logo
WIADOMOŚCI

Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2018

  PR 05.11.2018, przeczytano 191 razy

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał br., będący już siódmym z rzędu, w którym firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży (w ujęciu rok do roku). W okresie tym zwiększył się też jej zysk operacyjny EBIT. Oba wskaźniki – sprzedaż i zysk EBIT – uległy poprawie także w ujęciu uwzględniającym pierwszych dziewięć miesięcy br.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-stora-enso-za-3.-kwartal-2018,380011,artykul.html

Wyniki za 3. kwartał 2018

Przychody Stora Enso ze sprzedaży wyniosły w 3. kwartale br. 2 585 mln euro, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (wówczas sprzedaż wyniosła 2 509 mln euro). Jak podkreśla firma, o wyniku tym zaważyły przede wszystkim korzystne ceny i odpowiednie zarządzanie portfolio jej produktów.

- Tym samym mamy za sobą siódmy z rzędu kwartał, w którym – rok do roku – zwiększyły się nasze przychody ze sprzedaży – pisze Karl-Henrik Sundström, CEO firmy w specjalnym oświadczeniu do akcjonariuszy i inwestorów. – Wzrost o 3%, a przy wyłączeniu wydzielonej z naszych struktur spółki Puumerkki – 5%, oznacza podążanie wytyczoną ścieżką zyskownego, zrównoważonego wzrostu. Obserwujemy pozytywne efekty naszych działań, podejmowanych zarówno w kontekście polityki cenowej, jak i odpowiedniego zestawienia portfolio produktów.

Karl-Henrik Sundström podkreśla, że nawet pomimo wyzwań, jakie 3. kwartał przyniósł działowi Consumer Board, całej spółce udało się zwiększyć zysk operacyjny EBIT aż o 23,4%, tj. do poziomu 358 mln euro (przy 290 mln przed rokiem). W tym samym okresie marża zysku EBIT wyniosła niemal 14% (przy 11,6% w 3. kwartale 2017 r.).

- To odzwierciedla siłę naszego portfolio – kontynuuje CEO firmy. – Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, tegoroczny zysk EBIT powinien być na znacząco wyższym poziomie od ubiegłorocznego.

W 3. kwartale br. wyższe przychody ze sprzedaży – rok do roku – odnotowano w działach Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials i Paper.

- Co więcej, w przypadku Packaging Solutions i Biomaterials mieliśmy do czynienia z rekordowym poziomem zysku operacyjnego EBIT – podkreśla Karl-Henrik Sundström. – 3. kwartał pod tym względem był rekordowy także dla działu Wood Products. Szczególnie wyróżniają się w tym okresie wyniki osiągnięte przez dział Paper, zarówno pod względem sprzedaży, zyskowności, jak i przepływów gotówkowych.

Wskaźnik rentowności inwestycji z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł w 3. kwartale br. 17% (przy 13,9% przed rokiem): - Tym samym osiągnął on – w piątym kwartale z rzędu – nasz zakładany cel. Stale utrzymujemy też na właściwym poziomie bilans całkowity grupy. Stosunek długu netto do zysku EBITDA spadł z 1,6 do 1,1. Podsumowując, kierunek realizowanych zmian jest właściwy – podkreśla CEO firmy.

Transformacja, zrównoważony rozwój, wsparcie dla start-upów

Karl-Henrik Sundström wskazuje też na konsekwentną realizację planów, związanych z procesem przekształcania Stora Enso w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych.

- Inwestycja w nowy zakład produkujący drewno typu CLT (Cross Laminated Timber) w tartaku Gruvön (Szwecja) przebiega zgodnie z założeniami. Inwestujemy też znaczące środki w rozwój Centrum Kompetencyjnego Biokompozytów, którego zadaniem jest przyspieszenie prac związanych z zastępowaniem tworzyw sztucznych, bazujących na surowcach kopalnych, przez materiały odnawialne – mówi Karl-Henrik Sundström.

- Swój przekaz do naszych akcjonariuszy i inwestorów chciałbym wzbogacić trzema akcentami – kontynuuje CEO Stora Enso. – Otrzymaliśmy nagrodę za najbardziej przyjazną start-upom firmę w Finlandii w tym roku. Najlepszym przykładem takiej współpracy jest niedawne porozumienie, zawarte w ramach naszego programu Accelerator z TRÄ Group. Naszą wspólną ambicją jest zwiększanie wydajności oraz dalsza cyfryzacja przemysłu budowlanego. Kontynuujemy też współpracę z innym start-upem – firmą Sulapac. Tu wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi zastąpienie nieodnawialnych elementów opakowań na napoje przez komponenty odnawialne. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, dedykowanych produktów już w 1. kwartale 2019 roku.

Karl-Henrik Sundström dodaje: - Spośród około 3 tysięcy spółek publicznych, zostaliśmy wskazani jako numer 1 w Finlandii i numer 12 na świecie pod względem zachowania równowagi i równości płci. Rankingi tego typu tworzone są przez Equileap – wiodącą organizację dostarczającą dane i prowadzącą badania dotyczące równości płci w sektorze korporacyjnym.

CEO firmy Stora Enso wspomina też o sukcesach odnoszonych przez nią w sektorze budowlanym, gdzie również coraz częściej znajdują zastosowanie surowce odnawialne: - Jesteśmy dostawcą materiałów budowlanych na potrzeby budowy największego na świecie biurowca bazującego na drewnie, który powstaje w Brisbane w Australii. Przy jego wznoszeniu wykorzystanych zostanie ponad 6 tys. m3 produkowanych przez naszą firmę elementów typu CLT i klejonki. Dzięki temu, w ramach tego projektu zostanie wyeliminowana ilość dwutlenku węgla równa rocznej emisji przez 1600 samochodów. Tym samym odgrywamy coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości poprzez bioekonomię – podsumowuje CEO firmy Stora Enso.

Wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy i prognozy na 4. kwartał 2018

Stora Enso poinformowała jednocześnie o wynikach finansowych za pierwszych dziewięć miesięcy br., także w ujęciu rok do roku. W omawianym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 7 828 mln euro, co oznacza wzrost o 3,9% z analogicznym okresem ub.r. (wyłączając spółkę Puumerkki, sprzedaż wzrosła o 5,4%).

Zysk operacyjny EBIT wzrósł z kolei o 45,6% i wyniósł 1 054 mln euro. To, jak podkreśla spółka w swoim komunikacie, przede wszystkim efekt korzystnych cen i aktywnej polityki, związanej z zarządzaniem portfolio produktowym.

Kierownictwo firmy zakłada, że jej sprzedaż w 4. kwartale – w porównaniu z trzema wcześniejszymi miesiącami – nieznacznie wzrośnie, natomiast zysk EBIT pozostanie na poziomie podobnym bądź nieco niższym. Na poziom tego drugiego wpłynie sytuacja zakładów Nymölla (Szwecja), produkujących niepowlekane papiery graficzne. Korzystają one z zasobów pobliskiego jeziora, którego poziom wody jest obecnie zbyt niski do zastosowań produkcyjnych. Prognozy na 4. kwartał uwzględniają też koszty, związane z dorocznym przeglądem i konserwacją wybranych maszyn.

- Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso Polska Sp. z o.o.

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale:

Fujifilm wprowadza na rynek Jet Press 750S
Firma Fujifilm poinformowała o wprowadzeniu na rynek Jet Press 750S – nowej generacji arkuszowej maszyny inkjetowej w formacie B2, będącej – jak zapewnia producent – najszybszym rozwiązaniem na rynku w swojej klasie. Uwzględnia ona szereg udoskonalonych i wzbogaconych funkcji oraz parametrów, znanych z modelu Jet Press 720S, cenionego przez użytkowników za wysoką jakość i...
Automaty pod kalendarze trój­dziel­ne z głów­ką i spi­ra­lo­wa­ne od Akondy
Au­to­ma­ty­za­cja, zwi­ęk­sze­nie mo­cy prze­ro­bo­wych przy re­ali­za­cji śred­nich i wy­so­kich na­kła­dów ka­len­da­rzy jest te­ma­tem szcze­gól­nie istot­nym w dru­kar­niach pod ko­niec ro­ku. Akon­da do­star­cza...
U progu „Badge Revolution” z lakierówką Duplo Dusense DDC-810 w firmie Badge4U
Inwestycja w innowacyjne urządzenie do lakierowania wybiórczego UV 3D -  Duplo DuSense DDC-810 – z oferty Duplo Polska to jeden z elementów zmian, jakie odnotowuje w ostatnim czasie firma Badge4U. Wszystko po to, by już wkrótce zaproponować rynkowi zupełnie nowe podejście do małego znaczka reklamowego i innych oferowanych przez siebie...
W ślad za udanym wprowadzeniem SunLit Publish na rynki wybranych krajów Europy, firma Sun Chemical poinformowała o globalnej dostępności tej nowej serii arkuszowych farb offsetowych klasy premium, dedykowanych produkcji akcydensowej.
Konferencja Podzlecania Druku – dla drukarni i agencji reklamowych
Sposoby na zwiększenie sprzedaży produktów i rozszerzenie asortymentu, możliwości poznania nowoczesnych narzędzi, które to umożliwią (w tym rozwiązań, umożliwiających pełną automatyzację outsourcingu w module Podzlecania w systemie iwarePRINT oraz prezentacja samego systemu), a także sposobność nawiązania relacji biznesowych przedstawicieli drukarni z osobami...
 
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej
© 1997-2018 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone