logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

FIELDSET

Element definiuje grupy elementów formularza.

Atrybuty elementu:

accesskey =[litera] opcjonalny - IE4
skrót klawiszowy
align =[top|bottom|left|right] opcjonalny - IE4, O4
wyrównanie w poziomie i pionie
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: wymagany
położenie: wewnątrz elementu FORM
przeglądarki: IE4, N6, O4
Grupa elementów tabel:
BUTTON, FIELDSET, FORM, INPUT, ISINDEX, LABEL, LEGEND, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREA
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<form action="..." method="get">
 <fieldset>
  <legend>pola tekstowe</legend>
   <label for="imie">imie: </label>
   <input type="text" id="imie"><br>
  <label for="nazwisko">nazwisko: </label>
   <input type="text" id="nazwisko"><br>
  pole baz label: <input type="text"><br>
 </fieldset>
 <fieldset>
  <legend>pola wyboru</legend>
  <select>
   <optgroup label="systemy operacyjne">
    <option label="windows" 
     value="w">system Windows</option>
    <option label="unix" 
     value="u">system Unix</option>
   </optgroup>
   <optgroup label="procesor">
    <option label="intel" 
      value="i">procesor Intel</option>
    <option label="amd" 
      value="a">procesor Amd</option>
   </optgroup>
  </select>
 </fieldset>
 <input type="submit" value=" wyślij dane "> 
</form>

pola tekstowe

pole baz LABEL:
pola wyboru
 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764