logo
KSIĄŻKI
Polska reklama i poligrafiaKSIĄŻKI

Zaufanie w organizacji innowacyjnej

Autor: Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka


wydawca: C. H. Beck

książka drukowana: dostępna w ebookpoint
79.00 zł
Do koszyka
cena katalogowa: 79.00 zł
Tytuł w ofercie księgarni ebookpoint w dziale: Marketing ,
oraz w:
Informacje:
Globalizacja,  wirtualizacja i sieciowość rzeczywistości gospodarczej powodują konieczność zawierzenia intencjom i  rezultatom działań partnerów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.   Tendencje te generują zwiększenie zapotrzebowania na zaufanie w tych relacjach. Zaufanie jest między innymi niezbędnym warunkiem dla tworzenia i wprowadzania innowacji organizacyjnych. W związku z tym niniejsze opracowanie koncentruje się na:
zagadnieniach związanych z badaniem i pomiarem zaufania,
rodzajach i wymiarach zaufania organizacyjnego,
determinantach innowacyjności oraz kulturze  i klimacie innowacyjnym,
przywództwie wspierającym innowacyjność,
wpływie poszczególnych rodzajów zaufania (horyzontalnego, wertykalnego i instytucjonalnego) na innowacyjność organizacji,
identyfikacji barier innowacyjności,
sformułowaniu wskazówek i zaleceń służących budowaniu zaufania i zarządzaniu nim.
Książka dotyczy ważnego obszaru innowacyjności w polskiej gospodarce, który należy do newralgicznych dziedzin warunkujących rozwój naszego kraju w najbliższych latach oraz roli zaufania w organizacjach nastawionych na innowacyjność. Jest to ważny problem w mojej ocenie, gdyż tworzenie i wdrażanie innowacji rodzi wiele trudności i oporów społecznych, a więc bez określonego poziomu zaufania do menedżerów oraz inicjatorów i promotorów innowacji trudno mówić o skutecznym ich wprowadzaniu.(...)
Dobór obszaru badań i tematu opracowania oceniam więc wysoko. Uważam, że studia nad taką problematyką są potrzebne i posiadają nowatorski charakter na gruncie nauki i praktyki zarządzania. (...) opublikowanie [książki\ zapewni transfer nowoczesnej wiedzy z zakresu omawianych zagadnień do polskich środowisk biznesowych oraz akademickich.
(...) Sądzę, że książka ta może być przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerskich i administracyjnych, a także studiujących takie dziedziny, jak: socjologia, psychologia czy politologia. Jej odbiorcami mogą być również uczestnicy studiów podyplomowych, szkoleń czy działań coachingowych z zakresu problematyki kadrowej oraz osoby ze świata szeroko rozumianego biznesu.
Prof. dr hab. Stefan LachiewiczKatedra ZarządzaniaPolitechniki ŁódzkiejNa stronach działu "Książki" prezentowane są informacje promocyjne pochodzące od niezależnych od Signs.pl, zewnętrznych dostawców, które nie są wiążące prawnie. Informacje te, w szczególności ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Ceny, dostępność oraz specyfikacja produktów mogą ulegać zmianom. Signs.pl nie jest stroną w transakcjach związanych z prezentowanymi tu produktami. Użycie przycisku "Do koszyka" powoduje przeniesienie użytkownika na stronę dostawcy, gdzie może on zapoznać się z wiążącą prawnie ofertą handlową oraz zawrzeć z dostawcą umowę kupna sprzedaży. Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne, nieścisłe lub niepełne dane prezentowane w tym dziale.
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764