logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Warszawa 2018

   04.05.2019, przeczytano 1148 razy
ilustracjastrzałka
ul. Marszałkowska

W naszym cyklu prezentującym stan prac nad uchwałami krajobrazowymi w 8 największych miastach Polski przyszedł czas na stolicę. W lutym tego roku opublikowano wnioski z konsultacji po powtórnym wyłożeniem projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uchwaly-krajobrazowe---stan-prac%3A-warszawa-2018,382289,artykul.html

Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały to generalnie wprowadzenie zakazu umieszczania nośników reklamowych w mieście, przy dopuszczeniu pewnych wyjątków i dotyczących nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylightów na wiatach przystankowych oraz słupów reklamowych.

Po prezentacji projektu zebrano ponad 1 000 uwag. 19 października 2018 roku, dwa dni przed I turą wyborów samorządowych ogłoszono wyłożenie projektu, niewiele różniącego się od pierwotnej wersji.

Podstawowe zapisy projektu uchwały wyglądają następująco:

  • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18 m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
  • szyldy - liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
  • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
  • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
  • okres dostosowania – 2 lata;
  • warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
  • prawa nabyte – nieuwzględnione.

ilustracjastrzałka

Rondo Dmowskiego

ilustracjastrzałka

ul. Waryńskiego

Po wyłożeniu projektu uchwały do urzędu wpłynęło ok. 3 tysięcy uwag, z czego 2/3 powtarzalnych z szablonu opublikowanego w mediach społecznościowych. Obecnie trwa ich analiza. Potrwa ona prawdopodobnie do końca marca br. i zakończy się publikacją raportu.

Szczegółowy raport z konsultacji znajduje się pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/krajobrazowa_raport_final.pdf

Opis projektu znajduje się pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adnie-z-uchwa-krajobrazow

Z samym projektem można zapoznać się na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_uchwala_krajobrazowa_dla_warszawy_drugi_etap_konsultacji_spolecznych

Na podstawie przygotowanego przez IGRZ Raportu OOH 2018, zdjęcia: Google

Aktualizacja (red. Signs.pl)

Analiza uwag do drugiej wersji projektu wyłożonej w październiku 2018 zakończyła się w lutym 2018 opublikowaniem raportu dostępnego na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_krajobrazowa_wylozenie.pdf

Jak czytamy w dokumencie, po przeanalizowaniu wszystkich uwag zebranych w trakcie wyłożenia, poprawiony projekt uchwały zostanie skierowany do Biura Rady m.st. Warszawy wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wtedy też na stronie architektura.um.warszawa.pl opublikowany zostanie projekt uchwały i zestawienie uwag, które wpłynęły w konsultacjach, wraz z ich rozpatrzeniem.

Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisje Rady, dokument zostanie przekazany wraz z odpowiednią rekomendacją do rozpatrzenia przez Radę Miasta.

W przypadku przyjęcia dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja pod względem formalnym przez wojewodę mazowieckiego. Następnie dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego umożliwi wejście uchwały w życie zgodnie ze wskazanym w jej treści terminem.

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

www.igrz.com.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Polska Strefa Inwestycji – pierwsze podsumowania
Szczegóły zmian wprowadzonych w ustawie z 2018 r., doświadczenia przedsiębiorstw, które już skorzystały ze wsparcia na nowych zasadach, a także korzyści i wyzwania, jakie towarzyszą działalności ze wsparciem PSI  – m.in. takie zagadnienia zostały opracowane w raporcie „Polska Strefa Inwestycji” przygotowanym przez Colliers International, EY oraz...
Pracodawcy RP: Tempo wzrostu płacy minimalnej w Polsce jest ewenementem na skalę światową
Utrata płynności przedsiębiorców, redukcja zatrudnienia czy wzrost inflacji – to możliwe reperkusje wzrostu płacy minimalnej. Przeprowadzona przez Pracodawców RP ankieta pokazuje, że 82 proc. przedsiębiorców ocenia, że wzrost płacy spowoduje pogorszenie ich perspektyw. Na koniec 2020 roku pensja minimalna ma wynieść 3 tys. zł., w 2023 roku – już 4...
ZUS wbija kolejne gwoździe do trumny MŚP
Mały ZUS, a więc niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm, funkcjonuje od 1 stycznia br. Poza wymogiem wysokości przychodów (nie mogą przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia) przedsiębiorcy musieli wykazać się refleksem, gdyż na formalności, tj. wyrejestrowanie się z poprzedniego ubezpieczenia...
Marketingowcy i media chcą walczyć z ad frauds i dezinformacją
W podpisanej deklaracji znajdują się między innymi informacje dotyczące skali problemu: według ośrodków i firm badawczych zajmujących się analizami internetu wartość reklamowych oszustw (ang. „digital ad frauds”) na globalnym rynku online w 2019 roku może przekroczyć 50 miliardów dolarów i zwiększa się z roku na rok o około 20%.
Czego mały biznes oczekuje od rządzących?
Mały biznes liczy przede wszystkim na niższe podatki i składki ZUS oraz uproszczenie przepisów. Tymczasem warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są trudne, a w ciągu ostatnich trzech lat jeszcze się pogorszyły – wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy inFakt.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764