logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Uchwały krajobrazowe - stan prac: Warszawa 2018

   04.05.2019, przeczytano 779 razy
ilustracjastrzałka
ul. Marszałkowska

W naszym cyklu prezentującym stan prac nad uchwałami krajobrazowymi w 8 największych miastach Polski przyszedł czas na stolicę. W lutym tego roku opublikowano wnioski z konsultacji po powtórnym wyłożeniem projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uchwaly-krajobrazowe---stan-prac%3A-warszawa-2018,382289,artykul.html

Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały to generalnie wprowadzenie zakazu umieszczania nośników reklamowych w mieście, przy dopuszczeniu pewnych wyjątków i dotyczących nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylightów na wiatach przystankowych oraz słupów reklamowych.

Po prezentacji projektu zebrano ponad 1 000 uwag. 19 października 2018 roku, dwa dni przed I turą wyborów samorządowych ogłoszono wyłożenie projektu, niewiele różniącego się od pierwotnej wersji.

Podstawowe zapisy projektu uchwały wyglądają następująco:

  • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18 m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
  • szyldy - liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
  • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
  • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
  • okres dostosowania – 2 lata;
  • warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
  • prawa nabyte – nieuwzględnione.

ilustracjastrzałka

Rondo Dmowskiego

ilustracjastrzałka

ul. Waryńskiego

Po wyłożeniu projektu uchwały do urzędu wpłynęło ok. 3 tysięcy uwag, z czego 2/3 powtarzalnych z szablonu opublikowanego w mediach społecznościowych. Obecnie trwa ich analiza. Potrwa ona prawdopodobnie do końca marca br. i zakończy się publikacją raportu.

Szczegółowy raport z konsultacji znajduje się pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/krajobrazowa_raport_final.pdf

Opis projektu znajduje się pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adnie-z-uchwa-krajobrazow

Z samym projektem można zapoznać się na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_uchwala_krajobrazowa_dla_warszawy_drugi_etap_konsultacji_spolecznych

Na podstawie przygotowanego przez IGRZ Raportu OOH 2018, zdjęcia: Google

Aktualizacja (red. Signs.pl)

Analiza uwag do drugiej wersji projektu wyłożonej w październiku 2018 zakończyła się w lutym 2018 opublikowaniem raportu dostępnego na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_krajobrazowa_wylozenie.pdf

Jak czytamy w dokumencie, po przeanalizowaniu wszystkich uwag zebranych w trakcie wyłożenia, poprawiony projekt uchwały zostanie skierowany do Biura Rady m.st. Warszawy wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wtedy też na stronie architektura.um.warszawa.pl opublikowany zostanie projekt uchwały i zestawienie uwag, które wpłynęły w konsultacjach, wraz z ich rozpatrzeniem.

Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisje Rady, dokument zostanie przekazany wraz z odpowiednią rekomendacją do rozpatrzenia przez Radę Miasta.

W przypadku przyjęcia dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja pod względem formalnym przez wojewodę mazowieckiego. Następnie dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego umożliwi wejście uchwały w życie zgodnie ze wskazanym w jej treści terminem.

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

www.igrz.com.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców
76% zadłużonych firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł - najwięcej od dużych firm.
Według prognoz analityków GfK w bieżącym roku, w 27 krajach Unii Europejskiej w handlu detalicznym wystąpi nominalny wzrost obrotów o 2,0%. Największe wzrosty prognozowane są w Rumuni i na Litwie. W Polsce prognozowany jest wzrost o 3,9%.
Firmy rzadko decydują się na polubowne rozwiązywanie sporów
W Polsce alternatywne metody rozstrzygania sporów gospodarczych nie są specjalnie popularne. Przedsiębiorcy oddają do arbitrażu tylko ok. 200 spraw rocznie, podczas gdy na wokandę polskich sądów powszechnych co roku trafia nawet 2 mln spraw gospodarczych. W dużej mierze wynika to z faktu, że przedsiębiorcy o arbitrażu wiedzą stosunkowo niewiele. Opracowana właśnie przez Polskie...
Rekrutacja: obawy pracodawców o spowolnienie gospodarcze
W I kwartale polska gospodarka wciąż rozwijała się szybko na tle innych krajów, a prognozy na obecny i kolejny rok również przewidują wysokie, choć nie aż tak jak w 2018 roku, tempo wzrostu. Spowolnienie widać zarówno w pogorszeniu sytuacji przemysłu, jak i większej wstrzemięźliwości pracodawców w zatrudnianiu pracowników i przyznawaniu podwyżek. W wielu branżach...
Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada przyjęta przez Radę Ministrów nowela ustawy Prawo własności przemysłowej.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764