz, Niemcy
 • Julia Keil, Niemcy
 • Kyung-Hoon Kim, Korea Południowa
 • Niloofar Mahmoudian, Iran
 • Michelle Watt, USA

PROJEKTY DOKUMENTALNE:

 • I miejsce:Vito Fusco, Włochy
 • II miejsce: Craig Easton, Wielka Brytania
 • III miejsce: Lorenzo Tugnoli, Włochy

Wyróżnienia:

 • Marcos Azulay, Argentyna
 • Ingmar Björn Nolting, Niemcy
 • Justyna Górniak, Polska
 • Tomasz Lazar, Polska
 • Jose Manuel Lopez, Hiszpania
 • Agnieszka Maruszczyk, Polska
 • Alexey Pavlov, Rosja

ŚRODOWISKO NATURALNE:

 • I miejsce: Simone Tramonte, Włochy
 • II miejsce: Mohammad Madadi, Iran
 • III miejsce: Antonio Pérez, Hiszpania

Wyróżnienia:

 • Felipe Fittipaldi, Brazylia
 • Antonio Faccilongo, Włochy
 • Alessandro Gandolfi, Włochy
 • Li Wentao, Chiny kontynentalne

KRAJOBRAZ:

 • I miejsce: Majid Hojjati, Iran
 • II miejsce: Andrea Ferro, Włochy
 • III miejsce: Fyodor Savintsev, Federacja Rosyjska

Wyróżnienia:

 • Niklas Eschenmoser, Szwajcaria
 • Mehrdad Fathi, Iran
 • Samad Ghorbanzadeh, Iran
 • Carol Graham, Wielka Brytania
 • Marvin Grey, Filipiny
 • Marc Hennige, Niemcy

PORTRET:

 • Nagroda główna: Craig Easton, Wielka Brytania
 • II miejsce: Julia Fullerton-Batten, Wielka Brytania
 • III miejsce: Jane Hilton, Wielka Brytania

Wyróżnienia:

 • Richard Ansett, Wielka Brytania
 • Theo Gould, Wielka Brytania
 • Christian Lee, USA
 • John Millar, Wielka Brytania
 • Agnese Morganti, Włochy
 • Luca Rotondo, Włochy

PORTFOLIO:

 • I miejsce: Laura Pannack, Wielka Brytania
 • II miejsce: Brais Lorenzo, Hiszpania
 • III miejsce: Loli Laboureau, Argentyna

Wyróżnienia:

 • Sergio Aparicio - Okobé, Hiszpania
 • Jacob Ehrbahn, Dania
 • Alessandro Gandolfi, Włochy
 • Ilka & Franz, Niemcy
 • Peter Franck, Niemcy
 • Kayode Moyosade, Nigeria
 • Marylise Vigneau, Francja

SPORT:

 • I miejsce: Anas Alkharboutli, Syria
 • II miejsce: Patrick Meinhardt, Hiszpania
 • III miejsce: Farzam Saleh, Iran

Wyróżnienia:

 • Anton Dotsenko, USA
 • Florian Gruet, Francja
 • Michael Hanke, Czechy
 • Carlos López, Hiszpania
 • Barbora Reichova, Czechy
 • Antonio Aragón Renuncio, Hiszpania

MARTWA NATURA:

 • I miejsce: Peter Eleveld, Holandia
 • II miejsce: Alessandro Pollio, Włochy
 • III miejsce: Paloma Rincon, Hiszpania

Wyróżnienia:

 • Wesley Dombrecht, Belgia
 • Igor Kryukov, Federacja Rosyjska
 • Maryna Masel, Ukraina
 • Lorenzo Pennati, Włochy
 • Jan Prengel, Niemcy
 • Berenice Riu, Hiszpania

ŚWIAT NATURY IDZIKA PRZYRODA:

 • I miejsce: Luis Tato, Hiszpania
 • II miejsce: Graeme Purdy, Wielka Brytania
 • III miejsce: Angel Fitor, Hiszpania

Wyróżnienia:

 • Levon Biss, Wielka Brytania
 • Will Burrard-Lucas, Wielka Brytania
 • Aleksander Nordahl, Norwegia
 • Brent Stirton, RPA

ZWYCIĘZCY KATEGORII I ZDOBYWCY WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE OTWARTYM 2021

ARCHITEKTURA:

 • I miejsce: Klaus Lenzen, Niemcy

Wyróżnienia:

 • Farshid Ahmadpour, Iran
 • Abdulla Al-Mushaifri, Oman
 • Steffen Ebert, Niemcy
 • Simone Hutsch, Niemcy
 • Vytenis Jankūnas, USA
 • Klaus Lenzen, Niemcy
 • Kunkun Liu, Chiny kontynentalne
 • Aleksandr Lefler, Federacja Rosyjska
 • Jordan McChesney, Kanada
 • Vitaly Medvedev, Federacja Rosyjska
 • Da Miane, Gruzja
 • Jose Pessoa Neto, Portugalia
 • Holger Ostwald, Niemcy
 • Ashwani Sarda, Indie

KREATYWNOŚĆ:

 • Nagroda główna: Tamary Kudita, Zimbabwe

Wyróżnienia:

 • Edita Bízová, Czechy
 • Tatenda Chidora, Zimbabwe
 • Maximilien Diaz, Francja
 • Vyacheslav Ivanov, Federacja Rosyjska
 • Ali Jamshidi, Iran
 • Joosep Kivimäe, Estonia
 • Angiolo Manetti, Włochy
 • Jarod Mauws, Belgia
 • Alireza Movahedi, Iran
 • Hoije Nuuter, Estonia
 • Nara O'Neil, Australia
 • Jing Shen, Chiny kontynentalne
 • Georgе Shpuntov, Federacja Rosyjska
 • Kylli Sparre, Estonia

KRAJOBRAZ:

 • I miejsce: Juan López Ruiz, Hiszpania

Wyróżnienia:

 • Luca Donegani, Włochy
 • Kevin Frank, Szwajcaria
 • Jinjing Lyu, Chiny kontynentalne
 • Joaquin Marco, Hiszpania
 • Andrea Ortiz Diaz, Kolumbia
 • Mehdi Parsaeian, Iran
 • Lorenzo Poli, Włochy
 • Scott Portelli, Australia
 • James Rushforth, Wielka Brytania
 • Hans Kristian Strand, Norwegia
 • Markus Wiedmann, Niemcy
 • Parker Yost, USA

STYL ŻYCIA:

 • I miejsce: Mariano Belmar, Hiszpania

Wyróżnienia:

 • Antonino Barone, Włochy
 • Isabela Teresa Basilio Neri, Brazylia
 • Gemma Brunton, Wielka Brytania
 • Holger Bücker, Niemcy
 • Stefano Butturini, Włochy
 • Aimee Glucina, Nowa Zelandia
 • Michail Karagiannis, Grecja
 • Hamed Rahmati, Iran
 • Alexey Tsiler, Federacja Rosyjska
 • Brad Walls, Australia

RUCH:

 • I miejsce: Marijo Maduna, Chorwacja

Wyróżnienia:

 • Sandi Bertoncelj, Słowenia
 • Hersley-Ven Casero, Filipiny
 • Serkan Çolak, Turcja
 • Tadiwanashe Murowe, Zimbabwe
 • Mary Nhoileen Maypa, Filipiny
 • Ruud Peters, Holandia
 • Daniel Portch, Wielka Brytania
 • Zdeněk Vošický, Czechy
 • Brad Walls, Australia
 • Xianshe Ye, Chiny kontynentalne

PORTRET:

 • I miejsce: Lyudmila Sabanina, Federacja Rosyjska

Wyróżnienia:

 • Frederic Aranda, Wielka Brytania
 • Shirsendu Banerjee, Indie
 • Paul Benns, Wielka Brytania
 • Bella von Einsiedel, Niemcy
 • Reinis Fjodorovs, Łotwa
 • Sabbir Hossen, Bangladesz
 • Zeng Jinwen, Chiny kontynentalne
 • Heun Jung Kim, Korea Płd.
 • Justin Keene, Wielka Brytania
 • King Mtambisi, Zimbabwe
 • Rhianna Payne, Wielka Brytania
 • Jose Pessoa Neto, Portugalia
 • Elif Öztürk, Turcja
 • Mireia Vilaplana, Hiszpania

ŚWIAT NATURY I DZIKA PRZYRODA:

 • I miejsce: Cristo Pihlamäe, Estonia

Wyróżnienia:

 • Hin Man Au, Hongkong
 • Amish Chhagan, Zambia
 • Yuta Doto, Japonia
 • Arturo de Frias, Hiszpania
 • Tatyana Nemova, Federacja Rosyjska
 • Alex Pansier, Holandia
 • Alexandre Pietra, Szwajcaria
 • Mati Puum, Estonia
 • Inger Rønnenfelt, Dania
 • Koki Shinoda, Japonia
 • Andrew Suryono, Indonezja
 • Iakovos Thoedoros, Grecja

PRZEDMIOT:

 • I miejsce: Kata Zih, Węgry

Wyróżnienia:

 • Steve Chandler, Wielka Brytania
 • Christian Holz, Argentyna
 • Uwe Langmann, Niemcy
 • Klaus Lenzen, Niemcy
 • Agata Mroczek, Polska
 • Paolo Paccagnella, Włochy
 • Stefan Pankow, Wielka Brytania
 • Ann Petruckevitch, Wielka Brytania
 • Manuel Schmidt, Niemcy
 • Masumi Shiohara, Japonia

FOTOGRAFIA ULICZNA:

 • I miejsce: F.Dilek Uyar, Turcja

Wyróżnienia:

 • Dina Alfasi, Izrael
 • Dimpy Bhalotia, Indie
 • David Keith Brown, USA
 • Gary Cummins, Irlandia
 • Ramunas Danisevicius, Litwa
 • Basu Deb, Indie
 • Tommaso Galli, Włochy
 • Vytenis Jankūnas, USA
 • Ares Jonekson, Indonezja
 • Bartłomiej Jurecki, Polska
 • Tomasz Kowalski, Polska
 • Francjasco Lopazio, Włochy
 • Zhang Weijian, Chiny kontynentalne
 • Soemyint Winn, Mjanma

PODRÓŻ:

 • I miejsce: Khanh Phan, Wietnam

Wyróżnienia:

 • Marios Forsos, Grecja
 • Alexis Guevara, Meksyk
 • Graeme Haunholter, Kanada
 • Martina Lo Casto, Włochy
 • Rune Mattsson, Norwegia
 • Hiroki Nose, Japonia
 • Yukihito Ono, Japonia
 • Franz Sußbauer, Niemcy
 • F.Dilek Uyar, Turcja
 • Min Min Zaw, Mjanma

ZWYCIĘZCY I ZDOBYWCY WYRÓŻNIEŃ W KONKURSACH MŁODZIEŻOWYM I STUDENCKIM 2021

KONKURS MŁODZIEŻOWY 2021

 • Nagroda główna: Pubarun Basu, Indie

Wyróżnienia:

 • Zak Elley, Wielka Brytania
 • Emil Holthausen, Niemcy
 • Connor Lothion, Wielka Brytania
 • Tianyang Wang, Chiny kontynentalne

KONKURS STUDENCKI 2021

 • Nagroda główna: Coenraad Heinz Torlage, RPA Stellenbosch Academy of Design and Photography

Wyróżnienia:

 • Claudia Mauderer, RPA
 • Stellenbosch Academy of Design and Photography
 • Yanan Li, Chiny kontynentalne
 • University of Sience and Technology of China
 • Matias Alejandro Acuña, Argentyna
 • Motivarte
 • Thomas Hengge, USA
 • New York University
 • Irene Facoetti, Włochy
 • Cfp Bauer
 • Tayla Nebesky, USA
 • University of the West of England
 • Hannah Davey, Nowa Zelandia
 • Elam School of Fine Arts
 • Matias Garcia Paez, Ekwador
 • Ravensbourne University London

Źródło: Sony Corporation

www.sony.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Wystawa i finaliści Konkursu 30/30 na najlepszą polską okładkę płytową 2020
Już za miesiąc dowiemy się kto zostanie zwycięzcą Konkursu 30/30 na najlepszą polską okładkę płytową 2020. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 18 czerwca 2021 o 18:00, a będzie ona dostępna codziennie aż do 1 sierpnia w Galerii na Dziedzińcu Starego Browaru (Poznań).
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa zapraszają do udziału w dziesiątej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH oraz udział w Akademii DIMAQ Professional i Basic.
Najpopularniejsi wydawcy gazetek i katalogów z promocjami w Polsce
W IV edycji programu AdRetail Inspirio (AdRI) spośród blisko 180 brandów i wydawców gazetek oraz katalogów wyłoniono najaktywniejsze marki w największych na rynku serwisach i aplikacjach agregujących promocje. W ramach tego sprawdzono ponad 1,2 mld zdarzeń, w tym m.in. odsłon, wejść i kliknięć w treści i produkty. Za najlepsze wyniki w całym ubiegłym roku nagrodzono takie...
Aldi z nominacją w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
Modernizacja zabytkowych budynków dawnej ujeżdżalni koni w Toruniu, którego inwestorem była sieć ALDI została nominowana w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”, który odbywa się pod patronatem min. Ministerstwa Infrastruktury. Celem konkursu jest promocja dokonań w zakresie modernizacji, adaptacji i renowacji obiektów dziedzictwa...
23 Edycja Konkursu Golden Arrow
Do 7 maja można zgłaszać projekty marketingowe, które będą rywalizować w 23 edycji konkursu Golden Arrow.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764